1. 2

  Volgens mij moet de achterliggende oorzaak gezocht worden in de bodemdaling ter plaatse. Door onttrekking van grondwater daalt de druk in de ondergrond en die klinkt vervolgens in. Die bodemdaling gebeurt niet gelijkmatig maar op de ene plek sneller dan de andere. Hierdoor ontstaat een soort schotelvorm waardoor het water niet meer natuurlijk weg kan stromen.

  De orde van grote zit ongeveer op 2m bodemdaling op de diepe plekken sinds de jaren ’70! De snelheid van bodemdaling varieert van 1 tot 10cm / jaar (!!!).

  Zie o.a. deze links: http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/landslides/mm003.htm
  http://www.springerlink.com/content/h267247512167530/

  (P.S. dit probleem speelt ook in Bangkok en ik had ooit de eer daarop af te mogen studeren)

 2. 4

  Overbevolking, illegale houtkap, urbane bodemdaling, moslim-extremisme en de handel in oerang oetan babies heeft God doen besluiten Batavia eens flink onder water te zetten.

 3. 5

  @3 Verhoogde erosie in het achterland is erg goed om bodemdaling langs de kust te compenseren – alleen in een bebouwd gebied werkt het niet zo goed.

 4. 6

  Op sommige plekken staat het water drie meter diep, zo wordt er gemeld. Bij een natuurlijke overstromingsvlakte kan dat niet, want daar ligt de rivier altijd lager dan het omliggende land. Drie meter is zoveel dat het alleen veroorzaakt worden door daling van het land. En ja, in Nederland hebben we voldoende pompen om dat water weer weg te pompen. Ik denk dat ze die in Jakarta niet hebben. En daarom kan het zo 3-6 maanden gaan duren voordat de stad weer droog is. Nu lijkt het allemaal nog leuk, kinderen die in een rubberbootje spelen maar ik ben dus bang dat het nog wel maanden gaat duren.