OPINIE - Natuurlijk moet het OM onderzoeken of Geert Wilders vervolgd moet worden voor het beruchte ‘minder, minder’-spreekkoor. En natuurlijk spint hij daar garen bij, wat de uitslag van onderzoek en eventuele vervolging ook zal zijn. Alles wat tegen Geert Wilders ondernomen wordt, is koren op zijn molen die immers draait op zijn slachtofferschap en op de vermeende onderdrukking van de “volkswil”.

Echter, iedereen heeft zich aan de wet te houden en Geert Wilders is daarop net zo min een uitzondering als de gemiddelde scooterjongere. Als die wet je niet bevalt, dan kun je als landelijke politieke partij voorstellen om hem aan te laten passen – in dat opzicht heb je een behoorlijke voorsprong op scooterjongeren. Alleen moet je dat voordeel wel benutten. De boel laten verslonzen en vervolgens janken over vervolging is niet erg sterk.

Maar moeten die wetten, artikelen 137c en -d, eigenlijk wel worden afgeschaft? Juist deze artikelen beschermen nog altijd vooral de Joden in Nederland, en het waren dan ook de steeds vaker onder vuur liggende Joden voor wie in 1934 de eerste Nederlandse wet tegen groepsbelediging werd aangenomen (pdf):

137c
 
Naast dat het opmerkelijk is dat een partij die zich zo verbonden zegt te voelen met Joden en Israël precies dit wetsartikel om zeep wil helpen: is het niet een teken aan de wand? Dit was de wet waarmee men in 1934 de vrijheid van meningsuiting van Nederlandse aanhangers van het nationaal-socialisme wilde censureren. En verdomd, als je op bovenstaande link klikt, lijkt het wel alsof je op de Facebookpagina van een of ander zwakzinnig vlagwapperend pro-Wildersclubje bent beland:

Onze regering […] heeft zich ontpopt als een illegale, volksvijandige parasietenbende, waar de Aziatische kromneuzen en het van elders weggevluchte bandietisme het hoogste lied zingen.

Het is gemakkelijk om te denken dat we helemaal niets tegen Wilders’ gevaarlijke ideologie moeten ondernemen. Vanwege ‘het debat over discriminatie en vrijheid van meningsuiting’ bijvoorbeeld, toe maar.

In dat, heu, “debat” zijn we nu zo ver dat we niet eens meer willen geloven dat een niet-Marokkaan een moord heeft gepleegd. Al heet de dader Anthony: het moet en zal een Marokkaan zijn.

Dat is het niveau van stupide, verwrongen, gevaarlijke idioterie waar we naar zijn afgedaald. Wil je dat debat aan, Nadia? Ik voer het al een aantal jaar en het is zinloos, de PVV-fans zitten diep in hun loopgraven elkaar nog verder op te stoken en willen van geen wijken weten. Dat gedroomde debat is nooit van de grond gekomen toen het nog kon, want dat mocht helemaal niet van de hele vuilrechtse goegemeenschap. Over “vrijheid van meningsuiting” gesproken!

‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden,’ kennen ze dat spreekwoord ook in het Berbers? Het is tijd om paal en perk te stellen aan de ziedende haat die door Nederland giert, voordat er doden gaan vallen, en deze faux pas van de anders zo zorgvuldig met scheppen meel in de mond wauwelende Wilders is een uitgelezen kans. We hebben het wetsartikel; het is gemaakt om al te dolle uitspattingen van een democratisch gekozen politieke partij in te dammen: toepassen dus, and damn the torpedoes.

Reacties (36)

#1 AltJohan

EoE lijkt er al vanuit te gaan dat Wilders veroordeeld gaat worden. Ik verwacht dat als Gert Jan Knoops goed op gang is gekomen dat ie gehakt maakt van de aanklacht.

 • Volgende discussie
#2 basszje

Interessante zin uit het aangehaalde artikel over nationaalsocialisme :

‘maar tot nog toe heeft geen psychiater naar ons weten zich het lot dezer deerniswaardige, maar daarom nog niet ongevaarlijke lieden aangetrokken.’

‘Niet ongevaarlijk’. Beetje hetzelfde als de neonazi’s van Wilders nu te boek staan. L’histoire se répète

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 McLovin

@1: Wat jij verwacht is niet alleen de zoon van de wens maar vooral geheel en al irrelevant..

En bij de weg,ik ben zelf geen twittraar, maar wie is Victor Kortijs?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 AltJohan

@EoE: “et is tijd om paal en perk te stellen aan de ziedende haat die door Nederland giert, voordat er doden gaan vallen,”
Aub niet dreigen met geweld.

De uitspraken van Wilders geven geen enkel excuus voor het gebruik van geweld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mario

@3

Victor Kortijs is, mede gezien woordkeuze, een kneusje die 4chan frequenteerde. Een sneue memekid die heel wat denkt te zijn, maar ondertussen geen knip voor de neus waard is. Daar gaan er dertien van in een dozijn, zeg maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Benach

Ja hoor Johan. Maar ze vergoeilijken het gebruik van geweld tegen burgers wel. Moeten die burgers dan maar lijdzaam toezien hoe er geweld tegen ze gebruikt wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 AltJohan

@Benach: “Maar ze vergoeilijken het gebruik van geweld …”
pak diegene die dat doen aan. Bijvoorbeeld Riessen die geïnspireerd lijkt te zijn door Wilders:
https://www.youtube.com/watch?v=JwPFyx899ao

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

@7 Ach, kijk, meneer probeert de aandacht af te leiden met een oude koe uit 2007. Maar Joop van Riessen is geen leider van een politieke partij, was in 2004 overigens ook geen lid meer van het politiekorps, en vindt niet of nauwelijks navolging.

Verder: drogreden (tu quoque-argument). “Ja, maar mamma, Jopie doet het óók.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Benach

Wel, aangezien we al verschillende keren diverse citaten van Geert en zijn partij hebben zien langskomen die geweld tegen moslims goedpraten, knieschoten enzo, denk ik dat we maar eens bij de bron moeten beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 AltJohan

@Benach: ” … zijn partij hebben zien langskomen die geweld tegen moslims goedpraten..knieschoten”
Je hebt het over knieschoten, maar er is zelfs een kamermeerderheid voor de inzet van F16’s tegen ‘criminelen’ die zich moslims noemen. Alleen de PvdD en SP waren tegen.

@Prediker: Wat ik bedoel is dat Riessen verantwoordelijk is voor zijn eigen uitspraken en zich niet kan verschuilen achter WIlders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mario

Tuurlijk altJohan, alsof er ook een kamermeerderheid is om F-16’s in te zetten tegen Marokkanen/ moslims in Nederland, waar de vele walgelijke opmerkingen van Wilders over gaan?

Gast, je spoort niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 AltJohan

@Mario: wat wil jij dan? Positief discrimineren?

Positief discrimineren is wel op knieën schieten bij andere hooligans, maar niet schieten bij moslim/Marokkaanse hooligans?

https://www.youtube.com/watch?v=DBkC3h0JRwU

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Prediker

@12 De politie dient helemaal niet op burgers te schieten, tenzij er levens op het spel staan en er geen andere manier is om die in veiligheid te brengen.

Wat Raymond de Roon voorstelt, is dat de politie mensen voor het leven gehandicapt maakt (dmv een knieschot) om te voorkomen dat ze schade toebrengen aan een stadion of iets dergelijks.

Dat toont wel aan wat een fascistoïde denkbeelden deze meneer er op nahoudt. Maar goed, dat hoeft ons niet te verbazen van iemand die bewonderend over de coup van het Griekse kolonelsregime schreef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JeroenT

GW probeert al jaren een klimaat te scheppen waarin niet-westerse allochtonen, moslims en vooral marokkanen de sjaak zijn. Hij laat geen gelegenheid voorbij gaan te benadrukken dat zij de oorzaak zijn van veel misstanden en een gevaar voor onze maatschappij. Hij heeft het niet alleen over misdadige extremisten, maar betrekt al hun (ex)land- of geloofsgenoten bij deze aanklacht. Dat kun je best een hetze noemen.

Dit door hem en zijn adepten gekoesterde klimaat leidt er bijvoorbeeld nu al toe dat mensen in no time ‘zeker weten’ dat een messentrekker in Voorburg marokkaan is.
Ook moeten goedwillende moslims zo nodig openlijk afstand nemen van de ideologie van IS. (Absurd, vrijheid van meningsuiting is m.i. vooral ook het recht om je mening voor jezelf te houden…)
Het duurt niet lang meer voordat zij voor alle misdadige praktijken verantwoordelijk worden geacht; er zijn zelf mensen die P.Fortuyn in één adem noemen met v. Gogh als slachtoffer van moslim-extremisme…

In deze sfeer is er niet veel nodig om na een ernstige misdaad, gepleegd door iemand uit een bepaalde bevolkingsgroep, bij sommigen kortsluiting in de hersenpan te veroorzaken en tot pogroms over te gaan.
GW en de zijnen zullen we niet kunnen aanwrijven dat ze daar letterlijk toe hebben aangezet, maar verantwoordelijk voor het aanwakkeren van zo’n vuurtje zijn ze dan zéker. We zullen ze i.i.g. nooit op bluswerkzaamheden kunnen betrappen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@Prediker: Een meer offensieve rol van de politie kan inderdaad ‘fascistisch’ overkomen, maar er zijn specifieke situaties met rellen waar de offensieve aanpak preventief kan werken en erger kan voorkomen. Ik denk dat van Roon daar op doelde.

Ik heb nog gezocht naar een quote van van Roon over Griekenland (om daar ook op te kunnen reageren), maar die heb ik niet gevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Benach

@15: Geert Wilders had geen betere exegeet voor de moderne religie die PVV heet kunnen vinden. Dat zegt De Roon niet, en is dus invulkunde van jouw kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 AltJohan

@JeroenT: “…. bepaalde bevolkingsgroep, bij sommigen kortsluiting in de hersenpan te veroorzaken en tot pogroms over te gaan….. “

Wat ik wil zeggen is dat rechts veiligheid altijd heel belangrijk gevonden heeft. We zijn voor het handhaven van de rechtsorde. Wat mij betreft geen gezeur over dat de kans op een verkeersongeluk vele malen groter is.

In het uiterste geval mag er zelfs door de politie op knieën geschoten worden om een pogrom te stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mario

Wat ik wil zeggen is dat ‘rechts’ enkel veiligheid vooropstelt, omdat het lafbekken zijn die in iedere schaduw een spook zien.

Hier heb je je Amerikaanse mede-“slachtoffers”, altJohan.
http://journals.cambridge.org/download.php?file=/BBS/BBS37_03/S0140525X13001192a.pdf&code=a99542de375cff16bcc11dafcdd37ae9

of in Jip en Janneke taal:
http://www.salon.com/2014/07/29/secrets_of_the_right_wing_brain_new_study_proves_it_conservatives_see_a_different_hostile_world/

En donder een end op met je knieschoten om pogroms te stoppen. Een walgelijke opmerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JeroenT

@17: “Wat ik wil zeggen is dat rechts veiligheid altijd heel belangrijk gevonden heeft. We zijn voor het handhaven van de rechtsorde.”
Je hebt het over “rechts” en “we”. Wie deze goedwillenden precies allemaal zijn weet je zelf ook niet, denk ik. Er blijken altijd individuen en (sub)groepen te zijn die heel anders reageren.
Daar zit nou net de angel van het probleem: er is geen “we”. En “ze” (de anderen) is ook een te ruim begrip. In zo’n gepolariseerde omgeving wordt een groep al snel verantwoordelijk gehouden voor de daden van een enkeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mario

Hier heb je een pogrom, altJohan.

Het woord pogrom wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen; etnisch, religieus of andere soorten, die vooral worden gekarakteriseerd door de vernietiging van hun omgeving (huizen, bedrijven, ****religieuze centra****)

http://www.republiekallochtonie.nl/agressie-tegen-moskeeen-moskeebestuurders-aan-het-woord

Hoeveel PVV-adepten denk je die daaraan bijgedragen hebben, altJohan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 AltJohan

@Mario: Rechts heeft zich vaker voorstander getoond van meer veiligheid en meer blauw op straat. Links heeft dit vaak weggewaaid als overdreven en typisch rechts-VVD-Teeven ideeën.

Dit lijkt er teveel op dat als moslims potentieel slachtoffer kunnen worden dat links ook ineens wakker wordt. Wij hebben Pim Fortuyn en Theo van Gogh (vzmh) gehad, je hoeft ons echt niet te vertellen dat veiligheid belangrijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Henk van S tot S

@21:
Wanneer houd je nu eindelijk eens op met niets anders te doen dan dan de “Joseph Goebbels” van die peroxide-ariër te spelen.
Je bent zo voorspelbaar; iedere keer het zelfde riedeltje ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@21: Neen. Rechts staat voor schijnveiligheid. Zoals de bodyscanner die moest worden ingevoerd na de schoenbom. Maar die die schoenbom niet kon vinden. Of de vele telefoon- en internettaps (Oh: en die niet konden voorkomen wat er in Apeldoorn gebeurde. Of Alphen aan de Rijn). En dan “blauw op straat”: Hier nog eens een link uit 1996! Er zijn sinds de aanslagen van 2001 en de aanslagen op o.a. Fortuyn en Van Gogh vele maatregelen getroffen. Is daardoor de “veiligheid” <a href="http://socialisme.nu/blog/nieuws/31484/misdaad-repressie-en-de-politiek-van-de-angst/"vergroot?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anton

@20: He bah, wat ongenuanceerd. De daden van een enkele extremistische, mogelijke – want identiteit van de daders noch hun motieven zijn vastgesteld – PVV aanhangers de hele groep PVV-ers aanrekenen. Ga je schamen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Mario

Valt inderdaad niet te ontkennen dat ‘rechts’ het liefst in een totalitaire staat woont, altJohan. Of beter zeg ik, in deze: een totalitaire fascistische staat onder leiding van de Sterke Leider Wilders.

Geef gewoon toe dat JIJ bang bent voor het vreemde/ de vreemden. Hoef je ook niet langer in ‘we’ of in ‘ons’ termen te spreken.

En werkelijk, hoelang wil JIJ nog parasiteren op de lijken van van Gogh en Fortuyn? Als je hulp bij rouwverwerking nodig hebt, dan geef je maar een gil. Kan wel even een belletje plegen voor je. Of anders kijk even op http://rouw.nl

Blijkbaar heb JIJ, ‘rechts’, het nodig.

Trouwens, even vergeten dat van Gogh NIET door een moslim is vermoord? Hebben wel meer van die domrechtse angsthazen last van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Mario

@24
Dat is wat jij ervan wil maken, sneu trolletje. Vort, ga nu maar de afwas doen ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Mario

@23

Criminaliteit daalt al jaren, en nog steeds bibberen types als altJohan van angst. Zou erom lachen als zij niet zo triest waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JANC

@24: Waarom gelden die argumenten enkel in dit soort gevallen, maar nooit als het omgekeerd is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Anton

@26: oeh, gevoelig snaartje geraakt? Consistent redeneren, altijd lastig he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 AltJohan

@Mario: en nog steeds bibberen types als altJohan van angst …”
Ik heb geprobeerd de angst van EoE serieus te nemen en niet weg te lachen. Hij is degene die schreef:
“.. door Nederland giert, voordat er doden gaan vallen “

Waarom ik ineens in jullie ogen de bangerik ben geworden begrijp ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Anton

@28: nou waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 AltJohan

Waarschuwing: Even over dit topic. Houd rekening met de Sargasso-huisregels anders kan dat leiden tot een ban van een week (of meer).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Le Redoutable

Ik vindt het prima dat het OM Wilders aanpakt, dan moeten Roemer en Thieme het even doen zonder hun getrouwe motie ondertekenaar in de 2e kamer. Dat hij uiteindelijk veroordeelt wordt verwacht ik niet, de rechterlijke macht gaat zijn vingers niet aan politieke uitspraken branden en een uitspraak in deze zaak schept toch een precedent voor als de politieke voorkeur in de toekomst een andere wending neemt. Laten we dat nu maar overlaten aan bananenrepublieken en aan Rusland.

De kans dat er een PVV’er aan het moorden gaat slaan lijkt mij verder vrij klein, meestal is het en beetje zielig volk, wat niet verder komt dan zeuren over hoofddoekjes op het internet. Hooguit dat zij bij de buurman de brievenbus vol urineren, maar dan heb je het wel gehad. Ik acht de kans toch iets groter dat een teruggekeerde ISIS jihadist doorslaat, die hebben tenslotte al de nodige ervaring op dat gebied in het buitenland. En ga dan het hele bovenstaande verhaal dan nog maar eens een keer uitleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Henk van S tot S

@33:

dan moeten Roemer en Thieme het even doen zonder hun getrouwe motie ondertekenaar in de 2e kamer.

Je bedoelt dus, dat Wilders zo nu en dan net doet of hij sociaal begaan is met de minder bedeelden, om op die manier wat meer stemmen te winnen?

Mijn inschatting is dat hij zich alleen aan betrokken voelt bij het pluche waar hij, als ondemocratisch leider van een groepje willoze volgelingen*, met het gat op zit.

*zij die toch wat zelfstandiger waren, hebben hem immers de rug al toegekeerd en de “beweging” verlaten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 pedro

@24: dat is nog tot daar aan toe. De daden van een enkele PVVer de gehele PVV aanrekenen is hetzelfde als de daden van een enkele IS-er de gehele IS aanrekenen. Het wordt pas gevaarlijk als de daden van een enkele PVVert de gehele Nederlandse bevolking aan worden gerekend, of de daden van een IS-er aan alle islamieten of de gehele islam. Of dat de daden van een aantal Marokkaanse straatcriminelen aan een Marokkaanse cultuur worden gelinkt in plaats van aan de straatcultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 trololo

Redactie: reactie verwijderd – zinloos schelden.

 • Vorige discussie