Even wat goed nieuws uit Europa

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het afgelopen voorjaar is Europa rondom het grondwetreferendum nogal negatief in het nieuws gekomen.
Daarna werd het relatief stil. Het kan daarom geen kwaad om even twee recente zaken naar voren te halen waar het goede van Europa zichtbaar wordt.

Allereerst is er natuurlijk de arrestatie van vermeende Kroatische oorlogsmisdadiger Gotovinas. Jarenlang heeft Kroatië weinig medewerking verleend bij het opsporen van deze man. Maar aangezien Kroatië graag bij de EU wil horen, gingen ze uiteindelijk overstag. Daarmee is weer eens aangetoond dat de EU als instrument voor het vergroten van de vreedzame ruimte werkt. Zonder dat er een druppel bloed bij hoeft te vloeien.

En ten tweede is er het vandaag bereikte Europese akkoord over het gebruik van chemicaliën. Het blijkt dat er duizende stoffen in producten zitten waar niet van aangetoond is wat de mogelijke effecten op de mens zijn. Dat gaat in de komende jaren veranderen.
Dit is een wet die zijn gelijke niet kent in de wereld. En hiermee is een andere positief aspect van de Europese Unie duidelijk geworden, namelijk de gezamenlijke economisch sturing. Landen individueel hadden dit nooit kunnen of willen doen omwille van hun industrie. Maar als je maar met voldoende landen samen zoiets afspreekt, gaat het wel.

En het enige wat wij van onze regering merken op het vlak van Europa is dat ze proberen nog een paar miljoen extra uit de begrotingsonderhandelingen te halen.
Welk een gebrek aan visie.

0

Reacties (10)

#1 Bismarck

Hiep hiep voor Europa! Misschien worden we wel ooit 1 land en dan hoeven we dat ge-emmer van die nederlandse ministers niet meer aan te horen. Staat natuurlijk tegenover dat we ge-emmer van Franse, Duitse ne Italiaanse ministers moeten aanhoren, maar dat versta je wat minder goed, dus dan is het vast minder erg.

 • Volgende discussie
#2 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik vind het trouwens wel goed dat we het weer eens over Europa hebben. De vele informatie over Europa heeft mij immers destijds naar deze site gelokt.

Aangezien Europa me wel aan gaat wil ik dus wel graag over praten. Ik was tijdens het referendum tot de schokkende ontdekking gekomen dat ik tegen uitbreiding van Europa was (ik dacht altijd dat ik daarvoor was immers), met name vanwege de zeer verschillende politieke cultuur die leeft bij de nieuwe(re) en aspriant lidstaten van de EU.

Ik ontdekte dat er nogal wat mensen in die regionen zijn die geen moeite hebben met het opgeven van zaken als democratie en rechtstatelijkheid en dat die inmiddels een meerderheid vormen binnen de EU. Ik ben bang dat dat uiteindelijk ook negatieve invloed gaat hebben op deze gedeelten van de EU.

Van de andere kant hoop ik dat een machtiger en democratisch geregeld Europa juist meer voorspoed iedere Europeaan kan betekenen.

Zoals je ziet zit ik dus wel een beetje in dilemma, al is de voor de hand liggende gedachte een kleiner Europa (die gebieden waarvan ik denk dat ze politiek-cultureel overeen komen) te vormen waarbinnen de landsgrenzen verdwijnen. Dat is alleen niet erg waarschijnlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Larie

@Bismarck: Wellicht dat de factor tijd uw tweestelling teniet gaat doen. De ietwat geforceerde “eenwording” liep voor de muziek uit denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@Bismarck: Als ik zie hoe soepel het in landen als Tjechie, Letland en Polen eigenlijk gaat en hoe hard ze er aan trekken om er echt “bij” te horen, dan denk ik dat het met die ondemocratische zaken wel mee zal vallen.
Bijna een geforceerde opvoeding. En daar gaat dan uiteindelijk ook het effect van economische binding mee spelen (waar het allemaal om begonnen was). Ze zitten dan zo verweven dat ze zich geen geintjes meer kunnen permiteren.

Maar ik ben het wel met Larie eens dat het wat te snel ging. En dat we zeker voorzichtig moeten zijn met de landen die nu op de nominatie staan. Echter, geen blokkade op voorhand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Larie

@Steeph: Nou.. soepel ben ik niet erg meer van overtuigd. Vanaf het moment dat bleek dat de subsidiepot voor landbouw heroverwogen ging worden merkte ik toch wel een omslag in benadering. Was wel opgetogen dat deze drie landen mee gaan doen, uiteindelijk. Nu Putin nog, zo’n vaag vermoeden dat ik dat in fase’s ga meemaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

Ik hoop dat jullie gelijk hebben, maar ik zie de “nieuwe” landen eerder aansluiten bij het principe van de ministerraad/europese commissie (het ondemocratische bestuursdeel van de EU) dan enthousiasme voor het europees parlement (het democratische bestuursdeel van de EU). Om die reden zie ik een democratisch Europa nog lang niet ontstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Metternich

Laatst las ik op sargasso een bijdrage over de Nederlandse houding ten aanzien van de meerjarenbegroting.
Het werd minister Zalm, en daarnaast het hele kabinet, verweten dat hij te veel gericht is op vermindering van de Nederlandse afdracht aan de EU.
Hij zou daarnaast de boel bij elkaar liegen door douanerechten ten onrechte bij de afdracht op te tellen.
De Nederlandse rechter bij het Europees Hof werd daarbij aangehaald – die die dag daarvoor kritiek had uitgeoefend op de Nederlandse positie.

Douanegelden die geind worden bij de buitengrenzen van de EU behoorden vanaf 1984 tot een van de vaste inkomsten van de Europese Commissie/EU.
De jaren daarna is er gesleuteld aan deze belasting. Vooral voor Nederland vormen deze douanegelden een fikse afdracht. Juist ook omdat Nederland een van de belangrijkste buitengrenzen is van de Europese Unie dankzij de havens van Rotterdam (en de doorvoer via Schiphol).

Het is daarom ook niet vreemd dat Zalm zich juist richt op verdere wijziging van dit onderdeel van de Europese begroting.
Met name deze regels zorgen voor een onevenwichtige verdeling van de lasten binnen de Europese Unie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

Ik vind die lasten nou juist bijzaak. Het zijn namelijk geen zware lasten, vergeleken met de nederlandse begroting.

Bovendien is het de monetaire prijs die je betaalt voor het toevoegen van armere landen aan de EU. Als je dat doet, dan is de logische consequentie dat nederland ook meebetaalt aan de ontwikkeling van die landen. Op zich een kwestie van investeren.

Zover ik weet heeft Zalm niet dwars gelegen bij de uitbreiding van de EU met een tiental duidelijk armere landen afgelopen jaar. Dus dan ook niet klagen over de centen.

Maar zoals eerder gezegd denk ik dat die geldkwestie helemaal niet de grootste consequentie is geweest. Ik vind het zowiezo niet het belangrijkste (probleem) binnen de EU. Ik vind het veel erger dat het weer de ministerraad en de Europese commissie zijn die met name de meerjarenbegroting bepalen/bediscussieren.

 • Vorige discussie