De PVV en taakstraffen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Heel Nederland weet inmiddels dat Lilian Helder niet goed statistisch kan onderbouwen waarom ze tegen taakstraffen is. Naast problemen met de statistiek zal het feit dat ze als enige argument in de motie aandraagt dat “onder de Nederlandse bevolking onvoldoende draagvlak is voor de taakstraf als sanctie bij strafbare feiten” ook een rol hebben gespeeld bij haar falen de Kamer te overtuigen. Haar eigen PVV heeft als enige fractie voor gestemd. Merk op dat als de stemmers op de Schaduwkamer enigszins representatief zijn voor de Nederlandse bevolking, Helders argument over onvoldoende draagvlak niet eens klopt: ook een meerderheid van de stemmers op die site is tegen. Typisch weer een geval waarin de PVV de minderheid die ze representeert beschouwt als een meerderheid.

Omdat Helder in haar motie zo weinig argumentatie aandraagt, ben ik eens gaan zoeken waarom de PVV zo fel tegen taakstraffen is. Er is immers veel positiefs over te zeggen. De overheid schrijft zelf op haar site:

Taakstraffen hebben zowel voor de veroordeelde als voor de samenleving voordelen. De gestrafte heeft betere kansen op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Door de taakstraf of het leerprogramma, houdt hij contact met de maatschappij en wordt er zelfdiscipline van hem verwacht. Ook maakt de gestrafte zich nuttig voor de samenleving. Er is minder kans op criminele ‘besmetting’ van jeugd in een (jeugd)gevangenis en taakstraffen zijn goedkoper dan gevangenisstraffen.

De tegenargumenten van de PVV vond ik in het stuk Justitie en Politie met Ambitie. Niet echt een vrolijkmakend epistel. De teneur is een beetje “als je je hond elke keer een flinke rotschop geeft als hij iets doet dat niet mag, dan leert hij het vanzelf wel af.” Een voorbeeld:

Bovendien zouden criminelen die een (werk)straf hebben gekregen, deze moeten ondergaan op een manier die hen publiekelijk te kijk zet. Het feit dat zij, zichtbaar en herkenbaar voor hun kornuiten en het algemene publiek, hun straf moeten uitvoeren, is afschrikwekkend.

De pedagogische technieken van de dominee uit de film Das Weiße Band kwamen bij me op. Die liet zijn kinderen een wit lint om hun arm dragen om ze er aan te herinneren dat ze zondig waren geweest en gaf ze af en toe een flink pak rammel. De teneur van die film? Wie zijn kinderen sadistisch behandelt, creëert een maatschappij van sadisten. Misschien eens een dvd’tje richting PVV-hoofdkwartier sturen.

Maar goed, specifiek over de taakstraf staat er dit:

Een taakstraf van 240 uren dient dan ter vervanging van een gevangenisstraf van 6 maanden. Deze verhouding is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. In een fulltime baan worden 240 uren gewerkt in 6 a 7 weken.

Alleszins redelijk punt. Waar de verhouding vandaan komt weet ik niet. Uiteraard is het wel zo, dat iedereen liever een gewone gevangenisstraf kiest dan een even (zware) taakstraf, dus de taakstraf is per definitie minder lang. Komt nog bij dat gezien de voordelen die worden gezien aan de taakstraf er nog een bonus bijkomt om de veroordeelde maar vooral in die richting te duwen. Misschien is dat inderdaad te ver doorgeslagen. Dat is alleen geen argument tegen de taakstraf an sich, maar gaat alleen over de verhouding tussen de gevangenisstraf en de vervangende taakstraf.

Dan volgt in plaats van het verwachte betoog over wat wel een goede verhouding zou zijn een rare kronkel:

Dit zou nog enigszins begrijpelijk zijn in geval van een veroordeelde die een volledige baan heeft en de taakstraf in zijn beperkte vrije tijd dient te verrichten. Veel veroordeelden hebben echter helemaal geen of geen volledige betrekking. Op hun bestaan van doelloos gelanterfant, is 240 uren werkstraf een te geringe inbreuk om te rechtvaardigen dat daarmee dan 6 maanden gevangenisstraf kan worden ontgaan.

De PVV ziet dus liever dat veroordeelden zes maanden verder doelloos lanterfanten in de gevangenis dan dat ze uit bed worden geschopt om zichzelf nuttig maken voor de samenleving? Ik zou zeggen dat 240 werkstraf voor wie altijd doelloos aan het lanterfanten is een veel zwaardere opgave is dan voor wie toch wel gewend is aan zwaar werk.

De PVV gaat verder:

Bovendien dient de veroordeelde zelf verantwoordelijk te worden gesteld voor een goede en tijdige uitvoering van zijn taakstraf.

Eén van de vermeende voordelen van een taakstraf is nu juist dat doelloze lanterfanters discipline wordt geleerd. Leren houdt altijd in dat daar (zeker initieel) begeleiding bij komt kijken. De PVV is dus tegen een belangrijk aspect van de taakstraf dat deze straf juist op een positieve manier zou moeten onderscheiden.

Daarmee is het gedeelte over taakstraffen wel zo een beetje afgelopen. Gezien de felheid waarmee de PVV ageert tegen taakstraffen had ik eerlijk gezegd wel meer tegenargumenten verwacht. Lilian Helder heeft nog een lange weg te gaan als ze de Kamer wil overtuigen.

Reacties (11)

#1 pedro

Als je je hond elke keer een flinke rotschop geeft, wordt die hond vals. Als je je hond beloont voor goed gedrag, leert en vertoont de hond veel sneller gewenst gedrag.

 • Volgende discussie
#2 wout

@1

Hahahaha, zo naief.

Honden worden vals door het belonen van of onvoldoende bestraffen van agressief gedrag.

Van mishandeling worden ze timide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 xx

@1

Je moet een hond ook niet slaan. In de eerste maanden fout gedrag afleren door bijv. met een waterspree beetje in het gezicht te spuiten bijv, of een klein tikje met de vingers in de zij. Goed gedrag beloon je door te aaien. Je moet hierbij wel consequent zijn. Tevens moet je je dominantie bevestigen over de hond, door hem op z’n zij te leggen bijv. als het je uitdaagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@2: van het belonen of onvoldoende straffen van agressief gedrag worden honden agressief. Van schoppen (of in een hok stoppen, of aan de ketting leggen, enz) zonder dat de hond weet waarom, wordt een hond vals.

@3: niet te hard straffen, inderdaad. En honden leggen zich sneller neer bij dominant gedrag dan mensen, maar ik had het slechts over beloning en straf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

“Een taakstraf van 240 uren dient dan ter vervanging van een gevangenisstraf van 6 maanden. Deze verhouding is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. In een fulltime baan worden 240 uren gewerkt in 6 a 7 weken.”

Hmm, anderhalve maand dwangarbeid (want dat is een taakstraf toch), of 6 maanden niets doen? Ik denk dat de meeste jongeren liever die 6 maanden vrij pakken, dan anderhalve maand verplicht onder toezicht vervelend werk doen waar je niets voor betaald krijgt. Nog even los van het feit dat onderwijsplichtigen natuurlijk nooit in anderhalve maand 240 uur taakstraf kunnen vervullen en er misschien zelfs wel langer dan die 6 maanden mee bezig zijn, terwijl die 6 maanden bij goed gedrag er maar 3 blijken te zijn (als al niet deels voorwaardelijk).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 wout

@4

Nee, daar wordt de hond bang van, en als hij niet kan vluchten, zal hij agressief reageren door te bijten. Dat heet ook vals, omdat vals betekent dat de hond bijt, maar is het resultaat van uitlokking. Honden die uit zichzelf agressief zijn (en dus ook vals), zijn veel gevaarlijker, omdat deze niet eerst vluchten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@6: wat de reden van valsheid ook is, ze bijten. Als je geen valse honden wil, moet je ze niet vals behandelen. Niet schoppen dus. Ook niet om op korte termijn een schrikreactie uit te lokken. Je kan hem als taakstraf natuurlijk wel in de mand laten gaan zitten, bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank

@1,2,3,4,6 en 7 Dat aanhangers van de PVV een ieder die hij/zij niet kent bij voorkeur honds behandelen is zo langzamerhand gebleken. Verder is het vergelijk van menselijk en honds gedrag in een debat over effectiviteit van strafvormen onderhoudend, maar zonder al te veel waarde. Dat we daartoe vervallen omdat mevrouw Helder niet snapt of niet wil snappen hoe statistiek werkt is zorgelijk. Het betekent wat mij betreft dat we langzaam afglijden naar het bedenkelijke niveau van deze Lilian Helder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Marco Bouman

Lilian Helder had natuurlijk volkomen gelijk en de door andere politici geciteerde onderzoekers (o.a. Nieuwbeerta) geven dat in hun onderzoek aan, maar aan bij de PvdA (Jeroen Recourt) kunnen ze of niet lezen of verdraaien ze bewust de uitkomst van een onderzoek.

Simpel gezegd: dat taakstraf ‘beter’is dan gevangenisstraf zou moeten blijken uit de lagere recidivecijfers. Dit laatste blijkt op langere termijn niet te kloppen (>10 jaar) Maar erger nog is de aanname dat het vwb taakgestraften en gevangenisgestraften om eenzelfde groep mensen gaat en rechters dus ad random taakstraffen of gevangenisstraffen uitdelen. Wat natuurlijk niet zo is.

Los daarvan zeggen recidivecijfers überhaupt weinig over het effect van straffen en de voorkoming ervan heeft al helemaal NIETS met het doel van straffen te maken. Maar dat zal voor hier wel te ingewikkeld zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@9: wat een onzin. Taakstraffen, die door een rechter opgelegd kunnen worden, bestaan nog geen 10 jaar, dus recidivecijfers over een periode van meer dan 10 geleden bestaan helemaal niet.

de aanname dat het vwb taakgestraften en gevangenisgestraften om eenzelfde groep mensen gaat

Wie neemt dat aan? De rechters iig niet. Het is juist de bedoeling van taakstraffen, dat zij voor minder zware criminelen gebruikt worden. Volgens mij neemt niemand aan, dat het om dezelfde groepen gaat. Dat leek me nu juist altijd een kritiekpunt, dat taakstraffen soms voor te zware vergrijpen op werden gelegd, en dat de rechters dus te veel onderscheid tussen die verschillende groepen maakten.

de voorkoming ervan heeft al helemaal NIETS met het doel van straffen te maken

Dat is niet te moeilijk hoor. Als wraak het enige doel is (bijvoorbeeld), heeft voorkoming van recidive daar niets mee te maken. Voorkoming van herhaling vind ik wel een van de belangrijkste doelen van straffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Rob

“Los daarvan zeggen recidivecijfers überhaupt weinig over het effect van straffen en de voorkoming ervan heeft al helemaal NIETS met het doel van straffen te maken. Maar dat zal voor hier wel te ingewikkeld zijn.”

Ja, die vereenvoudiging is echt heel lastig te begrijpen :)

 • Vorige discussie