De Grondwet is dope!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Boekvoorkant Grondwet voor DummiesHet door kamerlid Dubbelboer (PvdA) losgelaten luchtballonnetje om de grondwet opnieuw te schrijven in modern Nederlands, is overgenomen door minister Pechtold.

Het idee is daarmee de grondwet toegankelijker te maken. En ik neem aan daarmee ook de steun voor de inhoud omhoog zou moeten gaan.

Wat vindt u, zou het goed zijn onze grondwet in de volgende vorm te schrijven:

Artikel 13.1 Email is geheim, tenzij iemand denkt dat je terrorist bent.

Ik voel trouwens weer een project aankomen. Zucht.

Reacties (39)

#1 Joost

Verzoek tot aanpassing van artikel 13.1:

Artikel 13.1 Email is geheim, tenzij wij vinden dat jij een terrorist bent.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

Misschien nog beter:
Artikel 13.1 Email is niet geheim tenzij je kan bewijzen dat je geen terrorist bent of binnenkort wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Caprio

Ik stel voor om de politiek dichter bij de burger te brengen dat we de hele tweede kamer en de regering door debielen vervangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@Caprio: Uhhhh, hoe merken we het verschil? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Larie

@Steeph: Dat kunt u niet menen toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Spuyt12

@Caprio: Dat is jaren geleden al onsuccesvol gedaan. Niemand merkt blijkbaar het verschil. Misschien zijn apen een beter idee? Twee voordelen. Je kan zien dat ze niet geheel menselijk zijn (Oké, oké Lubbers…), en ze beleggen al jaren beter dan mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

Nee, maar ik moest aan een turingtest denken. Hoe kan je bepalen (zeker bij het huidige taalgebruik) of iemand een “normale” of een debiele parlementarier is?

Maar even terug tot de oorspronkelijke vraag.
Zelf denk ik niet dat je de grondwet moet herschrijven. Maar een goede samenvatting, inclusief iets over de achterliggende motieven indertijd, lijkt me geen overbodige luxe.
Tuurlijk zijn die er al, maar dan eentje waar we (via het parlement) achter kunnen staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

De grondwet herschrijven in modern nederlands. Ik neem aan dat de inhoud gelijk gaat blijven en dat discussies alleen gaan over of de betekenis in modern Nederlands gelijk is aan de betekenis in het klassiek gestelde stuk. Dat gaat dus een inhoudelijke discussie worden waarbij eventuele wijzigingsvoorstellen de prullenbak ingaan omdat het alleen gaat om een vertaling. Ik weet niet of we daar parlementaire energie aan moeten gaan besteden. Het is al niet altijd duidelijk waar de tijd van de tweede kamer aan wordt besteed, als deze vertaling er bij komt wordt het mij echt onduidelijk waar het in dit land om gaat.

@Steeph
Email is niet geheim tenzij je kan bewijzen dat je geen terrorist bent of binnenkort wordt.
Je kan wel eens gelijk hebben. Dit past geheel in de herinvoering van de bewijsvoering volgens de inquisitie: u bent beschuldigd, bewijst u uw onschuld maar. Dit komt de laatste tijd toch wel weer erg vaak terug.
Kijk maar uit met die herformulering van de grondwet. Een kromme zin met foute betekenis is gauw gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk

Luther vertaalde het evangelie ook naar begrijpelijke taal. Daar waren de heren in Rome niet blij mee. Gevolg: godsdienstoorlog en een eigen geloofsgemeenschap. Dat kan nog wat worden als we het nederlandse (wet)boek der (wet)boeken gaan vertalen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hagel

Onze grondwet is sowieso bagger. Achter elk artikel staat wel “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”.

En die wet wordt niet getoetst aan de grondwet.

En dat zou natuurlijk ook niet kunnen, want dan zou de wet getoetst moeten worden aan een grondwetsartikel waarin staat dat de wet alle voorwaarden regelt.

En wie kent die grondwet nou? Een voorbeeld.

Artikel 52:
1. De zittingsduur van beide kamers is vier jaren.

Onze vorige verkiezingen waren op 22 januari 2003. De volgende op 16 mei 2007. Ik heb gemaild met de Kiesraad, en die geven als reden:

“De op 22 januari 2003 gehouden verkiezingen waren echter naar aanleiding van de ontbinding van de Tweede Kamer. Gelet op dit feit en het doorlopen van het bepaalde in de artikelen C 2 en C 3 van de Kieswet is de zittingsduur van de huidige Kamer dus iets langer dan vier jaar. De kandidaatstelling vindt in dit geval ingevolge artikel F 1, tweede lid, van de Kieswet op dinsdag 3 april 2007 plaats. Vervolgens bepaalt artikel J 1 van de Kieswet dat de stemming plaats vindt op de drieënveertigste dag na de kandidaatstelling, dit komt uit op woensdag 16 mei 2007.”

Dan betekent zo’n grondwet wel veel hè, als je iets langer (vier maanden) in de kamer kan blijven zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

Ik betwijfel ten zeerste dat de “gewone man” (m/v) de grondwet gaat lezen, ook na deze “vertaling”. Waarom zou je het dan nog gaan vertalen?

@HansR: Het kan nog erger hoor. Je kunt tegenwoordig ook beschuldigd worden van terrorisme, zonder dat de bewijsvoering je bekend wordt gemaakt (mbv. geheime AIVD-informatie), zodat je niet eens je onschuld kunt bewijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HansR

In een populaire versie zou artikel 1, dat discriminatie verbiedt, kunnen luiden: blijf met je poten van een ander af, grapte Pechtold. citeer ik NU.nl uit de hierboven weergegeven link.

Artikel 1 is:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Volgens mij doelt Pechtold op artikel 11:
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Hij moet de grondwet niet vertalen. Hij moet ‘m lezen.

@Bismarck
Inderdaad. Er moet wel vooruitgang zijn natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 dr Banner

De Kindergrondwet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Caprio

Ik weet niet precies wat de achterliggende bedoeling van het domme voorstel is, maar als dat is om de burger meer vaderlandszin en/of kennis van grondrechten bij te brengen, dan moet men op de Amerikaanse tour gaan, dat werkt uitermate effectief. Maar goed, dat wil men dan weer niet, omdat het Amerikaans is enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 obsidiaan5

In Modern Nederlands houdt volgens mij in: volgens het nieuwe groene boekje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 HansR

@Caprio
Wat is dan die Amerikaanse tour?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hiram

Ik vind elke burgerlijke grondwet een onleesbare rot-grondwet. Zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 lmgikke

Die vertaling is niet bedoeld om de grondwet dichter bij de burger te brengen. Het heeft een andere reden.

Het jarenlang bezuinigen op onderwijs heeft er toe geleid dat de rechters die er de komende jaren bijkomen niet meer kunnen lezen.

Een grondwet met simpeler taalgebruik is dus noodzakelijk voor de continuiteit van onze rechtspraak

;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Sazzterix

De Nieuwe avonturen met de Jip-en-Janneke-Grondwet…..jippie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Larie

@Redaktie: Hulde voor het nieuwe Bushplaatje linksbovenin,LOL:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Steeph

@lmgikke: :-)))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Caprio

Amerikaanse methode: Elke ochtend vanaf de kleuterschool kinderen het volkslied laten zingen met de hand op het hart en hoofddoek en petje af, en tijdens de geschiedenislessen een 90% nadruk op de glorie en onoverwinnelijkheid van Nederland, de monarchie, en God, terwijl de bevrijding van de Nazi’s geheel aan Bernhard toegeschreven wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Caprio

Mijn tweede voorstel na onoverkomelijke bezwaren van het eerste, is om kinderen gewoon fatsoenlijk Nederlands te leren, ipv de grondwet te vereenvoudigen. Het is het paard achter de wagen spannen: eerst bezuinigen op onderwijs en dan de grondwet moeten vereenvoudigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 lmgikke

Het versimpelen van de taal leidt tot versimpelen van de maatschappij. De nuances verdwijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sascha

Men zou eens kunnen beginnen nieuwe wetgeving in begrijpelijk Nederlands te verwoorden. Het nieuwe artikel met betrekking tot mensenhandel, 273a Strafrecht, is daar een mooi voorbeeld van. Het hoeft echt niet allemaal in Jip en Janneketaal maar hier worden mensenhandel, orgaanhandel, slavernij, gedwongen prostitutie en leeftijdsgrenzen zodanig door elkaar gehusseld dat je er zonder arceren en doorhalen geen hout meer van snapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 HansR

@Caprio
OK, iets dergelijks had ik op het netvlies

@Sacha
Laat eens zien dat artikel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 mescaline

En alstie af is, wie leest de eenvoudige grondwet dan ? Artikelen in Trouw, Telegraaf, NRC, VK ? Helemaal nuttenloos.

Libelle, Margriet, Yes, lespakket, Esta en verplicht op alle weblogs.

Ik doe mijn best om de zin ervan in te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Larie

Is this a room for an argument?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Sascha

Artikel 273a

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:
1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;
2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;
4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;
5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;
7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;
8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken.

3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:
1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;
2°. de persoon ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd, de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

4. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer verenigde personen onder de omstandigheid, bedoeld in het derde lid, onder 2°, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

6. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

7. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 mescaline

@29 Sja, je ontkomt toch niet aan het nauwkeurig omschrijven wat niet mag. “Profiteren van en meewerken aan uitbuiting van iemand wordt gestraft enz.”, dan moet je toch de uitbuiting omschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 HansR

@Sacha
Poging tot vertaling (versimpeling) met behoud van begrip:

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

a) degene die een ander onder elke willekeurige bedreiging of gewelddadige handeling misbruik maakt van zijn of haar lichamelijke mogelijkheden of organen.

b) degene die een ander uitbuit met gebruik van van zijn of haar lichamelijke mogelijkheden of organen.

2. De schuldige wordt gestraft:

a) met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien het slachtoffer nog geen 16 jaar is.

b) met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie indien zwaar lichamelijk letsel is aangebracht

c) met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie indien de dood het gevolg was.

Opm: lid 4 van het oorspronkelijke artikel snap ik eigenlijk niet.

Conclusie: begrijpen en versimpelen van zo’n wetsartikel is niet simpel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 HansR

@Larie
Is this a room for an argument?
Yes

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mescaline

@HansR, is dit de versimpeling die Pechtold wil ? Dat ons volk hier dan warm voor loopt, neu…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Sascha

Zonder MvT is dit artikel vrijwel niet te doorgronden. Lid 1.1 heeft het over het werven en het logistieke proces rond mensenhandel, lid 1.4 gaat over het dwingen tot arbeid (slavernij) en het op enige wijze meewerken daaraan. Denk ik.
Ik heb 1.1 tien keer moeten lezen voordat ik er achter kwam dat “heeft” het einde van een bijzin was en niet hoorde in het rijtje “werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Degtyarev Pekhotny

Gefeliciteerd jij hebt de prijs gewonnen “persoon die er t meest van gelezen heeft”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Sascha

Dank u wel. Ik ga door voor de koelkast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 HansR

@Sacha
Mmm… Ik moet ’t ook nog ’n (paar) keer lezen. Duistere tekst. Die koelkast mag je hebben.

@mescaline
ik weet niet of pechtold dit wil, ik probeerde alleen eens een versimpeling toe te passen en dat werkt dus slecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 esgigt

Art. 1 De regering bestrijdt het terrorisme met harde hand.

Art. 2 Iedere burger is een terrorist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Kalief

Artikel 13.1 Als jouw email geheim is, ben je een terrorist.

 • Vorige discussie