Donner begraaft de multiculti samenleving

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Nederlandse samenleving en de ‘waarden waarop deze berust’ moeten in ons land centraal staan. Dat schrijft minister Piet Hein Donner ( Binnenlandse Zaken) in vervolg op het Regeerakkoord in zijn donderdagavond verschenen Integratienota.

Hij spreekt van een ‘koerswijziging’ waarmee het kabinet ‘afstand neemt van het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving’. De samenleving verandert, ook door de komst van migranten, maar mag ‘niet uitwisselbaar zijn voor welke andere samenleving dan ook’.

Het is verder niet aan de overheid om mensen te laten integreren, maar aan de migranten zelf om daar hun best voor te doen. Die moeten uit zichzelf proberen een nuttig lid van onze samenleving te worden.

Donner vindt dat het reguliere beleid op het gebied van arbeid, scholing en wonen genoeg moet zijn voor elke burger om naar vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook wordt normoverschrijdend en crimineel gedrag aangepakt zonder te kijken of de afkomst van de pleger een rol heeft gespeeld.

Ik vind het tamelijk duister, wat Donner ons vertelt. Het ‘relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving’ moeten we opgeven? Wat betekent dat? Geen nassi goreng meer? Geen pizza’s of Franse wijn, maar wentelteefjes, drie in de pan en Bessensap? Want we mogen niet niet uitwisselbaar zijn voor welke andere samenleving dan ook? Weg dus met de cola, de hamburger en de chips? En terug naar de Nederlandse waarden?
Alleen, welke waarden kunnen dat zijn? Culturele waarden zijn het niet, want bibliotheken gaan dicht, orkesten worden opgeheven door dit kabinet, de Rijksacademie gaat sluiten en toneelgezelschappen worden afgeslankt of opgedoekt. Welke waarden dan? Tulpen, molentjes en de klompendans?
En integreren moet iedereen maar zelf doen in het vervolg?
Nou ja, mijn (over)grootvaderlijke familie gaf ergens in de jaren ’80 van de 19e eeuw het goede voorbeeld. Kijk op het plaatje hierboven hoe ijverig ze aan het inburgeren waren met hun Volendamse verkleedpartij. (Voor de geïnteresseerden het kleine ventje in het midden is mijn opa, het meisje rechts van hem op de foto is de overgrootmoeder van de cabaretier Micha Wertheim). Maar – een noot voor Piet Hein Donner – deze familieleden van mij konden het zich veroorloven om op deze manier te doen alsof. Ze waren namelijk in goede doen – en zo’n ruime 100 jaar nadat de Joden burgerrechten hadden gekregen – al lang hardstikke geïntegreerd. Tegelijkertijd hadden ze toch ook niet helemaal afstand genomen van ‘het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving’. Want hoewel de familie zich best thuis voelde in ‘de Nederlandse samenleving en de waarden waarop deze berust’, hielden ze toch hardnekkig vast aan hun eigen ietwat afwijkende culturele patroon. Ze waren en bleven namelijk overtuigd Joods. En dat is en was – ondanks de mijns inziens nogal overdreven nadruk die tegenwoordig van bepaalde kanten wordt gelegd op onze zogenaamde ‘joods-christelijke waarden’ – toch echt een tikkeltje afwijkend. Zeker toen, maar nu nog steeds. En als u dat niet gelooft, meneer Donner, hoeft u eigenlijk niets anders te doen dan u even in te leven in de vraag waar het huidige debat over verdoofd of onverdoofd slachten eigenlijk om draait…. .

Oorspronkelijke post.

Reacties (34)

#1 Palestrina

“Welke waarden dan?” Nou, bijvoorbeeld het streven dat vrouwen gelijke rechten houden of krijgen.

 • Volgende discussie
#2 A. Merckel

Die multiculti samenleving is een hardnekkig ding. Je verklaart het over en voorbij, maar het gaat gewoon door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Vast Goed

Als dit leidt tot het verbieden van de 3Js, Nick en Simon, Jantje Smit en alle muziekprogramma’s van de Tros heeft Donner mijn zegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cracken

is multiculturaliteit dan ook geen waarde die Nederland al sinds de vlucht van de Sefardische Joden of anders de Franse Hugenoten naar Nederland, kent?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Naam Jeroen Willems

Het is juist goed dat we afstappen van cultuurrelativisme. Vrijheid van meningsuiting, seksuele orientatie, partnerkeuze, het gevrijwaard zijn van eerwraak, genitale mutilatie bij meisjes, onderdrukking,fatwa,sharia zijn een groot goed. Een verworvenheid van de Nederlandse samenleving die ik iedereen gun, ook mensen uit culturen die deze waarden niet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mirza Joemman

Ik vraag me af of dit ook onder multiculti behoort:

“De totale schade die door skimmers werd veroorzaakt steeg van 32 miljoen euro naar 36 miljoen euro. Dit getal wordt overigens betwijfeld omdat banken niet zo duidelijk zijn met het geven van informatie over dit skimmen. De schade zou wel zo’n 70 miljoen bedragen. Vooral Roemeense bendes houden zich hier mee bezig”.

Nou bedankt Romenen!!! Of behoort deze laatste groep juist bij de westerse “soort”, in drie jaar tijd 70 miljoen bestolen. En behoort het uitdelen van 1 miljard euro aan bonussen binnen 1,5 jaar tijd ook tot het Multiculti!!!! Of wordt het Multiculti verhaal juist iedere keer naar voren gehaald om de werkelijke excessen te besluieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ip

xx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sigi

@1
Oh, die waarden die de SGP ook zo van harte onderschrijft?

Ik vind het ergens wel triest dat Donner zo verwildert, het was best een nette man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 postre
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Palestrina

@8 Ik weet niet precies welk percentage het met een overtuiging moet eens zijn om het als nationale waarde te kunnen benoemen (70%?), maar het hoeft geen 100% te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 lucas

nog even: blut und boden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 tamso

Ze hebben elders al goedkope knechtjes gevonden die het werk van de multiculty kan overnemen.Nu alleen nog het zooitje weg werken.Dat laten ze aan de andere over.

Tulpen komen uit turkije overigens.Nederlanders waren altijd goed geweest in handelen.Ze sluiten zelfs met de duivel een pact als er geld te verdienen valt.
Ondertussen wel schijnheilig naar de kerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Dimitri

Een beetje cultuurrelativisme kan geen kwaad. Als je niet relativeert, neem je voetstoots aan dat waar je mee bezig bent goed is, of geen verandering behoeft. Dat is nogal een statement. Wij, 16 miljoen NL’ers doen alles goed. Hullie, die andere 7 miljard, daar trekken we ons niets van aan. Vingers in de oren, ogen dicht en hard lalalalala roepen. Zonder relativisme ook geen verbetering, geen leren, geen nieuwsgierigheid.

Ik ben half Grieks. Hier in NL geboren en blij NL’er te zijn. Maar ook blij wat Griekse waarden mee te hebben gekregen. Gastvrijheid. Belang van familie. Belang van goed eten (niet alleen maar omdat het gezond is en je energie nodig hebt, maar met zijn allen aan de tafel genieten). Daar kan NL best nog wat van leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Anoniem

@13 Dat is toch ook de denktrand van al die protestantse kerkscheidingen in Nederland? Alleen wij komen in de hemel en de hele rest van de wereld niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Dimitri Tokmetzis

@14. Juist. Alleen onze God is goed en de rest mag branden. Las net een stuk in de NRC over LA en hoe die stad/regio zich op Azie richt. Op een aantal basisscholen krijgen kinderen een uur Chinees per dag. Lijkt me niet onverstandig. Maar ja, dat is multikul volgens sommigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Rob

Donner kan wel spreken over een koerswijziging ten aanzien van waarden in de samenleving, maar ik heb geen idee hoe je zoiets institutioneel serieus kan aanpakken zonder dat je de buiten de kaders van de rechtstaat treedt. Een verandering in het integratiebeleid is ook eerder een verschuiving van sociale naar ‘conservatief liberale’ waarden, en niet zozeer van relativisme ten aanzien van exotische waarden naar ouderwetse Nederlandse waarden.

Een overheid kan regels stellen, bevoegdheden uitdelen en intrekken en potjes met geld verdelen, maar als instituut heeft het relatief weinig invloed op de ontwikkeling van onze waarden. Ook Donner heeft zich te houden aan de Nederlandse wetgeving welke gelijkheid en vrijheid voor allen garanderen en een zogenaamde koerswijziging van het kabinet klinkt dan misschien heel gewichtig, maar in de praktijk zal het niet bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ernest

@15 Niet helemaal, dat kinderen in L.A. chinees leren lijkt me puur om ze voor te bereiden op het handel drijven met China en niet uit culturele belangstelling of het tegemoetkomen aan immigranten, want immigranten uit China zijn er al eeuwenlang.
Gek genoeg is in Nederland tegelijkertijd met de multiculturele gedachte juist veel talenonderwijs achteruit gegaan.
Dat hangt er niet mee samen, overigens. In de jaren vijftig en zestig – voor de immigranten kwamen – leerden een groot aantal scholieren betrekkelijk goed Duits, Frans en Engels, afhankelijk van hun schoolniveau. Dat is meer en meer verschraald tot alleen Engels. Multiculturaliteit is volgens mij ook een soort seculiere hypocrisie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Olav

Abu: Het ‘relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving’ moeten we opgeven? Wat betekent dat?

Dat iedereen gereformeerd moet worden, net als Donner. Weg met het relativisme, alle duivelse papen het land uit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JSK

@17: Niet helemaal, dat kinderen in L.A. chinees leren lijkt me puur om ze voor te bereiden op het handel drijven met China en niet uit culturele belangstelling

En Nederland drijft geen handel met bvb Turkije? Je hebt gelijk, Amerikaans multiculturalisme is voor een groot deel ingegeven door economische motieven. Dat maakt het des te de dommer dat een geldbelust Nederland in een monoculturele samenleving zou moeten volharden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 esgigt

Grappig dat Donner denkt dat hij dat voor ons kan bepalen. Zat de cultuur niet in de mensen? Ik kan me vergissen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KB

16: Je onderschat hoe je met regels stellen, bevoegdheden uitdelen en intrekken en potjes met geld verdelen de maatschappij kan beinvloeden.
Een goed integratiebeleid maken is eigenlijk heel simpel: niet teveel immigratie, selecteren, geen andere culturen subsidieeren, taal leren, iedereen aan het werk, en integratie in de Nederlandse samenleving gaat vanzelf.
Het hele multiculti gedoe hebben we zelf gecreeerd met verkeerd overheidsbeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Rob

@KB Ik denk ook dat ik het een beetje onderschatte. Toch, het blijft macro management en culturele waarden spelen zich eerder af of het micro niveau. Het zijn mensen die in contact met elkaar uitzoeken wat de heersende waarden zijn en een overheid die denkt daarin te kunnen sturen overspeelt zijn hand. De overheid kan slechts de grote lijnen uitzetten en zal zich daarbij vooral niet teveel moeten en vooral willen bemoeien met de dagelijkse sores van de bevolking. Misschien is dit ook eigenlijk wel wat Donner bedoelt: de overheid hoeft niet rekening te houden met alle culturele verschillen tussen mensen. Niet aan het gemeenteloket en niet bij het slachten van dieren, en misschien is dit uiteindelijk gewichtiger dan ik denk.

Ik denk dat ik Donner een beetje begin te begrijpen hier en het klinkt mij nog niet eens zo onaangenaam in de oren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Yevgeny Podorkin

Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de twintigste Oktober 1948 in onze stad, op de eerste verdieping van het huis aan de Doemkade numero 55, de held van deze geschiedenis, Piet Hein Donner ontwaakte.

Het aroma komt je tegemoet als je ‘smans werkkamer opendoet. De beste brave man ademt een weeïge jarenvijftig kankerlucht, niet normáál meer. …”moeten uit zichzelf proberen een nuttig lid van onze samenleving te worden”: nobel streven. Stuit echter op ónze weigering en onvermogen om te eisen dat nieuwkomers, met behoud van godsdienst voor privé-gebruik, éérst en vooral opgaan in onze christelijke of seculiere cultuur. En b.v. een uitzendbureau Adecco (maar dan vast ook andere) intern “BBB- richtlijnen” hanteert: de “nuttige leden” eindigend op –oui, -oussi of –ima aldus belandend in de kuikenbak van “onze samenleving”…

In New York word je in winkels geholpen door mensen die geen woord Engels spreken. En toch noemt men ze New Yorkers gek he…alles willen modelleren naar Amerikaans model: gaat niet @Katholieke rolmops Verhagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Jurriaan

@23 Indien zelfs deze ‘kanker’ Donner in de gaten heeft dat het multicultureel relativisme te ver doorgeschoten is – met als voorlopig resultaat een volksprotest van 24 zetels – zou je toch eens aan je eigen visie moeten beginnen te twijfelen in plaats van wederom de Nederlandse normen en waarden in het belachelijke te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Anoniem

@21 Nooit gedacht dat jij zou geloven in de maakbare samenleving!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Yevgeny Podorkin

Je zult het ermee moeten doen ik neem niks terug bekijk het maar…Donner verstrekt a.h.w. achtergestelde leningen of een AAA- hypotheek @jurriaan: hij weet (kan weten) al dat ie de boel naar de…het sociaal faillissement helpt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 vandyke

@22 Ik lees net een stuk van Alex Burghoorn in de VK. Tijdens een toespraak voor de Theologische Universiteit Kampen onlangs zou Donner hebben gezegd dat wij naar een “overheid bij de gratie Gods” moeten. Zonder te willen tornen aan de scheiding tussen kerk en staat, voegde hij er ook nog aan toe.

Helaas kan ik de oorspronkelijke versie niet online vinden.

Ik denk dat we die kant ook inderdaad opgaan.
Het is een monsterverbond. Wilders maakt het niet uit als de gratie gods maar betekent dat de moslims een kopje kleiner wordt gemaakt en de VVD is tegenwoordig niet meer liberaler dan de omvang van hun portemonaie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Rob

@27 Ik kan daar niet echt iets van vinden zolang ik niet weet wat Donner bedoelt met een “overheid bij de gratie Gods”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 vandyke

@28 Ik heb dus gezocht maar, eigenlijk vreemd, niets gevonden. Ik heb geen abonnement meer op de VK, maar misschien kan iemand het stukje kopieeren: Het Vervolg blz. 3

Na de zomer is er een hoorzitting en Kamerdebat over de scheiding kerk en de staat op initiatief van GL.
Lijkt mij iets om te volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Prediker

Het betreft het artikel Conflict kerk en staat laait weer op, en dat gaat over de commotie rond koosjer en halal slachten (zit achter betaalmuur, helaas).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Gladiool

Gratie gods mehoela. Je kunt hem prijzen, je kunt hem bidden, je kunt hem smeken, en je kunt hem naar de hel verwijzen, maar die ouwe geeft geen sjoege. Hij is zo dood als een pier. Zelfs Donner kan hem niet reanimeren. Dus waar lult die man over?

Tijd dat we Donner eens op heidense wijze ritueel gaan slachten. Dat is pas cultuur!

Ennuh, laten we dat onderwijs eens gaan seculariseren. Als je kinderzieltjes wilt gaan misvormen, dan doe je dat maar thuis of in de kerk, moskee of synagoge, maar niet in het onderwijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 vander F

Ik denk bij multicultie meer aan het begrip ‘maakbare samenleving’, en laat dat nou niet echt lekker werken, zoals gezegd moet de staat zich bezighouden met de grote lijnen en niet willen voorschrijven hoe wij onderling met elkaar omgaan, dat vind ik nou weer bij het Stalinistische af.

Het VK stuk sprak ook over de scheiding staat/kerk, de confessionelen schijnen bang te zijn voor het Franse model van de laïcité waar een boel Nederlanders naar toe willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 werkend mens

He he eindelijk! Mensen die naar Nederland komen om hun hand op te houden en geen enkele bijdragen leveren aan de economie en zich niet aanpassen, moeten terug naar het land van herkomst. Ik als werkende mens betaal wel de mensen met een uitkering. En wat hebben zij er voor terug gedaan? Niets. Alleen maar klagen. En op eigen kosten naar Nederland komen en Nederlands leren voordat je hier wil komen wonen én komen werken om een bijdrage aan de economie te leveren. Het is genoeg met die tolerantie. In Frankrijk en Australië en Zweden doen ze dat ook. Doorvoeren maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Harm

Kijk je het rijtje af van de laatste reacties, staat daar:”werkend mens”. Vast alweer zo’n zieligerd van de klasse die werken een straf vindt, is de eerste gedachte.

Vanochtend, na het ontbijt,
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite
(het 4 oz net formaat)
precies past op een klein potje heinz sandwich spread

natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich spread-dekseltje
ook op het marmite-potje paste

En jawel hoor: het paste eveneens

(Pluk de Dag – Cees Buddhing’)

En ja hoor, inderdaad alweer zo’n zieligerd van de klasse die werken een straf vindt.

 • Vorige discussie