1. 3

  @2: Maar dat heeft toch niks met emancipatie van de vrouw te maken? Ik ben het eens dat de Nederlandse man aanzienlijk meer “feminiem” is dan de Amerikaanse. Maar dat betekent niet dat vrouwen hier meer te zeggen hebben dan in de V.S.

  In mijn ervaring: mannen in de V.S. doen wat ze willen nadat ze het hebben aangekondigd (masculien), mannen in Nederland zeggen “ja schat” en doen wat ze willen (feminiem). Het is vooral een kwestie van stijl…

 2. 4

  Nee, masculiniteit en femininiteit staan voor de mate waarin vastgehouden wordt aan mannelijke en vrouwelijke rolpatronen en de mate waarin masculine of feminiene waarden worden aangehouden. Er is dus wel degelijk meer emancipatie en wanneer de rolpatronen vervagen hebben vrouwen wel meer te zeggen.

 3. 6

  @JSK
  De machtsongelijkheid verminderd bij veranderende rolpatronen.
  Waar mannen traditioneel hoofd van het gezin waren en in een werkomgeving de leidinggevende functies bekleedden vervagen deze rolpatronen en verminderd de machtsongelijkheid dus.

  Zie overigens ook de statistiek Power Distance. Interessant om te zien is dat de machtsongelijkheid in Nederland tussen verschillende hiërarchische lagen ook laag is.