Evian-les-Bains

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ze leggen het heel goed uit: “Er is geen zinnige reden te bedenken voor oorlogen, hongersnoden, woningnood en veel andere ellende, wel valt het te verklaren. Schaarste en conflicten zijn in het belang van de aan winst verslaafde multinationale bedrijven en de door hun in het zadel geheven politici. Wanneer je vindt dat mensen en de natuur belangrijker zijn dan het maken van winst, bén je net als ons tegen het kapitalisme.

De meeste mensen zijn ook niet egoïstisch en willen graag met hun medemens delen. De kapitalistische maatschappij laat hen echter dikwijls geen keus en ontmoedigt of bestraft solidair gedrag. Wij hebben ons doel duidelijk voor ogen: we willen in vrede en vrijheid kunnen leven. Lokaal werken we daarom aan praktische alternatieven en de sociale bewustwording van mensen in onze omgeving.”

En hoe geef je daar beter uiting aan dan met z’n allen in een rokende bus naar Evian te rijden, met synthetische verf het culturele erfgoed te bekladden en er vervolgens eens even lekker tegenaan te pissen? Daarna nog fijn wat ruiten ingooien, de auto’s van voorbijgangers vernielen, nog een beetje kliederen en de pui van een plaatselijke ondernemer slopen? Alles in naam van de vrede natuurlijk.

0

Reacties (20)

#1 Edwin

Asociale ondankbare puberale stinkende parasieten zijn het… Tegen elke vorm van overheid en gezag, maar intussen niet te beroerd om een uitkering te ontvangen. Daarvan wordt uiteraard geen huur betaald; kraken is immers een recht.

Blind voor het feit dat er nauwelijks draagvlak bestaat voor hun zogenaamde idealen? De grootste tragiek is nog hun arrogante misplaatste gevoel van superioriteit, die niet kan verhullen dat het eigenlijk maar kortzichtige werkschuwe voetbalvandalen zijn. Hun tegenstanders zijn niet Feyenoord of PSV, maar NeoNazi’s en Kapitalisten. In plaats van een clubshirtje, hullen zij zich en masse in een zogenaamd non-conformistisch (uiteraard naar zweet riekend) tenue.

En aan het einde van hun zinloze bestaan, hebben ze ‘hun zaak’ alleen schade toegebracht. Ze stellen de ‘linkse’ en ‘groene’ initiatieven in een kwader daglicht dan ze verdienen.

Wat mij betreft zero tolerance, traangas, en neerknuppelen dat tuig. Ik zal geen traan laten om toekomstige Genuaanse tafrelen.

Pfff. welterusten.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Het is triest dat het op de afgrond af denderende kapitalistische systeem alleen wordt aangepakt door een stel recalcitrante idioten met weinig intellectuele bagage en die derhalve een prooi zijn van hun eigen dogmatisme.

Moet ik het dan maar (weer) doen…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 nimo

“De inherente ondeugd van kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende” – Winston Churchill

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 SalonSocialist

Beste Mensen,

Het is duidelijk dat sociaal-economische problemen tot een grote
maatschappelijke discussie leidden.

Demonstreren is goed, en getuigt van
medeleven en solidariteit. Het is daarentegen jammer om te zien dat een deel van deze demonstranten zich laten verleiden (door anarchiegedachten) tot geweld (en dat terwijl zij demonstreren voor een wereld zonder geweld).
Dit is veelal (zoals Carlos terecht opmerkt) de paradox van anti-kapitalisten.
Veelal predikten zij dat een geweldloze (“andere wereld mogelijk is “/ en de bevrijding van de arbeidersklasse is eveneens een mooi aanspreekpunt.), terwijl deze bereikt zou moeten worden d.m.v revolutie en burgeroorlog.

De anti-kapitalistische beweging staat slechs in de kinderschoenen en de afkeer van het kapitalistische systeem zal naar mijn idee alleen maar groter worden. Als gevolg van deze afkeer komen allerlei organisaties bijeen maar wordt er veelal vruchteloos
gesproken over deze andere wereld.

Kritiek op het kapitalistische systeem is terecht. De levenswijze van van ons kapitalitische mensen is veel funest voor de natuur en gaat ten koste van de welvaart van andere mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 jacco

dream on, dream on

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 nimo

Onze salonsocialist zegt: “Demonstreren is goed, en getuigt van medeleven en solidariteit.”

Ik vraag me af, medeleven en solidariteit met wie?

Verder: “De levenswijze van van ons kapitalitische mensen is veel funest voor de natuur en gaat ten koste van de welvaart van andere mensen.”

Is dat echt zo? En zo ja, wat is het alternatief?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

Ik ben het met de SalonSocialist eens dat het kapitalisme ten koste gaat van de natuur en welvaart van andere mensen, omdat het systeem alleen kan blijven bestaan door groei, hiervan is de natuur het voornaamste slachtoffer.
Ook heeft het kapitalisme voor deze groei goedkope arbeid en grondstoffen nodig, hiervan zijn altijd bepaalde bevolkingsgroepen de dupe geweest. Vroeger in eigen land, nu wat minder en vooral in de Derde Wereld.

Met de invoering van democratie en een krachtige wetgeving zijn de scherpe kantjes van het kapitalisme weg te poetsen maar het systeem blijft in wezen hetzelfde.

Levensvatbare alternatieven schud ik niet zomaar uit m’n mouw, voorlopig helpt doorvoeren van democratie (ook in het buitenland) en burgerinspraak, strenge arbeids- en milieuwetgeving en vervolging van overtreders het beste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 nimo

Ik weet niet of kapitalisme ten koste gaat van het milieu. Misschien zijn het wel gewoon mensen die leven die het milieu “aantasten”, wat voor soort “systeem” er ook wordt gehanteerd. Vaststaat dat in de voormalige socialistische landen de natuur er veel en veel slechter aan toe is dan in West-Europa of de VS.

Of goedkope arbeid en grondstoffen nodig zijn weet ik ook niet. Wel dat er wordt gezocht naar de goedkoopste manier om te produceren. Maar dat is logisch.

Wat denk je hiervan? > http://www.libertarian.nl/artikelen/tien_leugens_over_het_kapitalism.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 nimo
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

Nog voordat ik je links kan lezen antwoord alvast maar even. Uiteraard is de natuur ook aangetast door andere economische systemen. Maar ik denk dat in het geval van het communisme de politieke exponent: stalinisme/maoisme te weinig inspraak van burgers tot deze vervuiling heeft kunnen leiden.

Als de bewoners langs radio-actieve rivieren of dode bossen de mogelijkheid hadden gehad om de overheid hiervoor aan te klagen was de vervuiling niet zo groot geweest.

Meer democratie is dus ook goed voor het milieu, lijkt me. Maar democratie heeft in principe niet zoveel met kapitalisme te maken.

Mijn inziens ligt het gevaar van het kapitalisme in het feit dat het systeem alleen kan blijven bestaan door groei, het risico dat deze groei ten koste zal gaan van de natuur lijkt me levensgroot.

Ik ga zometeen, je links even lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jan des Bouvrie

“Kritiek op het kapitalistische systeem is terecht. De levenswijze van van ons kapitalitische mensen is veel funest voor de natuur en gaat ten koste van de welvaart van andere mensen.”

Sja, maar de enige mensen die echt bij machte zijn om er iets aan te doen, zijn juist de mensen die het meest van het kapitalisme profiteren: jij en ik in het Westen! En wij willen dat helemaal niet opgeven, want als er 1 ding is dat mensen niet willen is het erop achteruit gaan. Zelfs dat wat voor links en sociaal moet doorgaan in Nederland (bijv. de vakbonden) willen alleen maar meer welvaart voor de eigen achterban, keurig binnen het kapitalitische systeem.

De mens is van nature egoistisch: mensen die dat niet waren zijn in de evolutie allang uitgestorven. Elk systeem dat probeert het kapitalisme, d.w.z. het vergaren van individuele rijkdom, af te schaffen is daarom gedoemd te mislukken en zal alleen maar leiden tot een ANDERE rijke elite die zich onevenredig veel rijkdom en macht toeeigend. Dat is nou ook precies de reden waarom het communisme niet werkt. Mensen WILLEN gewoon niet gelijk zijn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan des Bouvrie

En ik ben een aanhanger van het adagium: “if you can’t beat them, join them”. Ik profiteer en geniet dus vollop van de geneugten van het ongebreidelde kapitalisme. Zo, nu even naar McDonalds…(daar werk ik immers volgens mijn zoontje).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 SalonSocialist

Beste Mensen,

Het is duidelijk dat er tegenstand is tegen een sociale wereld.

De essentie van het kapitalistische systeem zal ons allen wel duidelijk zijn; Het kapitalistische systeem is niet alleen ontstaan uit schaarste, het heeft deze ook nodig. De eliminatie van schaarste betekent, in een kapitalistische context, overproductie en dus het verdwijnen van de winst. Maar concurrentie dwingt de kapitalist om steeds effecentere technologie te gebruiken die het productievermogen en dus het aanbod doen toenemen, terwijl het de vraag naar arbeidskracht naar verhouding doet afnemen en zo ook de vraag aantast. Hoe meer het kapitalisme zich ontwikkelt hoe meer het dus zijn eigen bestaansvorrwaarde, schaarste, ondermijnt. En des te zwaarder de prijs die daarvoor betaalt wordt.

Zoals des Bouvrie terecht opmerkt komen de vakobnden slecht op voor mensen zoals jij en ik. Dat is waar maar het is naar mijn ik idee ook zo dat zij de enigen zijn die ervoor zorgen dat Nederland zo kapitaalkrachtig zijn geworden. En de Kapitalisten?
Kapitalisten waren tegen alle maatregelen die zorgen voor een hogere levensstandaard;
A, Ze waren tegen afschaffen van kinderarbeid.
B, tegen loonsverhogingen.
C, tegen de vakbonden/ leerplicht/.
Je zag het direct na de aanslagen van 911. Er volgden direct aanvallen op de sociale zekerheid. Er wordt volop bezuinigd, terwijl miljarden worden gegeven aan de luchtvaartindustrie, die op zijn beurt weer honderden mensen op straat schopt.

HET ALTERNATIEF ?

Naar mijn idee is het democratisch socialisme. Op het nivo van de dienstverleniging kan er best ruimte zijn voor prive-ondernemingen ,maar de voornaamste productiemiddelen dienen algemeen bezit te zijn.

Overigens wees Des Bouvrie mij op het
Tina -argument “There is no alternative”
Helaas gaat dit argument mank.
Dit argument gaat mank aan een zekere circulariteit: economische overleving vereist inderdaad overgave aan de vrije markt, maar alleen wanneer de vrije markt “de only game in town is”. In een economie die anders functioneert, een waarin de vrije markt niet het alles bepalende principe is, is liberalisering geenszins een vereiste voor econmische welvaart. Hoe zo’n economie eruit ziet is niet aan de anti-globalisten ,maar aan een ieder die op deze wereld leeft, elke gemeenschap op haar eigen manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jan des Bouvrie

De mens loopt al een paar eeuwen op deze aarde rond en er is 1 constante factor die er al die tijd was: kapitalisme. Het zit in de aard van de mens om prive-bezit na te streven en rijkdom te vergaren ten koste van anderen. Dat gebeurde 2000 jaar terug en dat gebeurt nu nog steeds. En met alle revoluties, oorlogen en alternatieve systemen verandert er maar 1 ding: er komt een andere rijke elite die alle rijkdom naar zich toetrekt. Of het nou het stamhoofd is, de partijtop of het grootkapitaal. Het systeem blijft hetzelfde. Zoals ik al uitlegde: dit is vanuit evolutionair oogpunt ook heel begrijpelijk.

Dus dan kan je wel komen met dat gewauwel over een ‘een economie die anders functioneert’. Maar die bestaat niet en zal ook nooit bestaan. Wat jij nastreeft is een soort neo-communisme waarbij de grote ondernemingen in handen zijn van ons allemaal, lees: de staat. Het enige dat je daarmee bereikt is dat je grote ondernemingen de overheids bureaucratie oplegt en de insentive wegneemt om hard te werken en te concurreren met buitenlandse ondernemingen in landen die wel kapitalisme kennen. Dan krijg je dus precies wat er misging met de staatsondernemingen in Rusland: ze worden steeds inefficienter, achterhaald en ouderwets en er moet steeds meer gemeenschapsgeld bij. Daardoor daalt de algemene welvaart in het land terwijl de burgers zijn dat in andere landen alles veel beter is. Op een gegeven moment zijn ze het zat en komt er een omwenteling, waarna ze nog jaren bezig zijn om de achterstand weer in te halen. Leuk geprobeerd, maar wel verschrikkelijk naief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 SalonSocialist

Beste Mensen

Ik moet toch het geen gemeld is in het verweer komen.

Het kaptitalistische idee van de Bouvrie
is duidelijk;

Nog nooit in de geschiedenis produceerde de mensheid zoveel rijkdom als vandaag. Maar in het kapitalisme wordt deze rijkdom niet gebruikt in het belang van de meerderheid van de wereldbevolking. De jacht op winst creëert armoede en honger naast overvloed, naast technologische en wetenschappelijke vooruitgang de mogelijkheid van totale verwoesting door nucleaire oorlog en milieuvernietiging.

De logica van de winst kan pas gebroken worden als de middelen waarmee de rijkdom geproduceerd wordt in handen komen van degenen die de rijkdom produceren; de arbeidersklasse. Dit systeem zou niet draaien zonder de miljoenen mensen die werken in de fabrieken, kantoren, ziekenhuizen en scholen. Zij hebben de kracht om de productie uit handen te nemen van de kleine minderheid die haar vandaag bestuurt en onder controle van de grote meerderheid te brengen. Vandaar Marx’ bekende uitspraak dat ‘de bevrijding van de arbeidersklasse alleen het werk kan zijn van de arbeidersklasse zelf’.

Dat de arbeidersklasse de werkelijke machthebbers zijn, is te bekrachtigen a/d hand van de volgende voorbeeld.
Milosevic hield Servie meer dan 10 jaar in zijn greep, kon het land in diepe afgrond storten. Pas na een arbeidersstaking en een oproep van de vakbonden ontstond de revolutie die tot zijn afzet leidde.

Revoluties veranderen de machtsstructuur, maar ook de mensen zelf. Om een socialistische maatschappij op te bouwen, zijn vrije en solidaire mensen nodig. In de strijd zelf voelen we onze vrijheid, onze saamhorigheid.Lange tijd werd je door velen een dromer of zelfs een potentiële dictator genoemd als je beweerde dat revolutie nodig was om de wereld te veranderen. Met de recente revolutie in Servië is in ieder geval opnieuw bewezen dat er niets naïefs of ouderwets aan is, en dat een revolutie niet synoniem is voor terreur, maar juist een festival is van de onderdrukten.

Het idee echter dat jij aan hangt is
om het kapitalistische systeem , een zogenaamd sociaal aangezicht te geven ,maar welke slecht een doekje voor het bloeden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jan des Bouvrie

En waar heeft de revolutie in Servie toe geleid? Precies: een kapitalitische staat naar Westers voorbeeld. Het beste bewijs van het gelijk van het kapitalisme. Waar zijn al die door de revolutie ‘verlichte’ en ‘solidaire’ serviers gebleven? juist: NERGENS. Ze willen ook gewoon allemaal een huisje, een auto, en net iets meer geld dan de buurman i.p.v. een mondiale herdistributie van alle goederen en afschaffing van privebezit. Zoals de beroemde quote uit animal farm: “All animals are equal, but some are a little bit more equal than others”.

Ik geloof eerlijk gezegd mijn oren niet als ik quotes als “In de strijd zelf voelen we onze vrijheid, onze saamhorigheid” hoor. Ik dacht dat alleen dictators als Fidel Castro zich nog van dit soort holle, propagandistische rethoriek bedienden om het volk dom te houden. Maar er zijn dus nog mensen die het echt geloven!!

Nee hoor: een kapitalistische maatschappij naar westers voorbeeld is tot nu toe het MEEST SUCCESVOL gebleken in het brengen van gelijkheid en inspraak dan welk ander systeem dan ook.

Ik wil het kapitalisme overigens helemaal geen sociaal aangezicht geven. Ik vind het prima zoals het hier in West-Europa bedreven wordt. Daar hoeft niets aan veranderd te worden. Het is dus ook geen doekje voor het bloeden, want er is helemaal geen bloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 nimo

De discussie doet me een beetje denken wat religieuzen altijd claimen, nl. dat alleen een gelovige enige moraal in z’n donder heeft. Ik heb niks met Fortuyn c.s. maar met de aanduiding “de linkse kerk” zat hij er toch niet ver naast, het lijkt er veel op dat socialisme een geloof is.

Het is onzin om te beweren dat al het kwaad in de wereld is te wijten aan het kapitalisme (d.w.z. de vrije markt met zo min mogelijk staatsinmenging). De armoede in de derde wereld heeft vele oorzaken: in de eerste plaats het wanbestuur van de mensen zelf, in de tweede plaats het protectionisme van het westen. Protectionisme is geen vorm van kapitalisme, integendeel.

Kapitalisme wil alleen maar zeggen dat de productiemiddelen zo veel mogelijk in private handen is. Dat is goed, want iedereen let op z’n eigen spulletjes. Kijk maar om je heen. Spullen die van “iedereen” zijn, van niemand dus, daar is bijna niemand zuinig op.

Verder kan je een vrije markt voorstaan en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid voelen voor de medemens, het milieu, etc.

Schaarste betekent overigens niets anders dan dat een productiegoed ook alternatief aan te wenden is. De vrije markt is het meest democratische systeem dat er is. Socialisme is betutteling, het voor de ander beter willen weten, zelfs als die ander daar helemaal niet om gevraagd heeft, wat dus al snel ontaardt in dwang en terreur, en tegelijkertijd hypocrisie want de socialistische leiders willen zelf natuurlijk wél de luxe die ze anderen ontzeggen.

Misschien is discussiëren met een socialist wel onmogelijk, want met een gelovige kun je ook niet rationeel praten.

Interessanter is de vraag of kapitalisme per definitie betekent dat we de aarde en het milieu verzieken. Dat is de vraag… Misschien dat als er écht een vrije markt zou zijn, zonder (verborgen) protectionisme, dan reden alle auto’s nu misschien al lang op water of weet ik wat. Dat soort ontwikkelingen worden misschien alleen tegengehouden door nepkapitalisten die hun eigen belangen beschermen en zondigen tegen het principe van de vrije markt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 SalonSocialist

Beste Mensen,

Het verbaasd mij ten zeerste dat er mensen zijn die met zulke grote oogkleppen door de wereld struinen.

We nemen het geheel even door;

het kapitalisme is het meest succesvol
gebleken in het westen meldde des Bouvrie ons. Het is duidelijk een kwestie van kijken is daar waar het goed gaat. Hier in het westen wel ja ,maar wat is er gebeurd met de derde wereld. Het is een wereld uitgezogen door de kapitalistische westen. Concurrentie wordt als zegen verklaard en de New Industrilising Country in het verre oosten (zoals
vietnam, thailand) beconcurren elkaar met ziekelijke handelsvoordelen;
* kinderen hebben totaal geen rechten
(lekker goedkoop niet waar?)
* mileueisen worden afgeschreven
(waarvoor hebben we dat nodig ?)
Het investeringsklimaat van de internationaal operende bedrijven zoeken de locaties op waar zij het best gedeinen, dus daar waar er zo min mogelijk regels zijn om de werknememers zo veel mogelijk van het systeem afhankelijk te maken.

Kortom triest te zien dat Des Bouvrie geen enkele vorm van kritiek heeft op het kapitalistische systeem.

Het is eveneens stuitend om te zien hoe nimo ons de logica van het idee van productiemiddelen uitlegd. Indien het in overheidshanden wordt de boel alleen maar verkwanseld? Wat stel je voor alles in de uitverkoop, inclusief onze gehele maatschappij, alles privatiseren,zorg, onderwijs, milieu ?
De twee deling van de maatschappij neemt al drastische vormen aan en wordt zo nog eens de afgrond in geduwd.

Vrijheid is het meest democratische systeem meldde nimo ons. Mijn antwoord daarop luidt dat de democratie allang een broertje dood is gestorven(zie ook het artikel uit NRC van 26 april 2003, op pagina 7 getiteld “De democratie is de nek om gedraaid van Gerard van Westerloo). Het volgende stukje is daaruit geciteerd;
Maar in Nederland kiezen de kiezers vrijwel niets. Geen koninging, Geen premier en geen ministers, Geen burgemeester en wethouders, Geen Commissaris van de Koningin en geen Gedeputeerde Staten, Geen regeringsprogram en Geen volksvertegenwoordigers die over een eigen rechtstreeks mandaat beschikken”.
Noreerna Hertz heeft er eens een boek over geschreven getiteld “De Stille Overname ” Mijn advies lees het eens.

Verder geeft nimo ook de derde wereld nog een trap na. Het is het plaatselijk wanbestuur van de mensen zelf en ten tweede pas van het westers protectionisme.

Voorbeeld 1;
Geciteerd uit het boek
Imperialisme en Onderontwikkeling;
pagina 17; ” Wij zijn ervan overtuigd dat de onderontwikkelde landen zoals we die thans kennen , een product zijn van historische krachten, in het bijzonder van die krachten die ontketend werden door de europese expansie en wereldoverheersing. Ze zijn dus een relatief nieuw verschijsel. Europa “ontdekte” de onderontwikkelde landen niet; Integendeel, het creerde deze. In veel gevallen stonden de samenlevingen waarmee Europa in contact kwam op een hoog peil van kulturele en ekonomische ontwikkeling.
Dan werd er ook nog gemeld dat het aan luiheid van de lokale bevolking ligt. Het Caribische gebied kende bij de “ontdekking” van Amerika 300.000 personen. De spanjaarden zijn er zo tekeer gegaan dat het in 1514 vrijwel compleet was uitgeroeid, geschatte overgebleven inboorlingen 500.
Het boek geeft een haar fijne uitleg van de mistanden (lees: vernietiging van cultuur en mensen, en dit alles vervangen hebben door hun eigen handeltjes) die de european hebben begaan sinds de ‘ ontdekking ‘ van Amerika. Het kapitalisme drijft hierop voort en het is in het kader van dit historisch perspectief nog schrijnender om te zien dat mensen dit systeem klakkeloos accepteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Arjan

Waarom kunnen socialisten niet gewoon hun oogkleppen afzetten. Het milieu wordt gigantisch vervuild in Noord-Korea, in Rusland e.d. In de VS neemt de vervuiling alleen maar af. Wacht maar totdat alle chinezen ook een auto willen en kunnen betalen.

En ook vraag ik me een beetje af waarom mensen altijd vluchten uit niet-kapitalistische landen naar wel-kapitalistische landen en nooit andersom. Alle niet-kapitalistische systemen zijn zeker verkeerd geimplementeerd en het wordt dringend tijd om het hier eens helemaal goed te proberen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 kloothommel

Waarom zijn er zo weinig 40+ socialisten?, simpel omdat als ze die leeftijd bereiken een vaste baan met goed inkomen hebben.
M.A.W. Nu links lullen, straks rechts vullen.

Bah misselijke mensen

 • Vorige discussie