Erdogan bemoeit zich overal mee

Premier Erdogan (foto:flickr/World Economic Forum)Premier Erdogan van Turkije was in Duitsland op bezoek en hij gedroeg zich niet bepaald als een staatshoofd te gast. Nee, hij gedroeg zich meer als een politicus die een verkiezing te winnen heeft en die zijn achterban wil paaien.

Niet helemaal vreemd, want er wonen naar schatting tweeënhalf miljoen mensen van Turkse afkomst in Duitsland. Mensen die hij blijkbaar nog steeds als Turkse staatsburgers ziet.

Tijdens verschillende bijeenkomsten herhaalde hij dat Turkije als volwaardig lid tot de Europese Unie moet worden toegelaten en wees hij een zogenaamd ‘gepriviligeerd partnerschap’ af. Daarnaast moeten de Duitsers volgens hem scholen toestaan waar in het Turks lesgegeven wordt en vermoedt hij racistische motieven bij de brand van vorige week waarbij 9 doden vielen.

Maar het meest opvallende was zijn uitspraak dat de Turken zich niet moesten laten ‘assimileren’ door Duitsland. Hij noemde dat zelf een misdaad tegen de menselijkheid. Zware en slecht gekozen woorden, ook al doelde Erdogan volgens de AEL niet op integratie. Veel van zijn toehoorders zal het subtiele verschil zijn ontgaan.

Al met al heeft zijn optreden het Turkse lidmaatschap van de Unie alleen maar verder weg gebracht. De Duitse regering is op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ van de binnenlandse bemoeienissen van de premier, en terecht.

 1. 1

  misschien is het goed om voor de discussie over dit onderwerp ook het artikel van Sander van Walsum te lezen op de website van de Volkskrant. Hij schrijft wat Erdogan echt zei:

  Maar dit is wat hij (onder meer) zei: ?Turks is jullie moedertaal. Natuurlijk moeten jullie haar leren, en jullie moeten haar jullie kinderen bijbrengen. Maar jullie moeten de taal van het land waar jullie leven evengoed beheersen. En jullie moeten ook aan het politieke leven deelnemen. (*) Wij moeten onszelf niet als vreemdelingen zien, maar als wezenlijk element van dit land.? Daarbij moeten de Turken hun eigen culturele identiteit echter koesteren, ging Erdogan verder. ?Men kan van jullie niet verwachten dat jullie assimileren. Assimilatie is een misdrijf tegen de menselijkheid.?

  Er was desondanks veel kritiek in Duitsland, maar ook nuance zoals Van Walsum schrijft:

  De gastvrouw, bondskanselier Merkel, voelde niet de behoefte om hem tegen te spreken. Integendeel: zij prees de matiging die Erdogan tijdens zijn vierdaags bezoek aan Duitsland had betracht.

 2. 2

  Over dat verschil tussen ‘assimilatie’ en ‘integratie’: zo subtiel is dat niet. Onder het eerste wordt volledig opgaan in de meerderheidskultuur verstaan, een streven naar één homogene kultuur zonder ruimte voor de eigen identiteit. Onder het tweede een proces waarbij kulturen tot elkaar komen en respect is voor verscheidenheid.
  Ik heb het nu over hoe het vaak (door migranten en minderheden) gevoelsmatig wordt geïnterpreteerd, niet over de Van Dale definities.

 3. 3

  Eens met 1&2, maar @1: Waarom wil hij dat men Turks blijft praten?

  Er hangt toch een soort “navelstreng-sfeer” rond zijn betoog. Zo maak je van de Turken in Duitsland moederskindjes ipv kinderen die hun moedertaal (waarom zou dat niet Duits moeten zijn?) beheersen.

 4. 4

  Tja, het zou pas raar zijn als hij had opgeroepen het Turks te vergeten en alleen maar Duits te spreken. Meertaligheid is toch een schone zaak?

 5. 5

  @4 omdat, en dat is het enige waar ik het wel met Kamp eens ben, hij de Turkse Duitsers daarmee op achterstand zet.

  Tweetaligheid is leuk, maar als Turks je moedertaal blijft terwijl je je in het dagelijksleven met Duits moet redden, dan kom je ook nooit tot integratie.

  Ik neem aan dat de Turkse Duitsers zelf ook willen klimmen op de maatschappelijke ladder (of enkelen van hen graag succesvol zien worden). Goede taalbeheersing (en daarmee onderwijs) lijkt mij een eerste vereiste. Als je Turks wil blijven praten: prima, maar ga dan ook niet zeiken over achterstand, discriminatie, etc.

 6. 6

  De enige manier om als immigrant in je nieuwe land succesvol te zijn, de maatschappelijke ladder te beklimmen en aan de politiek deel te nemen (wat Erdogan bepleit) is als je de landstaal tot in de puntjes beheerst. Daar is toch geen diskussie over? Je hecht teveel waarde aan het woord ‘moedertaal’. Ik ken zoveel mensen die hier wonen en hun moedertaal onderhouden, die dit zelfs hun kinderen leren, terwijl ze perfect in deze samenleving functioneren.

 7. 7

  Volgens mij zegt Erdogan “Maar jullie moeten de taal van het land waar jullie leven EVENGOED beheersen”. De ene taal hoeft de ander niet te bijten. Taal is een onderdeel van je cultuur, dus dat E oproept die te koesteren is niet zo vreemd. Wij Europeanen lopen nu ook om het hardst te roepen dat de Europese cultuur gekoesterd moet worden.

 8. 9

  ook in de VanDale zijn assimilatie en integratie niet hetzelfde. Assimilatie draait duidelijk om het ´gelijk maken´: dat is dus alleen maar kwantitatieve toename van het geheel. Integratie draait om het opgaan in een geheel, waarbij het geheel dus meerwaarde kan krijgen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Kan krijgen, omdat het geheel ook minder waarde kan krijgen voor onderdelen van het geheel. Als een kwalitatief hoogstaande groep integreert met een minder groep, krijgt het geheel voor de eerste groep minder waarde, maar voor de tweede groep meer waarde. Vanuit evolutionair oogpunt gezien heeft integratie meer waarde dan assimilatie, omdat evolutie gebaat is bij diversiteit.

 9. 11

  @10. Fout. Zie NRC-link.
  “Ook zouden in Duitsland universiteiten moeten komen waar in het Turks wordt gedoceerd.” en later “De voertaal is Duits; Turks is een verplicht vak.”
  Ik had dus duidelijk niet goed gelezen.

 10. 12

  @Spuyt:
  Waar staat dat Erdogan “racistische motieven bij de brand” vermoedde? Hij roept toch juist op te kalmeren?

  Turkije brulde enkele jaren geleden moord, brand en racisme toen een in Nederland wonend Turks gezin levend verbrandde. Later bleek een Turkse oom de dader. Erdogan zal m.i. vast wel geleerd hebben van de toen gemaakte voortijdige uitspraken.

 11. 13

  Ik lees idd hetzelfde als Dramklukkel.

  En:

  “Aan Erdogans oproep om Turkse scholen te stichten, is in de Bondsrepubliek overigens allang gehoor gegeven. In steden met grote Turkse gemeenschappen, zoals Berlijn, Keulen en Hannover, zijn Turkse scholen. Vorig jaar werd in Keulen een Turks-Duits privégymnasium opgericht, ?Dialog?. De voertaal is Duits; Turks is een verplicht vak.”

 12. 14

  @13: Dat laatste is iets anders dan Erdogan wil. Hij wil onderwijs in het Turks. Dat is in de huidige scholen niet het geval. Daar is de voertaal tijdens de les Duits.

  Racistische motieven bij de brand: De Turkse media hebben dat bijna direct na de brand al geopperd, en Erdogan/Turkije drong aan op een onderzoek.

 13. 15

  “We are very worried because of the possibility of deliberate action or negligence in this fire, which killed only Turks. ? Is xenophobia behind this or not? We hope it is not,” he added.

  Multi-interpretabel…

 14. 16

  @TT daar is niks multi-interpretabel aan zonder selectief quoten.

  Net als bij de andere uitspraken die hij gedaan heeft (en hoe die in de media gebracht zijn) dank ik degene hierboven die de daadwerkelijke quotes hebben geplaatst ipv te stellen welke conclusies er uit zijn woorden getrokken zouden moeten worden. Het was zeer verhelderend.

 15. 17

  Als je aandringt op een onderzoek, vermoed je toch dat er een racistisch motief zou kunnen zijn?

  Nog even terugkomend op die controverse over assimilatie vs. integratie.

  Ik durf te stellen dat veel mensen, ook al is er een duidelijk verschil, dat niet zo zullen zien omdat ze het verschil in betekenis tussen beide woorden niet goed kunnen inschatten.

  Daarnaast is het vreemd dat je zegt niet op integratie te doelen, maar daarvoor wel gezegd hebt dat je wil dat er scholen komen waar in het Turks wordt onderwezen, iets wat integratie zeker niet ten goede zal komen.

 16. 18

  @17 Erdogan’s woorden als gepost door TT lijken me duidelijk genoeg:

  Is xenophobia behind this or not? We hope it is not

  Dus omdat hij de mogelijkheid noemt, gaat hij ervan uit? Ik vind het in ieder geval niet gerechtvaardigd om te concluderen: ‘Erdogan vermoedt brandstichting’, of ‘Erdogan wil onderzoek naar brandstichting’. Het is eerder: ‘Erdogan wil onderzoek naar brandstichting‘.