Portugal haalt licht uit de oceaan

licht uit de golvenDat Nederland in Europa hopeloos achterloopt met de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen dat mag bekend zijn. Onlangs nog besloot minister Wijn in al zijn wijnsheid om de subsidie op duurzame energie af te schaffen: een dieptepunt in de vaderlandse energiegeschiedenis. Maar het feit dat Portugal een van de Europese koplopers is wat betreft duurzame energie dat is veel minder bekend. Sinds 2004 investeert het land fors in duurzame energie: de grootste zonnecentrale ter wereld zal er binnenkort in gebruik genomen worden en het land plaatst zoveel windturbines dat er alleen nog in de grote landen Spanje en Duitsland meer windmolens staan. Maar het paradepaardje van Groen Portugal is ‘energie uit de golven’. Deze week werd de eerste drijvende golfslagcentrale ter wereld in gebruik genomen voor de kust van het plaatsje Aguçadoura. Vijftienhonderd gezinnen in Portugal krijgen vanaf oktober licht uit de Atlantische Oceaan, 28 andere golfslagcentrales zullen binnen een jaar worden geïnstalleerd. Natuurlijk is het een bescheiden begin maar de voorsprong die Portugal nu heeft in de expertise op dit gebied zal haar geen windeieren leggen. Antonio Sarmento, de directeur van het Portugese Centrum voor Energie uit de Golven, gelooft dat Portugal tien procent van de wereldmarkt voor deze nieuwe technologie kan veroveren. Dat zou neerkomen op een kleine 40 miljard euro, ongeveer 30 procent van het huidige bruto binnenlands product van Portugal (IPS).

In een ver verleden… in het jaar 2000 spraken de Europese leiders in Lissabon af dat in 2010 Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld zou zijn. De Nederlandse regering deed daar nog een schepje bovenop en wilde Nederland in de Europese voorhoede hebben. Deze zogenaamde Lissabon doelstelling heeft Europa nog (lang) niet gehaald, de situatie in Nederland lijkt zo niet nog hopelozer. Maar aan het land waarin deze ambiteuze doelstelling ooit werd bedacht heeft het qua innovatie op energiegebied in ieder geval niet gelegen.

 1. 1

  Ja, NL en EU hebben een lange weg te gaan. Misschien een aardige vraag voor al die politieke congressen waar jullie nu mee bezig zijn: hoe denkt de politiek NL en EU mee te laten rijden op de golven van de kennis(economie).

 2. 2

  Die golfslagcentrales zijn heel erg nieuw, een echte innovatie! Het is een uitdaging om die dingen voor zo veel mogelijk kustgebieden geschikt te maken. Dat kan alleen als er ook ervaring mee op wordt gedaan.

 3. 3

  We hadden hier laatst een discussie over ”investeren in de toekomst” i.v.m. opraken aardgasvoorraad. Afschaffen subsidie duurzame energie hoort daar zeker niet bij.

 4. 4

  Met dit artikel wordt toch wel duidelijk het failliete beleid van staatssecretaris Wijn aangetoond.
  Eerst de subsidie op groene energieopwekking intrekken.
  Daarna aangeven dat een 4e generatie kernenergiecentrale zoals in Finland wordt gebouwd ook in Nederland zal komen. Als er daarna vragen komen of deze centrale ook bestand is tegen een vliegtuiginslag is het antwoord; “Jahaa”. Nieuwe vraag; Maar die centrale in Finland is dat toch niet? “Oh maar die in Nederland wel”
  Jajah.
  Het kabinet Balkenende scoort een dikke onvoldoende op milieugebied en energievoorziening. Her kan een voorbeeld nemen aan Portugal waar men wel een toekomstvisie heeft.

 5. 5

  In Nederland worden milieuvoordelige maatregelen toch altijd afgedaan met “te duur”. Maar Portugal is toch 1 van de armere EU landen? Dus hoe zit dat?

 6. 9

  De partij die onderwijs en (technologisch) onderzoek hoog in het vaamdel had (heeft?) staan is reeds lang uit kabinet en regering verdwenen ten faveure van sociologe en criminologe Verdonk.