1. 1

  Heeft meneer toch zijn zin gekregen. Bah.
  Ben benieuwd of er nog meer van dit soort besluiten te verwachten zijn die er tijdens de vakantieperiode even doorgedrukt worden..

 2. 3

  @2 Dan wordt het volgeschreven door anderen.

  Is er trouwens iets geregeld over inzage gegevens, correctie van foute feiten/meningen etc. ?

 3. 4

  @2: Doe niet zo dom. Het gaat over kinderen die al in aanraking zijn geweest met de hulpverlenende instanties. Het is nog lang geen 1984, (don’t) hold your breath.

 4. 5

  @m44: Een belangrijke regel is dat je de vragen niet hoeft te beantwoorden. Dat maakt je natuurlijk ook weer verdacht, maar goed.
  Moet nog even opzoeken of het inzagerecht en correctierecht ook tot de mogelijkheden behoren. Lijkt me haast van wel. Maar je weet tegenwoordig maar nooit.

 5. 6

  @JSK: Ik raad je aan even de Sargief link te lezen. Het betreft namelijk ALLE kinderen. Verplicht een elektronisch dossier. Tot en met je 19e verjaardag. Tenzij er een incident is geweest. Dan tot en met 15 jaar na het incident.

 6. 8

  Een beetje verwarrend bericht. Volgens mij wordt bedoeld dat eind 2009 alle JGZ instellingen hun papieren dossiers gedigitaliseerd hebben, zodat het in de toekomst (toekomst, dat is rekbaar en vaag begrip) aansluit op het specifieke electronische kinddossier van Rouvoet.

 7. 10

  En die toekomst is dat alle papieren dossiers van alle kinderen met alle 900 vragen (inclusief die over het geloof van de ouders, hun inkomenspositie, etc…) elektronisch opgeslagen zijn. Vervolgens zijn al die dossiers toegankelijk voor alle bevoegde personen werkzaam in de jeugdhulpverlening. Waarschijnlijk ergens tussen de 10.000 en 100.000 mensen.
  Er vanuit gaande dat niemand in staat is oneigenlijk toegang te krijgen tot die gegevens.
  En er vanuit gaande dat in de toekomst die gegevens niet ook voor andere doeleinden gebruikt gaan worden.

 8. 12

  Ik vermoed dat de overgang van papierdossier naar electronisch dossier heel lang gaat duren. Kijk maar naar hoeveel moeite ziekenhuizen en nu GGZ-instellingen hebben om hun patientgegevens in DBC’s te noteren. Tegen die tijd hebben we al weer een nieuwe regering en kan je doei! zeggen tegen het peperdure project van Rouvoet.

  /denkt optimistisch

 9. 14

  @5 (een van) de reden dat Rouvoet het EKD niet versneld heeft ingevoerd zoals de 2de kamer graag wilde, is dat er geen inzage/correctiemogelijkheid is… linkjes vast nog wel ergens te vinden.

 10. 15

  @4: het is ongeveer november 1983
  Voorlopig hebben we nog een overheid die enigszins terughoudend is met dwingend preventief ingrijpen maar zij bemoeit zich al wel zeer met zaken die naar mijn idee prive zijn.