1. 2

  Misleidend. De ramp valt misschien wel in dezelfde categorie, maar is nog lang niet zo ernstig als Tsjernobyl. In Fukushima is tot nu toe ongeveer 1/10e vrijgekomen van de straling die in Tsjernobyl vrijkwam. Maar dat is volstrekt nietszeggend, het zegt immers niets over hoeveel radioactieve stoffen er vrij zijn gekomen; de straling is niet alleen een gevolg van de hoeveelheid vrijgekomen radioactieve stoffen maar ook van het soort radioactieve stoffen.

  Veel alle radioactieve stoffen die in Tsjernobyl vrij kwamen, kwamen uit de brandstof zelf. Dergelijke stoffen hebben een relatief hoge halfwaarde tijd (honderdduizenden jaren). De straling die potentieel vrij kan komen, komt heel geleidelijk vrij. Het blijft dan ook zeer lang radioactief. Daar komt bij dat de stoffen die in Tsjernobyl vrijkwamen veelal zeer giftig zijn.

  In Fukushima, daarentegen, komt het gros van de straling (waarschijnlijk) uit het koelwater. Het gaat dan om afvalproducten uit de brandstof die in water kunnen oplossen (Jodium-131, Cesium-137) en om het koelwater zelf dat radioactief wordt (Stikstof-16). Deze stoffen hebben – vergeleken met de stoffen die in Tsjernobyl vrijkwamen – een relatief korte halfwaardetijd (resp. 8 dagen, 30 dagen, 7.1s). De straling die potentieel kan vrijkomen wordt dus relatief snel vrijgegeven en neemt derhalve relatief snel af.

  Er is dus aanmerkelijk minder van dit soort stoffen nodig om een stralingsniveau te krijgen dat vergelijkbaar is met Tsjernobyl. Bovendien zal het veel minder lang radioactief blijven. Tsjernobyl blijft waarschijnlijk nog miljoenen jaren een no-go area, Fukushima minder lang.

  Neemt niet weg dat de situatie zeer ernstig is. Jodium-137 was in Tjernobyl een van de belangrijkste oorzaken van extra kankergevallen. Er is geen reden om aan te nemen dat in Fukushima minder jodium is vrijgekomen. Misschien wel meer. Bovendien is in Fukushima waarschijnlijk langdurig radioactief water gelekt (in Tsjernobyl was het water meteen verdampt/ontploft) waardoor de kans groot is dat het grondwater is vervuild. De zee is vervuild, vissen uit de ruime omtrekt moet je nog lange tijd niet eten. En Fukushima staat in een aanmerkelijk dichtbevolkter gebied dan Tsjernobyl. Daardoor zouden de gevolgen voor de bewoners en de economische gevolgen van Fukushima die van Tsjernobyl wel eens kunnen overstijgen.

  Beide rampen zijn volstrekt niet te vergelijken.

 2. 3

  Tsjernobyl blijft waarschijnlijk nog miljoenen jaren een no-go area, Fukushima minder lang.

  ik heb een bezoekje gepland over 300.000 jaar.

 3. 6

  @2: Cesium-137 heeft een halfwaardetijd van 30.1 jaar. Dat maakt dat het smerig spul is: als het korter is zou het in no-time onschadelijk zijn. Als het veel langer was zou het een veel minder groot stralingsrisico opleveren. Maar een duur van tientallen jaren is net voldoende om er veel ‘last’ van te hebben over een flinke periode.

 4. 7

  @keest: dit is één van de redenen waarom ik hier, in Finland, niet tegen kernenergie ben. Een goede, eigen oplossing voor het probleem. Waar gaat het kernafval dat Nederland produceert naar toe?

  Ik blijf maar één bezwaar hebben tegen kernenergie en dat is het volk eromheen dat de gevaren aan het downplayen is. Centrales zouden gebouwd moeten worden door mensen die argwaan hebben. Alleen dan zal het te vertrouwen zijn.

 5. 8

  @majava: hmm… grappig dat je die conclusie trekt, ik zelf zou niet graag verantwoordelijk willen zijn voor afval dat 220.000 jaar lang veilig opgeborgen moet worden. Het is ook nog nergens gelukt om een dergelijke opslagplaats te bouwen. Dan liever toewerken naar minder energie verbruiken en verantwoord produceren. Dat zou makkelijk kunnen als ze er evenveel geld tegenaan zouden gooien als nu naar kernenergie.

 6. 9

  @7: Een goede, eigen oplossing voor het probleem.

  Het opslaan voor minimaal 100.000 een goede oplossing? Überhaupt een oplossing? Wat Keest al zegt: een oplossing is een duurzame manier van energie opwekken vinden, en niet iets waar vele, vele toekomstige generaties nog mee opgezadeld zullen zitten.

 7. 10

  uit De Morgen van vandaag:

  Bijzonder zorgwekkend is ook een statement van uitbater Tepco dat de hoeveelheid straling die uit Fukushima vrijkomt “de hoeveelheid die in Tsjernobyl vrijkwam wel eens zou kunnen overtreffen”. Volgens het Japanse atoomagenstschap lekt er nu één terabecquerel per uur weg uit Fukushima, maar dat is niet meteen een betrouwbaar cijfer.

  De meest omvattende studie over Tsjernobyl, gepubliceerd door de New York Academy of Sciences en van de hand van drie Russische stralingsspecialisten en nucleaire medici en gebaseerd op honderden verslagen van wetenschappers en artsen, schat dat die kernramp in de Oekraïne verantwoordelijk is voor 980.000 overlijdens in de voormalige Sovjetunie en Europa. De straling is in Oekraïne en Wit-Rusland ook in de genen gekropen. Drie jaar geleden stelden artsen bijvoorbeeld vast dat naar Westerse normen slechts 20 procent van de kinderen als gezond kunnen worden beschouwd.

 8. 12

  @Keest,
  Beschavingen komen en gaan. Oorlogen worden gevoerd. Technologiën wisselen elkaar af. En uiteindelijk verdwijnt onze huidige beschaving in het geheel uit de geschiedenisboeken. (Wat weten wij van de beschaving van 25.000 jaar geleden?)

  In het jaar 33.576 (als H. Sapiens er nog is), één ijstijd, vele natuurrampen en oorlogen verder, vindt een amateurgeoloog in het koude noorden een netwerk van mysterieuze afgesloten tunnels. Duidelijk geconstrueerd door een technisch kundige beschaving. Bij de ingang onduidelijke inspripties in een schrift dat hij niet (her)kent. Dit is uit de oudheid. Wat is het? Een graftombe? Een ondergrondse stad? Wie bouwde dit? En waarom? De tunnels worden geopend. En wat treft men daar aan?

 9. 13

  @Henrik, #10 Dat is natuurlijk een nergens op slaande stelling. Zie ook #2. In Tsjernobyl kwam vooral veel zeer giftig materiaal vrij met een lange halfwaardetijd. In Fukushima kwam veel minder materiaal vrij met een veel kortere halfwaarde tijd. Het is dus veel radioactiever, maar ook veel minder lang radioactief. Tsjernobyl blijft nog veel langer radioactief. Kernrampen uitdrukken in hoeveel straling er in redelijk korte tijd vrij komt slaat daarom nergens op; de straling komt immers over een zeer lange periode vrij.

  Er lekt waarschijnlijk ook niet 1 terabecquerel weg uit Fukushima. Becquerel is een eenheid voor straling. Er lekt relatief weinig straling uit de reactors in Fukushima. Wat er wel uitlekt zijn radioactieve stoffen die buiten de kerncentrale radioactieve straling veroorzaken. Aan dat statement van Tepco heb je dus geen zak. Je weet nu nog niks. Niet hoe lek de reactors nog zijn, niet waar het heen lekt, niet waar het nu is, niet hoeveel radioactief materiaal er nu buiten de centrale ligt en ook niet wat voor materiaal dat dan is. Feitelijk weten we gewoon helemaal niks. En Tepco komt klaarblijkelijk ook niet verder dan de meetresultaten van hun geigertellers mede delen.

  De meeste slachtoffers in Tsjernobyl hadden dan ook niet zozeer last van de radioactieve straling in hun omgeving. Ze hadden last van radioactieve stoffen in hun lichaam. Dat zijn twee volstrekt verschillende zaken en ook wat dat betreft is Tsjernobyl niet met Fukushima te vergelijken.

 10. 14

  @Schuur, #12 geschiedenisboeken. (Wat weten wij van de beschaving van 25.000 jaar geleden?)

  We weten in ieder geval van 25.000 jaar geleden dat er aanmerkelijk minder (geschiedenis)boeken werden geschreven dan vandaag de dag:P

 11. 15

  @5 wat apart dat de stellige mening die in het Euractiv stuk wordt verkondigd niet heel groot op de nieuwssites te vinden is? Of zou dat niet lekker samengaan met het voornemen van de regering om meer van die centrales in NL te willen plaatsen.

  Zeker voor kleine kinderen en moeders die borstvoeding geven lijkt het gevaar zeker niet verwaarloosbaar.

  Als iemand nou nog twijfelt aan het risico snap ik het echt niet meer. Centrale doet boem 9200 kilometer verderop en we moeten hier gaan oppassen wat we van het land eten en drinken.

 12. 16

  @14, Uiteraard. Maar hoe groot acht jij de kans dat men 30.000 jaar of meer aan gedetailleerde geschiedenisverslagen ter beschikking zal hebben? En zo dit al het geval is, kan men het begrijpen? Taal en schrift is immers dan alweer 30.000 jaar verder geëvolueerd.

  Wie weet wat de toekomst ons brengt? Een ijstijd? Een wereldwijde epidemie? Oorlogen (dat kun je sowieso verwachten). Zijn we straks met 25 miljard mensen? Of zijn er dan nog maar 100.000 over?

  Wat weet de mens in het jaar 33.576 nog van ons? Gefragmenteerde kennis uit opgravingen wellicht. Weet men dan wat te doen met die mysterieuze tunnels?

 13. 17

  mooi is dat, discussies over hoe de wereld draait over 30.000 jaar. Mag ik meedoen?

  Je denkt toch zeker niet dat dan ook nog maar 1% van alle mensen in het heelal op aarde woont?

  En natuurlijk is dan volkomen duidelijk wat er in die tunnels zit. Dat kan iedere kleuter tegen die tijd meten. Zonder extra meetapparaat, want die handel zit gewoon ingebouwd.

 14. 18

  @mb | 12 April 2011 | 15:46
  Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de mensheid zo massaal minder om de feiten zal gaan malen (zie een eerder Sargassobericht) dat we over 30.000 jaar in een nieuwe Middeleeuwen zijn terechtgekomen. Of erger. Dat die lui van de toekomst door diep doorgeteelde domheid niet eens meer weten wat ‘meten’ betekent bijvoorbeeld. Wat een grap zou dat zijn.

 15. 19

  ik ben niet overtuigd, en las bij de Beeb:

  The decision to raise the threat level was made after radiation of a total up to 630,000 terabequerels had been estimated at the stricken plant.

  That would classify the crisis at level seven on the International Nuclear and Radiological Event Scale (Ines).

  It was not clear when that level had been reached. The level has subsequently dropped to less than one terabequerel an hour, reports said.

  In comparison the Japanese government said the release from Chernobyl was 5.2 million terabecquerels,.

  heilige moederneukende god, zoals ze aan de overkant in het victoriaanse land plachten te zeggen, neukende 630,000 terabequerels !

  (en ja, ik weet, verschil in effect op mensen enzo, maar de omgeving zit er vol mee, voor onafzienbare tijd)

  *kijkt verder naar Stalker*

 16. 20

  De vrijgekomen radioactiviteit van Tsjernobyl komt vooral van Cesium-137, met een halfwaardetijd van 30 jaar. De stelregel is dat na 10 halfwaardetijden de boel weer veilig is, dus na 300 jaar.

  Opmerkingen over honderduizenden, 30.000 en zelfs miljoenen jaren zijn dus echt uit de lucht gegrepen. 300 Jaar is uiteraard wel lang, maar nog wel enigszins te overzien.

  Overigens zegt de halfwaardetijd ook lang niet alles, radioactief jodium heeft een halfwaardetijd van 8 dagen, maar heeft desondanks de meeste slachtoffers gemaakt bij Tsjernobyl.

 17. 21

  @Schuur, #16 Het lijkt me niet waarschijnlijk dat men ons t.z.t. niet meer begrijpt, geschiedschrijving kwijt is etc. Moeten we er bij nucleaire risicos vanuit gaan dat het zo is als je stelt? Ja. Sterker nog, we moeten bij de opslag van kernafval rekening houden met iets veel ergers: Idiocracy :P

 18. 22

  @18 nee nee, waarschijnlijk is de mensheid binnen een paar 100 jaar uitgestorven omdat het klimaat op de planeet onleefbaar is geworden. Kleuters met ingebouwde meters… haha

 19. 23

  Beste Zmmco, ondanks dat je heel helder maakt dat we erg weinig weten over wat er nu allemaal vrijkomt in Fukushima, kan jij misschien toch een inschatting geven hoe lang het duurt voordat een plek op zeg vijf kilometer van de centrale die niet aan zee ligt weer leefbaar zou kunnen zijn (als de centrale nu onder controle zou zijn). Praat je dan over enkele maanden, jaren, decennia, eeuwen?

 20. 24

  Ik ben benieuwd naar de mening van ‘expert’ heer Simon Rozendaal over deze verhoging.
  Gaat hij nu een krat bananen uit Fuckushima opeten? Gaat hij op het strand van Fuckushima zonnebaden om aan te tonen dat die ‘linkse rakkers’ niet zo moeten janken over gevaren kernenergie?

 21. 28

  @23 – Ik denk niet dat het antwoord nu al mogelijk is, aangezien er geen enkele zekerheid bestaat dat de situatie al onder controle is, cq het lekken gestopt is. Maar ik denk dat je veilig kunt stellen dat jij dat niet meer mee zal maken.

 22. 30

  Dit vond ik op Wikipedia over Tsjernobil.

  1. ‘De omgeving van Tsjernobyl en Prypjat is na de ramp afgesloten vanwege de hoge radioactiviteit. Doordat er geen mensen meer wonen, heeft de natuur vrij spel. Zo is de omgeving een waar natuurreservaat geworden, waar allerlei bijzondere flora en fauna te vinden is.’

  2. ‘Er worden tegenwoordig reizen naar Tsjernobyl georganiseerd om deze natuurweelde te bekijken’.

  3. ‘In de 21ste eeuw bestaat nog steeds controverse omtrent het gezondheidseffect in West-Europa. Twee recente Duitse studies spreken elkaar tegen. Volgens de ene studie zijn er geen noemenswaardige gevolgen, volgens de andere sterven er jaarlijks honderden mensen aan de gevolgen van de ramp, in Duitsland alleen’.

  Zijn bovenstaand citaten dan onwaar?

 23. 32

  @Frank, #23 Potdomme! Vanmiddag op werk een heel relaas geantwoord op je vraag, vermoedelijk vergeten op de knop te drukken… berekeningen en cijfers kwijt dus… maar de conclusie ervan was in ieder geval dat mijn gok is dat het om hoogstens enkele decennia zal gaan voordat de no-go zone van enkele tientallen kilometers verkleind kan worden tot hooguit enkele kilomters rondom de centrale. Hoe het met grondwater/drinkwater zit, laat ik dan even buiten beschouwing.

  Dat is op basis van de metingen uit het filmpje van van de week en met de aanname dat het overgrote deel van de nu gemeten radioactiviteit van cesium en jodium komt (de belangrijkste in water oplosbare afvalproducten van kernfissie). Zou het enkel cesium betreffen dan gaat het om ongeveer 150 jaar voordat de radioactiviteit is gedaadld tot een niveau lager dan het evacuatiecriterium in Tsjernobyl destijds. Bij jodium zou dat om enkele maanden gaan. Ergens tussen enkele maanden en 150 jaar dus. Moeten ze wel stilaan stoppen met lekken want vooralsnog loopt het alleen maar op…

 24. 34

  Beste Zmmoc, heel erg dank! Je schattingen geven een gevoel voor de orde van grootte van de schade. Het is overigens wel slecht nieuws voor de bewoners van de streek die hun bewoning geschiedenis van eeuwen if not millennia in een keer aan puin zien gaan. Het geeft ook een leidraad voor het inschatten van de economische schade. Een cadeautje van de maatschappij aan de zelfzuchtige uitbaters. Het is inderdaad te hopen dat het lekken snel stopt.

 25. 35

  @32, als het verval exponentieel is, dan heb je toch de beginwaarde nodig anders kun je volgens mij niet uitrekenen hoe lang het zou moeten duren. Voorlopig gaan die waarden nog omhoog en waar ze dat niet doen zullen ze deels in het grondwater verdwijnen. hopelijk is het snel stabiel daar, dan kan de schade bepaald worden
  en wat frank zegt

 26. 36

  @DJ, #35 Ik zit er wel vaker naast, maar is het niet heel simpel? Stralingsniveau is nu 10 microSievert/uur, acceptabel is 0.5 microSievert/uur dus na 4 a 5x de halfwaardetijd (10, 5, 2.5, 1.25, 6.25, 3.125) is het acceptabele niveau bereikt. 8 dagen voor jodium geeft ruim een maand, 30 jaar voor cesium bijna anderhalve eeuw dus ergens daar tussenin. ?

 27. 37

  @zmmoc, idd echt ingewikkeld is de wiskunde niet, de buitenwereld wel, het zaakje is nog niet stabiel en de nieveaus’s stijgen en daarmee de duur-tot-veilig tijd
  stabiliseren is prioriteit #1 hier, ik kan voor een groot deel wel meegaan in je redeneringen hoor ;)

 28. 38

  @30 Hpax – Wat bedoelt de wikipedia eigenlijk met “allerlei bijzondere flora en fauna”?
  Klavertjes 6 en schapen met 5 poten?

  Ik heb de betreffende pagina even opgezocht. Ik lees daar onder andere de volgende passage die jij weglaat:

  “Bij de brand en de explosie kwamen 31 mensen om. Evacuatie van de directe omgeving kwam pas op 27 april op gang; na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 km rond de reactor. Ongeveer 3500 inwoners weigerden het gebied te verlaten. In 2006 waren hiervan nog slechts 461 in leven.

  Dat komt natuurlijk omdat het om ouden van dagen ging. Verder citeert je onvolledig, in werkelijkheid staat daar:

  “Volgens de ene studie zijn er geen noemenswaardige gevolgen, volgens de andere sterven er jaarlijks honderden mensen aan de gevolgen van de ramp, in Duitsland alleen[bron?].

  Waarom laat je het feit dat de wikipedia aangeeft dat het om “informatie” gaat waarvan de bron onbekend is achterwege?

  En zou het niet logischer zijn om aan studies te referen die wel met naam genoemd worden, zoals het onderzoek van de World Health Organization, het rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap en The Other Report on Chernobyl? Dat maakt het wat gemakkelijker om in te schatten aan welke cijfers je geloof kunt hechten en waarom.

  Het is me duidelijk geworden dat je alle “informatie” die jij geeft moet natrekken, omdat die mogelijkerwijze uit zijn verband gerukt is. Zie:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Tsjernobyl

 29. 39

  Zeg Harm,
  Hal @31 geeft twee interessante links naar een boek waarin de Oost-Europese studies worden samengevat die er op zouden kunnen wijzen dat de bevindingen van de WHO en de IAEA er ordes van grootten naast zitten. Ik heb het boek niet gelezen (misschien ga ik dat nog doen), en sommige uitspraken in het persbericht zouden kunnen wijzen op bias. Bijvoorbeeld dat in 20 jaar zo’n 120.000 van de liquidators (opruimers) zouden zijn overleden (wat neerkomt op een zevende van het totaal aantal liquidators wat voor een periode van 20 jaar wel eens een normale sterftecijfer zou kunnen zijn). Desalniettemin zouden de gevolgen van Chernobyl wel eens vele malen ernstiger kunnen zijn als de cijfers van de WHO en de IAEA ons nu doen geloven. Ik hoop dat Fukushima aanleiding zal zijn voor verdere kritische evaluatie van de Chernobyl cijfers.

 30. 40

  Probleem met Tsjernobyl is dat het volledige noordelijk halfrond besmet is geraakt, en zie maar eens verschil te maken tussen een willekeurige kankergeval in Amerika, of 1 door achtergrondstraling of door Tsjernobyl. Die link is gewoon bijzonder lastig echt hard te maken.

  Overigens is de omgeving rond Tsjernobyl nu geen geweldig prachtig natuurreservaat, maar de natuur doet het er beter als toen het nog bewoond was. Oftewel: dergelijke straling is minder schadelijk voor de natuur als menselijke bewoning dat is. En ja, Tsjernobyl is te bezoeken, ben er vorig jaar geweest en naast dit tekstvakje staan nu ook advertenties hiervoor ;)

 31. 41

  Het werk van Yablokov e.a. is in zijn geheel te downloaden op
  http://www.strahlentelex.de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf

  Er is dus wel degelijk het nodige bekend over de effecten van Chernobyl, en het is veel en veel erger dan veelal wordt voorgesteld.

  Al lezende bekruipt mij het gevoel dat de auteurs, ondanks het geheime karakter van veel essentiële data en ondanks een grote variatie aan kwaliteit van data die ze allemaal herkennen, een ijzersterke en coherente argumentatie hebben om er van uit te gaan dat de Chernobyl ramp uiteindelijk voor honderdduizenden “doden” en nog veel meer anderszins verwoestende levens zorgt. Daarnaast zijn sommige van de observaties gewoonweg chilling. Ik zou graag zien dat de resultaten worden weerlegd, maar zolang dat niet gebeurd neemt mijn achterdocht ten opzichte van de IAEA cijfers alleen maar toe. Simon Roozendaal c.s. zouden eens kennis moeten nemen van dit monumentale werk.

  Het is te hopen dat Fukushima zo snel als mogelijk onder controle is.

 32. 44

  http://www.nu.nl/binnenland/2491538/planning-tweede-kerncentrale-in-nederland-gaat.html

  Verhagen wees erop dat lessen uit de gebeurtenissen in Japan een rol zullen spelen bij de concrete eisen die aan een nieuwe kerncentrale zullen worden gesteld, omdat veiligheid en zorgvuldigheid voorop moeten staan.

  Volgens het Kabinet moet de kans op een ernstig ongeval met een kerncentrale kleiner zijn dan een keer in de miljoen jaar.

  Dat is exact dezelfde kans op een ongeval als waar de veiligheidsmaatregelen in Fukushima op gericht waren: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12960655

  LOL:P

 33. 45

  @44: Fukushima heeft in het verleden enkele “onvoldoendes” gehaald bij keuringen van het IAEA. De Borssele centrale kreeg wel een goed rapport van het IAEA.

  En er is helemaal niks inherent veilig aan de Fukushima centrale als je bedenkt dat deze aardbeving buiten de specs viel van de centrale.

  Natuurlijk was de aardbeving extreem zwaar, maar daar moet je toch rekening mee houden als je op een breuklijn bouwt. Ook een bijbehorende significante tsunami zou voorzien moeten zijn, wetende dat tsunami notabene een Japans woord is.

 34. 46

  en als ik aardbevingen en tsunami’s als onafhankelijke variabelen beschouw, dan is mijn statistische probleem ineens heel eenvoudig en opgelost; 1/1000 * 1/1000=1/M
  reality check