Judith Curry in De Telegraaf: aantoonbare onwaarheden en drogredenen van een ex-wetenschapper

ANALYSE - Judith Curry wordt vaak genoemd als één van de (weinige) klimaatwetenschappers die zich distantieert van de wetenschappelijke consensus over de menselijke invloed op het klimaat. In een interview in De Telegraaf laat ze zien dat ze zich eigenlijk ergens anders van distantieert: van de wetenschap. Ze doet verschillende beweringen die op zijn minst erg onzorgvuldig zijn, en verschillende keren zelfs aantoonbaar onjuist. Van iemand die zelf als klimaatwetenschapper heeft gewerkt zou je toch aan mogen nemen dat ze weet hoe de vork in de steel zit. Door de plank meermaals zo mis te slaan maakt ze zichzelf ongeloofwaardig als wetenschapper. Ze laat zich kennen als iemand die de wetenschap heeft ingeruild voor holle retoriek en politiek activisme of lobbyisme. Dat mag natuurlijk, maar het zou wel netjes zijn als ze daar open kaart over zou spelen. Dat doet ze absoluut niet.

Dat Curry niet bepaald de wetenschappelijke nuance opzoekt als het over onzekerheden gaat hadden we eerder al geconstateerd. Het is een frame dat prima werkt; Telegraaf-journalist Edwin Timmer gaat er gewillig in mee. Hij meent dat Curry een “gevaarlijke rebel” is omdat ze “ook benoemt wat we niet weten”. Wie wel eens een IPCC-rapport van dichtbij heeft gezien weet hoe het werkelijk zit: het wemelt er van opmerkingen over en analyses van onzekerheden en leemtes in kennis. Die er nu eenmaal altijd zijn: nieuwe kennis roept altijd ook weer nieuwe vragen op. De wereld heeft Judith Curry helemaal niet nodig om te wijzen op wat er nog niet bekend is, dat doet de klimaatwetenschap zelf uitstekend. De onzekerheid wordt dus al meegewogen in alle analyses en doet niet af aan de conclusie dat de mens op dit moment de dominante factor is in het klimaat. Curry winkelt uiterst selectief in de onzekerheid: ze ziet alleen mogelijke meevallers en vergroot die nog eens uit en de mogelijke tegenvallers laat ze onbenoemd. Of ze verdraait onzekerheid tot onwetendheid. Het heeft allemaal niks met wetenschap te maken, het is holle retoriek.

Een goed voorbeeld van die retoriek is wat Curry zegt over het bekende attributie-statement van het IPCC: de menselijke bijdrage aan de opwarming sinds midden vorige eeuw is zo goed als zeker meer dan 50%. Die 50% is dus de ondergrens. Curry doet net alsof dit zou impliceren dat er zeker ook natuurlijke opwarming is, en dat die even goed 1% als 50% van het totaal zou kunnen zijn. De realiteit: volgens het IPCC is de meest waarschijnlijke menselijke bijdrage iets meer dan 100% – natuurlijke factoren hebben vermoedelijk de opwarming wat afgeremd – en de bovengrens ligt daar nog een flink eind boven. Een klimaatwetenschapper zou dit moeten weten; bovendien is het Curry al meermaals uitgelegd. Ze weet dus ook dat ze een onvolledig, en daarmee misleidend, beeld geeft van wat de wetenschap werkelijk zegt. Of zou ze werkelijk niet kunnen begrijpen dat natuurlijke factoren een afkoelend effect kunnen hebben in een opwarmend klimaat?

Curry zou nergens afwijken van de bevindingen van het IPCC, beweert De Telegraaf. Dat doet ze wel degelijk. In het speciale rapport over de opwarming van 1,5 °C concludeerde het IPCC vorig jaar dat de door mensen veroorzaakte opwarming sinds de industriële revolutie ongeveer gelijk is (met een marge van ca. 20%) aan de waargenomen opwarming. Oftewel: de opwarming van de aarde na 1850 is waarschijnlijk volledig door de mens veroorzaakt. Dat is heel wat anders dan de bewering van Curry dat de relatieve invloed van mens en natuur niet bekend zouden zijn.

Curry beweert dat klimaatmodellen “de belangrijkste natuurlijke factoren” voor de 21e eeuw zouden negeren. Dat is een regelrechte leugen. Klimaatwetenschappers zijn niet gek. Natuurlijk nemen ze natuurlijke factoren mee. De enige manier om te kunnen constateren dat de menselijke invloed dominant is, is immers door die te vergelijken met de andere factoren. Alle bekende factoren worden gewoon meegenomen in modelsimulaties. Maar misschien bedoelt Curry te zeggen dat niet alles te voorspellen is. Dat klopt: het is niet bekend wanneer de zon in de toekomst meer of minder actief zal zijn, of wanneer er waar een vulkaan uit zal barsten. De klimaatwetenschap pretendeert ook helemaal niet om dat te kunnen voorspellen. Zoals de wetenschap ook niet pretendeert de toekomstige broeikasgasemissies te kunnen voorspellen. Daarom worden er verschillende scenario’s doorgerekend. Niet alleen emissie-scenario’s: er zijn ook onderzoeken die zich richten op zonnescenario’s. De afbeelding hieronder, gebaseerd op Feulner en Rahmstorf (2010), geeft het klimaateffect van een combinatie van enkele zonne- en emissiescenario’s. Als Curry het publiek zou willen informeren over hoe wetenschap werkt, zou ze proberen het verschil tussen scenariostudies en toekomstvoorspellingen goed uit te leggen en zou ze duidelijk maken dat wetenschap geen glazen bol is die absolute zekerheid over de toekomst kan geven. Dat zou goede wetenschapscommunicatie zijn. Ongenuanceerd roepen dat natuurlijke factoren worden genegeerd is dat zeer zeker niet.

Het effect van een nieuw Grand Mininum in de 21e eeuw op de mondiale temperatuur voor enkele IPCC AR4 scenario’s. Naar fig. 2 uit Feulner & Rahmstorf 2010.

Het IPCC negeert natuurlijke factoren absoluut niet. Zie bijvoorbeeld dit citaat over een mogelijke lange periode met een lage zonne-activiteit (IPCC AR5, WG1, paragraaf 11.3.6.2):

Nevertheless, if there is such a reduction in solar activity, there is high confidence that the variations in TSI RF will be much smaller than the projected increased forcing due to GHGs .

Een volgende onwaarheid is de bewering dat klimaatmodellen langjarige klimaatschommelingen (de interne variabiliteit) zouden veronachtzamen. Die schommelingen worden wel degelijk meegenomen. Alleen: het zijn schommelingen. En schommelingen gaan heen en weer. Op lange termijn dragen ze simpelweg niet bij aan de opwarming: dat kan niet volgens de wet van behoud van energie. Interne schommelingen in het klimaatsysteem genereren geen energie die voor opwarming op lange termijn kunnen zorgen. Recent onderzoek laat dan ook zien dat het effect ervan op de opwarming sinds de industriële revolutie klein is.

Ook onjuist – en een belediging van haar voormalige vakgenoten – is de suggestie dat klimaatwetenschappers blind hun modellen zouden volgen. Het tegendeel is het geval. Artikelen over modelstudies gaan altijd ook in op de modelonzekerheden en veel onderzoeken zoomen juist in op de verschillen tussen modellen en waarnemingen.

Het frame dat met al die onwaarheden en drogredenen wordt gecreëerd: de mainstream klimaatwetenschap staart zich blind op de menselijke invloed en laat natuurlijke factoren buiten beschouwing. Ook in dat frame wil Edwin Timmer best meegaan. Want in zijn intro presenteert hij Curry als een “ketter” in de klimaatwetenschap die op een “blinde vlek voor natuurlijke processen” zou wijzen. Wie zich wat in de materie verdiept komt al snel tot de conclusie dat die blinde vlek helemaal niet bestaat in de wetenschap. Dat dat zelfs onmogelijk het geval kan zijn. De enige manier om de werking van het klimaatsysteem en de menselijke invloed daarop te begrijpen is door alle relevante factoren op een consequente en consistente manier mee te nemen. De suggestie dat het mogelijk zou zijn één factor uit dat geheel te isoleren en de rest simpelweg te negeren is een versimpeling die niets te maken heeft met wat er werkelijk in de wetenschap gebeurt.

Een kort intermezzo. In de vragen van Timmer zijn zo hier en daar ook wat slordigheden geslopen. Ik pik er twee uit over klimaatmodellen:

 • Hij heeft het over IPCC-klimaatmodellen. Het IPCC heeft geen klimaatmodellen en bemoeit zich op geen enkele manier met de ontwikkeling ervan. Er bestaan tientallen modellen in de wereld, die ontwikkeld zijn door allerlei wetenschappelijke instituten. Grotendeels onafhankelijk van elkaar, als zullen ontwikkelaar natuurlijk ook wel ideeën van elkaar overnemen. Zo werkt wetenschap nu eenmaal: iedereen leert van elkaar. Dit lijkt misschien een futiliteit, maar dat “IPCC-modellen” suggereert dat er op één of ander manier een aansturing van bovenaf zou zijn bij de ontwikkeling van modellen (of van klimaatwetenschap in brede zin). Daarvan is absoluut geen sprake.
 • Hij zegt dat Jan Rotmans een van de eersten was die een klimaatmodel ontwikkelde. Rotmans ontwikkelde in de jaren ‘80 het IMAGE model, een multidisciplinair model, waarin het klimaat werd gecombineerd met kennis over bijvoorbeeld economie en ecologie. Dat is iets heel anders dan de klimaatmodellen waar het hier over gaat: modellen die de fysica van het klimaatsysteem doorrekenen. De ontwikkeling van die modellen begon al in de jaren ‘50. De in maart van dit jaar overleden Norman Philips wordt beschouwd als grondlegger van deze GCM’s (General Cirulation Models).

Terug naar Curry. Over Antarctica beweert ze dat het smelten van de ijskap waarschijnlijk het gevolg is van geologische processen en dat CO2 er niets mee te maken zou hebben. Dat is pure fantasie, die helemaal niets meer te maken heeft met wat de wetenschap erover zegt. Er is geen enkele aanwijzing van een geologische verandering bij Antarctica waardoor het ijs daar plotseling zou gaan smelten. (Zoals overal in het klimaat kunnen er wel schommelingen zijn op korte termijn, maar die verklaren de langetermijntrend niet.) Ook de bewering van Curry dat Antarctica niet opwarmt is onwaar. Er zijn wel degelijk aanwijzingen voor een sterke opwarming van zowel het oppervlak als de oceaan bij de snel smeltende gletsjers van West-Antarctica.

En dan wordt de 10 jaar oude koe van de computer-kraak bij de Climatic Research Unit van de universiteit van East-Anglia maar weer eens uit de sloot gehaald. Het verhaal is bekend: duizenden gestolen mails, een handjevol uit hun context gehaalde resultaten, en diverse onderzoeken die geen van allen aanwijzingen vonden van wetenschappelijk wangedrag. Wat wel werd bewezen: klimaatwetenschappers zijn hele gewone mensen, die wel eens kwaad worden op degenen die stelselmatig proberen hen of hun vakgebied in diskrediet te brengen. En als dat naar buiten komt, wordt dat weer in de campagne tegen de wetenschap gebruikt. Ook door Curry. Die het een fijne aanleiding vindt om wat beledigende clichés uit de kast te halen: haar voormalige vakgenoten zijn godsdienstfanaten en zeloten. Het bekende gezegde over de splinter in de oog van de ander en de balk in het eigen oog lijkt hier weer eens van toepassing.

Curry krijgt veel kritiek over zich heen vanuit de klimaatwetenschap. Maar dat roept ze helemaal zelf over zich af. Het interview in De Telegraaf bevestigt nog eens dat ze er zelf voor kiest om haar wetenschappelijke geloofwaardigheid te grabbel te gooien. Anders dan in het artikel wordt beweerd verdraait ze de conclusies van de klimaatwetenschap of wijst ze die zelfs helemaal af zonder daar valide argumenten voor te hebben.

Deze bijdrage van Hans Custers werd eerder gepubliceerd op het blog van Klimaatverandering.

Reacties (35)

#1 Hermie

Discussie over het aandeel van de mens is een favoriet spelletje van ‘klimaatsceptici’. Trap er niet in, je gaat verzanden. Een aandeel van 50%? Het zou best kunnen, erken dat gelijk. Het gaat om de vraag: Maar kan je dan garanderen dat dit aandeel niet groter of veel groter is? Wie 50% erkent kan onmogelijk 100 -125% ontkennen. Wie als klimaatpolitie met het 1,5 graden rapport als bijbel onder de arm de discussie aangaat zal verzanden. Erken eerst, vraag daarna op basis van welk bewijs je 110% als best estimate kan uitsluiten. Dat is niet mogelijk, het risico blijft dus bestaan.

Willen klimaatsceptici kijken naar studies op basis van observaties? Geen probleem. Ga niet verzanden in een discussie over modellen. Dat is een andere favoriet der sceptici. Klimaatsceptici zijn dol op modellen, ze praten over niets liever dan dat. Observaties? Prima, Maar kijk dan naar alle studies die van observaties aangaan. https://www.carbonbrief.org/explainer-how-scientists-estimate-climate-sensitivity Deze studies geven een best estimate van twee graden aan voor klimaatgevoeligheid. Serieuze opwarming dus. Dan hebben we het nog maar over een ‘beste schatting’. waarom menen de zogenaamde sceptici de bovengrens uit hun eigen studies te mogen negeren?

 • Volgende discussie
#2 Hans Custers

@1

Discussie over het aandeel van de mens is een favoriet spelletje van ‘klimaatsceptici’. Trap er niet in, je gaat verzanden.

Waar trap ik precies in als ik beargumenteerd laat zien dat Curry een misleidend verhaal ophangt over het aandeel van de mens? Dat pseudosceptici niet openstaan voor argumenten die niet in hun straatje passen weet ik heus wel. Maar is dat dan een reden om de misleiding niet bloot te leggen?

Ga niet verzanden in een discussie over modellen

Dat pseudosceptici eindeloos dezelfde leugens en drogredenen blijven herhalen over hoe de klimaatwetenschap modellen gebruikt weet ik ook al. Moeten we die nonsens daarom maar niet meer weerleggen?

Prima, Maar kijk dan naar alle studies die van observaties aangaan.

Heb je dat stuk waar je naar linkt wel gelezen? Derde alinea:

Here, Carbon Brief examines studies of climate sensitivity published over the past two decades. These studies use climate models, recent observations and palaeoclimate data from the Earth’s more distant past to estimate climate sensitivity.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hans Verbeek

Grappig dat je ook ex-wetenschapper genoemd kunt worden.
Klinkt zoals ex-kunstenaar, ex-schrijver of ex-componist.
Ik neem aan dat Galileo Galilei ook een tijdje tot ex-wetenschapper zou zijn verklaard.
Kun je uit het beroep wetenschapper gezet worden?
En wie gaat daar dan over? Het ministerie van ware wetenschap?

Ze doet verschillende beweringen die op zijn minst erg onzorgvuldig zijn, en verschillende keren zelfs aantoonbaar onjuist.

Dat geldt ook voor de wetenschappers, die een ijsvrije Noordpool voorspelden voor het jaar 2018. Worden dat dan ook ex-wetenschappers?

duizenden gestolen mails,

Waarschijnlijk zijn die mails gelekt door een insider. Je kunt dat diefstal noemen, maar ik zie dat als klokkenluiden.
https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hermie

@2:Mijn reactie is aansluitend op wat je schrijft. Dit op basis van eigen ervaringen in ‘discussie’ met ‘klimaatsceptici’ en niet als kritiek.

Nonsens mag je natuurlijk direct weerleggen. Maar als ‘klimaatsceptici’ weer over modellen beginnen is mee-veren makkelijker dan verdedigen. In het geval Curry verzuimt de journalist te vragen naar haar eigen studies. Ze begint notabene zelf over de observaties. Een open deur. Curry&Lewis 2018 levert een best estimate van 1.76 graden (klimaatgevoeligheid) en een flinke bovengrens. Vragen daarover van de journalist naar de consequenties en risico’s in de toekomst blijven uit. Geloofd Curry haar eigen onderzoeken wel?

Ja, de link die ik inbreng heb ik in den treure gelezen. Ik suggereer ook niet dat je niet naar de rest moet kijken. Maar als iemand zweert bij studies a.h.v. de observaties en niets moet weten van modellen dan zeg ik: Prima, laten we daar dan eerst maar eens daar naar kijken. Zijn die studies dan een reden om de opwarming niet meer serieus te nemen en maatregelen achterwege te laten? Lijkt mij toch van niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Custers

@3

Grappig dat je ook ex-wetenschapper genoemd kunt worden.

Tja, zo werkt taal. Als een omschrijving toepasselijk is kun je die gebruiken. Curry deed ooit aan wetenschap, maar wat ze nu doet en zegt heeft daar niks meer mee te maken. Dan is ze dus een ex-wetenschapper.

Galileo Galilei

Het Galileo gambiet, wat een armoe.

wetenschappers, die een ijsvrije Noordpool voorspelden voor het jaar 2018

Figuren die de (gevolgen van) menselijke invloed op het klimaat overdrijven moet je net zo min serieus nemen als degenen die die invloed ontkennen of bagatelliseren. Plaatste je eerder deze week zelf niet een link naar mijn stuk waarin ik dat duidelijk maak?

Waarschijnlijk zijn die mails gelekt door een insider. Je kunt dat diefstal noemen, maar ik zie dat als klokkenluiden.

Dat een complotmalloticus zoiets beweert maakt het nog niet waar, of waarschijnlijk. In werkelijkheid is er geen enkel bewijs voor lekken door een insider. En er is ook geen enkele reden gevonden voor een insider om dat te doen. Dat dat voor jouw soort geen belemmering is om wat verdachtmakingen uit te kast te halen is bekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hans Verbeek

@5:

Het Galileo gambiet, wat een armoe.

Ja, vervelend he. Dat gaat nooit meer weg, dat voorbeeld.
In de wetenschap is er nu eenmaal sprake van voortschrijdend inzicht. En vaak schrijdt het inzicht pas voort als oude vastgeroeste theorieën (de consensus) worden losgelaten.
De theorie dat veel ziektes door micro-organismen worden veroorzaakt, werd al in de Middeleeuwen geopperd. Maar pas na het werk van Pasteur en Koch werd die theorie schoorvoetend in brede kring geaccepteerd.

Plaatste je eerder deze week zelf niet een link naar mijn stuk waarin ik dat duidelijk maak?

Ja, dat klopt. Het is een stokpaardje en daarom breng ik het hier ook maar weer ter sprake.

Dat een complotmalloticus zoiets beweert maakt het nog niet waar

Ik neem aan dat jij gelooft dat de mailserver van de CRU gehackt is met het doel om de belastende mails naar buiten te brengen. Ook in dat geval kun je spreken van een complot.
Sommige complotten vind jij dus geloofwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Custers

@6

Ja, vervelend he. Dat gaat nooit meer weg, dat voorbeeld.

Ik weet het. Bij gebrek aan argumenten blijft dat soort stupide clichés maar terugkomen.

In de wetenschap is er nu eenmaal sprake van voortschrijdend inzicht.

Inderdaad. Precies de reden waarom we Curry niet serieus hoeven te nemen. Al haar retoriek is al uitgebreid weerlegd.

Ook in dat geval kun je spreken van een complot.

Er is dan ook niemand die ontkent dat mensen soms samenzweren. Dat is alleen nog geen reden om elke complottheorie maar voor waar aan te nemen. Maar dat is je al 100.000 keer uitgelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Verbeek

@7:

Dat is alleen nog geen reden om elke complottheorie maar voor waar aan te nemen.

Ik heb ook nergens beweerd, dat ik elke complottheorie voor waar aanneem.
Ik vind het volkomen ongeloofwaardig dat de CRU-emails gehackt zijn door een buitenstaander, die niet wist wat er in stond en er geen enkel belang bij had om ze naar buiten te brengen.

Ik vind het veel geloofwaardiger dat de belastende CRU-emails naar buiten zin gebracht door een insider, die zich zorgen maakte over het niveau van de wetenschap en daar iets aan wilde doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: “Ik vind het veel geloofwaardiger dat de belastende CRU-emails naar buiten zin gebracht door een insider, die zich zorgen maakte over het niveau van de wetenschap en daar iets aan wilde doen.”
Waarom dan zijn er echt duizenden mails op straat gekomen, waar voor de overgrote meerderheid weinig interessants in stond en waar vervolgens ontkenners enorm veel tijd in moesten gaan steken om er enkele zinnetjes uit te knippen die zonder context te framen waren als iets belastends? Bovendien kwam de politie destijds tot een andere conclusie, of was die volgens jou ook bij het complot betrokken? Je gelooft misschien niet in elke complottheorie, maar blijkbaar wel in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 JANC

Dat is nou net het ontbrekende kritische denken.

Ik vind het volkomen ongeloofwaardig dat de CRU-emails gehackt zijn door een buitenstaander, die niet wist wat er in stond

tsja, de meeste emails waren dan ook volledig oninteressant.
Oh wacht, ik zie net dat iemand mij al voor was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 majava

@4:

In het geval Curry verzuimt de journalist te vragen naar haar eigen studies.

Vragen daarover van de journalist naar de consequenties en risico’s in de toekomst blijven uit.

Dat is geen journalist en het is geen interview. Het is een tweegesprek van 2 ontkenners.
Hoe is dit in godsnaam een vraag? “Alarmisten wijzen graag naar Antarctica om hel en verdoemenis te preken als we niet snel onze uitstoot beperken.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Verbeek

@9 en @10: wat heerlijk dat jullie mijn reacties zo serieus nemen en het verhaal van Hans C. niet boeiend genoeg vinden om op te reageren.

@9: geen idee waarom de politie tot die conclusie is gekomen. Ik zie wel dat de media voortdurend spreken van “leaked emails” en dat is m.i. toch iets anders dan “hacked emails”.
Ik denk dat het voor een insider makkelijker en sneller is om een batch emails van een bepaald tijdvak te kopieren, dan om eerst te zoeken naar specifieke mails en die dan één voor één te kopieren.
Maar jullie zouden dat waarschijnlijk heel anders aanpakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Custers

@12

dat jullie mijn reacties zo serieus nemen

“Serieus nemen” lijkt me hier niet de meest gelukkige woordkeus.

Ik zie wel dat de media voortdurend spreken van “leaked emails”

Dat de media waar jij je informatie haalt het zo framen verbaast me niks.

Ik denk dat het voor een insider makkelijker en sneller is om een batch emails van een bepaald tijdvak te kopieren, dan om eerst te zoeken naar specifieke mails en die dan één voor één te kopieren.

So what? Is dat voor iemand die van buitenaf inbreekt dan anders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@12: “wat heerlijk dat jullie mijn reacties zo serieus nemen en het verhaal van Hans C. niet boeiend genoeg vinden om op te reageren.”

Draai die narcismeknop maar wat naar beneden. Het zit hem vooral in hoeveel correctie er nodig is.

“geen idee waarom de politie tot die conclusie is gekomen.”
Omdat je je niet erg in die hack hebt verdiept? De politie heeft in ieder geval drie jaar onderzoek gedaan en moet dus in jouw complot betrokken zijn om zulke conclusies te trekken.

“Ik denk dat het voor een insider makkelijker en sneller is om een batch e-mails van een bepaald tijdvak te kopiëren, dan om eerst te zoeken naar specifieke mails en die dan één voor één te kopieren.”
Toch ligt zo’n hagelschot veel meer voor de hand bij iemand die überhaupt geen kennis had van specifieke “belastende” mails. Als insider is het juist veel makkelijker om over een bepaalde periode precies die mails en bestanden uit je eigen mailbox te vissen en in een mapje te bewaren, of zelfs na de batchbewerking om er snel de immers al bekende betreffende mails uit te vissen, in plaats van het hele hebben en houden door een woordfilter te halen en op het internet te plempen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 lmgikke

@6 Hans

Je blaat mooi: “Ja, vervelend he. Dat gaat nooit meer weg, dat voorbeeld.
In de wetenschap is er nu eenmaal sprake van voortschrijdend inzicht. En vaak schrijdt het inzicht pas voort als oude vastgeroeste theorieën (de consensus) worden losgelaten.
De theorie dat veel ziektes door micro-organismen worden veroorzaakt, werd al in de Middeleeuwen geopperd. Maar pas na het werk van Pasteur en Koch werd die theorie schoorvoetend in brede kring geaccepteerd.”

Maar dan snap je dus ECHT NIET wat de Galileo gambit is. Je hebt de link duidelijk NIET gelezen. Dus een quote:

“In reality, taking up the mantle of Galileo requires not just that you are scorned by the establishment but also that you are correct”

EN daar gaat het telkens mis. Ik herhaal: Je moet wel gelijk hebben!
En dat is hier niet het geval. In de wetenschap toont men het gelijk aan met bewijs. Je hebt een stelling, die onderbouw je met bewijs.

The structure of the argument is:

P1: A is X and Y
P2: B is X.
C1: B is Y.

They made fun(X) of Galileo (A) , and he was right (Y).
They make fun(X) of me (B) , therefore I(B) am right (Y).

Pas als het bewijs genegeerd wordt (bij Galileo het geval), en je vanuit andere beweegredenen voor gek verklaard wordt, kan je je er op beroepen. M.a.w. als iemand zich op Galileo kan beroepen zijn het de klimaat wetenschappers die telkens door de ontkenners tegen gewerkt worden.

De klimaat wetenschappers zijn Galileo, de ontkenners de Kerk die Galileo vervolgden…..

De domheid regeert….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Verbeek

@15: bedankt voor je reactie, Imgikke.
Ik denk dat ik de Galileo-gambiet wel begrijp.
Maar ik verwijs hier niet naar Galileo om daarmee aan te tonen dat Judith Curry (net als Galileo) tzt gelijk zal krijgen. Dat is niet mijn punt.

Het gaat mij hier alleen om het woordspelletje dat Hans Custers speelt:

Curry deed ooit aan wetenschap, maar wat ze nu doet en zegt heeft daar niks meer mee te maken. Dan is ze dus een ex-wetenschapper.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken van mensen, die ooit aan wetenschap deden: Newton, Lavoisier, Ptolomaeus, Wegener enz.
Zijn dat nu allemaal ex-wetenschappers geworden omdat hun hypotheses of theoriën ooit verworpen werden door de gevestigde orde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Verbeek

@15: heb je niet het idee dat de naam Galileo een stropop is, Imgikke?
Je leest Galileo en dan wordt dat het enige waar je nog op reageert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 majava

@16:

Zijn dat nu allemaal ex-wetenschappers geworden omdat hun hypotheses of theoriën ooit verworpen werden door de gevestigde orde?

Dat is niet hoe Curry werkt. Zij deed aan wetenschap toen ze nog regelmatig publiceerde. Haar meer recente werk met Lewis is gewoon wetenschap, ook die rare stadium wave paper was dat. Dezelfde wetenschap reageerde meteen op dat soort werken en zo hoort het ook. Allen is ze nu voornamelijk bezig met pseudowetenschap via blogs, media, politiek en denktanks. Dat heb ik een Newton nooit zien doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JANC

@16: Je snapt het punt (kennelijk) niet. Je snapt (kennelijk) niet hoe theorie werkt in de wetenschap. Je snapt (kennelijk) niet waarom als je niet bewijst dat een theorie verkeerd is je niet aan wetenschap doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JvdLaan

@13: Vergeten is dat ook geprobeerd is om de server van de site RealClimate te hacken, maar de hacker(s) maakte(n) ogenschijnlijk een fout. Ipv de inhoud van RC te downloaden, gingen ze de CRU mails uploaden. Dat wijst m.i. op een vergissing. Iedereen die wel eens bestanden kopieert van de ene naar de andere directory moet die fout wel eens gemaakt hebben, nl dat je alles van /A naar /B kopieert, terwijl je van /B naar /A had willen kopiëren. In dat geval is een hacker waarschijnlijker dan een insider.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hans Verbeek

@19: ik snap het punt wel, JANC.
Als je de naam Galileo ziet staan in een klimaat-discussie, dan plemp je gewoon dat citaat uit de rationalwiki neer als Pavlov-reactie. In de hoop dat de discussie over voortschrijdend inzicht daarmee stopt.

Sommige mensen denken dat de klimaatmodellen, die nu gebruikt worden niet beter meer kunnen. Ze twijfelen niet aan de uitkomsten. Als ze al perfect zijn, dan wordt verder onderzoek vanzelf overbodig.
Dr. Curry (of is ze ook al van haar titel gestript door de klimaat-inquisitie?) denkt dat de klimaatmodellen verre van perfect zijn. Tsja, dan lig je er snel uit bij je vakbroeders en zusters.

https://www.youtube.com/watch?v=SBjFjSZjv6w
Vanaf 10 min 40 gaat het over de calibratie van de klimaatmodellen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

@21

Als je de naam Galileo ziet staan in een klimaat-discussie, dan plemp je gewoon dat citaat uit de rationalwiki neer als Pavlov-reactie.

Nee hoor. Ik plempte dat citaat neer omdat die ene zin van jou in #3 alles heeft van het Galileo-gambiet, hoeveel kinderachtige spelletjes je ook speelt om dat te ontkennen:

Ik neem aan dat Galileo Galilei ook een tijdje tot ex-wetenschapper zou zijn verklaard.

Sommige mensen denken dat de klimaatmodellen, die nu gebruikt worden niet beter meer kunnen. Ze twijfelen niet aan de uitkomsten. Als ze al perfect zijn, dan wordt verder onderzoek vanzelf overbodig.

Bullshit. Niemand heeft hier beweerd dat klimaatmodellen perfect zijn. En al helemaal niet dat ze niet beter kunnen. En wetenschappers zullen zoiets zeker niet beweren. Die kennen de onzekerheden in en beperkingen van hun modellen en daar houden ze dan ook rekening mee.

Dr. Curry (of is ze ook al van haar titel gestript door de klimaat-inquisitie?) denkt dat de klimaatmodellen verre van perfect zijn. Tsja, dan lig je er snel uit bij je vakbroeders en zusters.

Meer bullshit. Curry suggereert dat haar voormalige vakgenoten hersenloos wat modellen napraten. In werkelijkheid is dat absoluut niet zo. Ze schoffeert op die manier al die mensen die heel goed weten waar ze mee bezig zijn en het is volkomen terecht dat ze daar flink wat kritiek op krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@16: “Zijn dat nu allemaal ex-wetenschappers geworden omdat hun hypotheses of theoriën ooit verworpen werden door de gevestigde orde?”
Hans Custers noemt Curry geen ex-wetenschapper omdat haar hypotheses zijn verworpen, maar omdat ze gestopt is met wetenschappelijke methodes te gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hans Verbeek

@23: ja, ik snap het zielige woordspelletje van Hans C. wel.
Ik zie dat anders. Als je bent opgeleid tot wetenschapper of tot loodgieter, dan blijf je dat je leven lang. Je verleert die vaardigheden niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hans Verbeek

@22:

Niemand heeft hier beweerd dat klimaatmodellen perfect zijn. En al helemaal niet dat ze niet beter kunnen. En wetenschappers zullen zoiets zeker niet beweren.

Dus als Judith Curry beweert dat de huidige klimaatmodellen niet perfect zijn en beter moeten, dan heeft zij een goed punt, toch?

Die kennen de onzekerheden in en beperkingen van hun modellen en daar houden ze dan ook rekening mee.

En als Dr. Curry stelt dat de “climate sensitivity” door Working Group 3 van het IPCC veel te hoog wordt ingeschat, dan heeft ze ook een punt.

Curry suggereert dat haar voormalige vakgenoten hersenloos wat modellen napraten.

Een vervelend staaltje verdraaien van woorden.
Ik neem aan dat je ook een letterlijk citaat van Dr. Curry paraat hebt dat jouw stelling onderbouwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Custers

Als je bent opgeleid tot wetenschapper of tot loodgieter, dan blijf je dat je leven lang

Dus iemand die ooit loodgieter was, maar zich omschoolt en een hele goede banketbakker wordt blijft voor jou altijd een loodgieter?

Dus als Judith Curry beweert dat de huidige klimaatmodellen niet perfect zijn en beter moeten, dan heeft zij een goed punt, toch?

Nee, dan trapt ze een open deur in. En ik heb in #22 volgens mij heel duidelijk gemaakt wat mijn belangrijkste kritiekpunt op Curry is in dit opzicht: niet dat ze zegt dat modellen niet perfect zijn, maar dat ze suggereert dan wetenschappers hersenloos die modellen napraten. En daar heb ik inderdaad een citaat voor, uit het Telegraaf-interview:

Te veel ’klimaatexperts’ zijn geografen en ecologen die hebben geleerd hoe ze een model op hun computer kunnen laten draaien. Maar zonder fundamentele kennis zijn die modellen onbruikbaar.”

Een vervelend staaltje verdraaien van woorden.
Ik neem aan dat je ook een letterlijk citaat van Dr. Curry paraat hebt dat jouw stelling onderbouwd.

Nee, ik zei namelijk dat ze het suggereerde en dus juist niet dat ze het letterlijk zo heeft gezegd.

En als Dr. Curry stelt dat de “climate sensitivity” door Working Group 3 van het IPCC veel te hoog wordt ingeschat, dan heeft ze ook een punt.

Ik weet niet waar ze dat op baseert, maar ik vermoed dat het opnieuw een voorbeeld is van een misleidende bewering. De klimaatgevoeligheid wordt namelijk niet door Werkgroep 3, maar door Werkgroep 1 ingeschat. Mogelijk geeft Werkgroep 3 aan wat de mogelijke gevolgen zijn van een hoge klimaatgevoeligheid, maar dat is niet hetzelfde als de klimaatgevoeligheid hoog inschatten.

En nu heb ik het wel weer gehad met je gezwam. Ik kap ermee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Frank789

@24: [ Je verleert die vaardigheden niet. ]
En de loodgieter die op een dag besluit de leidingen niet langer met tinsoldeer te lassen maar met boter, noemt u nog steeds een loodgieter?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

@24: “ja, ik snap het zielige woordspelletje van Hans C. wel.”
Dat blijkt anders geenszins uit je eerdere reacties.

“Als je bent opgeleid tot wetenschapper of tot loodgieter, dan blijf je dat je leven lang. Je verleert die vaardigheden niet.”
Geldt dat specifiek voor die twee beroepen? En zo ja, waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hans Verbeek

@27: goeiemorgen, Frank, leuk dat je de discussie na 3 dagen eindelijk komt opleuken met bizarre vergelijkingen.

@28: wel blijven opletten, Bismarck, hierboven schreef ik al over ex-kunstenaar, ex-schrijver, ex-componist. Denk nou zelf eens na.
Kun je ook ex-chirurg worden? Of ex-bakker?

Het nivo van de discussie is alweer lekker omlaag geschroefd door de vergelijking van Frank en jouw kinderachtige vragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hans Verbeek

@26:

Nee, ik zei namelijk dat ze het suggereerde en dus juist niet dat ze het letterlijk zo heeft gezegd.

Dan zijn we het daar over eens, Hans.
Dr. Curry doet een genuanceerde uitspraak en jij ziet daar een suggestie in; veel andere mensen niet.
Er is dus geen objectieve maatstaf om Dr. Curry tot niet-wetenschapper te verklaren, alleen jouw subjectieve vooringenomenheid.

De klimaatgevoeligheid wordt namelijk niet door Werkgroep 3, maar door Werkgroep 1 ingeschat. Mogelijk geeft Werkgroep 3 aan wat de mogelijke gevolgen zijn van een hoge klimaatgevoeligheid, maar dat is niet hetzelfde als de klimaatgevoeligheid hoog inschatten.

Ja, dat is precies wat Dr. Curry zegt in het interview waar ik naar verwees
Ook daar zijn we het over eens. Werkgroep 1 geeft duidelijk aan dat er nog grote onzekerheid is. Maar in werkgroep 3 wordt er gekozen voor een bepaalde klimaatgevoeligheid en daarmee rekent men dan verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Frank789

@29: [ Het nivo van de discussie is alweer lekker omlaag geschroefd door de vergelijking van Frank ]

Om u iets duidelijk te kunnen maken moeten we nu eenmaal naar uw niveau afdalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Hans Custers

Maar in werkgroep 3 wordt er gekozen voor een bepaalde klimaatgevoeligheid en daarmee rekent men dan verder.

Ik heb het maar even nagekeken. En wat blijkt? In één enkele analyse van WG3 zijn oudere modelberekeningen gebruikt en is er voor gekozen om die te combineren met schattingen van de klimaatgevoeligheid uit die tijd. En dan is de ondergrens iets hoger: 2 – 4,5°C i.p.v. 1,5 – 4,5°C. Het wordt keurig vermeld in het rapport. Die resultaten zijn dan ook nog eens vergeleken met nieuwere berekeningen; de verschillen blijken vrij klein te zijn en ze worden in het rapport vermeld en toegelicht. Ook latere analyses laten zien dat het verschil niet groot is en irrelevant voor het beleid om de opwarming tot 1,5°C of 2°C te beperken.

Geen idee waarom het zo is gedaan. Misschien een noodoplossing omdat er iets misging in een nieuwe analyse en er geen tijd (of geld) was om die over te doen? Er is vast nog wel een andere reden te verzinnen en misschien is de werkelijke reden wel ergens op internet te vinden.

Bottom line: niet het beste stukje werk uit het laatste IPCC-rapport maar ook niet iets om je heel druk om te maken. Maar propagandisten en fanatici hebben nou eenmaal niks anders en dus wordt er van zo’n mugje een olifant gemaakt. Dat ze dit soort dingetjes nodig hebben bij hun pogingen om het IPCC in diskrediet te brengen zegt vooral veel over het hoge niveau (noot voor Verbeek: hoog niveau is niet hetzelfde als perfectie) van de IPCC-rapporten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Hans Custers

O, deze nog:

Dr. Curry doet een genuanceerde uitspraak en jij ziet daar een suggestie in; veel andere mensen niet.

Het ging over deze uitspraak:

Te veel ’klimaatexperts’ zijn geografen en ecologen die hebben geleerd hoe ze een model op hun computer kunnen laten draaien. Maar zonder fundamentele kennis zijn die modellen onbruikbaar.”

Ik heb in de loop der tijd aardig wat artikelen over modelstudies gelezen en in al die artikelen blijkt steeds weer het tegendeel het geval van wat Curry beweert. Er is niks mis met de fundamentele kennis van klimaatonderzoekers en ze houden altijd rekening met beperkingen van en onzekerheden van modellen. (Al zal er vast wel ergens een enkel slecht onderzoek te vinden zijn.)

Dat ze hier iets suggereert vind ik best voorzichtig uitgedrukt. Het is overduidelijk dat ze hiermee probeert haar voormalige vakgenoten te diskwalificeren, zonder enige bewijs en (in mijn waarneming) volledig onterecht.

Dat jij zo’n uitspraak genuanceerd vindt verbaast me niet. Zal ik het daar maar bij laten?

Ik ga lekker de zon in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Arduenn

Maar los daarvan warmt de aarde gewoon op en dat komt 110% door de mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sander Scherrenberh

Misschien wat laat en ook wat off-topic; maar ik wil toch kwijt dat ik me blijf verbijsteren over de verbeten stompzinnigheid van mensen van mensen zoals Hans Verbeek. Het continu verzetten van paaltjes, stroman argumenten en totale onwetendheid van eigen onwetendheid.

En vervolgens ook nog het totale gebrek aan enige zelfreflectie hierop.

En dat nu al zó lang.

Ik merk soms dat ik tekortschiet in mijn vermogen hier nog begrip voor te hebben.

 • Vorige discussie