GroenLinks wil niets verbieden, ik herhaal…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Eigen haard... (Foto: Flickr/bensheldon)

GroenLinks wil regels voor stoken hout in huis en open lucht“, “GroenLinks wil verbod op barbecue & open haard“, “GroenLinks: verbied barbecue“.

Zomaar een paar koppen van eergisteren. Ook wij besteedden er een Zijdelinks aan, en die had een grote discussie tot gevolg. Eén van onze reageerders vond het zelfs zo erg dat hij er een mailtje over stuurde, richting de betrokkenen.

En hij kreeg antwoord. En dat antwoord was iets anders dan verwacht: “Wij willen zeker niet de gezellige open haard verbieden! Helaas heeft de journalist die het artikel geschreven heeft een geheel eigen draai aan het voorstel gegeven.”

Maar hoe zit het werkelijk? GroenLinks constateerde op basis van onderzoek dat de uitstoot van fijnstof grotendeels wordt veroorzaakt door open haarden en houtkachels.

De reden daarvan is, dat vaak verkeerd gestookt wordt. Men stookt nat- of bewerkt hout en gaat vaak verkeerd om met de luchttoevoer. Omdat de bestrijding van fijn stof één van de taken van de gemeente is, stellen wij voor om middels voorlichting hieraan extra aandacht te besteden. Daarnaast vragen we onderzoek te doen naar de handhaafbaarheid van een bestaand verbod, eventueel nadere eisen te stellen aan nieuw te bouwen rookkanalen en te bezien in hoeverre het mogelijk is bij smog en windstil weer stoken van hout te verbieden. Dit laatste omdat gesignaleerd wordt dat in dat geval mensen met ademhalingsproblemen hier erg veel last van hebben.

Het bovenstaande komt uit een brief die de fractievoorzitter van GroenLinks Purmerend naar de bron van het bericht, Dagblad Waterland (Noord-Hollands Dagblad), zond. Nergens in het voorstel staat dus dat GroenLinks houtkachels wil verbieden.

Eigenlijk zegt de journalist in het artikel ook niet direct dat GroenLinks het wil verbieden, maar de openingszinnen van zijn artikel suggereren het wel: “Weg met open haarden, allesbranders, vuurkorven en barbecues. Als het aan de Purmerendse fractie van GroenLinks ligt, gaat de gemeente optreden tegen de overlast die wordt veroorzaakt door mensen die hout verstoken.”

Het bericht veroorzaakte grote schade aan GroenLinks, en niet alleen aan de afdeling Purmerend. Het halve internet viel over de partij heen. Maar, nu dit bekend is, wordt dit uiteraard direct gecorrigeerd. Fout. Het staat nog steeds onveranderd op de websites. En als het gerectificeerd of gecorrigeerd wordt, dan is dat waarschijnlijk in de papieren krant in de brievenrubriek, of op pagina 24, rechtsonderaan.

Het zou een regel moeten worden voor kranten, websites, en andere nieuwsbronnen: “Als u iets brengt of suggereert dat later onjuist blijkt te zijn, dan dient u een rectificatie of correctie te plaatsen op exact dezelfde locatie, met exact dezelfde lettergrootte”.

Bij deze corrigeert GeenCommentaar. Ook wij namen het bericht voor waar aan en maakten daar een klein stukje van. We rectificeren dat hier en in het stukje zelf.

(Bedankt RennieB voor je tip).

Reacties (9)

#1 Paul

Dat in de voorlaatste alinea gepropageerde regel wil de Slowaakse regering toepassen in haar poging tot persbreidel.. Trouw
en NRC

 • Volgende discussie
#2 Kropotkin

Het zou een regel moeten worden voor kranten, websites, en andere nieuwsbronnen: “Als u iets brengt of suggereert dat later onjuist blijkt te zijn, dan dient u een rectificatie of correctie te plaatsen op exact dezelfde locatie, met exact dezelfde lettergrootte”.

Zo … Breznjev, Pinochet en andere lieverds zijn gereincarneerd bij Groen Links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eurocraat

@2: Onder Breznjev en Pinochet konden hopen onjuistheden worden gepubliceerd, mits het maar in het straatje van het regime paste. Als een journalist iets tegen het regime schreef, volgde geen rectificatie maar een nogal veel naardere sanctie. De vergelijking slaat dan ook nergens op en is daarnaast bijzonder smakeloos.

Oh ja, en Joost is geen Groenlinkser.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kropotkin

@3
Of Joost een GL’er is of niet maakt niet uit, maar als ik dingen lees als Het bericht veroorzaakte grote schade aan GroenLinks, en niet alleen aan de afdeling Purmerend. en de daarbij gequote tekst (bij @2) dan kan ik me toch niet aan de indruk ontrekken dat we het hier hebben over een gewenste zelfcensuur (die in de landen van genoemde dictators normaal was).

Nou vooruit, ik zal de vergelijking met Pinochet en Brezjnev terugnemen en daarvoor in de plaats het hele stukje van Joost vergelijken met de situaties waar Kafka leuk over schreef en waar Orwell ook een mening over had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@kropotkin: Als het niets uitmaakt, waarom het dan toch noemen? Drogreden, iemand?

Mag ik constateren dat het bericht weldegelijk grote schade heeft toegebracht, gezien de toon en aard van de stukken op het internet?

Daarnaast, ik ageer alleen maar tegen de tendens van de pers om steeds makkelijker dingen te roepen, en vervolgens niet of zodanig te rectificeren dat deze rectificatie niet overkomt.

Dat heeft niets te maken met Orwell of Kafka (wat de eerdere opmerking over pinochet enz. niet afzwakt, m.i.). Ik vraag gewoon om rectificaties met een even grote impact als de originele stukken. Let wel, alleen als een rechter dat bepaalt. Je mag met wat meer onderbouwing komen dan alleen met zo’n slappe opmerking.

Ik had ook een fictief voorbeeld van een verdachte kinderverkrachter die met naam en toenaam op het internet verschijnt en vervolgens onschuldig blijkt.

Dit was gewoon een real life voorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@1: Dat in Slowakije gaat wel heel erg veel verder dan hetgeen ik voorstel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Christian

Opvallend overigens dat bij ‘regel’ iedereen meteen aan een wet denkt. Het lijkt mij meer iets voor zelfregulering. Grote kranten hebben hier overigens al een ombudsman voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

Mag van mij ook best een wet zijn hoor (al llijkt me dat practisch wat moeilijk). Als een krant (of ander nieuwsmedium) liegt, is het niet meer dan normaal dan dat het die leugen ongedaan maakt. Dat doe je niet met een rectificatie linksonder op pagina 18, als de leugen de halve voorpagina vulde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Verbal Jam

Hoe staat GroenLinks eigenlijk tegenover de kampvuren?

 • Vorige discussie