Is de nieuwe opzet milieusubsidies effectief?

Minister Cramer is het blijkbaar zat dat ‘milieuclubs’ de staat aanklagen, want ze gaat de regels voor hun subsidieverstrekking aanpassen. Vanaf nu zullen de milieu-organisaties geen vaste bedragen per jaar meer krijgen, maar per project worden gesubsidieerd.

De organisaties betwisten dat ze van overheidsgeld rechtszaken aanspannen, maar dat is natuurlijk moeilijk vol te houden. Door de overheidssubsidie komt er immers donateursgeld vrij dat dan vervolgens doodleuk gebruikt kan worden om diezelfde overheid aan te klagen. Het enige waar de organisaties voor moeten zorgen is dat het bedrag waarmee ze procederen niet groter wordt dan het bedrag dat ze aan particuliere donaties binnenhalen. De overheid bepaalt door deze subsidies dus indirect het budget voor procedures tegen zichzelf.

Het is vreemd dat je als milieuorganisatie bereid bent om de hand die je voedt te bijten, maar het lijkt erop dat het in Nederland de afgelopen decennia prima kon zonder dat het gevolgen had voor je budget het jaar erop. Het is dan ook logisch dat het is ontstaan. En dat wringt nogal in de Tweede Kamer. Zoals VVD-kamerlid Neppérus het omschreef: “Ik wens niet dat ons belastinggeld wordt besteed aan organisaties die democratisch genomen besluiten alsmaar blijven bestrijden.”

En daar heeft zij natuurlijk wel een punt. Maar aan de andere kant zegt Cramer ook dat de milieuorganisaties ‘het volste recht’ hebben om naar de rechter te stappen. Alleen of het doel – minder rechtszaken en procedures – van de nieuwe opzet gaat werken is de vraag. Immers, de uitgangssituatie is bijna dezelfde. Of de organisaties nou op projectbasis of op jaarbasis worden gefinancierd, ze hebben nog steeds een vast bedrag beschikbaar aan particuliere donaties, dat zij kunnen inzetten om te procederen tegen de overheid. Er is alleen de mogelijkheid beter te controleren of de gegeven subsidie niet wordt gebruikt om te procederen. Als de organisaties de waarheid spreken en zij alleen geld van particuliere donateurs gebruiken voor de procedures verandert er dus bijna niets en blijft de overheid de procedures indirect sponsoren.

Het enige dat Cramer dan heeft bereikt is dat er weer een laagje bureaucratie bij is gekomen.

 1. 1

  Projectsubsidie. Volgens mij is Koenders ook zo iets van plan in het versnipperde veld van ontwikkelingsclubs.
  Het is pure bezuiniging, niets meer, niets minder. Om daar nou een kul-argument aan de haren bij te slepen…

  Bezuinigen kan goed zijn. Of niet, maar in beide gevallen kan dat goed beargumenteerd worden.
  Ook bij projectsubsidie kan een club naar de rechter. Tenzij echt alleen maar is bedoeld dat clubs die nooit naar de rechter stappen, de enigen zijn die nog subsidie krijgen.

  De discussie of het altijd even terecht is dat men de rechter erbij haalt, is niet relevant. Uiteindelijk doet de rechter daar een uitspraak over.
  Het is niet goed als bij elk wissewasje naar de rechter wordt gegaan, maar het is ook niet goed als een belangenclub maar niet naar de rechter stapt, ook al zouden ze een goede zaak hebben, omdat ze dan hun projectsubsidie mislopen.

 2. 3

  Ik vind het raar om milieugroepen structureel te subsidiëren. De regering heeft zijn eigen milieubeleid en ook genoeg instanties voor de uitvoering daarvan. Het kan natuurlijk zijn dat er een mooi plan wordt bedacht door een organisatie, maar het is dan inderdaad het beste om daar op projectbasis subsidie voor te geven.

  Maar Neppérus heeft dan ook weer ongelijk. Als de overheid niet zo vaak democratische besluiten zou nemen die tegen eerder democratisch in wetten vastgelegde milieuregels in zouden gaan, dan zou de milieubeweging niet zo vaak en niet zo succesvol processen aanspannen.

 3. 4

  @3: Ook eens een keer met je eens. Vind hoe dan ook dat je dit soort milieu – en andere – clubjes niet moet subsidiëren, maar als je het dan toch doet wees dan niet verbaasd dat ze – met jouw/ons geld – gebruik maken van bestaande mogelijkheden om hun ideeën na te streven.

  Wel leuk hypocriet trouwen van die clubjes om te zeggen dat het geld dat ze gebruiken voor processen etc niet het subsidiegeld is …