De wolf die Calimero had willen zijn

De kabinetscrisis van de afgelopen week was niet alleen staatsrechtelijk een primeur. Ja okee, er bleef een minister zitten ondanks een motie van afkeuring, en er werd een kabinetsbelsuit genomen waarbij een deel van de ministers zich openlijk daartegen keerde. Maar volgens mij was het ook voor het eerst dat juist de partij die niets te verliezen leek te hebben zich schikte naar de andere partij en ondanks alles deel bleef uitmaken van het kabinet.

De VVD is immers vrijwel zeker geen onderdeel van een volgend kabinet. Een combinatie CDA-VVD zou alleen kunnen voortbestaan met steun van zowel de PVV als de Christen Unie en gezien de standpunten van die partijen in de afgelopen jaren is dat volstrekt ondenkbaar.

Waarom dan blijven zitten, terwijl je feitelijk bakzeil haalt met je standpunt? “Landsbelang”, werd er gesputterd. Maar juist de enige minister die nog echt iets te doen heeft, Henk Kamp van Defensie, had een week eerder nog willen vertrekken als hij Kamervoorzitter was geworden. Dat landsbelang kan het dus niet zijn.

Aangezien er verder geen grote beleidsbeslissingen meer genomen mogen worden, kan er maar één reden zijn voor het aanblijven van de VVD-ministers: interne partijpolitiek. Deze crisis was nooit zo gespeeld als het niet om Rita Verdonk had gedraaid.

Rutte had weliswaar heel hard geroepen dat alle VVD-ministers zouden aftreden als Verdonk zou aftreden, maar uit de berichten die inmiddels uit de ministerraad doorsijpelen blijkt dat de VVD-ministers zich een ongeluk schrokken toen Balkenende om tien uur ’s avonds dreigde zelf te beslissen dat de VVD-ministers zouden vertrekken en dat het CDA als rompkabinet door zou gaan. Ogenblikkelijk is er crisisberaad gehouden door de VVD-ministers.

Blijkbaar is aftreden nooit serieus de bedoeling geweest, want prompt accepteerden ze de merkwaardige oplossing uit de CDA-koker: Verdonk levert het belangrijkste deel van haar portefeuille in, Hirsch Ballin voert de Kamermotie uit en iedereen blijft zitten. Daarmee wordt duidelijk dat Rutte weliswaar hard geroepen heeft dat Verdonk niet alleen zou vertrekken, maar voelden de VVD-ministers er weinig voor om dat dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren.

Het is de culminatie van een jaar waarin Verdonk eerst de VVD gijzelde, vervolgens het kabinet en tenslotte de Kamer. Maar voor de tweede achtereenvolgende keer overspeelde ze haar hand. Enkele weken geleden probeerde ze met de botte bijl Rutte een kopje kleiner te maken en moest ze uiteindelijk het onderspit delven. Blijkbaar vond ze het tijd om haar gedeukte ego te repareren.

Anders kun je haar handelen in de Kamer niet uitleggen. Niets had haar ervan weerhouden om na het aannemen van de motie te zeggen dat ze zou gaan overleggen en tot die tijd niets te doen. Het ging om een paar uurtjes, dus vermoedelijk zou er sowieso niemand uitgezet worden in die periode. Maar Verdonk zei al vóórdat over de motie gestemd werd dat ze de motie niet alleen niet zou uitvoeren, maar dat ze ook direct weer zou overgaan tot uitzettingen. Een opgestoken middelvinger had geen grotere minachting voor de Kamer kunnen uitdrukken.

Ze wist bovendien verdomd goed dat ze daarmee de indieners van de motie geen enkele ruimte liet om wel de motie over het uitstel van de uitzettingen te steunen en af te zien van een motie van afkeuren. Het was waarschijnlijk niet onmogelijk geweest om Christen Unie en/of Partij van de Dieren met enig behoedzaam manoeuvreren ertoe te bewegen geen motie van afkeuring te steunen. Verdonk trok zich daar niets van aan. Integendeel, ze liet niets na om te benadrukken dat ze de Kamer volstrekt minachtte. Het kan dan ook niet anders of Verdonk was van plan het kabinet op te blazen, ter meerdere eer en glorie van zichzelf.

Rutte kon niet anders dan haar openlijk steunen, maar ze had niet op de VVD-ministers gerekend. Die waren blijkbaar bereid om een stevige vernedering te slikken, met maar één doel: voorkomen dat Verdonk zou aftreden met hen in haar kielzog. Binnen de VVD wordt – begrijpelijk – met angst gewacht op de eerstvolgende gelegenheid waarbij Verdonk en haar eigen campagneteam de rest van de VVD weer in de wielen zal rijden. Ze heeft duidelijk genoeg gemaakt dat ze geen enkele boodschap heeft aan de VVD-bestuurders, – kamerleden, -leden en niet te vergeten de kiezers die haar niet willen.

Nu zagen de VVD-ministers hun kans schoon om Verdonk een lesje te laten leren door anderen: Balkenende en de Tweede Kamer. Verdonk raakte het grootste deel van haar portefeuille kwijt en, belangrijker nog, het deel van de portefeuille waarop ze zich profileerde. Goed, ze kreeg een paar dingen terug, maar daar mag ze alleen het beleid van Hirsch Ballin uitvoeren. Het enige punt waarop het beleid werd aangepast was juist in haar portefeuille.

Het feit dat de overige VVD-ministers dat aanvaardbaar hebben gevonden, moet een klap in het gezicht geweest zijn voor Verdonk. Ze had zich als de “heldin van recht door zee” willen profileren die door Het Boze Links werd pootje gehaakt. Door de uitspraak van Rutte had ze daarop gerekend, maar uiteindelijk waren de VVD-ministers bereid te blijven zitten.

De minister van Recht door Zee werd minister van Lege Dozen en lijdt ten tweeden male gezichtsverlies. Tot er een nieuw kabinet zit heeft ze niets meer om zich op te profileren. Over haar nieuwe specialisatie onderwijs mag ze niets zeggen om collega Van der Hoeven niet voor de voeten te lopen, over Integratie mag ze niets zeggen om Hirsch Ballin niet voor de voeten te lopen.

Iets zegt me dat ze binnen de VVD helemaal niet zo ongelukkig zijn met dit resultaat en dat ze hard zitten te hopen dat dit het begin van het einde zal zijn voor Verdonk.

 1. 1

  Klopt een combinatie CDA-VVD is ondenkbaar maar wat wel mogelijk is is paars 3: VVD, PvdA (als D66 – wouter bos is ook voor een 2 partijenstelsel, gekozen burgemeester en al die andere ondemocratisch poep) en de SP (als PvdA – nu alle relstandpunten overboord zijn).

 2. 3

  Tja de meeste VVDers hebben niks op met Verdonks populisme (alhoewel ze het harde beleid op zich waarschijnlijk wel okay vinden), ze hebben het in den beginne gedoogd omdat het de kiezer wel aansprak. Toen met de lijsttrekkersverkiezing binnen de VVD werden ze gedwongen tot een keuze en kozen ze tegen het populisme en voor de elitaire partij die ze altijd geweest zijn. Ze wisten dat ze daarmee een groot aantal zetels opofferden, maar anders was de hele aard van hun partij veranderd. Daarna hielden ze haar nog even op de tweede plaats om het zetelverlies toch nog wat te beperken en vooral om te voorkomen dat ze een eigen partij zou oprichten.

  Nu ze die zetels toch al verloren hebben is er echter geen enkele reden meer waarom de VVD achter Verdonk zou blijven staan.

 3. 4

  Vantevoren had ook niemand aan paars 1 gedacht, en de SP heeft een hoop radicale standpunten buitenboord gegooid, al voor de verkiezingen, wouter bos is een eersteklas sociaal-liberaal en sluit dus prima aan bij Mark Rutte, met wie de linkse lijn binnen de VVD weer helemaal terug is.

  De koningin moet gewoon het lef hebben een PvdA informateur te benoemen die niet zoveel op heeft met het CDA! (nu maar hopen dat ze dit leest ;))

 4. 5

  Ender: Paars 1 was het resultaat van het Des Indes-overleg, waarin PvdA’ers en VVD’ers al jaren spraken over de mogelijkheden om gezamenlijk in een kabinet te gaan zitten. Weliswaar kwam het in een stroomversnelling bij die formatie, maar er was wel degelijk al lang over gesproken.

  Van een linkse lijn in de VVD met Mark Rutte is volgens mij geen sprake. Kijk maar eens naar de fractie: daar hebben de pragmatici plaats moeten maken voor hardliners.

 5. 6

  Aardig artikel, maar wat niet duidelijk gemaakt wordt is waarom Verdonk na het uitkleden van haar portefeuille niet gewoon alleen afgetreden is. Dat had haar tot een ware heldin of martelares gemaakt.

 6. 7

  @ artikeltje: “…en niet te vergeten de kiezers die haar niet willen”.

  Ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Nou heeft natuurlijk geen enkele politicus een boodschap aan de kiezers die hem/haar niet willen en álle boodschap aan diegenen die hem/haar wel willen, dus in die zin is het een inkoppertje.

  Maar Verdonk was inderdaad een groot probleem voor de VVD. Als ze haar hadden laten aftreden zou dat een enorme veer in haar reet geweest zijn en grote kiezerswinst hebben opgeleverd (‘kijk eens hoe recht ik ben’). Nu is haar, ook voor haar soort aanhangers, toch enige on-rechtheid te verwijten.
  Bovendien is haar nu haar enige sterke punt (d.w.z. haar ‘aantrekkingskracht’ in de ogen van de Verdonk-aanhang dan wel te verstaan) uit handen genomen: het vreemdelingenbeleid.
  Ik ga niet in op de discussie of ze dat beleid goed of slecht deed of wel of niet humaan, dat vertroebelt de discussie alleen maar over wat er feitelijk aan de hand was: we hadden bijna een soort van staatsgreep-binnen-de-VVD door aankomende bruinhemden. En niet alleen is nu die greep naar de macht succesvol afgestopt, ook is Verdonk nu al haar aantrekkingskracht naar haar achterban toe ontnomen, en is ze veel méér dan vleugellam gemaakt: ze is volslagen genihiliseerd, voor nu en voor de toekomst.

  Dit móet wel een kongsi tussen Balkenende en Rutten geweest zijn, en ik heb zo het idee dat deze twee zo het land juist van een enorm aankomend Verdonk-probleem hebben gered in plaats van dat ze nu een politiek gedrochten-kabinet hebben neergezet oid.
  Verdonk had namelijk nog wat weliswaar andersdenkende, maar intelligente mensen in haar kielzog en had daadwerkelijk staatsgevaarlijk kunnen worden; de aanhang die nu over zal lopen naar Wilders zal aanzienlijk zijn, maar onmobiliseerbaar want Wilders heeft niet hetzelfde ‘recht door zee’-charisma.

  Ergo het kabinet heeft handig gebruik gemaakt van de slecht getimede zet van Wouter Bos en het opruiende vermogen van Marijnissen en Halsema om ‘het bruine gevaar’ monddood te maken.

 7. 8

  ja Eric, gepraat over de_theoretische_mogelijkheid omdat zoiets nog nooit was voorgekomen en voor veel mensen ook ondenkbaar was, maar dat waren geen concrete plannen omdat na de eerstvolgende verkiezingen te gaan doen. Nu hoeft er niet meer gepraat te worden over de theoretische mogelijkheid omdat het een paar jaar geleden nog gebeurt is, en met veel succes.

 8. 9

  Pieter: omdat ze dan zelf had gedemonstreerd dat ze haar steun in de VVD kwijt is. Weliswaar had Rutte dan ook iets uit te leggen gehad, maar dat had hij vrij makkelijk op het bordje van Verdonk kunnen schuiven. “Wilde niet meewerken aan een oplossing die in het landsbelang was”, of zo.

  Ze heeft bovendien weinig om naar uit te kijken in de fractie, want ze heeft daar twee weken geleden haar eigen glazen ingegooid door de fractieleden weg te zetten als “partijbonzen” die geen boodschap zouden hebben aan de VVD-kiezer.

  Ender: VVD-D66-PvdA gelijk stellen aan VVD-PvdA-SP gaat nogal ver. Zeker nadat de VVD zo’n ruk naar rechts heeft gemaakt als na Paars II. Op die manier kun je ook stellen dat de PvdA en Wilders in één kabinet terecht zouden kunnen komen…

 9. 10

  Eric. Je argumenten overtuigen mij niet. De steun van Verdonk is niet te vinden in de top van de partij (partijbestuur, ministers, fractie) maar bij de helft van de gewone leden en de VVD-kiezers. Het landsbelang stelt helemaal niets voor. Daar had Verdonk zo doorheen kunnen prikken. Kijk naar Kamp, die ook in het landsbelang blijft zitten, maar nog geen twee weken eerder zijn ministerspost graag had willen inwisselen voor het kamervoorzitterschap. Nee, Verdonk heeft een strategische fout gemaakt door te blijven zitten en ik weet nog steeds niet waarom.

 10. 11

  Pieter: als ze was afgetreden had ze geen platform meer gehad, geen status en was het wel héél duidelijk geweest dat ze in de VVD geen enkele basis heeft. Vergeet niet dat ze ook twee weken geleden haar best deed om uit te leggen dat ze haar zin had gekregen in de fractie. Jij en ik weten beter, maar de meesten van haar kiezers zien haar als de echte aanvoerder van de VVD en gaan ervan uit dat haar invloed zo groot is dat het een kwestie van tijd is voor ze de macht in die partij overneemt. Alleen aftreden doet een minister alleen bij een blunder, om haar gezag bij haar kiezers te versterken had de rest óók moeten vertrekken.

 11. 12

  @4: De formateur vindt dat CDA en SP te ver uit elkaar staan qua standpunten, om samen in een kabinet te kunnen. Aangezien de VVD nog verder verwijderd is van de SP, hoe wil dat dan samen in een kabinet?

  Ik ben helemaal voor een kabinet zonder CDA (de afgelopen vijf jaar hebben wel duidelijk gemaakt dat paars nog prima meeviel), maar ik zie de VVD en de SP hun tegenstellingen nog niet overwinnen (en de PvdA ook nog ingepast). Zelfs als het lukt ben ik wel heel bezorgd over de verkiezingswinst van Wilders bij de volgende verkiezingen. Logischerwijs zal er namelijk wel aan de HRA gemorreld worden en daarmee jaagt de VVD een groot deel van haar achteban weg.

 12. 13

  Paars is (helaas) onbestaanbaar geworden, door twee oorzaken:

  – de verzwaring van de extremere linker- en rechtervleugels, en de partijen die daarnaast liggen

  – de personele bezetting van beide partijen; niet dat alles vroeger beter was, maar in de breedte was men beter. Van Baalen kan niet in de schaduw staan van b.v. Frank de Grave, en een clown als Leerdam kan niet tippen aan b.v. Vermeend. Bovendien is Wouter zelf nogal een sta-in-de-weg geworden.

 13. 15

  m.: Ik denk dat velen van de Verdonkstemmers bij de lijsttrekkersverkiezing op haar hebben gestemd omdat ze een beter verkiezingsresultaat verwachtten met haar als lijsttrekker. Ik vraag me overigens af hoeveel stemmen ze nog zou halen als de lijsttrekkersverkiezing nu zou plaatsvinden.

 14. 16

  Eric. Ik blijf bij mijn standpunt dat Verdonk een fout heeft gemaakt door niet af te treden. Voor de kiezers is ze nu toch iemand die aan het pluche kleeft. En binnen twee maanden is ze toch minister af. Nu ik er langer over nadenk zou het wel eens zo kunnen zijn dat Verdonk steeds voor de ultieme stap terug deinst. Denk aan de affaires Hirsi Ali, de coup tegen Rutte tijdens het afscheid van van Aartsen en nu weer deze kabinetscrisis. Uiteindelijk haalt zij steeds weer bakzeil. Volkstribunen hebben dat vaak.

 15. 17

  Pieter: het oneens zijn mag, hoor. ;-) Je zou wel gelijk kunnen hebben dat ze niet voor zichzelf durft te beginnen. Hoewel ze het campagneteam al rond heeft…

 16. 18

  Eric. Dat campagneteam zou wel eens de enige reden kunnen zijn voor het aanblijven van Verdonk. Als minister heeft ze recht op adviseurs, als gewoon kamerlid nauwelijks.

 17. 19

  @Pieter
  Misschien is het gewoon heel simpel: ze is dom en haar ego is te groot.
  Soms hoeven antwoorden niet ingewikkeld of politiek te zijn.

 18. 20

  @[email protected]: “Ik denk dat velen van de Verdonkstemmers bij de lijsttrekkersverkiezing op haar hebben gestemd omdat ze een beter verkiezingsresultaat verwachtten met haar als lijsttrekker.”

  Dat vind ik wel een gevaarlijke conclusie en dat maakt mn vertrouwen in de VVd-lid en de VVD-stemmer ook niet veel groter.

 19. 21

  Prometeus: als je mensen vertelt dat een standpunt dat ze niet echt bevalt wel stemmen zal opleveren, dan zullen heel wat mensen er toch mee instemmen. Niet alleen in de VVD overigens. Macht wordt vaak als een goede compensatie gezien…

 20. 22

  Slap en goedkoop argument, dat verhaal dat Henk Kamp een week eerder nog had willen vertrekken, omdat hij Kamervoorzitter wilde worden en dat de missie in Uruzgan toen blijkbaar niet zwaar woog.
  Na de verkiezingen hebben bepaalde politici nu eenmaal te maken met een dubbelrol. Oftewel zijn ze “tegelijkertijd kamerlid en lid van het kabinet”. En het lijkt mij dat ieder kamerlid er recht op heeft zich kandidaat te stellen voor het Kamervoorzitterschap.

  En om aan een kandidaatstelling dan de conclusies te verbinden dat iemand niet zwaar tilt aan het “parallelle” ministerschap vind ik weinig genuanceerd. Ik denk bijvoorbeeld dat er niet veel ministers van Defensie zijn die meer bezoeken hebben gebracht aan uitgezonden militairen dan Henk Kamp.

 21. 23

  Jay: voor het lijsttrekkerschap bedankte Kamp nog in naam van het landsbelang. Blijkbaar was dat landsbelang dus alleen gebonden aan het baantje. Kun jij me dan vertellen waarom in het ene geval het landsbelang voorging en in het andere geval niet?

 22. 24

  @Eric Dat “landsbelang” zat’m er niet alleen in dat we zgn. een mister van Defensie nodig hebben voor “onze jongens” in Uruzgan, maar ook dat er anders maar één partij de regering zou vormen voordat de formatie afgerond is.

  Maar ik vind je constatering wel terecht dat “Uruzgan” an sich geen reden heeft kunnen zijn.

 23. 25

  Kamp heeft afgelopen week zelf uitgelegd hoe het in elkaar zat, dus ik begrijp de hele discussie over hem hier niet.
  Samengevat was het vrij simpel: ‘toen’ was er slechts sprake van één vertrekkende minister (n.l. als hij kamervoorzitter geworden zou zijn), en dat zou makkelijk kunnen worden opgevangen door de collega’s.
  Maar nu ging het om het vertrek van álle VVD-ministers, zeven in totaal, en dat zou niet meer afdoende kunnen worden opgevangen door de resterende CDA-ministers.

  En dus is er de ene keer geen, en de andere keer wèl sprake van landsbelang. Wel blijven opletten graag.

 24. 26

  TheRule. Een politicus op zijn woord geloven lijkt me naief. Zeker als de uitleg hem goed uitkomt. Democratie is immers georganiseerd wantrouwen.

 25. 27

  The Rule: in beide gevallen was er een CDA-staatssecretaris die het waarschijnlijk had moeten opvangen. Overigens haal je een paar dingen door elkaar. Bij de verkiezing voor het lijsttrekkerschap riep Kamp óók dat hij minister bleef vanwege het landsbelang. Ook in dat geval zou er maar één minister vertrokken zijn. Wel blijven opletten graag… ;-)

 26. 29

  Eric,

  Begrijp ik goed dat jij democratisch gekozen kamerleden (Kamp had van alle kandidaten die op hun lijst op de derde plaats stonden de meeste stemmen) het recht ontzegt op het meedingen aan de verkiezing voor het Kamervoorzitterschap?

  En denk je dat die vergelijking met de situatie rondom het lijsttrekkerschap opging, opgaat en ten eeuwige dagen op zal blijven gaan? Tempus fugit. En daarnaast zie ik appels en peren.

  In sommige situaties zijn politici net mensen en hebben ze recht op een persoonlijke afweging.

  Verder past t.o.v. politici inderdaad een kritische houding. Maar voor een top vijf integere politici mogen Kamp en Marijnissen wat mij betref meedingen.

 27. 30

  @ Pieter (26), @ Eric (27): Ik haal niks door elkaar en ik geloof niemand op zijn woord, ik gaf gewoon door wat Kamp zelf gezegd heeft.

  Overigens (@ Eric-27) bleek uit zijn uitleg duidelijk genoeg dat ministerstaken door ministers worden overgenomen, niet door staatssecretarissen. Zijn woorden, althans: in mijn weergave/bevattingsvermogen.

  De NOVA-reporter nam daar genoegen mee en ik ben niet slimmer dan een NOVA-reporter.

 28. 31

  Alexander Pechtold is een scherpe opletter. Hij bracht de Kamer in herinnering dat Kamp zich kandidaat gesteld had voor het Kamervoorzitterschap.
  Ik neem aan dat hij – als strijder tegen de viesheid en vunzigheid van het Haagse – daar nu spijt van heeft, want echt collegiaal is het niet om een collega-kamerlid te pakken op het meedingen naar het voorzitterschap.
  Overigens past Aleid Wolfsen ook wel in mijn rijtje van integere politici.

 29. 32

  @Eric Ik geloof ook wel dat dit een knap staaltje gekontdraai van de VVD is, maar als in deze situatie niemand gekontdraaid had, dan hadden we nu echt diep in de shit gezeten.

  Daarnaast vind ik je conclusie “Kamps aangevoerde reden klopt niet met wat hij eerder zij, dus de VVD wil stiekem van Rita af” te ver gaan. Ik denk dat veel VVD-ers graag haar beleid tot uitvoering zien komen en haar aantrekkingskracht op kiezers zien, maar moeite hebben met haar politieke stijl. Om dan te zeggen dat ze van haar af willen, geloof ik niet.

 30. 33

  TheRule: ik had het over een andere gelegenheid waarbij Kamp het landsbelang als argument gebruikt, nl. bij het al dan niet als lijsttrekker kandideren.

  Jay: van mij mag iedereen zijn persoonlijke opvattingen hebben, maar het landsbelang naar believen oproepen als dat even goed uitkomt vind ik minder geslaagd. Zeker niet wanneer het ten eeuwigen dagen waar je het over hebt maar twee maanden verschil is…

  Overigens zijn er inderdaad grenzen wanneer iemand een functie als minister bekleedt. Of zou je het wel prima vinden wanneer een minister zou besluiten een jaartje een sabbatical te nemen omdat ‘ie eigenlijk even door de Dolomieten wil wandelen?

 31. 34

  Prometeus: ik geloof er niks van dat alles op z’n gat gelegen zou hebben als er alleen CDA-ministers over waren. Er is nog steeds een ambtenarenapparaat dat van de hoed en de rand weet en beleidsbeslissingen hoeven er niet meer genomen te worden. Een beetje de lintendoorknipperij en de feestelijke afscheidslunches beperken en er is genoeg tijd over om te regeren.

  “Moeite met haar politieke stijl” is wel een understatement van jewelste. Het grootste probleem voor de VVD is dat Verdonk zich niet laat sturen en geen boodschap heeft aan enig ander standpunt dan het hare. Dat lijkt me een nachtmerrie voor elke politieke partij.

 32. 35

  Eric,

  1) Denk je dat je vergelijking over 2? maanden -ik meen trouwens dat de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing van de VVD op 1 juni jl. al bekend was – nog steeds opgaat? Of denk je ook dat Kamps ministerschap nu langzamerhand wel op zijn eind loopt en dat de dingen er over 2 maanden weer anders voorstaan? En dat iemand anders dan hopelijk op een even overtuigende wijze de verantwoordelijkheid over o.a. de missie in Uruzgan op zich neemt en het belang ervan even sterk uitstraalt naar uitgezonden militairen en publiek?
  2) Mogen ministers wel met zwangerschapsverlof?

 33. 36

  Jay: Het is duidelijk dat je het ministerschap van Kamp hoger beoordeelt dan ik. De manier waarop misdragingen onder het tapijt geschoven zijn en de smoesjes waarmee Nederland Afghanistan ingeloodst is vind ik namelijk niet iets om trots op te zijn.

  En voordat je een tegenvraag stelt: de vraag of een minister mag besluiten een jaar een sabbatical te nemen is nog niet beantwoord…

 34. 38

  Alexander Pechtold strijder?, dat meent U niet. Voor mij is hij de calimero pur sang. Kamp is een man van staal, of de glans de mijne is doet er niet toe maar zijn knieën zijn niet slap. Hij is nog niet stok, daar horen we nog wat van in een ander tijdsframe.

 35. 39

  Verder meen ik dat er vrij brede steun was in de Kamer voor de missie in Uruzgan. Volgens mij kun je daar ook een betere bijdrage leveren aan vrede en veiligheid dan op een oefenterrein op de Veluwe.

  Wat je bedoelt met onder het tapijt schuiven van misdragingen is me niet helemaal duidelijk.

  Wat me wel opvalt is dat Defensie onder een vergrootglas liijkt te liggen en dat negatieve onderwerpen blijkbaar wat gemakkelijker te vinden zijn voor de media dan de positieve. En erg genuanceerd en feitelijk correct kan ik die berichtgeving ook niet altijd vinden.

 36. 40

  @34 Ik denk toch dat je teveel door je eigen bril in de hoofden van de VVD-ers probeert te kijken. Voor mijzelf zijn er weinig bewoordingen die geen understatement zijn bij Verdonk’s regeerstijl, maar om een andere te droppen: ik denk dat er weinig VVD-ers lid zijn van migranten-organisaties of vluchtelingenhulp oid. Get my point?

  Om mijn eerdere post anders te formuleren: ik denk dat er veel VVD-ers blij zijn met wat Verdonk doet en haar stoomwals-stijl op de koop toenemen. Ik neem aan dat jij ook wel eens met mensen samen een doel probeert te bereiken, maar die het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen.

 37. 41

  Jay: de misdragingen in Zuid-Irak, waar Kamp het had over “gesprekken” in plaats van verhoren. Hij heeft zijn best gedaan het verhaal te debunken, maar met wat er sindsdien naar boven gekomen is was dat op zijn minst een verhaal waarin hij nogal zuinig was met de waarheid.

  Ik ben het met je eens dat de PvdA zich erg graag liet overhalen om de missie steunm te verlenen. Dat neemt niet weg dat de verschuiving van opbouwmissie naar vechtmissie in Kamps bewoordingen gek genoeg pas ná de uitzending plaatsvond. En nog steeds geloof ik niet in vrede en veiligheid in Afghanistan wanneer de Amerikanen zich daar en elders zo weinig aantrekken van mensenrechten.

  Prometeus: ik wil best geloven dat het standpunt van Verdonk dat van de meeste VVD’ers is. Alleen is dat niet het probleem. De VVD is een partij van debat, waarin de lijsttrekker de gezamenlijk vastgestelde standpunten verdedigt. Verdonk verdedigt alleen haar eigen standpunten. Zolang die grotendeels gelijk zijn aan die van de rest van de VVD is er niet zo’n probleem, maar haar standpunten worden opgeroepen door populisme en een benepen middenstandersmentaliteit, niet door liberalisme. Je ziet nu al grote groepen binnen de VVD die zich eigenlijk niet meer thuisvoelen bij het conservatisme en populisme, waar ze hebben gekozen voor een liberale partij.

  De VVD is altijd een partij geweest waar liberalisme en conservatisme elkaar redelijk in evenwicht hielden. Dat evenwicht ontbreekt nu en dat is wel degelijk een probleem.

 38. 43

  Rare analyse. Er zitten veel vage bronnen/ aannames in waar vervolgens op wordt verder geredeneerd en zodoende kom je tot een verkeerde conclusie. Ik heb geen zin om het (noodgedwongen uitgebreid) toe te lichten maar dit verhaal klopt van geen kant.

 39. 44

  Eric,

  Ik was geschokt toen ik las over “martelingen” door Nederlandse militairen in Irak. Nadat meer informatie beschikbaar kwam, was ik wat minder geschokt. Ik vind natgooien en oorverdovende muziek draaien nog steeds niet acceptabel t.o.v. krijgsgevangenen noch t.ov. burgers (het concept “illegal combatants dient er slechts toe om verdragsverplichtingen te negeren).

  Maar wat ik ook niet zo fraai vond, was dat de Volkskrant het ministerie van Defensie niet de gelegenheid wilde geven tot hoor-en-wederhoor, omdat niet even met het publiceren van de scoop gewacht kon worden. En dat in verkiezingstijd. Volgens mij zijn het niet alleen ministers die verantwoordelijkheid dragen. En is absolute ministeriele verantwoordelijkheid weinig democratisch.

  Dus mag een minister die ervoor gezorgd heeft dat Defensie de kerntaken die haar zijn opgedragen zonder dralen uitvoert, een zeer grootschalige organisatie behoorlijk succesvol doorvoert en ondertussen het investeringsquotient in het ministeriele budget weer op peil brengt, ook wel wat credits hebben.

  En het recht om als kamerlid deel te nemen aan verkiezingen voor het Kamervoorzitterschap zonder door Alexander Pechtold e.a. daarop te worden aangesproken lijkt mij evident.

 40. 47

  Overigens vind ik het wel merkwaardig om te willen melden dat het niet klopt en dat niet te willen toelichten. Zo’n commentaar zou je kunnen beperken tot “Onzin!” en is dan weinig zinvoller dan de “bijdragen” van Nette Heer op Sargasso.

 41. 48

  hmm ik vind de “toon” van nette heer niet altijd even gelukkig, maar zijn bijdragen vind ik zeker niet minder zinvol dan die van de gemiddelde reaguurder..

 42. 49

  On topic: De kwaliteiten van Verdonk zijn die van een Duitse tank met een groot “stemmenkanon” en bijbehorend pantser.. Ze rijdt zo de vuurlinie in met het vertrouwen dat ze het wel overleeft.. Ze vergeet imo wel eens dat ze daarvoor gesteund moet worden door de “infanterie”

  Per saldo denk ik dat de VVD het “netjes” en flexibel heeft opgelost en de rijen voor de buitenwereld (zo goed als mogelijk) gesloten heeft gehouden..

  Intern zal de richtingenstrijd niettemin verder gestreden worden

  Ik vind de column van Eric dan ook nogal “gezocht” en gekleurd

 43. 50

  @Eric 47 Dat is onzin. Jij schrijft nu jouw column – en die mag van interpretaties aan elkaar hangen. En om dat recht te ontzeggen aan Nette Heer gaat niet aan.

 44. 53

  Nog iets om te overwegen, welke toekomstige premier zou er nog zin in hebben om Verdonk in zijn (of haar) kabinet te hebben na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Dan moet je wel erg zeker van je coalitie zijn.

 45. 54

  Mescaline: je hebt mijn commentaar niet goed gelezen. Iemand mag andere interpretaties hebben en het op grond daarvan met me oneens zijn. Natuurlijk. Alleen is langskomen en roepen dat je het onzin vindt, dat je dat ook kunt aantonen maar dat je daar geen zin in hebt wel erg makkelijk.

  Sikbock: is jouw uitleg zoveel verschillend van de mijne? Valt nogal mee, volgens mij.

  Overigens ga ik ook af op wat ik lees, maar ik probeer de dingen die ik lees te combineren. Dat Balkenende om tien uur ’s avonds dreigde het vertrek van de VVD-ministers dreigde aan te kondigen en dat er vervolgens alsnog spoedberaad van de VVD-ministers is geweest waarna de uiteindelijke uitkomst is aanvaard, is in meerdere kranten te lezen geweest.

  Welke interpretatie vind je dan vergezocht? Dat Verdonk probeerde een breuk te forceren? Dat de VVD-ministers eigenlijk niet wilden aftreden?

 46. 56

  @ Eric (34): “ik geloof er niks van dat alles op z’n gat gelegen zou hebben als er alleen CDA-ministers over waren.

  Kom ik wéér terug op het NOVA-interview met Kamp. Daar werd hem hetzelfde voorgelegd. Zijn antwoord (ongeveer, zoals ik het onthouden heb): Dat klopt. Maar er moet iemand verantwoordelijk gehouden kunnen worden en dat is uiteindelijk altijd nog de minister.

  @ Sikbock (49): “Ik vind de column van Eric dan ook nogal “gezocht” en gekleurd“.
  Hey man, dit is Sargasso, wat had je dán verwacht? Je komt hier hooguit om kennis te nemen van de mening van SP-, GL- en PvdA-stemmers, dat weet je toch? Sargasso is vooral de laatste tijd heel erg tot een doodgewoon online propagandablaadje van ‘de linkse partijen’ geworden.

 47. 58

  @Eric: dat “combineren” van jou komt imo neer op gekleurd interpreteren en speculeren.. best leuk voor een column, maar weinig feitelijk

 48. 59

  Heb vorige week op mijn webstek gefilosofeerd hierover. Maar denk dat Verdonk er niet bijster veel zeggenschap over gehad heeft maar het een strategie van Mark Rutte (inc deel VVD) is geweest. Deze oplossing zorgde er voor dat Verdonk wel in de partij blijft maar tevens publiekelijk uitgerangeerd is (in plaats van als martelares vertrekken) terwijl Mark Rutte in de kamer haar harde hand en recht door zee houding kon overnemen in het debat. Omdat het CDA niet mee om wilde, de een na beste oplossing voor de VVD als je alleen partijpolitiek in ogenschauw neemt. Wellicht juist omdat de VVD niets te verliezen heeft, behalve stemmen. En zij duidelijk nieuwe verkiezingen voor ogen hebben op korte termijn (niet onlogisch).

 49. 61

  Mescaline: okee, de vergelijking met NH was wat te kort door de bocht.

  TheRule: ik ben links, en inderdaad zal dat ongetwijfeld mijn interpretaties kleuren. Zoals bij iedereen de meningen de interpretaties kleuren, overigens. Maar ik stel me niet op en laat me niet gebruiken als propaganda-orgaan voor welke partij dan ook.

  Maar ach, merkwaardig genoeg wordt je het snelst als propaganda-orgaan neergezet zodra je open bent over je voorkeuren. Volgens mij is dat transparanter dan stukken schrijven terwijl je je voorkeuren niet duidelijk maakt.

  Sikbock: je suggereert speculaties en weinig feitelijkheden, maar als ik je wijs op een aantal feitelijkheden reageer je er niet op. Je roept wat over “lijntjes” en “speculaties”, maar de enige die geen duidelijkheid schept ben jij…

 50. 62

  @ Eric: In je column doe je of je de gedachten van de VVD fractie en Verdonk kunt lezen..

  Ik wijs je er op dat dat niet op feiten berust. Of ben je erbij geweest?

  Interpretatie en speculatie dus

 51. 64

  Ik was ff weg dus een late reactie.

  @mescaline (57): “denigrerend en lui“? Euh… die zie ik niet. Ik stel alleen dat Sargasso tot een doodgewoon online propagandamagazine is geworden voor de linkse partijen. Dat lijkt me, voor iemand die links is, een constatering om trots op te zijn in de trant van “hé het is ons gelukt, zelfs een stupide iemand als TheRule heeft het doorgekregen”.
  En dat ‘lui’ zie ik al helemáál niet terug in mijn eigen postings. Maar goed, soms zit een uitleg meer in een actieve lezer dan in een luie poster neem ik aan. It’s all in the eye of the beholder.

  @eric (61): “merkwaardig genoeg wordt je het snelst als propaganda-orgaan neergezet zodra je open bent over je voorkeuren“.
  Mwah, valt wel mee. Als één iemand dat doet, op een persoonlijk blog, dan is dat gewoon het blog van één iemand met zijn/haar persoonlijke (inderdaad altijd gekleurde, we hebben immers allemáál wel een mening) kleur en visie.
  Maar zodra meerdere mensen van dezelfde kleur en visie op één blog publiceren dan presenteert zo’n blog zich inderdaad als propaganda-orgaan voor die ene kleur en visie.

  Daar valt makkelijk iets tegen te doen: laat behalve Felix Rottenberg ook eens politici van andere gezindte een column schrijven bijvoorbeeld. Nodig blogposters uit met volledig andere meningen: personalia zoals Wilders zouden waarschijnlijk maar wát blij zijn om hier eens een keer te ‘mogen’ columneren, of vraag Rouvoet of Rutte. Ik roep ‘Verdonk’: er wordt hier zó vaak tégen haar geageerd, waarom wordt haar niet gevraagd om een repliek-column?
  Zou Sargasso een heel stuk interessanter maken en de naam ‘discussieblog’ waardig.

  Het gaat hier, in de fora in ieder geval, al zó ontzettend vaak (bijvoorbeeld n.a.v. de laatste perikelen tussen kabinet en Tweede Kamer) over ‘de wil van het volk die zich gemanifesteerd heeft in de huidige samenstelling van de Tweede Kamer‘, nou, als Sargasso daadwerkelijk zo begaan zou zijn met die wil van het volk, waar zijn dan de meningen van mensen die bij de huidige minderheid behoren? Die maken toch óók deel uit van ‘de wil van het volk’? Sterker nog, die meerderheid valt reuzemee met pak-em-beet één kamerzetel meer dus de mening van de ‘minderheid’ lijkt me het kennisnemen waard.

  Mijn punt is denk ik, dat Sargasso te groot is geworden om een ‘linkse mensen onder elkaar’-blog te kunnen blijven. Het wordt ook door andersgezinden gelezen, rechts of kleurloos (‘lui’ heb ik inmiddels begrepen) zoals ikzelf. En het lijkt me dan ook tijd om ofwel openlijk ‘propagandasite voor links’ te gaan heten (zo staat Sargasso inmiddels tóch al wijd en zijd bekend: het nette zusje van Indymedia) ofwel de blog-horizon te verbreden.

  En daarmee terugkerend naar waar het over ging: aangezien al deze dingen niet gebeuren en er alleen columns van de hand van ‘linkse’ (als er al zoiets bestaat) posters worden geplaatst ‘ruikt’ Sargasso wel degelijk als een propaganda-blog, het staat inmiddels ook algemeen zo bekend, en hier een column plaatsen betekent dus imho per definitie meewerken aan een linkse propaganda-site. Oók als je daar niet bewust aan mee denkt te werken.

  Maar goed, zo zie ik het, en met mij een behoorlijk aantal anderen die ik in de wandelgangen spreek. Hoef je lekker helemaal niks mee te doen.

  Persoonlijk zou ik het wel jammer vinden als er niks met deze input gedaan wordt. Ik heb Sargasso voorheen leren kennen als een discussie-orgaan waar mensen van velerlei gezindte komen discussiëren, vaak nog op enig niveau ook en vrijwel altijd met redelijk wat fatsoen en dat vond ik geweldig, dat was ongekend op het internet. Sargasso weigerde een ‘schreeuwblog’ te worden.

  De ontwikkeling van de laatste weken/maanden echter getuigt steeds meer van een groei in de richting van ‘tegenhanger van GS’. Het zal ongetwijfeld geen bewust proces zijn (Sargasso komt niet over als een aangestuurd en geredigeerd blog) maar de Sargasso-ontwikkeling die ik meen waar te nemen kent eerder een passieve anti-aansturing (anti de GeenStijl-stijl en -kleur met name) dan een bewuste aansturing om toch eerst en vooral een blog met open visie te blijven.

  Natuurlijk kun je zeggen ‘blijf dan toch weg’. Troost je, dat zal t.z.t. ook zeker gaan gebeuren en ik heb niet de arrogantie om te denken dat ook maar iemand mij zal missen.
  Je kunt óók zeggen “he’s got a point” en iets doen nu het nog niet te laat is. In dat geval voorspel ik Sargasso een ongekende groei.
  Maar goed, dat is ongetwijfeld ‘te rechts gedacht’ :-)

  Tot zover mijn vijf centen.

 52. 65

  @TheRule

  Krijgt Sargasso wat teveel momentum naar jouw smaak? Waarom deze zorg over de inhoud en de reacties van de respondenten hier. Als het zo storend is ga je toch gewoon elsevier lezen, je kunt daar ook reageren op de artikelen…ik kan je verzekeren dat je daar alleen maar nuance tegenkomt ;)

 53. 66

  Om groot te worden heb je ook een focus nodig.

  Door hier ook expliciet rechtse loggers toe te laten krijg je onherroepelijk botsingen. Zeker als je dan ook twee smaken reageerders krijgt. Het lijkt me een interessant experiment, maar wel een die gedoemd is te mislukken.

  Misschien moet er eens een goed rechts georiënteerd blog opstaan dat die leegte vult, en is er dan uitwisseling mogelijk. Maar wat ik zie aan rechtse blogs is vaak nogal tendentieus.

 54. 67

  @MP: “Als het zo storend is ga je toch gewoon elsevier lezen“. Dank voor deze mooie, diep doordachte reactie die precies mijn punt bewijst.

  Of Sargasso ‘teveel momentum’ krijgt zal me worst wezen, dat laat ik aan Sargasso over. Het enige dat ik heb willen zeggen was dat Sargasso imho een schoolvoorbeeld is geweest van een open discussie-orgaan terwijl het nu meer naar een ‘één-mening-en-anders-niet’-schreeuwblog aan het toegroeien is, waarvan jouw reactie dan weer een mooi voorbeeld is.
  En aangezien je tussen schreeuwers niet kunt discussiëren wens ik bij deze Sargasso inderdaad dan maar het beste, gefeliciteerd met de eerste vijf jaar en succes met de volgende.

  En aangezien ik he-le-máál geen zin heb om terug te schreeuwen: bij deze, en tot zover, mijn last post.

  Doei.

 55. 69

  @TheRule,

  Man, waar heb je het over, je signaleert dingen die er niet zijn, spijkers op laag water. Er wordt helemaal niet geschreeuwd in de posts, alleen de reaguurdersvakjes worden de laatste tijd gevuld door nogal uitgesproken types, waaronder jij :). Ik vind dat prima, maar je kom dan niet met dit kletsverhaal over schreeuwen en dergelijke.

  Er heerst hier helemaal geen ‘één-mening-en-anders-niet’ mores. Ik geef toe, er zijn respondenten die heel uitgesproken zijn (overigens van meerdere kleuren) en niet gemakkelijk een andere mening accepteren. Maar dat is niet de algemene teneur. Het is maar wat je wilt zien imo.

  Kom gerust nog eens terug en doe de groeten aan Peter B. ;)

 56. 70

  Rule RRRUUUUULEEEEEEE,
  ben je daar nog? Ben het met je eens, misschien een idee @Carlos et al om eens wat aan de redactionele bezetting te doen?
  Maar blijf nog ekkes Rule jonge, lees je posts altijd graag!

 57. 71

  @Tuur,

  Verdomme!, Nog meer Chinamannen erbij? ;) Laat Sikbock maar eens wat columns schrijven dan…hoewel hij ontzettend vervelend kan zijn met zijn dwarse meningen, lijkt hij toch de objectiviteit hoog in het vaandel te hebben :)

 58. 72

  Ik zou bijna gaan denken dat respondenten zoals TheRule en Nette Heer en vast nog wel anderen, zoeken naar een leuk discussie webstekkie waar hun ideeën wat meer uit de verf komen. Maar, het is toch niet perse de taak van Sargasso om daar in te voorzien. Peter Breedveld wordt op handen gedragen naar ik hoor.

 59. 73

  Niemand heeft gezegd dat Sargasso dat perse moet doen. Het lijkt TheRule een verbetering omdat het dan weer meer een discussieblog wordt. Ik ben het in deze met hem eens, word ook wel eens moe van het linkse gedoe, vooral van Brechtje en Eric. Maar voor logs van Steeph en Carlos, maar ook bv. van Chinaman, JSK, Maas, EVH ea (de tekeningen van Crachat) blijf ik hier komen, ben sowieso licht verslaafd ;-) wou dat ik meer tijd had om te reageren.
  Maar terug naar het punt, meer kleuren, meer discussie, de naam discussieblog weer echt verdienen, waarom niet? Wordt daar niet iedereen beter van? (Mensen op handen dragen is vrij onzinnig trouwens, geldt ook voor PB ;-)

 60. 74

  Bedankt @TheRule voor je ruimhartige antwoord. Dat was ook de kern van mijn verwijt aan jou, ‘faciel', maar hierbij zet je dat recht wat mij betreft.

  Posting:reacties. Dit is een lastig krachtenveld. Zelfs al binnen dit weblog. Ik breng in herinnering: nogal wat negatieve of uitstotende reacties op F. Rottenberg, Bosboom, Caprio, DP.

  Reacties sec (te links of rechts) Ook al lastig. ALO en Nette Heer mogen iets te frequent ook weer iets te faciele te plagerige of onaardige opmerkingen ontvangen.

  Strijd om Het Gelijk is in volle gang. Binnen de linkse club nog wel heftiger dan bij rechts ? Zou kunnen.

  Je beargumenteert dat Sargasso een links platform is geworden. Daar zit wat in. De andere politieke stellingen, visies, fantasieën zoals van een Brechtje, een Paddy, een Eric uit een andere invalshoek, graag via een post. Die zijn er nu weinig of bijna niet te vinden.

  Maar dan… zoals je zelf in eigen kring graag klaagde over die eenzijdigheid, jijzelf gaf tot nu toe vrij weinig tegenweer, en je medegesprekspartners nog veel minder. Dan is het makkelijk praten. En ik zei het al eerder: ze zijn hier op Sargasso zeker bereid om een goed geschreven post uit het andere kamp te plaatsen.

 61. 75

  @Tuur,

  Nou ja, sommige zijn uitgesproken links wellicht maar die moet je toch ook accepteren als je een breed platform voorstaat.

  Ik moet overigens zeggen dat TheRule regelmatig nogal stigmaitserend uit de hoek kan komen en de tegenstelling tussen links en rechts versterkt, het is dan moeilijk om nog een open brede discussie te voeren en wordt er vooral geschreeuwd. Sommige mensen reageren wat heftiger dan anderen hierop maar als je nou gewoon blijft bij het uiteenzetten van je argumenten dan zal dat het schreeuwen tenminste niet vergroten.

 62. 76

  “jijzelf gaf tot nu toe vrij weinig tegenweer, en je medegesprekspartners nog veel minder”
  tsja, rechtse mensen houden nou eenmaal van hard werken, dan heb je minder tijd voor leuke dingen als sargasso ;-)

 63. 78

  Ik zou graag in willen gaan op Rule zijn punt in plaatst van zijn manier van discussieren gaan bespreken. Hij heeft een goed punt namelijk. Waarom verbreed Sargasso zich niet wat meer naar rechts? Meer verschillende ideeen ventileren op één site is toch win-win? Sargasso meer hits want breder publiek. Meer discussie, meer kennisoverdracht. Of ben ik nu te optimistisch? Wat zie ik over het hoofd? Ik kan me niet voorstellen dat er geen mensen zijn die wat rechtser georienteerd zijn die hier willen posten.

 64. 80

  HELP! De rechtse rakkers proberen Sargasso te gijzelen en te transformeren!!!! ;) Agressieve overnames, invasion of the body snatchers :)

  [img]http://www.ludimaginary.net/blogamoi/images/img_humeur/body_snatchers.jpg[/img]

 65. 81

  @mescaline
  heb maar klein motortje, moet uit de lengte komen, kan niet uit de breedte. Maar daar kun jij je misschien weinig bij voorstellen ;-)

 66. 84

  @Tuur,

  Nou ja ik weet niet, gaat het nou perse om links en rechts? Dat is nou precies waar TheRule de fout in gaat. Dus als hij een breder platform wil moet hij gewoon zijn argumenten naar voren brengen ipv te stigmatiseren.

  Bovendien je kunt gewoon een gastcolumn schrijven.

 67. 85

  @mescaline
  u bedoelt toch niet dat ik een arrogante zak ben, doordrenkt met geloof in eigen kunnen, mogelijkheden en capaciteiten, en dat ik opmerking #81 helemaal niet meen? Want dat zou ik een schaamteloze aantijging vinden! Die je dan weer wel mooi verwoordt hebt.

  @MP, u neuqet van die kleine beesies. Bredere invalshoeken is de doelstelling, hoe je het noemt maakt me geen bal uit. Links rechts, onzin. Wel of niet trouw aan lodewijk de zoveelste who cares?

 68. 87

  @Tuur,

  Aan arrogantie is geen tekort toch, ik hoor toch steeds dat links het helemaal verkeerd ziet. En dat het zelfs allemaal uitermate schadelijk is. Heropvoeding is op zijn plaats klinkt het woord.

  En toch -even doorneuqen- het probleem waar TheRule zich over beklaagt is hij zelf deels debet aan.

  Overigens, het bezigen van ‘u’ getuigt ook van weinig respect ;)

 69. 88

  Hulde voor The Rules’s reactie 64. Vooral de lengte dan. De inhoud zelf spreekt zich wat tegen.
  Vroeger was alles beter klinkt het in het begin, daar kon je nog op Sargasso rekenen. Objectieve discussie.
  Maar nu is Sargasso ineens ‘te groot geworden om nog linkse mensen onder elkaar te blijven’.
  Het is een beetje flauw om weg te blijven omdat men teleurgesteld is in een ontwikkeling die blijkbaar organisch groeit. Sikbock heeft overschot van gelijk in zijn 66 -al zijn de meningen intern op de redactie daar wel eens over verdeeld-, dus is dat mijn persoonlijke mening.
  Ik zie ook niet in wat het probleem is voor een ‘rechts’ persoon: het lijkt me net geweldig om in discussie te gaan met willige posters, die -tamelijk uniek- uitermate veel en integer antwoorden.
  Als men Nette Heer daarentegen als voorbeeld wil nemen ‘hoe erg het er hier aan toegaat’ -sorry, dan haak ik af.
  Die persoon is een patient, geen reageerder. Hij reageert ver achter de grens die men dient te respecteren wat betreft persoonlijke pesterijtjes en inhoudsloos geraaskal.
  Het is, en dan spreek ik wèl namens de hele redactie, geen pretje om je telkens weer opnieuw en van alle kanten met alle cynisme en passie aangevallen te weten, voor iets wat iedereen doet in vrije tijd.
  Soms zijn bepaalde figuren volkomen het noorden kwijt, en verwarren ze brengers van nieuws met het nieuws zelf. Worden wij bloggertjes ineens aanschreeuwbaren, verwijtbaren, vernederbaren voor de frustrato’s in de blogsfeer.
  Ga maar na: ik steek er mijn hand voor in het vuur dat elk Sargassoredacteur daarop scherp reageert, en nooit op een inhoudelijk, pakweg rechts tegen links verwijt.

 70. 89

  En The Rule -ik vind het spijtig als je weg zou gaan. Lees je comments telkens graag. Als dat daarentegen vanuit eigen geborneerdheid is -dan moet je wel zo fair zijn dat zo te zeggen.

 71. 90

  Jeetje kom ik na een tijdje weer kijken, blijkt die DeRoel opeens menselijke eigenschappen te hebben. En hij krijgt notabene bijval van Mescaline en Crachat :)

  Nou het was helemaal niet de bedoeling om TheRule weg te krijgen, het was eigenlijk meer als een soort koekje van eigen deeg bedoeld. Ik word gewoon erg moe van die arrogante gemeenplaatsen over linkse thema’s.

  Ik had larie ook al meteen te pakken zucht…het zijn toch echt de korte dagen hoor ;)

 72. 91

  Ben ik nu zo blond? (Open deur heren!) Regelmatig heb ik als reagluurder juist het gevoel gehad dat reaglurend ‘rechts’ lichtjes de overhand kreeg maar hoe dan ook dit een plek is gebleven waar alle windrichtingen en discussiepunten mogelijk zijn. Als links getinte krakkemikkige heb ik alle keren dat discussies persoonlijk ende vervelend werden het gebral alle keren van rechts horen komen, voor zover je van rechts en links kan praten. En euh, denk niet dat een JSK of een Chinaman zichzelf als uberlinks zouden willen betitelen?

  Een toevoeging aan de redactie is wellicht geen gek voorstel maar dat dit een linkse club onder elkaar zou zijn, daar geloof ik dan weer weinig van.

 73. 92

  Die korte dagen in Nederland zijn wel slecht voor het reaguurdersbestand, of zijn het alvast de goede voornemens voor het komende jaar? “Ik neem me vanaf nu voor om meer tijd aan mijn partner te besteden en minder aan het bashen van rechtse personen op Sargasso.nl?” Jammer…

  @Cinner
  Vreemd, ik heb van datzelfde. Bij mij zijn het echter altijd die linkse rakkers die persoonlijke aanvallen doen… Snap jij dat nou?

 74. 94

  @iedereen:
  Dank voor alle reacties, voor, tegen en neutraal. Ik was ff boos, neem me niet kwalijk.

  Ik weet dat ik zelf soms nogal tegen schenen aan wil tikken; dat is wat ik doe: ik ben dat mannetje dat op een saai danwel verplicht verjaardagsfeestje moet aanzitten, de hele avond achterover hangt, en dan ineens héél even voorover buigt om in de groep te roepen “sjonge… en wát vinden jullie nou van die Pim Fortuyn/Geert Wilders/Rita Verdonk?“. Om vervolgens het gekrakeel los te zien barsten en weer achterover te gaan hangen voor de rest van de avond. Moet je ook eens doen, kun je lachen: ’t is een garantie voor een vermakelijke avond.

  In ieder geval kun je van mij zeggen wat je wilt en voor of tegen mij zijn of niks van mij vinden, maar ik speel nóóit op de man. Althans, dat is mijn streven, ik sluit niet uit dat ik in een opwelling wel eens over mijn eigen schreef ben gegaan.
  Onderwerpen op scherp stellen: ja, doe ik graag. Personen voor rotte vis uitschelden of anderszins op hun persoon aanvallen (ongeacht de bewoordingen) daarentegen vind ik een no-no. “jij bent een…”, “jij moet dit“, “jij moet dat“, of de dooddoener “als het je hier niet bevalt, ga dan lekker weg“: ik moet niks, of ik kom danwel ga maak ik zelf wel uit en imho zijn het allemaal uitspraken waar een spamfilter voor zou moeten bestaan indien technisch mogelijk. Dit alles nogmaals gezegd zijnde onder erkenning van mijn eigen falen in het perfecte navolgen van deze, mijn eigen, omgangs-idealen: maar imho is er nog steeds niks mis met enig basisfatsoen, sterker nog, het lijkt me dé voorwaarde om vanuit totaal verschillende visies en standpunten met elkaar te kunnen blijven discussiëren.

  Tot zover over mijn, euh, ‘vertrek’ (dat niet lang heeft geduurd).

  Over de reacties op mijn posting ga ik voor mijn heel kort zijn (de posting was al lang genoeg):
  ik heb nooit bedoeld te suggereren dat de redactie van Sargasso een bunch of lefties zou zijn. Rechtse mensen ben ik nog niet tegengekomen weliswaar maar wel een aantal Realpolitikers, zoals Chinaman (waar ik als sinoloog sowieso wat meer affiniteit mee heb).
  Het ging mij enkel om de uitstraling van het blog in haar geheel en het effekt daarvan op een enkele blogposter/columnist.

  Ziezo.

 75. 96

  @Chinaman: Ik ben blond, ik weet van niets!

  Maar euh .. ok, de vooroordelen vliegen wel vaker over de tafel.

  @TheRule: sargasso heeft de uitstraling van de redactie, dat hoeft toch geen slecht ding te zijn ook al is het soms wat meer van links naar je smaak?