Inenten: eigen keuze of plicht?

Vaccinatie (Foto: Flickr/jacco de boer)

Het lijkt zo logisch. Inenten, dat is de verantwoordelijkheid van de ouders, en als ze het ermee oneens zijn, bijvoorbeeld om godsdienstige redenen, dan is het jammer maar helaas. Ze hebben er slechts zichzelf en hun kroost mee.

Althans, dat is de gangbare gedachte. Fout gedacht dus. Elke vaccinatieweigering is een gevaar voor ons allen. De bepalende factor is dat de meeste vaccinaties niet 100% effectief zijn, wat inhoudt dat mensen die wel gevaccineerd zijn tóch ziek kunnen worden. En de kans op ziek worden voor gevaccineerden is uiteraard het grootst als ze geconfronteerd worden met veel mensen die zich niet gevaccineerd hebben.

Zo gaat het ook met de huidige mazelenepidemie in Utrecht. De schuldigen zijn dit keer antroposofen, maar volgens deskundigen is het een kwestie van tijd voordat de epidemie overslaat naar de orthodox-christenen die rijk voorradig zijn in die omgeving. En daarmee wordt de kans ook steeds groter dat er wél gevaccineerde kinderen als “collateral damage” ook blijvend doof zullen worden, of erger, zullen overlijden.

De stelling van vandaag is daarom: vaccinatie moet verplicht worden. Uw mening en altijd subtiele oordeel graag in de comments!

 1. 1

  Volledig eens. Het in gevaar brengen van andermans kinderen is op zich al reden genoeg, maar sinds wanneer is het moedwillig in gevaar brengen van je eigen kinderen oké? Volgens mij is het gewoon nalatigheid als je je kinderen niet laat inenten.

  En nalatigheid op grond van religieuze redenen? Breek me de bek niet open.. maar om die discussie hier nog een keer te voeren ontbreekt me de puf. ;-)

 2. 2

  “Ze hebben er slechts zichzelf en hun kroost mee.”

  Als ouders om godsdienstige reden vaccinatie weigeren, belasten ze er dus wel degelijk anderen (hun kinderen mee). Alleen dat al lijkt me voldoende reden voor toch minimaal verplichte vaccinatie van de kinderen. Nog even los van de genoemde reden van toegenomen besmettingsgevaar. Wat mij betreft hoeven kinderen geen slachtoffer te worden van de sprookjesboeken die hun ouders lezen.

 3. 3

  @1,2: Hoe het ook zij, ouders hebben beslissingsbevoegdheid over hun kinderen. Dat is niet iets wat binnenkort zal veranderen. Ik denk dat de enige echte reden is om het te verplichten juist dat extra besmettingsgevaar is.

 4. 4

  Vaccinatie verplicht? Amai, wat een enge gedachte. Alsof wij echt de strijd tegen microorganismen op deze wijze kunnen winnen. Typisch ook een totalitair en naief geluid. Neem ook de hype rond baarmoederhalskanker waar types zoals bovenstaande auteur meisjes van 12 verplicht een gif willen inspuiten wat alleen onder bepaalde omstandigheden en tijdelijk een bepaald virus bestrijd waarvan nog niet eens echt vaststaat dat het de oorzaak is van kanker. Persoonlijk laat ik mij liever niet vaccineren en dat is niet omdat ik een bijbelfreak ben, maar wel omdat ik niet mee wil werken aan het ontstaan van resistentie microorganismen en ik eerlijk gezegd geen hoge pet op heb van dogmatici die ziektekiemen in mijn lichaam willen injecteren.

 5. 5

  Niet-inenters free-riden momenteel op de grote meerderheid van wel inenters. Er kan geen epidemie ontstaan omdat er te weinig mensen zijn die ziek kunnen worden. Zakt het percentage ingeënten echter onder een bepaalde waarde, dan zijn de rapen gaar.

 6. 7

  @4: Of je hebt te lang of Zaplog rondgehangen of je bent niet geïnformeerd. Er staat wel vast dat HPV baarmoederhalskanker kan veroorzaken en inenting is niet met gif, maar zoals alle inentingen met een verzwakt of gedood virus of virusonderdelen.

  Er zijn wel wetenschappelijke twijfels rond het nut van HPV-vaccinatie, maar die hebben niks te maken met wat jij naar voor brengt.

 7. 8

  @7 Okee, om het wat subtieler uit te drukken: hpv kan in bepaalde gevallen baarmoederhalskanker veroorzaken, maar met het bestrijden van hpv is zeker niet baarmoederhalskanker uit de wereld geholpen. Beetje draconisch dus om dan maar meteen alle meisjes in te willen enten. Gif is een groot woord, maar een virus blijft een virus en het gebeurt vrij regelmatig dat mensen juist van een vaccinatie ziek worden. Daarbij staat natuurlijk nog steeds het punt dat wij als mensen denken een oorlog tegen microorganismen te kunnen winnen. Beter lijkt het mij om ons te richten op een algehele versterking van het immuumsysteem ipv lapmiddeltjes als inentingen waarvan jaren na dato plotseling de negatieve gevolgen tevoorschijn komen. Daarbij hebben de antroposofen inderdaad een punt dat ziektes als mazelen en de bof gewoon bij het kind zijn horen en dat deze, indien adequaat behandeld, eerder positieve dan negatieve effecten hebben.

 8. 11

  @8 los van al het andere, wil ik er wel even op wijzen dat HPV en mazelen op een belangrijk punt onvergelijkbaar zijn – HPV is alleen sexueel overdraagbaar en verspreidt zich dus veel minder snel dan een virus als mazelen. De kans op een grote mazelen-epidemie is aanzienlijk groter.

  Dat je al dan niet voor verplichte inenting tegen mazelen bent impliceert mijns inziens dus niet automatisch dat je ook voor verplichte inenting tegen HPV bent.

 9. 12

  Waarom worden hier altijd christenen genoemd? Moslims kennen ook beperkingen die niet in het belang van de gemeenschap zijn. Waarom wordt daar nooit wat over gezegd? Hiermee wordt alleen maar de opvatting van moslims gevoed dat zij boven alles verheven zijn, hun mag niets in de weg worden gelegd vanwege de vrijheid van hun geloof. Waarom geldt dat dan niet voor christenen?

 10. 13

  @8: “Beter lijkt het mij om ons te richten op een algehele versterking van het immuumsysteem”

  Dat is nou precies wat vaccinaties doen. Een efficiëntere en bijwerkingslozere bestrijding van ziekten bestaat niet.

  “Daarbij hebben de antroposofen inderdaad een punt dat ziektes als mazelen en de bof gewoon bij het kind zijn horen”

  Dat is een argumentum ad naturam.

  “indien adequaat behandeld, eerder positieve dan negatieve effecten hebben.”

  Dat is echt een totaal onhoudbare stelling. Ik kan geen enkel positief effect van wat voor virusinfectie dan ook verzinnen.

 11. 15

  Joh, het gaat hier over inenten, en bij mijn weten hebben moslims niets tegen inenten.

  Dus waarom zou ik, compleet offtopic, ook nog even moeten melden dat moslims op andere vlakken ook niet zo lief zijn?

  Dan zou ik bij elk negatief artikel over elke bevolkingsgroep moeten zeggen dat er in andere groepen ook rotte appels zitten.

 12. 16

  Alleen de reden al dat ze hun kroost ermee hebben (en dat van anderen) is al voldoende om het verplicht te stellen.
  Dat kroost dient beschermd te worden totdat het oud genoeg is om zelf een oordeel te vormen.

  Dit soort ouders mogen wat mij betreft wel uitsterven.

 13. 18

  @3 Joost, beslissingsbevoegdheid snap ik, maar ook zorgplicht, en wel volgens mij de best mogelijke. Het heeft mij daarom ook altijd verbaasd dat dit zomaar geweigerd kan worden door die enge mensen, terwijl als mijn zoon een snoepje bij de Jamin steelt ik gelijk een leger hulpverleners en 5 dossiers aan mij broek heb hangen.

  Dwingen of ontzetten uit ouderlijke macht zou volgens mij de consequente weg zijn. Maar daar is de grond in de (CDA) polder te slap voor denk ik.

 14. 20

  Maar in alle eerlijkheid: ik ben geen viroloog en zal dus in een discussie over de wetenschappelijk zin en onzin van vaccinaties snel tekortschieten. Wat mij echter vooral tegen de borst stuit is het gemak waarin mensen het recht op integriteit van het lichaam op de tocht willen zetten en de onderliggende redenatie dat de massa belangrijker is dan individuele zelfbeschikking. Zeker reactie 6 en 16 getuigen van een vrij verwerpelijke dictatoriale instelling. Ook het schermen met ‘wetenschap’ alsof dat een eenduidige formule voor waarheid is duidt op een naieve geloofsbelijdenis die te vergelijken is met mensen die denken dat de bijbel het enige ware woord van god is. Het afdoen van critici van vaccinatie als onverantwoordelijke dwazen doet geen recht aan de complexiteit van deze discussie en is eerder een uiting van een rigide dogmaticus dan van iemand om wie het werkelijk om waarheidsvinding gaat.

 15. 22

  @20: in het artikel waar ik naar verwijs worden critici van vaccinatie niet afgedaan als onverantwoordelijke dwazen, maar wordt uitgebreid beargumenteerd, waarom die specifieke groep critici onverantwoordelijke dwazen zijn. Je mag het daar niet mee eens zijn, maar dan moet je wel op de daar aangevoerde argumenten ingaan en je er niet met een jantje van leiden van af maken en net te doen alsof in dat artikel niet serieus op de complexiteit van de discussie in wordt gegaan. Als je dat niet doet, ben jij juist degene, die kritiek op de vaccinatie critici af probeert te doen door hen rigide dogmatici te noemen. Het artikel in de link is geschreven door Prof. Wim Betz, emeritus diensthoofd van het centrum voor huisartsopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, stichtend lid en voorzitter van SKEPP, en de epidemioloog Luc Bonneux.

 16. 24

  @ Pedro, uit het gelinkte artikel blijkt nou niet echt een respect voor de mening van de anti-vaccinatie stroming, of het serieus ingaan op hun argumenten. Wat wel uit het artikel blijkt is dat mazelen in combinatie met ondervoeding en vitamine A tekort vrij vervelende consequenties heeft en dat je ondanks een vaccinatie als kind van het drinken van besmet water ziek kan worden. Eerder een reden om de pijlen te richten op voldoende gezonde voeding en zuiver drinkwater dan om mensen te verplichten iets te doen wat tegen hun eigen geweten ingaat.

 17. 25

  @Bram: graag serieus op het artikel reageren en geen zinnen uit hun verband rukken. Dit staat over mazelen in het artikel: “Mazelen zou een gewone kinderziekte zijn. Per jaar sterven er toch nog ongeveer 350.000 kinderen aan deze gewone kinderziekte (2006). Mazelen geeft een middenoorontsteking bij 1 op 10, longontsteking bij 1 op 20, hersenaantasting (encefalitis met doofheid, epilepsie of mentale retardatie) bij 1 op 1000. Een op de 500 sterft eraan in het westen. Maar waar slecht gevoede kinderen op jonge leeftijd massieve infecties te slikken krijgen, loopt de sterfte op tot 10%. Waar de voeding arm aan vitamine A is, is mazelen de grootste oorzaak van verworven blindheid bij kinderen. In niet-gevaccineerde Afrikaanse dorpen kan een zware mazelenepidemie tot één derde van de jonge kinderen blind, gehandicapt of dood maken”. Verderop nog een stukje over mazelen: “Het rurale districtsziekenhuis in Kongo – in de goede oude tijd van Mobutu, horresco referens – kan de volkeren aan de stroom nog niet vaccineren. Om die te bereiken, moet je met de kano gaan, er zijn geen wegen, ze leven verspreid semi-nomadisch en de stroomversnellingen staan geen grotere boten toe. Een zware mazelenepidemie slaat toe. In één weekend telt de jonge tropenarts 9 dode kinderen in zijn kleine pediatrie, in een week worden dat er 37. Hij zal het gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid nooit vergeten”. onder religieuze fundamentalisten in Nederland (hoezo slecht drinkwater en een tekort aan vitamina A?): “in 2000 volgde een mazelenepidemie: 2811 gevallen, 64 ziekenhuisopnamen, 418 ernstige thuis behandelde complicaties en drie doden, waaronder een jongen van 17 jaar”. In de rest van Nederland is geen enkele dode gevallen bij die epidemie en zijn er vrijwel geen ziektegevallen bekend.

  Als jij daar argumenten tegen vaccinatie in ziet, moet je dat toch eens wat beter uitleggen. Waarom sterven er zo veel meer kinderen in niet-gevaccineerde gebieden als in plaatsen waar wel is gevaccineerd?

 18. 26

  @Bram, nuja zeg dictatoriale instelling…
  Moet ik me dan maar laten welgevallen dat enkele idioten mijn kind met een 1/500 kans op sterven opzadelen?
  Nuja, beste van 2 kwaden dan maar.

 19. 27

  @20: Voor mij valt dit onder het adagium: Mijn vrijheid houdt op waar ik die van anderen beperk. Ik weet dat er hier vele tegenstanders zijn van die stelling (uit de verschillende rookdiscussies), maar ik vind in ieder geval dat als mijn gedrag direct kan leiden tot ziekte en/of dood van anderen, dan mag er paal en perk aan gesteld worden.

  Daarenboven vind ik dat ouders die kinderen hun vaccinatie onthouden en zo het kind een veel groter risico op sterfte en ernstige ziekte bezorgen onverantwoordelijk en nalatig. Dan mag je best eens gaan nadenken over de suggestie uit #18.

 20. 28

  Lastige discussie, omdat het gaat over iemands eigen lichaam. Of daarin geprikt wordt, of niet, zou je intuïtief toch liever aan diegene zelf overlaten.

 21. 29

  @28: Nee he, nog zo eentje. Jullie moeten toch echt eens stoppen met kinderen zien als onderdeel van het eigen lichaam. Dat helpt meteen ook een boel andere problematiek (agressief gedrag, vandalisme, bedreigingen ed. als er iemand in een buurt komt wonen die ooit voor een vergrijp aan een kind is veroordeeld bv.).

  Dat doet me meteen denken aan een andere discussie. Als we het hebben over pedofielen, is het de gewoonste zaak dat zo iemand chemisch (danwel anderszins) gecastreerd wordt. Dan mag die spuit ineens wel het eigen lichaam in, om maar te voorkomen dat de man recidiveert en daarmee kinderen beschadigd raken.

 22. 30

  Ik ga ervan uit dat kinderen inenten een weloverwogen besluit in het verleden is geweest om sterfte enz. bij kinderen te voorkomen, in het belang van de kinderen en de maatschappij.
  Als deze mensen het belang voor de maatschappij en hun kinderen niet willen inzien en zich beroepen op vrijheid van geweten, integriteit van het lichaam of vrijheid van godsdienst, zou ik deze mensen in alle vrijheid willen adviseren zichzelf op welke manier ook vrijwillig uit deze maatschappij terug te trekken; bijv. naar een andere planeet, omdat ze duidelijk niet van deze tijd zijn en in een andere, ons onbegrijpelijke, wereld leven. Zonder enige verantwoordelijk t.o.v. hun kinderen, de maatschappij en de planeet.

 23. 31

  Het besluit om je kinderen niet in te enten is over het algemeen een veel zwaardere afweging dan om met de angstig blatende kudde mee te lopen. Deze mensen houden net zoveel van hun kinderen als ieder ander. Weer typisch dat de zogenaamd weldenkende lui de eerste zijn die kinderen hun ouders willen afnemen en mensen naar een andere planeet wensen. Daarbij denk ik dat velen graag aan roberts vriendelijke verzoek zouden willen voldoen als er nog een stukje aarde over was waar zij werkelijk in vrijheid zouden kunnen leven.
  Helaas is vrijwel alles door de overijverigen in beslag genomen en verwoest.

 24. 32

  Volgens mij is het helemaal niet zo zware afweging. Het wordt immers voor je bepaald.

  Het argument is dat God bepaalt wat je overkomt. Dezelfde gelovigen stoppen dan weer wel voor een rood stoplicht.

  De vraag is dus vanaf wanneer God bepaalt, of dat jezelf mag beslissen. Die scheidslijn lijkt me nogal arbitrair.

  En als God zich al laat afschrikken door een niet 100% effectieve vaccinatie, hoe zit het dan met Zijn almachtigheid?

  Het argument dat alles al doodgereguleerd wordt is in dit geval een drogreden, aangezien je dat altijd kan zeggen. Daarnaast gebruiken de mensen die inenten weigeren dat zelf niet als argument.

 25. 33

  @31: Waarom noem je mensen, die rationele argumenten aanvoeren om jezelf en je kinderen in te laten enten een angstig blatende kudde? Als de boodschap je niet bevalt, kun je altijd nog de boodschapper (proberen te) vermoorden. En dat valt des te meer op, als je zelf geen enkel argument aanvoert, waarom je jezelf of je kinderen niet in zou laten enten. Het argument kan immers niet zijn, dat je besluit om niet met de blatende kudde mee te lopen, omdat het een blatende kudde is.

  Ouders afnemen of mensen naar andere planeten wensen mag dan weliswaar cru zijn, maar het leven en welzijn van andere mensen op het spel zetten door je niet in te laten enten is dat ook.

 26. 34

  [email protected]
  Ik heb de mensen niet naar een andere planeet gewenst, maar het ze geadviseerd. Zoals je al zei zouden ze het zeker doen als de mogelijkheid ertoe bestond.
  Maar wat let jullie dan je bij de Amisch of de Molokans aan te sluiten. Ook kan je woongemeenschappen in Siberie opzetten. Met de opwarming van de aarde hebben de Russen mensen nodig om zich daar te vestigen. Je kan dan je eigen leefregels opstellen. Al vermoed ik dat jullie het niet lang uithouden en bekeerd zullen terugkeren.

 27. 35

  Zolang er geen sprake is van een levensbedreigende epidemie vind ik dat iemands lichamelijke integriteit het zwaarst weegt. Dus niet verplicht inenten.

 28. 37

  @35: als er wel sprake is van een levensbedreigende epidemie, is het te laat. De inentingen, waar we het hier over hebben, zijn allemaal ingevoerd, omdat die ziektes tot levensbedreigende epidemieën leiden en hebben geleid.

  Zo lang er geen zwaarwegende argumenten tegen inenting tegen levensbedreigende ziektes aan worden gevoerd, mag inenting van mij wel verplicht zijn. Maar er zijn nog wel andere methodes te bedenken hoor, waarmee de bezwaren ineens een stuk minder worden. Laat de niet ingeënten via hun verzekeringspremie de kosten van het niet inenten maar betalen. Bij de epidemie in 2000 ging het in Nederland alleen om “64 ziekenhuisopnamen, 418 ernstige thuis behandelde complicaties en drie doden”. Een verdubbeling of verdriedubbeling van de premies neemt meteen een heleboel bezwaren weg, hoor.

 29. 38

  En toch blijf ik tekeer gaan tegen het feit dat er altijd weer naar grefo’s gekeken wordt als het om dit soort zaken gaat. Ik ben geen grefo, maar ik kom wel in opstand tegen altijd weer die eenzijdige blik. Over moslims zeggen we niks, want dan kom je aan hun godsdienstvrijheid. Grefo’s mogen geen godsdienstvrijheid hebben, dat wordt wel door de aso’s bepaald die menen dat ze anderen hun regels kunnen opleggen omdat ze zo “verlicht” zijn omdat ze niet in een god geloven. Over arrogant gesproken.
  Over grondwettelijke gelijkheid gesproken.

 30. 39

  [email protected]
  Ga eerst eens alle archieven met artikelen over de Islam doornemen voor je met zulk commentaar komt. En verder zie ik de link niet tussen inenten en godsdienstvrijheid.Inenten is iets van ver na het schrijven van de religieuze geschriften. Wel bestond er al vanaf het begin der tijden een lichamelijke inenting om de voortplanting te waarborgen. Echte integriteit van een lichaam heeft daarom ook nooit bestaan.

 31. 40

  Het is toch algemeen bekend, dat mensen die tegen inenten zijn ook tegen warme jassen zijn, tegen uitkijken voor je de straat oversteekt, tegen spoorbomen, tegen kachels, tegen verzekeringen, tegen ziekenhuizen in het algemeen, tegen bloedzuigers, ruitenwissers, antivries, goeie remmen, achteruitkijkspiegels, tandpasta, steunzolen, contactlenzen, oordopjes, asprobruis, brandblussers, reserveinktpatronenvoordeprinter, aambeienzalf, deurmatten, rotondes, ministersvandefensie, blauwe zwaailichten, gevulde koeken, maandverband, uitgestrekte korenvelden… Kortom, tegen alles waarmee je bepaalde risico’s een beetje kan beperken. Als deze mensen ouder dan 40 worden zijn het de gelukkigste mensen ter wereld…

 32. 41

  Ik vind dat je als ouder een grens mag trekken. Ik heb mijn zoontje alle standaard inentingen laten ondergaan, maar heb hem de BMR (Bof-Mazelen-Rode Hond) over laten slaan. Het zijn het soort ziektes die inderdaad voor volwassenen vervelende complicaties kunnen hebben, maar voor kinderen vrijwel altijd zonder enige problemen verlopen.

  Voordat er tegen deze ziektes ingeënt werd, kreeg ieder kind domweg de ziekte, en was iedere volwassene daarom resistent. Eigenlijk de beste oplossing, goedkoop, en wel zo gemakkelijk.

  De problemen ontstaan nu door de inentingen zelf. De ziektes gaan niet meer rond en daarom zijn er nu niet-ingeënte volwassenen die de ziekte als kind niet gehad hebben. En dan beginnen de gevaren.

  Ik zal bij mijn zoon, zodra hij een jaar of vijftien is, en een van de BMR ziektes nog niet gehad heeft, er op aandringen dat hij zélf een inenting gaat halen, zodat hij beschermd is ruim vóór het moment dat de ziektes gevaarlijk worden.

 33. 42

  @41: “Voordat er tegen deze ziektes ingeënt werd, kreeg ieder kind domweg de ziekte, en was iedere volwassene daarom resistent.”

  Hoe word je liever resistent: door een inenting of door de hele ziekte door te maken? Lijkt me een eenvoudige keuze toch? Zeker als het een ziekte als mazelen betreft, die vrij heftig kan zijn. Even de WHO-getallen erbij halen:
  ”Measles remains a leading cause of death among young children, despite the availability of a safe and effective vaccine for the past 40 years.
  In 2006, it was estimated that there were 242 000 measles deaths globally: this translates to about 663 deaths every day or 27 deaths every hour.”

 34. 43

  Je moet niet elke vaccinatie verplicht stellen. Die tegen baarmoederhalskanker bv niet.
  Godsdienst zou wel verboden moeten worden.

 35. 45

  ik ben geen gelovige ik ben een heiden en ik heb mijn kinderen ook niet laten inenten zelf ben ik ook niet met die troep ingespoten…Als mensen eens wisten wat ze in hun kinderen stopten dan zouden ze oerdom zijn om het dan nog wel te laten doen..Ik vind dat die ouders een moord op hun kind beramen met dat gif….Er sterven meer kinderen aan de prikken dan aan de ziektes en dan die kinderen die er wat van oplopen
  En dan moslims en christenen aanvallen omdt ze niet willen enten …Mensen aan pakken die het vergif in HUN kindje spuiten…Het is de reinste kindermishandeling wordt tijd dat jeugd en gezin daar eens na kijkt

 36. 46

  Dus al die doktors spuiten kinderen willens en wetens vol met gif? En er wordt nooit een ziekte voorkomen door inenten? Nogal boude claimen, graag wat onderbouwing.

 37. 50

  @48: and the moral of the story is? Geen vaccin ontwikkelen? Vaccins voortaan door de noodlijdende autobranche laten ontwikkelen?