het Saillant | Bezuinig op veiligheid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGOHet nieuwe kabinet zal miljarden moeten bezuinigen (de VVD lijkt er met dertig miljard het meeste zin in te hebben). Eigen risico omhoog. Vijf euro per huisartsbezoek. Rollator uit het basispakket. Het zijn kruimels en de administratieve afwikkeling kost vaak meer dan de besparing die het moet opleveren. En dat terwijl er veel geld is te halen in een sector waar ontiegelijk veel wordt verspild. Veiligheid.

Er is vorig jaar 10,3 miljard euro uitgegeven aan veiligheid, becijferde een ambtelijke ‘heroverwegingswerkgroep’ onlangs. De kosten zijn aanmerkelijk gestegen in de laatste jaren. Daar valt dus best wat te halen.

We moeten namelijk eens af van het idee dat veiligheid alles mag kosten. Als het om veiligheid gaat, gelden de gebruikelijke begrotingsregels niet meer. Veiligheid is in toenemende mate verworden tot een gevoel. De broze burger pikt het allemaal niet meer en wil actie, ook al zijn de straten in Almere, Amsterdam en Akersloot best veilig. Het verbeteren van veiligheid is vooral heel veel theater.

De werkgroep heeft naar een besparing van twee miljard gezocht. Sommigen daarvan zijn wijs, zoals het doorberekenen van politiekosten aan grote evenementen, de burger meer zelfredzaam maken, het decriminaliseren van softdrugs en de vervanging van 26 politiekorpsen door één politieorganisatie.

Ook zijn er mindere voorstellen, zoals privatisering van het gevangeniswezen (kijk eens in de VS en ren dan gillend weg van het idee), het samenvoegen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, het verhogen van de griffierechten en het verhogen van boetes.

De opsomming van de werkgroep is een goed begin. Maar er is nog veel meer te halen. Neem cameratoezicht. Iedere camera kost een gemeente gemiddeld 15.000 euro. Tel in uw eigen gemeente maar na hoeveel er hangen (of hoeveel er nog gepland staan). Keer op keer laten evaluaties zien dat cameratoezicht een nogal wisselvallig effect heeft. Af en toe werkt het. Meestal niet. Maar dat is niet belangrijk. We voelen ons er zo veilig mee.

Neem de naaktscanners op Schiphol. De bestelde scanners kunnen het type springstof dat de de Nigeriaanse Christmas Bomber gebruikte niet detecteren. Negen miljoen euro verpild aan schijnveiligheid. U draait daarvoor op via de belastingen of een duurder ticket. En jammer dat de achterdeur van Schiphol telkens weer wijd open blijkt te staan.

En wat is nu precies de raison d’être van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding? De NCTb was er toch voor om terroristen te vangen – die er nauwelijks blijken te zijn. Inmiddels houdt hij zich bezig met het organiseren van Koninginnedag. Hoeveel zijn we inmiddels kwijt aan de technische voorzieningen in het kader van de bewaarplicht – u weet wel de opslag van telecomgegevens die onlangs in Duitsland ongrondwettelijk is verklaard? U betaalt het zelf, via de belastingen of een hoger abonnementsprijs. Hoeveel geld is er al uitgegeven aan de centrale databank voor de vingerafdrukken en gelaatscans, terwijl je van verre al ziet aankomen dat die hele toestand ongrondwettelijk is? Wat heeft überhaupt die hele ‘oorlog tegen terrorisme’ ons gekost en in hoeverre is dat prijskaartje opgestuwd door onze politieke – en latere militaire steun – aan de VS in Irak?

In de verkiezingsstrijd zullen er nog heel wat harde woorden vallen over veiligheid. Welke politicus durft het aan om ook eens te roepen: ‘doe maar wat minder’?

Reacties (22)

#1 Siquo

Depressingly true.

 • Volgende discussie
#2 Relba

Onze samenleving is steeds harder geworden. Mensen zijn steeds minder in staat om samen problemen op te lossen en doen vaker een beroep op de politie. Die moet optreden als anderen falen. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt. Het grote probleem is hoe het geld wordt uitgegeven. Veel geld gaat naar mislukte ICT projecten en een overdosis bureaucratie waar agenten mee te maken hebben. Zie bijvoorbeeld: http://www.sp.nl/service/rapport/091112_De%20agent_aan_het_woord.pdf
Het geld moet zo besteed worden zodat er daadwerkelijk meer agenten in de buurten aanwezig zijn. Stoppen dus met bonnen quota en de meters dossier na een arrestatie! Dat zal de veiligheid vergroten en wellicht de kosten in de toekomst verlagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 prometeus

@2 Goh, SP is de online-campagne ook begonnen.

@Dimitri: “Ook zijn er mindere voorstellen, zoals privatisering van het gevangeniswezen (kijk eens in de VS en ren dan gillend weg van het idee)”

Amen. Bij de hele post trouwens.

Eén klein puntje:
“De NCTb was er toch voor om terroristen te vangen – die er nauwelijks blijken te zijn.”
Niet echt:
“In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking tussen al deze instanties te verbeteren.”
Het voorkomen van radicalisering valt daar ook onder. Dat lijkt me dan weer wel zinnig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

Oef. Veiligheid is toch een kerntaak van de overheid. Beetje vreemd dat op een blog waar het onder de loep nemen van de kosten van de immigratie op principle grond wordt afgewezen de prijs van veiligheid te hoog wordt geacht.

Waar bezuinig je op? Taken die het best (of: het minst slechtst) door de markt cq de burger geregeld kunnen worden. Pensioen en werkloosheidsparen kan ik best zelf, gezondheidszorg al wat minder maar voor mijn eigen veiligheid zorgen.. moet ik dan een vuurwapen kopen Dimitri?

Nah, slecht idee dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJ

Het bedrag dat hier genoemd wordt, is een beetje mistig. Want dit zijn allemaal onderdelen. Van de grensbewaking, de politie, het OOV, het havenbedrijf, etc. etc. Dingen die we eigenlijk allemaal wel willen betalen, en ook betaalden voor 2001. En welke onderdelen hiervan wel, en welke niet in de bedrag zijn verdisconteerd, en waarom, is onduidelijk.

Wat je eigenlijk zou willen weten, per onderdeel, is: hoe zijn de kosten ervan omhoog gegaan na 2001. Gewoon, omdat ik daar de spike verwacht. Ga dat na, en pas dan kun je bekijken waar je kunt snijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Siquo

@JSK en de SP-ammert:
Het is enorm veilig in Nederland.

Statistisch dan. Gevoelsmatig is het een andere zaak, maar dat moet je toch echt bij jezelf zoeken, en niet bij de overheid.

Verwende mama’s kindjes, verwachten dat de grote mama overheid alles wel voor je oplost. Ja, als je op straat iemand aanspreekt op zijn gedrag, kun je een mes in je buik krijgen. Maar, en hier komt ie: DAT IS AL EEUWEN ZO. Alleen was men vruugah niet zo’n watje.

[/rant]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JSK

@Siquo: Ach man. Wil je daar een serieus antwoord op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dimitri Tokmetzis

@jsk: je hoeft niet meteen een vuurwapen onder je kussen te leggen. Maar beetje burgermoed kan geen kwaad. Ik stoor me aan al die maatregelen die alleen bedoeld lijken te zijn voor het wegnemen van angstgevoelens. En vaak zijn de economische (en maatschappelijke: lees privacy, of sociale uitsluiting) kosten weer vrij hoog.

W.b. de NCTb: die radicalisering, tja, ik denk dat daar een hoop geld wordt verkwist. De doelgroep op wie je die campagnes richt, is veel te groot. Ik bedoel: moeten we nou echt het midden- en kleinbedrijf adviezen gaan verstrekken over hoe ze terrorisme moeten voorkomen? We weten aardig in welke hoek de radicalo’s zitten. Hou het daarbij.

@KJ dat is een goed punt. Ik heb die groei niet in kaart gebracht, maar beloof dat bij deze binnenkort een keer te doen. Heb net een aantal interessante studies binnen over de groei van de wereldwijde securitysector (hoezo Grote Recessie?). Alvast een voorlopige conclusie: in de VS bestond ‘ie al langer, maar ook op Europees niveau is er een bloeiende security-industrial complex. Maar daarover later dus meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JSK

@Dimitri: Ik vind openbare orde en veiligheid een van de weinige beleidsgebieden waarop de burger *niet* meer verantwoordelijkheid moet nemen. Als semi-gezagsdragers (ambulancepersoneel, conducteurs) worden in elkaar geslagen, denk je dat aggressieve dronkenlappen naar Jan met de korte achternaam luisteren?

En dat over angstgevoelens: de laatste 3, 4 jaar zijn geweldsmisdrijven – met name in de grote steden – aanzienlijk teruggebracht. Die hogere uitgaven aan veiligheid en openbare orde hebben niet (alleen) de schijnveiligheid verhoogd. Daarnaast blijf ik erbij dat veiligheid en openbare orde een kerntaak van de overheid is. Nergens is de natuurlijke ongelijkheid tussen mensen zo groot als in een vuistgevecht. Ik heb liever dat Nederlanders meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, hun pensioen en het onderwijs van hun kinderen dan de openbare ruimte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kalahiri

Haal dan ook die angstzaaiers zoals Peter R de Vries van de buis, want die wakkeren het vuurtje steeds weer aan. Als je vandaag naar de radio luisterde, hoorde je één en al verontwaardiging over wat Koos H. had gedaan en “dat-ie gestraft moest worden” en dat het “belachelijk is dat die man straks misschien proefverlof kan krijgen”. Zijn straf is dus levenslang en kans op enig verlof is nihil, maar het angstgevoel is weer eens opgestookt.

Overigens geldt dat ook voor programma’s als opsporing verzocht. Je kan flink bezuinigen op veiligheid, als bepaalde media zouden stoppen met angstzaaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 music_animal

@Dimitri
Ik dacht dat u in NY woonde. Wanneer bent u voor het laatst in de ‘best veilige’ straten van Almere, Amsterdam en Akersloot geweest? Welke media leest/kijkt/luistert u? Welke Nederlandse kennissen spreekt u over veiligheid, en in welke buurten wonen ze?
In principe ben ik het best met je betoog eens maar doordat u niet in Nederland woont vind ik het een beetje lastig.

Al met al vind ik het CU-idee om het voor iedereen voelbaar(der) te maken wanneer ze verkeersovertredingen begaan een beter plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 lmgikke

@JSK

Camera kost 15.000 euro. Dan kun je mooi zien dat er net een overval is geweest. Daarmee is de overval nog niet voorkomen.

Sterker nog. Waargebeurd verhaal: Fiets gesloopt in de fietsenstalling op het station, in het weekend. Het staat op camera, maar politie weigert de beelden te bekijken. Het bekijken kost te veel tij en dus geld, meer als de schade van de fiets.

En daar sta je dan. Politie weigert gewoonweg de beelden te bekijken. En het feit dat de vandalen waarschijnlijk nog veel meer gaan slopen wordt over het hoofd gezien, met als gevolg dat het onveiliger wordt. Er weer meer camera’s geplaatst moeten worden, waarvan beelden bekijken weer te duur wordt etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 lmgikke

En nog iets, de stelling dat meer agenten op straat het veiligheidsgevoel vergroten is ook onzin.

Als ik veel agenten zie op straat, vraag ik me af waarom dat is. Dan zal het blijkbaar dus onveilig zijn. Daar waar ik geen agenten zie vraag ik me dat niet af.

Eindhoven: meer agenten op straat. Liepen ze met zijn vieren ipv tweeën. Helpt niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

@Imgikke:
Camera kost 15.000 euro. Dan kun je mooi zien dat er net een overval is geweest. Daarmee is de overval nog niet voorkomen.

Ja in Groningen zijn in de jaren ’90 voor miljoenen vier banen gecreerd. Verspilling hoort bij de overheid, helaas. Feit blijft de laatste kabinetsperiode het aantal geweldsmisdrijven sterk is teruggedrongen, hetgeen samenviel dat de uitbreiding van middelen. Kan toeval zijn hoor, maar dan moet je met betere argumenten dan ‘mijn fiets is laatst gejat’ komen.

Over veiligheid:
Nederlanders hebben de afgelopen jaren geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Eind 2008 gaf een op de vier Nederlanders aan in de daaraan voorafgaande twaalf maanden hiervan slachtoffer te zijn geweest; in 2005 was dit nog bijna een op de drie.

bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-024-pb.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gronk

Weet je wat pas geld zou opleveren? Verbieden van het strooien met antibiotica in de veehouderij.

Maar daar hoor je geen enkele politicus (buiten de PvdD) over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JSK

Jaja, we hebben allemaal Zembla gezien gister.:p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mescaline

Hee dat was mijn punt een paar dagen terug.
/welldamnhaha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cracken

Woon in Den Haag, dus er hangen redelijk veel camera’s. Zeker rond de overheidsgebouwen en ambassades. Is denk ik verder niet te stoppen hier. Kan misschien nog snappen dat het in Stadskanaal of Brunssum niet zo daadwerkelijk nodig is, maar hier in de regeringsstad zal je er verder niet meer aan ontkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@14: Tja wel jammer dat je dan aankomt met hetzelfde argument (enquêtes onder Nederlanders). Die cijfers zijn nou ook weer niet echt zo hard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JSK

@Bismarck: Dit zijn aangiftecijfers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@20: Uit je link bij #14 blijkt anders:

Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

Methode van waarneming
Bij de landelijke en de lokale uitvoering van de IVM zijn vier verschillende waarnemingsmethoden gebruikt. Steekproefpersonen zijn in eerste instantie gevraagd om een vragenlijst in te vullen via internet. Dit noemt men ook wel Computer Assisted Web Interviewing of kortweg CAWI. Voor de personen die hiervan geen gebruik konden of wilden maken, werd de mogelijkheid geboden om een schriftelijke vragenlijst aan te vragen en in te vullen (Paper Assisted Personal Interviewing; PAPI). De personen die niet van deze beide mogelijkheden gebruik maakten, werden daarna telefonisch (Computer Assisted Telephone Interviewing:
CATI) of face-to-face (Computer Assisted Personal Interviewing; CAPI) benaderd. De verdeling tussen telefonisch en face-to-face is daarbij gemaakt op basis van bekende telefoonnummers van de nog te benaderen respondenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JSK

Hmm.. wat is je punt eigenlijk?

 • Vorige discussie