En nu het gouden kalf nog…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Alabama’s hoogste Rechter Roy Moore is geschorst. Op eigen houtje installeerde hij een granieten sokkel met daarop de 10 geboden in de hal van het hooggergerechtshof in de zeer christelijke staat. Na klachten van een tweetal burgers dat daarmee het christendom onnodig wordt gepromoot ten opzichte van andere overtuigingen moest het beeld weg. Maar zeg dat maar eens tegen Amerikanen die uit nature religieus zijn, ondanks de scheiding van kerk en staat. Tegen Amerikanen die in meerderheid lid zijn van een kerkelijke gemeente. Tegen Amerikanen die “In God We Trust” op hun bankbiljetten hebben staan en een president hebben die zijn geloof niet onder stoelen of banken steekt.

Alabama ligt midden in de Amerikaanse bible-belt. Roy Moore heeft zijn achterban toegezegd dat hij doorgaat tot de allerhoogste rechters om zijn keuze voor het beeld te verdedigen. Het beeld zal wel weggehaald moeten worden tot die tijd. Maar daar willen de fanatiekste christenen niets van weten. Zij hebben zich inmiddels op en om het beeld verzameld en zullen het met hand en tand verdedigen. Het gaat in ieder geval interessante jurispidentie opleveren. En goede televisie. Want de advocaat van de tegenpartij is een moslimvrouw. Terwijl rechter Moore het zal gooien op: ik wou enkel laten zien dat de judeo-christelijke traditie de basis is van onze maatschappij. En het de inspiratie is voor zijn werk. Net als onze premier zei, jongstgeleden

0

Reacties (13)

#1 peter

Zeg dominee, zit geloven dan toch in de genen?

 • Volgende discussie
#2 Grobbo

Dominee, goed dat u hier een schrijfseltje aan wijdt. Ik zag het gisteren op teevee en was nogal verbaasd, niet in de laatste plaats vanwege het gebrek aan eerbied voor de grondwet dat de demonstranten die de 10 geboden willen laten staan, ten toon spreidden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 dante

wat denken die moslims wel dat ze amerika kunne overnemen met hun geloof ofzo pfff

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mo

En sinds wanneer geloven moslims niet in de 10 geboden dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

Overigens is er veel veranderd in the ‘Old South’. Dat Moore geschorst is door zijn mede-collega’s is een dramatische shift richting moderniteit in Alabama vergeleken met de George Wallace zaak van 1963. Die arme WASPs in het zuiden wordt werkelijk alles afgepakt waar ze geleerd is in te geloven, dat heeft ook zo zijn zielige kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 caprio

Dit is een echt ouwerwets conflict tussen federale overheid en de zuidelijke sovereigniteit, meer dan een bijbelkwestie, want die zal uiteindelijk opgelost worden, met het verplaatsen van de 10 geboden naar een onopvallende plek in het gebouw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Zifnab

Misschien kunnen ze zeggen dat het kunst is, geïnspireerd op de judeo-christelijke achtergrond van de Alabameese maatschappij….. Of lukken dergelijke goedkope trucs alleen in Nederland

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 caprio

Judas…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 BertV

Ik mag als christen toch wel enig verstand van zaken hebben over de tien geboden en staatsinrichting. Dus hier is mijn take op deze vreemde zaak. Voor een gezonde staat is een strikte scheiding van kerk en staat noodzakelijk. Maar dat betekent niet dat leiders van landen of rechters niet openlijk hun geloof mogen uiten. Dus: De rechter die de tien geboden heeft geplaatst mag dat zeker doen zonder dat er repercussies volgen. Het is een recht dat is vastgelegd in de Grondwet.
Er is echter 1 maar.: Als de rechtspraak in Alabama door Godsdienst zijn onpartijdigheid verliest dan zijn wij christenen niet veel beter als de handen afhakkende en stenigde bendes in het Midden-Oosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 caprio

Waar stenigen ze en hakken ze nog handen af in het Midden Oosten eigenlijk?? Dacht dat het tegenwoordig meer een Warmoestraat-achtige bedoening is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Wim

Aan alle Nederlandse experts op de Amerikaanse grondwet, die hier zo sterk vertegenwoordigd zijn:

In the eerste plaats is “scheiding van kerk en staat” een begrip dat ter wereld op allerlei manieren wordt geïnterpreteerd. In Nederland bvb. erkent de staat een kerkelijk huwelijk niet, dus mensen die religieus willen trouwen moeten twee keer op het schavot, in de kerk en op’t stadhuis. In Amerika erkent de overheid alle huwelijken die door geestelijken, rechters, kapiteins enz. zijn gesloten; geen probleem, (en je kunt zelfs over het internet dominee worden als je graag huwelijken wilt sluiten). Maar aan de andere kant wordt er in Amerikaanse (linkse) kringen enorm veel moeite gedaan om kerkelijk verbonden scholen te verbieden, en vooral om het geven van financiële overheidssteun te vermijden, met als hoofdargument de scheiding van kerk en staat. Dus dat is weer het omgekeerde van in Nederland.

Wat meer ter zake is, het is lang niet zo duidelijk dat de Amerikaanse grondwet die strenge scheiding van kerk en staat inderdaad voorschrijft, met name in de 50 deelstaten. Wel wilden de schrijvers van de grondwet geen uitsluitend roomse, of protestantse staten opnemen; en die bestonden aanvankelijk wel, bvb Massachusetts was geruime tijd een streng protestantse (Puriteinse) kolonie, Maryland was Katholiek.

Het eerste aanhangsel (First Amendment) van de Amerikaanse grondwet is een van de vele clausules die de federale regering verboden zich met bepaalde zaken te bemoeien omdat, in frappante tegenstelling tot de Franse schrijvers van de Europese grondwet, Amerikanen toen en nu een diepgaand wantrouwen hadden tegen de overheid, vooral een grote bemoeizuchtige overheid. Amendment I van de Grondwet zegt: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof…” Met andere woorden (dit is Engels van 1780), de federale regering heeft niets te vertellen over godsdienst, en mag godsdienst ook niet verbieden. De interpretatie dat dit een volstrekte scheiding tussen kerk en staat voiorschrijft is uit de lucht gegrepen; kijk alleen maar eens naar het feit dat de schrijvers van diezelfde grondwet in hun officiële uitingen voortdurend de Almachtige aanriepen en dat nog steeds (zoals “dominee” Schilder ons vermaant) :”In God We Trust” op hun geld staat. (Deze spreuk staat ook op de wand van vele Amerikaanse cafés, met als bijvoegsel: “All Others Pay Cash”)

Nu staat er in een verder Amendment, nummer 10, dat de autoriteit die de grondwet niet aan de federale regering heeft toegedeeld, gereserveerd is voor de deelstaten (“reserved to the states respectively, or to the people”) Zoals alle wetten van lange duur is daar behoorlijk de hand aan gelicht natuurlijk, maar toch is het een principe dat nog leeft. Zo heeft bvb een plaatselijke school, een gemeentelijke politiedienst, een staats openbare aanklager, geen wettelijke verplichting om voorschriften uit Washington D.C. te volgen. Inderdaad, ze doen het soms wel om geld (grants) uit Washington te krijgen, maar verplicht zijn ze niet. Ik wijs wederom op de frappante verschillen met de zgn. Europese grondwet, die Brussel alle autoriteit geeft, en het dan aan de goedwilligheid van de Brusselaars overlaat of ze de plaatselijke autoriteiten iets willen laten beslissen.

Vandaar de hardnekkigheid van Chief Justice Moore.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mark

Goed dat het gepotst is. Het gaat volgens mij evenwel geen interessante jurisprudentie opleveren. De rechter is voor zover ik heb kunnen nagaan drie keer genadeloos in het ongelijk gesteld.

Een volstrekte scheiding is misschien ‘uit de lucht gegrepen’ maar dat er op openbare overheidsplekken geen religieuze symbolen mogen worden geplaatst is volgens mij een concrete uitwerking van het beginsel. (Het openlijk knabbelen aan constitutionele beginselen door hooggeplaatsen op deze wijze vind ik eerder zorgwekkend dan interessant.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 BertV

@Wim Feit is dat de discussie over nationale en federale rechten weer steving aan het oplaaien is. De vraag staat echter nog steeds: in hoeverre is de actie van moore een bedreiging voor de onpartijdigheid van het rechtssyteem? Ik ben van mening dat dat niet het geval is, want de scheiding der machten en staatsinrichting, zowel nationaal als federaal, komt niet in gevaar.
@Caprio.
http://www.ananova.com/news/story/sm_771621.html?menu=news.latestheadlines

 • Vorige discussie