Omgevallen provinciebestuur zegt geen sorry

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[i]GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit kunnen stukjes zijn die we overnemen van andere weblogs, of die via onze mail binnenkomen. Hieronder een stuk uit de tweede categorie van Storm.[/i]
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Foto: Provincie Noord-Holland)

Je kunt het [url= http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article1325475.ece]provinciehuis bezetten[/url]. Of je kunt met een [url= http://www.youtube.com/watch?v=exlPKT0KSeY]koe door de Kalverstraat lopen[/url]. Maar werkt dat, of blijven mensen wazig kijken als je ze vertelt dat er tussen gemeente en Rijk nog een bestuurslaag zit, namelijk de provincie?

Provincie Noord-Holland heeft wel een manier gevonden om zich in de aandacht te zetten. Toegegeven, de publiciteitscampagne is nogal duur (zo’n slordige [url= http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/42/1015_1030_norodholland_nu_koploper_icesave.xml]78 miljoen euro[/url]), maar het werkt wel. Opeens heeft iedereen een mening over Noord-Holland en haar [url=http://www.noord-holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Gedeputeerde_Staten/index.asp]gedeputeerden[/url]. Terwijl je eerder maar moest raden wat ze daar in het provinciehuis uitspoken met je belastinggeld.

Kortom, er is nu wel transparantie: met (een deel van) dat belastinggeld bouwt de provincie Noord-Holland allerlei reserves op waarvan het de bedoeling is om dat in projecten te steken, bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuwe weg. Als dat geld niet direct nodig is, dan wordt het een poosje op een depositorekening geparkeerd. Nu heeft de provincie Noord-Holland nogal veel reservepotjes en die kunnen niet allemaal bij Nederlandse banken worden weggezet. En dus ging een deel naar bijvoorbeeld Landsbanki, een dochter van Icesave. So far, so good.

Maar het ging mis.

Op het moment dat Landsbanki dreigde om te vallen, liet de provincie het na om het deposito open te breken, omdat dat een te groot signaal naar buiten zou geven. Immers, als een grote klant bij een bank weggaat, en dat wordt bekend, dan gaan meerdere klanten weg bij die bank. Dat had het doodsvonnis van die bank betekend. Kortom, de provincie liet het geld bij Landsbanki staan.

Wat ook speelde, was dat veel geld vast zat in deposito’s en de provincie daar dus niet bij kon. Maar ondertussen was er wel op korte termijn geld nodig voor een nieuw project. Er is toen geld geleend, omdat de rente laag was en dat geld is ook voor een hele korte tijd op een deposito geparkeerd. Sparen met geleend geld, heet dat. En als die bank dan ook omvalt, is het goed mis. Maar laten we eerlijk zijn, niemand had kunnen voorspellen dat een bank om kan vallen.

[url=http://www.noord-holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Provinciale_Staten/index.asp]Provinciale Staten[/url] hebben een onderzoek gedaan naar de gang van zaken en zijn vervolgens met een [url= http://www.noord-holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Commissies/Provinciale_Onderzoekscommissie/Eindrapport_Provinciale_Onderzoekscommissie.asp?ComponentID=143178&SourcePageID=143182#143178]pittig rapport[/url] gekomen. Vanmorgen hebben Gedeputeerde Staten over het rapport vergaderd en daarop besloten om allemaal af te treden.

En hup, provincie Noord-Holland haalt groots het landelijk nieuws. En dat is iets wat niet eerder lukte toen actievoerders waren ingehuurd om het provinciehuis te bezetten. Of toen gedeputeerde Hooijmaijers een koe door de Kalverstraat trok. Met al die journalisten bij het provinciehuis kan je zeggen: There?s no such thing as bad publicity.

Maar er is nog wel meer dan dat. Het had de verantwoordelijke gedeputeerden toch gesierd als ze aan het eind van de persconferentie vanmiddag even hadden gezegd: ?Oh ja, dit wilde ik nog even tegen de belastingbetaler zeggen: Sorry…?

Reacties (5)

#1 Chris

Ondertussen schijnen ze weer bezig te zijn een nieuw college te vormen met dezelfde partijen, waarbij ook een aantal gedeputeerden terugkeren.

Dan moet er een verantwoordingsdebat gevoerd worden, waarbij alleen de CdK er nog zit, waarna ales vervolgens weer op de oude voet verder gaat. Bizar.

als je wilt blijven moet je ook de ballen hebben om in het openbaar publiek verantwoording af te leggen.

  • Volgende discussie
#2 Robert

Van Donner geleerd.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Sjaak

Het is jammer dat de SP niet in de staten komt als ze weer bezig zijn met dezelfde partijen een nieuwe coalitie te vormen :(

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 koos

Sjaak, waarom moet de SP in de staten? Hoe komt het eigenlijk dat volgens mij de SP nergens in de GS zitten?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Roy

@4: De SP doet inderdaad nergens mee in de GS.

Ik had twee jaar geleden deze redenen voor het ontbreken van de SP in de GS bedacht:

Een van de redenen voor het falen van de SP zou kunnen liggen in blokvorming tussen bijvoorbeeld CDA, PvdA en VVD om coute-que-coute de SP buiten de deur te houden. Een andere optie is dat de SP, als kool gegroeid, te weinig ervaren kaderleden had om zich weerbaar op te kunnen stellen.

De derde optie zou ook de meest structurele zijn. De onwil van de SP om compromissen te sluiten (om zoveel mogelijk het eigen profiel te kunnen houden) is niet erg constructief. Oppositievoeren mag de activistische SP misschien in het bloed zitten, de hang naar het onverkort uitvoeren van het eigen verkiezingsprogram zit daadwerkelijke macht (en de verantwoordelijkheden die daarbij horen) in de weg en zou de SP niet veel meer maken dan een activistenclub.

  • Vorige discussie