Gastlogger: Nederland is in de war

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. De basis voor deze gastbijdrage kwam tot stand tijdens een avondje stappen, waarbij iemand van de GC-redactie in een rechts-links discussie belande. U mag raden welke kant van het spectrum de redacteur vertegenwoordigde. Zij beloofde een column te schrijven voor GC, wij beloofden hem te plaatsen. Bij deze. “Schnauzi”, kom er maar in!

De Nederlanders hebben hun stem laten horen maar de democratie hoort hen niet.

De SP staat op een historisch hoogtepunt gezien het aantal zetels. Marijnissen is zonder meer een uitzonderlijk goede fractieleider. Echter geen weldenkend mens, welke zich niet laat beïnvloeden door een bijzonder talent voor publieke inpalming, zal met zijn gezonde verstand op een partij stemmen die de ondergang van een welvarend land zal betekenen.

De Partij voor de Vrijheid van Wilders en de SP van Marijnissen hebben allebei een glorieuze overwinning geboekt blijkt uit de verkiezingsuitslag. Wat betekent dit? De SP heeft een kwart van de PvdA stemmers naar zich toe getrokken en de VVD heeft veel stemmen moeten inleveren aan Wilders. Gematigde partijen zijn dus niet meer interessant.

Mozes deed de zee in tweeën delen om een weg te banen naar het veelbelovende land van melk en honing. De uitslag van de verkiezingen laat eenzelfde splitsing zien tussen links en rechts. Nederlanders zijn de middelmaat, rust, veiligheid en politieke correctheid blijkbaar zat en kiezen tussen twee extremen. Helaas kan deze verdeling ons niet naar een veelbelovende coalitie leiden. Het CDA, die de formatie kiest, is het smeermiddel tussen links en rechts. Dit is gevaarlijker dan een geheel linkse regering. In dit laatste geval zou de economie zo snel naar de Filistijnen geholpen worden dat de kiezer, in de ban van een sociaal beleid, tot hun schrik met de realiteit geconfronteerd worden omdat zij geen geld meer overhouden om hun sigaretjes te kunnen bekostigen. Helaas heeft de grote Marijnissen kunnen voorkomen dat zijn aanhang inhoudelijk kiest, anders hadden ze wel gezien dat de van huis uit Maoïstische partij staat voor hogere uitkeringen, belastingverhoging, minder internationalisering en het verdrijven van internationale arbeidsconcurrentie. Hij wil ons uitleveren aan de overheid om zo inkomensnivellering en een uitkeringscultuur voort te zetten. Zo?n regeringsbeleid zal magere jaren voor de Lage Landen betekenen en de koopkracht doen verminderen. Ook de internationale concurrentiepositie zal gereduceerd worden tot een lachertje.

Doordat het CDA echter nog een vinger in de pap heeft, wordt een stokje tussen de deur gestoken op een economische ineenstorting. Wel zullen daadkrachtige beslissingen om Nederland te laten bloeien in het niets vallen door de tegenstrijdigheid binnen het meerfractiekabinet.

Kijkend naar de rechterflank van de winnaars, blijkt dat door het positioneren van Wilders? partij met een anti-islamitisch beleid ter behoeding van de Nederlandse cultuur, Nederlanders ook een stempel op de kaart zetten betreffende hun tolerantie ten opzicht van de multiculturele samenleving.

Helaas kan zowel op het zogenaamd sociaal-economische gezichtsveld als op de wens om de tsunami van moslims aan te pakken niet gereageerd worden doordat de middenpartijen het voor het zeggen (of juist niet) krijgen.

De kiezer stemt extreem en de democratie antwoord met middelmaat.

0

Reacties (35)

#1 Jay

Een prachtig exemplaar van een reductio ad metum lijkt me. “De SP leidt ons naar de afgrond”.

Afgezien van de wat tendentieuze toon t.o.v. de SP kan ik me wel vinden in het stuk. In tegenstelling tot de gastlogger denk ik echter dat ‘middelmaat’ een feature van onze staatsinrichting is, niet een bug. Het garandeert een relatief consequent politiek klimaat dat hooguit links of rechts ‘getint’ wordt (over mixen van metaforen gesproken), maar nooit extreem uitslaat naar de een ten koste van de ander.

Dat lijkt mij een goede zaak. We leven tenslotte met zijn allen in dit land, rijk en arm, jong en oud, rechts en links, dus een politiek die altijd rekening houdt met alle gezindten lijkt me een goed systeem. Bij een extreem rechtse regering worden alle armen nog armer, alle rijken nog rijker en alle allochtonen het land uitgeschopt, bij een extreem links regering valt alles onder staatscontrole en worden de vermogenden gestraft, met als gevolg dat eigen initiatief en inspanning niet meer beloond worden. Voor beide extremen voel ik weinig.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Democratie, was dat buiten de wil van de meerderheid niet ook iets met het beschermen van de minderheden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jan Jaap

‘In dit laatste geval [een geheel linkse regering] zou de economie zo snel naar de Filistijnen geholpen worden dat de kiezer, in de ban van een sociaal beleid, tot hun schrik met de realiteit geconfronteerd worden omdat zij geen geld meer overhouden om hun sigaretjes te kunnen bekostigen.’

Zucht, hier wordt ik zo moe van. Wat een ongelofelijke onzin. Er zijn een zooitje rechtse landen waar de economie compleet in de soep gedraait is en een paar zeer succesvolle linkse landen. Zowiezo is ‘de economie’ maar zeer beperkt beinvloedbaar door een regering.

Dat kortzichtige dogma slaat helemaal nergens op.

En wat wil je nu eigenlijk zeggen? Wat ik eruit haal is ‘er moet een rechtse regering komen, want de kiezer wil een uiterste en links kan er niks van’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Roy

Ik ben het helemaal met Hardtrack eens, de vooringenomenheid druipt van het postje af. Om maar te beginnen met de eerste alinea: kennelijk zou het iedereen met gezond verstand duidelijk moeten zijn dat de SP slecht is voor het land. Wat wil de schrijver daar precies mee zeggen in relatie tot de 1.630.803 mensen die SP hebben gestemd?

Tweede alinea, over de winst van de SP: Het is misschien zo dat een kwart van de PvdA-stemmers van 2003 naar de SP zijn gegaan (in principe dus goed voor 10 zetels), toch zien we dat slechts 24% van de zetels van de SP van de PvdA afkomt. Dat zijn er dus 6. Dat is simpel te verklaren: kiezers zijn mobiel, er zijn ook kiezers van de SP naar de PvdA gegaan, van CDA naar PvdA etc. We zien dus dat de relatie “verlies PvdA” niet één op één is met de winst van de SP. Sterker, 31% van de SP-stemmers, stemde de vorige keer helemaal niet en slechts 21% van de huidige SP-stemmen komt van mensen die de vorige keer al SP stemden (5 zetels), wat betekent dat de SP eigenlijk de helft van zijn vorige aanhang is kwijtgeraakt. (Cijfers: Volkskrant 23 november 2006, p.5)

Alinea twee (winst Wilders): Als we kijken naar de herkomst van de stemmen voor de partij van Wilders, zien we dat slechts 13% afkomstig is van de VVD. Voor de mensen die niet zo snel kunnen hoofdrekenen: dat is één zetel. 43% stemde vorige keer niet, 24% komt van LPF en 10% van CDA. (Cijfers: Volkskrant 23 november 2006, p.5)

Alinea drie: misschien hebben die SP-stemmers wel juist op de inhoud gestemd. Misschien willen ze wel minder internationalisering, belastingverhoging en verhoging van de uitkeringen. Of misschien willen ze wel minder concurrentie in de zorg? Overigens weet ik niet welke cijfers de schrijver van dit stuk hanteert, maar de cijfers van het CPB melden ons dat uitvoering van het SP-program leidt tot een begrotingsoverschot, daling van de werkloosheid, koopkrachtverbetering van lage en middeninkomens en een behoud van dit effect op de lange termijn.

Lijkt het overigens niet beter de uitslag (deels) te verklaren vanuit een meer-assige benadering, waarbij links-rechts de economische as vertegenwoordigen en er een as bij is gekomen die progressief/conservatief vertegenwoordigt? In dat ligt zal het toch opvallen dat juist de conservatief/nationalistische partijen hebben gewonnen en de vrijzinnigen hebben verloren.

Het ontbreken of ontkennen van de cijfers die voorhanden zijn, maakt dit stuk een tendentieus stuk onzin (excusez) dat alleen vanuit de leunstoel geschreven kan zijn en geen enkele argumentatiegrond heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 schnauzi

Je zal wel trots zijn op je rekenkundigheid. Echter, cijfers zijn niet alles bepalend. Stel: bedrijfslasten gaan omhoog = in toenemede mate gaan bedrijven naar het buitenland waar ze fiscale voordelen behalen. Dit is zowel slecht voor de werkgelegenheid als voor de internationale handel en concurrentiepositie. Bovendien moeten bedrijven grotendeels de kosten voor sociale zorg ophoesten. Vervolgens worden uitkeringen verhoogd, alleen de rijken/ bedrijven/ ondernemers (die reeds zijn vertrokken naar het buitenland) zijn er dus niet meer om hiervoor op te draven. Vervolgens komt de zorg weer in overheidshanden terecht. Overheidsbemoeienissen gaan altijd gepaard met regels en logfilen van wat er gebeurd, dus bureaucratie neemt toe. Dit betekent hogere kosten. Daarnaast wil de SP ook nog het maximale loon uitkeren aan bestuurders, dus waar blijft het geld voor de patient? Bij marktwerking worden zorginstellingen geforceerd om hun zaken goed op orde te hebben, dus zij zullen investeren in het efficienter inrichten van werkprocessen, waarbij bespaart wordt op tijd en geld. Dit betekent dat ze zich steeds meer kunnen richten op hun patienten.

Zoals ik zei: ik overdrijf de realiteit omdat we anders verzijld raken in het vergelijken van cijfertjes, waarvan iedere bron andere informatie vermeldt. Het gaat om de koers die gezet wordt, en het effect daarvan op de langere termijn.

Bovendien: dit is een quote van je bron voor het doorbereken van kosten betreffende het SP programma: ” ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 alternatieve johan

Spuyt12 schreef:
”Democratie, was dat buiten de wil van de meerderheid niet ook iets met het beschermen van de minderheden?”

Nee, democratie is letterlijk: “het volk regeert”

In een gemondialiseerde wereld zijn Nederlanders eerder een minderheid dan de Turken of de Marokkanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 PolarWolf

@5: die waanzinnige efficientie en kostenverlaging in de zorg heeft mij inmiddels wel een premieverhoging opgeleverd van 140EUR voor 2007. Ik ga ervan uit dat die voor 2008 ook wel weer gaan stijgen. Ik ben geen econoom, maar zouden efficientie, kostenverlaging en concurentie niet eens iets moeten gaan opleveren? Of mag het in deze alleen iets opleveren voor de verzekeringsmaffia, en niet voor de consument/patient?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 troebel

Alternatieve johan, wat knap dat je de vertaling van twee woordjes grieks hebt kunnen vinden. Als je nog wat verder leest in je woordenboekje zie je dat in de Griekse stadstaten die democratisch geregeerd werden iedereen stemrecht had, mits die man, in die stadstaat geboren en geen slaaf was.
Jouw versie van democratie is toen gefossiliseerd terwijl beschaafde, moderne varianten van democratie inderdaad, zoals Spuyt12 meldt, minderheden pogen te beschermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 schnauzi

Stel je voor dat ze niet bezig waren geweest met efficiency verbeteringen, dan had je wellicht een nog hogere premie kunnen gaan betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 micha

@7: Ga er maar vanuit dat de premie gaat stijgen. Helemaal met de SP waar men de geldkraan al weer vol open wil zetten. Om dat verkoopbaar te houden wil men daar een gedeelte van de kosten via de premie binnenhalen en de stemmenkostende rest door het gebruik van belatingcenten. Aldus een SP kandidaat op de vooravond van de verkiezingen die wou aangeven dat je bij de SP goedkoper uit bent voor zorg door de premies te vergelijken maar zich versprak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Je zal wel trots zijn op je rekenkundigheid. Echter, cijfers zijn niet alles bepalend.

Oei! De eerste zin meteen al een drogreden! Geen goed begin. Maar je hebt wel gelijk betreffende de zin “cijfers zijn niet alles bepalend”. Echter waar moet je dan op afgaan?

Stel: bedrijfslasten gaan omhoog = in toenemede mate gaan bedrijven naar het buitenland waar ze fiscale voordelen behalen.

Aanname 1 zonder onderbouwing. Waar staat dat de SP de lasten zoveel wil verhogen dat dit gaat gebeuren? Daarbij vergeet je dat Nederland grotendeels draait op het MKB. En deze sector zal nooit uit Nederland verdwijnen.

Dit is zowel slecht voor de werkgelegenheid als voor de internationale handel en concurrentiepositie.

Gevolg van een niet hardgemaakte premisse.

Bovendien moeten bedrijven grotendeels de kosten voor sociale zorg ophoesten.

Dat lijkt mij een misvatting. De grootste kosten worden gedragen door het rijk en de burgers. Bedrijven zijn alleen de sjaak bij langdurige ziekte. Daarbij is de loonmatiging in Nederland de afgelopen 10 jaar (onder een kabinet waar de PvdA in zat!) er de oorzaak van dat Nederlandse arbeid nog steeds relatief goedkoop is. Gecombineerd met de hoge productiviteit doet Nederland het dan goed. En als je het wilt hebben over lagelonen landen in de derde wereld: het is een illusie dat we daarmee kunnen concurreren op loongebied.

Vervolgens worden uitkeringen verhoogd, alleen de rijken/ bedrijven/ ondernemers (die reeds zijn vertrokken naar het buitenland) zijn er dus niet meer om hiervoor op te draven. Vervolgens komt de zorg weer in overheidshanden terecht. Overheidsbemoeienissen gaan altijd gepaard met regels en logfilen van wat er gebeurd, dus bureaucratie neemt toe. Dit betekent hogere kosten.

Aanname na aanname. Waar haal je al deze wijsheid vandaan? Je neemt iets wat niet vaststaat en vervolgens koppel je daaraan een reeks van gebeurtenissen. Totaal onzinnig.

Daarnaast wil de SP ook nog het maximale loon uitkeren aan bestuurders, dus waar blijft het geld voor de patient?

Wat? Waar heb je het in godsnaam over? Daar wil ik wel een bron van zien.

Bij marktwerking worden zorginstellingen geforceerd om hun zaken goed op orde te hebben, dus zij zullen investeren in het efficienter inrichten van werkprocessen, waarbij bespaart wordt op tijd en geld.

Marktwerking en ziekenhuizen hebben nooit goed gewerkt. Het is maar de vraag of marktwerking op gebieden waar er een gegarandeerde afname is heilzaam is.

Zoals ik zei: ik overdrijf de realiteit omdat we anders verzijld raken in het vergelijken van cijfertjes, waarvan iedere bron andere informatie vermeldt.

Ik zou graag bronnen zien die jouw verhaal ondersteunen. Die zie ik namelijk niet.

Het gaat om de koers die gezet wordt, en het effect daarvan op de langere termijn.

Een effect dat niemand kan overzien. Tot nog toe moeten we varen op imperfecte cijfers van het CPB. Die zeggen dat ook met de SP aan het roer de staatsschuld afneemt en de werkgelegenheid toeneemt. Al het andere is koffiedik kijken. Je kan niet zomaar een aanname doen en daar vervolgens een string van gebeurtenissen aanvast plakken en doen alsof dat een wetmatigheid is. Want dat is het niet. Tot nog toe zie ik dus een totaal ongefundeerd verhaal van jou t.o.v. een verhaal dat gebaseerd is op cijfertjes. Moet ik dan afgaan “op een gevoel” dat het “zeker” mis zal gaan, ondanks dat daar geen enkele aanwijzing voor is? Je mag mij een voorbeeld geven van waar dit in het verleden zo gebeurd is. En kom niet met de Sovjetunie aan, want dat is totaal onvergelijkbaar.

Bovendien: dit is een quote van je bron voor het doorbereken van kosten betreffende het SP programma: ” ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.”

Wat verschrikkelijk flauw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mark

Ik vraag me af of liberalisering van de zorg gaat werken. Zal dat niet betekenen dat ziekenhuizen zich op een stel winstgevende operaties gaan concentreren en de rest laten zitten of met minder zorg uitvoeren? Langere wachttijden?

Heeft de liberalisering van de energiemarkt en de spoorwegen tot nu toe vruchten afgeworpen? (Dit is een echte vraag, geen retorische)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 prometeus

@7 Aai; de burger voelt het al in zijn portemonaie! De kosten voor de zorg stijgen nu eenmaal de pan uit. Dat je daar nooit iets eerder van gemerkt hebt, is omdat de inkomsten via belastingen binnenkwamen en niet via direct betaalde premie. De SP wil weer terug naar het indirecte systeem.

Bovendien is het allom bekend dat marktwerking in de zorg niet tot goedkopere zorg gaat leiden, maar wel tot een betere “klantgerichtheid” *kots*. Gelukkig betekent dat ook minder wachtlijsten en een efficientere behandeling, maar ook een hoop uitgave aan secundaire zaken als reclame en fancy ziekenhuizen. Dat is een afweging die je moet maken; niet of je het nu direct in je portemonaie voelt of niet. Dat is een beetje kortzichtig en kleinburgerlijk, vind ik eigenlijk. En de SP gaat niks aan die stijgende kosten veranderen. Misschien dat de “overhead” *puke* iets naar beneden kan. Maar ook daar zijn grenzen aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 WasHetMaarWat

Ik lees hier hetzelfde als Hardtrack (reactie 3).

“De SP betekent de ondergang van Nederland, en daar heb ik zo ontzettend gelijk in dat ik niet eens ga uitleggen hoe ik aan die claim kom. Ik hou het gewoon bij wat vaag gezwam over economie.”
“Zo, nu ik bewezen heb dat de SP Nederland naar de afgrond leidt, kan ik concluderen dat de mensen die SP stemmen dat niet op grond van inhoud hebben gedaan. Wederom heb ik daar zo ontzettend gelijk in dat ik niets hoef uit te leggen.”

Acht alinea’s vol dogmatisch rechts gebral en oubollige kwinkslagen, en met niet één zuiver, steekhoudend argument. Da’s een prestatie op zich.

Iknik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 PolarWolf

@9,10: Persoonlijk denk ik dat het lood om oudijzer is. Werkzaam bij de rijksoverheid, en voorheen bij de semi-overheid van de gezondheidszorg verwacht ik weinig van al de grote plannen voor kostenverlaging. Als iedereen het daar eigenlijk wel over eens is, waarom wordt ons dan constant de dooie mus van “kostenverlaging” voorgehouden? Noem het dan “dappere poging tot stijgingsreductie, maar zonder garanties”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Nou, er kan wel een redelijke slag gemaakt worden in de meeste ziekenhuizen. Die heet “automatisering”.

Daarmee lopen ziekenhuizen jaren achter. En dan heb ik het niet over de nieuwste snufjes zoals (f)MRI en Cat-scanners, maar over good old brieven die de deur uitgaan en patiëntengegevens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Roy

@16, het ergste van die automatisering is dat elk ziekenhuis (en elke huisartsenpraktijk/groep en elke apotheek) het op zijn eigen manier doet, zodat er een wildgroei aan automatiseringslijnen is, waarvan de programma’s nooit op elkaar aansluiten.

Over marktwerking in de zorg: we hebben gezien dat marktwerking een prikkel kan zijn voor kwaliteitswaarborging. In dat opzicht werkt het dus wel. Tegelijkertijd zien we dat die marktwerking gebruik maakt van instrumenten (DBC’s) die juist leiden tot meer overhead (overhead van het UMCU was drie jaar geleden al 20% (van 500 mln)). Er is een enorme managementlaag ontstaan die zichzelf constant uitbreidt, daarbij gestimuleerd door de enorme administratielast van de DBC’s. Het probleem van de DBC’s wordt inmiddels onderkend: het worden er binnenkort drastisch minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Joost

Ja, mijn vriendin maakt al sinterklaasgedichten waar het woord DBC verdacht vaak in voorkomt :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

Wil ik weten wat die afko betekent? Is dit een retorische vraag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Roy

Nee, je wil het niet weten. Maar goed, het betekent Diagnose Behandeling Combinatie en het is de ultieme methode om dokters het leven zuur te maken en administratieve banen te scheppen in de gezondheidszorg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Mark

En nu in normaal nederlands???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

Elke handeling heeft een code. Daarbij zijn er zoveel verschillende codes dat één probleem vaak met meerdere codes is te vangen.

Altijd leuk in een maatschap, als het gaat om zoveel mogelijk geld verdienen. Als je dit onder code XXX ipv onder code YYY boekt, krijgen we weer extra geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Roy

@22: he, dat is flauw. Ik hoopte dat dat nou juist uit de wereld geholpen was.

“De nadere analyse leidt tot twee constateringen, die samen de kern van het probleem weergeven. Allereerst heerst er verschil van inzicht in het al of niet terecht zijn van bepaalde categorieën DBC?s. Verschil van inzicht bestaat omdat de letter van de DBC-regelgeving ruimte laat voor interpretatieverschillen en omdat sommige instructies in tegenspraak lijken te zijn met de uitgangspunten van het DBC-systeem. Ten tweede vertonen ziekenhuizen verschillend declaratiegedrag. Dit verschil van inzicht manifesteert zich ook tussen aanbieders onderling.”

Wat maar aantoont hoe moeilijk het systeem in elkaar zit. En de regels en richtlijnen word je ook al tureluurs van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joost

@23: In de praktijk blijkt het nog steeds zo te zijn. Althans, volgens mijn vriendin. Of het is gewoon fraude, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 knut

Ook leuk aan dbc’s. Moet @20 gelijk geven. Behandelaren moeten al die codes goed opvoeren met de juiste onderverdeling (abc o.i.d.) anders kan t niet in de registratie en krijgen ze het terug. Nog leuker is dat bij declaratie naar de verzekeraar deze subcodes weer eruit moeten…….. lang leve de overhead.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Roy

@25: en vergeet niet dat rond de 20% gecontroleerd wordt, en er een heleboel DBC opnieuw gecodeerd moeten worden. Zorgt dus voor een grote administratieve last.

En over die fraude: patiënten zijn natuurlijk niet allemaal heel precies in kleine hokjes te passen, dus er zijn DBC-declaraties die niet zullen kloppen, maar meestal blijkt dat pas achteraf, als de patiënt een andere behandeling nodig heeft, of eigenlijk iets heel anders heeft dan de eerste diagnose was.

Ik moet zeggen dat ik gruwel bij de gedachte dat de overheid alles weer gaat regelen (SP), maar die DBC moet je ook niet te ver willen doorvoeren. Ik zou zeggen een smalle kapstok-DBC met veel ruimte en zeker niet, zoals CDA voorstelt, ook medicatie in de DBC’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 PolarWolf

De behandelingcodes waren destijds al dramatisch, ik zie dat het er alleen maar “efficienter” op is geworden sinds die tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 micha

Tja, leuke accentverschuivingen maar het gaat volledig voorbij aan het echte probleem in de zorg:

Iedereen heeft recht op dezelfde behandeling wat is uitgevoerd als iedereen krijgt zoveel mogelijk dezelfde behandeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Eli

Praktijkverhaal over DBC’s.

Een moeder en een dochter hebben beide borstkanker gehad. Op advies van artsen laten ze onderzoeken of het om een erfelijke variant gaat. Bij beide wordt bloed afgenomen voor erfelijkheidsonderzoek. Na enige tijd komt de uitslag voor de dochter. Het is geen erfelijke variant. Het bloed van de moeder dat nog opgeslagen was wordt niet onderzocht.

Rekening voor de moeder: 2200 euro. Omdat dat wat al te dol is voor een gesprek en een buisje bloed opslaan gaat de vader in kwestie na wat er aan de hand is. Na een wonderlijke briefwisseling blijkt dat de DBC hetzelfde is, of het bloed nou wel of niet onderzocht wordt. Geen kwade opzet of zo.

De systematiek werkt zo dat je er als patiënt normaalgesproken helemaal niet achter komt dat een merkwaardige DBC is gekozen. De controle is minimaal en vindt kennelijk alleen plaats tussen zorgverlener en verzekeraar. Maar hoe weet de verzekeraar welke handelingen zijn verricht???

Je gaat naar de bakker voor een brood. De bakker rekent een brood en een rol beschuit. Je vraagt waarom dat zo is. “Nou, de meeste mensen kopen brood en een rol beschuit, dus het is efficiënter om iedereen een brood en een rol beschuit te laten betalen”. Zoiets dus. Soms betaal je (je verzekering) voor dingen die je niet krijgt en soms krijg je dingen die je niet betaalt. Volstrekt onbegrijpelijk en oncontroleerbaar systeem.

Excuses voor de lange post. Mijn verwondering over dit waanzinnige systeem moest er even uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Roy

@Eli, ik snap je verwondering, en óók de medische sector is niet heel erg blij met de huidige DBC’s. Maar toch liggen de zaken nét iets anders dan jij ze schetst. Er is namelijk helemaal geen merkwaardige DBC gekozen in de casus die je hierboven hebt beschreven, maar de DBC die op beide gevallen van toepassing was.

Een DBC is per definitie altijd een samenvatting over een cohort patiënten. Zo kan het voorkomen dat de ene patiënt met een pijnlijke enkel wordt gezien door de chirurg, foto gemaakt en naar huis gestuurd, terwijl de andere patiënt geen röntgenfoto hoeft. De DBC is hetzelfde, maar de kosten van de foto wordt verdeeld over allebei, omdat zo nu eenmaal de DBC’s liggen.

En zo gebeurt het dat, ook al is bij de ene patiënt helemaal het bloed niet geprikt, het toch betaald moet worden, omdat het een combinatie is alles wat er in het ziekenhuis gebeurt. De patiënt is wel met een hulpvraag naar het ziekenhuis gekomen en moet dus op één of andere manier ingeschaald worden. Dat later een deel van het traject niet meer nodig is, is dan niet meer van belang, als het niet scheelt in de DBC.

En dat er voor die klacht maar weinig keus is, kun je hier (excel) nazoeken.

Ondertussen raken we wel erg ver af van het oorspronkelijke onderwerp…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Mark

Dit is wel een van de meest interessante off-topics sinds tijden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Angela

Ik zie het probleem niet!
http://www.hotporndatabase.com

Edit- deze laten staan… Advertentie geplaatst op GC, in onze algemene voorwaarden:
Ongevraagd reclameboodschappen of andere uitingen die als commercieel gekenmerkt kunnen worden op dit weblog plaatsen is verboden.
Doet u dit toch, dan gaat de organisatie waarvoor geadverteerd wordt automatisch akkoord met de prijs die hieraan verbonden is: 1000 euro per uiting. De redactie behoudt zich het recht voor hiervoor de organisatie waarvoor wordt geadverteerd een rekening te sturen.

Gaan we een rekening sturen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 troebel

Laten doen, door een goed incassobedrijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Mark

En ook nog een aanklacht wegens misleidende reclame, zo hot is die database niet ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 micha

Wat geen hitprijs?

 • Vorige discussie