De logica van de ChristenUnie

Een klompje cellen is nog geen mens

De ChristenUnie is tegen het selecteren van embryo’s op erfelijke vormen van kanker. […] Bij kunstmatige bevruchting is vaak sprake van embryo’s die overblijven en worden vernietigd. De ChristenUnie beschouwt die embryo’s als beginnend menselijk leven dat moet worden beschermd.

De ChristenUnie heeft een toelichting over haar standpunt betreffende het selecteren van embryo’s tijdens IVF op haar site gezet. Bovenstaande tekst geeft de spagaat waarin de partij zich bevindt goed weer. Samengevat zegt de partij: “Wij zijn tegen selecteren op erfelijke factoren van embryo’s tijdens IVF omdat wij tegen IVF zijn”, terwijl dát standpunt nergens terug is te vinden. Niet in de verkiezingsprogramma’s, nog op de site.

Daarbij is de redenering in de uitleg aantoonbaar foutief. Er wordt niks méér beschermd, het saldo van vernietigde embryo’s blijft gelijk.

In de laatste paragraaf van de uitleg wordt het nog leuker:

Is er nog wel ruimte voor mensen met ziektes, handicaps en aangeboren afwijkingen?

Wat is dat nou voor een vraag? Het is alsof je je afvraagt of een maatregel om het aantal verkeersdoden te beperken nog wel ruimte laat om te sterven. Natuurlijk is die ruimte er. Er zullen altijd mensen zijn die dit soort diagnostiek niet willen toepassen, en er zullen altijd mensen zijn die door het systeem glippen. De eigenlijke vraag van de CU zou moeten zijn “Is er ruimte voor meer gezonde mensen?” En die vraag zal zelfs de CU met ja moeten beantwoorden, denk ik zo.

Laat ik het juweeltje “Gezondheid is belangrijk, maar moet niet overgewaardeerd worden” er maar uitlaten, want daar is al genoeg over gezegd. De uitsmijter, door velen over het hoofd gezien, wilde ik nog wel even aanstippen:

De ChristenUnie is overigens niet tegen onderzoek tijdens de zwangerschap naar erfelijke ziektes.

Dus, zodra het kind aan het groeien is in de buik, dan mag er wél gekeken worden naar erfelijke ziekten? Wat is dit voor een hypocriet standpunt? Elke erfelijke afwijking kan worden vastgesteld vóór de 24 weken zwangerschap, de wettelijke termijn waarop abortus nog in alle gevallen toegestaan is. En wat zullen mensen doen die zo’n kankergen in zo’n laat stadium constateren? Precies.

En als klapper op de vuurpijl: prenatale diagnostiek is gevaarlijk. Eén procent van alle vlokkentesten en vruchtwaterpuncties eindigt in een spontane abortus. Aangezien dit soort testen al gedaan worden bij kansen op een afwijkinge die onder de één procent liggen, heeft dat in de praktijk tot gevolg dat er op dit moment méér gezonde ongeboren kinderen overlijden dan dat er ongezonde gevonden worden met deze tests.

Je kan dus concluderen dat de CU door haar standpunt er juist voor zal zorgen dat er méér abortussen zullen plaatsvinden, en dat er méér gezonde zwangerschappen afgebroken zullen worden.

ChristenUnie, tel uit je verlies.

 1. 1

  De mooiste vorm van selectie is natuurlijk vóór het aangaan van een relatie je te laten onderzoeken op erfelijke problemen, voor zover die niet al bekend zijn.

  En als die er zijn bij een van de partners, of misschien wel bij beide partners, van voortplanting af te zien.

  Als het echter mogelijk is embryo’s te onderzoeken zou ik het voor die paren mogelijk maken een goed embryo te laten selecteren, uiteraard wel op eigen kosten.

  Vanzelfsprekend allemaal op vrijwillige basis. De kosten van het algemeen vooronderzoek komen dan voor rekening van het ziekenfonds, de kosten van IVF en embryoselectie komen voor eigen rekening.

 2. 2

  IVF betalen is veel kosteneffectiever dan subsidie van extra kinderen.

  Over niet zo lange tijd zal in NL 10% van de kinderen dmv IVF geboren worden, is de verwachting.

  Economisch gezien stelt een IVF-behandeling niks voor op de toegevoegde waarde aan de economie van een kind. Gewoon gratis houden die behandeling dus.

 3. 4

  @3: ja, maar de selectie is toen door God zelf gemaakt. Dat moest ook wel, want Hij kon natuurlijk niet het risico lopen, dat Zijn zoon gehandicapt ter wereld zou komen.

  Eigenlijk vreemd dus, dat christenen daar problemen mee hebben, omdat je uit het verhaal zelf af kunt leiden, dat God zelf wel een selectie maakte.

 4. 5

  @Joost: Ik was al eerder tot de conclusie gekomen dat deze actie wel degelijk past in een strategie van partijen die tegen IVF zjn.

  @1: Ja zo makkelijk is het dus niet. Er zijn veel erfelijke ziektes die zich alleen bij jongens of juist meisjes manifesteren (en waar men dus niets merkt van het dragerschap) en in de overerving van genen zit ook nog eens een kansenspel. De kans is aanwezig dat iemand het defecte gen helemaal niet krijgt.

  Dat is nou net het voordeel van IVF, je kunt de kans in een zekerheid veranderen, door precies die embryo’s terug te plaatsen die het betreffende gen niet bevatten.

  Of ben jij voor een screening van de hele bevolking (op kosten van het ziekenfonds particuliere zorgverzekeraars)? Dat lijkt me dan meteen een heel stuk duurder af dan in die zeldzame gevallen zo’n behandeling betalen. Dat nog even los van de ethische bezwaren van het iedereen verplichten zijn DNA af te staan en de risico’s van het misbruik daarvan door zorgverzekeraars (en anderen).

 5. 6

  “Samengevat zegt de partij: “Wij zijn tegen selecteren op erfelijke factoren van embryo’s tijdens IVF omdat wij tegen IVF zijn”, terwijl dát standpunt nergens terug is te vinden. Niet in de verkiezingsprogramma’s, nog op de site.”

  Nou, in het eerste citaat staat toch wel zoiets (bij IVF worden gewoonlijk embryo’s weggegooid en daarmee dus beginnend leven en dat mag niet van God).

  Daarnaast valt uit de standpunten over geslachtskeuze en abortus ook wel af te leiden hoe de CU hierover zou denken.

 6. 7

  @5 Ik dacht eigenlijk alleen aan degenen die erfelijk belast zijn, die erfelijke afwijkingen in de familie hebben. Huisartsen zijn hier bijvoorbeeld vaak van op de hoogte, bij een medische keuring worden ook vragen in die richting gesteld. Dus zelfs zonder nader onderzoek kan er al een indicatie zijn.

  Nu kan de CU wel menen dat een gehandicapt kind de wil van God is, maar volgens mij heeft die er helemaal niks mee te maken, helemaal niet als je het af kan lezen van de genen.

  Ik weet niet of de CU tot die richting behoort, maar er zijn protestanten die menen dat zoiets een straf van God is voor het slechte leven dat je leidt, net zoals veel geluk en rijkdom een beloning is voor het goede leven dat je leidt. Ze zijn erg selectief in het toedichten van de invloed van hun God, de ene keer weer wel en de andere keer weer niet. In dat opzicht verschillen ze niet noemenswaard van vele primitieve geloofsvormen.

 7. 8

  @3 Misschien heb je wel gelijk, tenslotte worden er dan ook enorme uitgaven aan medische behandelingen bespaard en is het uiteindelijk de redding van het systeem: voorkomen is beter dan genezen of levenslang behandelen.

  Ook dat ethische, ik heb er maar moeite mee in het debat. Vraag aan een vlo: “heb je een zinvol bestaan?” “Ja, nou en of” zal die antwoorden. Niettemin knijpen we hem achteloos dood als ie in de buurt is…. muggen slaan we onmiddellijk dood. En niemand ter wereld kan een vlo of een mug maken! Een defect embryo daarentegen dient beschermd te worden of het leven ervan afhangt (en wordt samen met de goede uiteindelijk toch weggekieperd).

 8. 9

  maandag 2 juni 2008 CU eerst wel eens met embryoselectie (NRC)
  Rotterdam, 2 juni. Een prominent lid van de ChristenUnie, Henk Jochemsen, heeft bij zijn advies aan staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) ingestemd met ruimere mogelijkheden voor embryoselectie.

 9. 10

  @9: Dat zou betekenen dat de hele rel ontstaan is doordat Jochemsen niet op heeft zitten letten. Wel kut dan, hoe de PvdA publiekelijk neergemaaid wordt, omdat ze bij de CU zitten te suffen en vervolgens met grof geschut hun fout ongedaan proberen te maken.

 10. 12

  @ topic, met ander woorden Bussemaker/pvda heeft genoeg argument waarmee CU om de oren kunnen slaan. en nu maar hopen dat zij die ook gaan gebruiken

 11. 14

  en inmiddels krijgt de CU verkapte steun van het CDA, immer bereid via sluipwegen een ander een hak te zetten, door zich verontwaardigd te tonen over het snode doorgaan van de onderzoeken in het zuiden des lands… die hebben namelijk verklaard helemaal geen aanvullende beslissing nodig te hebben.