Foto des Tages – Natuurlijke kernreactor

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ter omlijsting van de discussie over de sluiting van Borsele komt Astronomy Picture of the Day vandaag met een foto van een natuurlijke kerncentrale. De fossiele kernreactor is 2 miljard jaar oud en bevindt zich in Oklo, Gabon.
“No natural reactors exist today, as the relative density of fissile uranium has now decayed below that needed for a sustainable reaction”. (APOD)

Reacties (25)

#1 phonkee

De Okla reactor had een gemiddeld vermogen van 100 kW en heeft dat vermogen 150 miljoen jaar lang geleverd. Een reactorcyclus duurde naar schatting 3 uur. Gedurende de laatste 30 minuten van de cyclus kookte de bovenliggende rivier, waardoor er onvoldoende moderatie van snelle neutronen optrad en er dus onvoldoende trage neutronen beschikbaar kwamen voor kernsplitsing. De reactiesnelheid daalde vervolgens totdat de rivier weer voldoende afgekoeld was en er weer voldoende trage neutronen waren voor een kettingreactie.

 • Volgende discussie
#2 pelayo

Een beetje off topic, maar aangezien de discussei toch wel de kant van kerncentrales zal leiden even dit:

In de wetenschapskatern van de Volkskrant staat deze week een groot artikel over de hernieuwde roep om kernenergie.

Helemaal “broeikasvrij” is kernenergie echter niet. In de keten van winning, transport en raffinage van uraniumerts, de productie van kernbrandstfo en de uiteindelijke berging wordt ook energie gebruikt, voor een aanzienlijk deel olie

(…)

Hoe lang kunnen we met het Uranium in de wereld toe?

Niet lang, met de 3,5 miljoen ton erts die nu op een betaalbare manier (voor maximaal 80 dollar per ton) winbaar wordt geacht. Het huidoge verbruik, goed voor 16 precent van de wereldwijde stroombehoefte, is zo’n 67 duizend ton erts per jaar. Daarme wordt de geschatte voorraad binnen een halve eeuw uitgeptu. Wordt alle electriciteits productie in de wereld nu radicaal vervangen door kerncentrales (even afgezien van de bouwtijd) dan is de voorraad binnen tien jaar schoon op.

(…)

Wel wordt er al decennia gewerkt aan zogeheten snellekweekreactoren, waarin tegelijk energie kan worden opgewekt en nieuwe brandstof gekweekt via kernreacties in plutonium. Daarmee is op papier een nagenoeg eeuwige energiebron te creeren. In de praktijk zijn experimenten met de snelle-kweekractor tot nog toe in de problemen gekomen door ongelukken en problemen met de veiligheid. Bovendien is plutonium een stof waarvoor een andere toepassing bestat: in kernwapens.

(…)

De energiesector zelf is overigens huiverig. Energiebedrijven staan gereserveerd regenover de bouw van nieuwe centrales. Die duurt tien jaar en kosten zijn circa twee miljard euro per centrale.

10 Jaar. 2 Miljard. Er zijn geologen die zeggen dat het einde van goedkope olie in enkele jaren een feit is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Dat er nog geen panieksituatie is ontstaan in Nederland is als je dergelijk feiten onder ogen ziet opmerkelijk. Dat men zich in Nederland alleen maar druk maakt om marokkaantjes mag in het licht van de mondiale energiecrisis een gotspe genoemd worden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sikbock

Het is schandelijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

je zal nog aan me denken Sikbock, bibberend bij kaarslicht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ALO

@carlos

Amen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 larie

Zucht, leren het nooit de paniekroepers en erger, zijn zo verstomd vanwege de naderende rampspoed dat er geen oplossing gezocht wordt en “het” aan anderen overlaten. Het lijkt aannemelijk dat binnen de hier genoemde 50 jaar gecontroleerde kernfusie een haalbare zaak is om maar wat te noemen, chlorophyl als fotonenvanger/electronenomztter gooit ook hoge ogen. Nog niet zo lang geleden stond er op deze web een postje/waan van de dag toekomstvisie van IBM met betrekking tot de home-computer, uit pakweg 1985. Daar werd smalend over gedaan, en dat 20 jaar na dato. Over 50 jaar staan bovengenoemde paniekberichten op de waan van de dag ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sikbock

Amen! ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Carlos

Genoeg voorbeelden in de geschiedenis dat het wel misging. Machtige rijken zijn inelkaar gestort toen de energievoorziening stokte.

Bovendien draag ik zelf ook alternatieven en oplossingen aan om niet in het hokje van “de koplamp starende konijnen” te worden geplaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Panzerfaust

Ook ik ben het eens met larie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pelayo

@larie

Nog niet zo lang geleden stond er op deze web een postje/waan van de dag toekomstvisie van IBM met betrekking tot de home-computer, uit pakweg 1985. Daar werd smalend over gedaan, en dat 20 jaar na dato. Over 50 jaar staan bovengenoemde paniekberichten op de waan van de dag

Dat is natuurlijk een nonsens argument. Voor hetzelfde geld kijkt men over 50 jaar op die optimistische mening van jou en vraagt men zich af hoe iemand in godesnaam zo iets doms kon bedenken.

Ik acht mij overigens niet “verstomd door naderend onheil”. Onheil komt er toch wel, energiecrisis of niet :) En geweldig voorspoedige tijden zullen er ook wel weer komen. Echter, de notie als zou de technische ontwikkelingen ons onaantastbaar maken voor rampspoed is een valse. Door de gehele geschiedenis zijn er perioden van voorspoed en van neergang. Een aantal daarvan zijn direct terug te voeren op uitputting van natuurlijke hulpbronnen en voor een ander gedeelte vormde uitputting van natuurlijke hulpbronnen een katalysator voor de aftakeling. Dat zegt verder niets over de huidige situatie van de wereld behalve twee dingen: Aandacht besteden aan een mogelijke toekomstige energiecrisis lijkt dan ook niet misplaatst, en de kans dat we allemaal voor de rest van eeuwigheid aan een vorm van neergang zullen ontsnappen is een hele kleine.

En dan ik wil ook nog wel even stellen dat als iemand “aandacht besteedt aan” nou niet meteen betekent dat iemand behoort tot “de paniekroepers en erger, zijn zo verstomd vanwege de naderende rampspoed“. Ik begon de laatste zin van mijn reactie niet voor niets omslachtig met “Er zijn geologen die zeggen dat.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie

@Carlos: Mijn opmerkingen zijn vrijwel nooit, zeker in dit geval, persoonlijk..echie. Ik probeer de dagelijkse beslommeringen te bezien in een groter kader en reageer soms wat wrevelig bij het lezen van kortzichtigheid. Dingen komen en gaan zo ook machtige rijken en daar is toch niets mis mee. Ik blijf wel bij mijn standpunt dat als een probleem werkelijk een probleem is de mens inventief genoeg is om een oplossing te vinden. Vrijwel altijd net niet te laat maar zo is de mens, hardleers en op zijn best onder stress.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pelayo

@larie

http://www.hartford-hwp.com/archives/24/042.html

Interessant verhaal over Paaseilnad, en zijn bewonders. Dit gaaat natuurlijk over een behoorlijk geisoleerd eiland, maar toch..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pelayo

@larie

Overigens, als een van je kinderen op het punt staat te verzuipen en de omstaande brandweer zou je geruststellen met de woorden “vrijwel altijd net niet te laat maar zo is de mens, hardleers en op zijn best onder stress“, wat zou je reactie zijn?

Ik blijf wel bij mijn standpunt dat als een probleem werkelijk een probleem is de mens inventief genoeg is om een oplossing te vinden.

Waar was die oplossing in 1348 dan?

Desalniettemin, ik snap de weerzin tegen paniekzaaiers wel. Te lang is er bij elke hap die je van een kroket nam geblert over de schadelijke gevolgen die dat zou hebben om maar ‘ns een voorbeeld te noemen. Maar deze discussie gaat wel over wat beter gefundeerde zorgen dan de paniek om scoobiedoo touwtjes o.i.d.

Overigens, die zijn bij die link van reactie nummer 13 zou moeten zijn:

Interessant verhaal over Paaseiland, en zijn bewoners. Dit gaat natuurlijk..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pelayo

Hmm. Die reactie was wellicht wat flauw. Maar ik wil maar benadrukken dat de energie crisis discussie een tikje meer respect verdiend dan afgedaan worden als “paniekzaaierij”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 larie

@pelayo H

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pelayo

@larie

OK, OK, ik zal weer lief worden ;^)

De club van Rome! Volgens welk boekje we nu absoluut niet met z’n alle zaten te bibberen bij kaarslicht, overigens. De club van Rome heeft namelijk nauwelijks voorspellingen gedaan over het tijdperk waar we nu leven, ze heeft voornamelijk voorspellingen gedaan voor honderd jaar verder.

Ik zou zeggen: Koop ’t een keer :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 larie

Ik had het maar is vergeeld zo oud. Ik herinner mij dat de nadruk werd gelegd op zure regen, alle bossen en meren gingen dood. Nou lijken al die plasic bomen in Europa toch best wel echt vind je niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pelayo

Ik blijf wel bij mijn standpunt dat als een probleem werkelijk een probleem is de mens inventief genoeg is om een oplossing te vinden. Vrijwel altijd net niet te laat maar zo is de mens, hardleers en op zijn best onder stress.

Ik moet, analoog aan de door jou aangehaalde toekomstvisie IBM, dan denken aan allerlei science fiction uit de jaren vijtig en zestig van de vorige eeuw, die de mens een leven zonder kanker, zonder ziekte, honderden jaren lang beloofde rond het jaar 2000. We bevolken inmiddels de ruimte en allerlei planeten! Robotten hebben onze arbeid over genomen! Dat was de technische fantasie van de twintigste eeuw, en verdomd, het is exact hetzelfde geloof dat stelt dat de “techniek” ons wel zal redden. Omdat de techniek ons tot nu altijd steeds meer voorspoed zou hebben gebracht. De vraag is natuurlijk of onze huidige voorspoed een gevolg van technische ontwikkelingen is, of dat technische ontwikkelingen door de voorspoed (mede) mogelijk zijn gemaakt. Laten we ‘ns in de geschiedenis kijken.

De Festos schijf, zoals beschreven in Jared Diamonds boek “Guns, Germs and Steel” maakte gebruik van een drukprocedure. Voor elk schriftkarakter op de schijf zijn stempeltjes gebruikt. Maar blijkbaar is deze ontdekking an sich niet voldoende om dezelfde maatschappelijke verandering in te leiden die de ontdekking van de drukkunst in Europa en China heeft gebracht. In datzelfde boek wordt ook een voorbeeld aangedragen van het wiel, dat door de Indianen in pre-colombiaanse tijd weliswaar is ondekt, maar enkel gebruikt werd voor speelgoeden misschien als pottenbakkerschijf. Wat te denken van ’t uitvinden van de stoommachine door de Griek Hera, in de eerste eeuw voor Christus. Of wat te denken van Antonie van Leeuwenhoek, die zag al in de zeventiende eeuw allerlei micro-organismen onder zijn microscoop maar het duurde tot in de negentiende aleer Louis Pasteur de link legde met gistingsprocessen.

Dan nog even wat betreft de uitgave van de Club van Rome. Voor zover ik me kan herinneren wordt er in Limits to Growth ook niet over zure regen gesproken. Dat was pas in de jaren tachtig.

http://greatchange.org/ov-simmons,club_of_rome_revisted.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pelayo

@Phonkee

Ik heb nog een en ander interessants bij de Kyoto thread neergepoot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 larie

@pelayo:Je denkt te fragmentarisch, plaatst de gegevens niet een een breder kader en het is lastig, zo niet onmogelijk, voor mij om daarmee in discussie te gaan. No more from me, jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pelayo

@larie

Dat verbaast me! Wat was er niet duidelijk dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pelayo

@larie

Ik zal het opnieuw onder woorden proberen te brengen:

Jij stelt:

“Ik blijf wel bij mijn standpunt dat als een probleem werkelijk een probleem is de mens inventief genoeg is om een oplossing te vinden. Vrijwel altijd net niet te laat maar zo is de mens, hardleers en op zijn best onder stress.”

Ik vind dit een voorbeeld van ongefundeerd vooruitgangsdenken want ik denk namelijk dat inventiviteit niet genoeg is. Ik denk dat technologie, wat mijns insziens de realisatie van de door jou aangehaalde inventiviteit is, niets helpt als er niet aan andere voorwaarden wordt voldaan: Een gemechaniseerde en gemotoriseerde wereldomspannende economie. Om dat idee te staven haal ik uit de geschiedenis enige uitvindingen aan die “het niet gemaakt hebben” ondanks het feit dat
vergelijkbare ontdekkingen in de moderne maatschappij verstrekkende gevolgen hebben gehad.

Blijkbaar is inventiviteit toch niet genoeg, is wat ik betoog.

En verder lijk je niet op de hoogte van wat de Club van Rome behelsde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 larie

Met het gevaar in tit for tat te vervallen, ben je op de hoogte van wat men noemt “wetenschapsdynamika”?, uitgemolken die regressielijn. De trend daar gaat het om. Extrapoleren vanuit een verleden waar de “wetenschappelijke methode” niet werd herkend is heilloos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pelayo

@larie

Wat een merkwaardige opbouw van een betoog. Eerst vermeld je dat je vertrouwt op en gelooft in de inventiviteit van de mens om onder druk alles toch nog op te lossen. Daarna vermeld je:

 • Vorige discussie