De Europese democratische illusie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Met de pakkende titel “Het Parlement wordt gezien als de belangrijkste beslissingsbevoegdheid” kwam er weer een persbericht over Europa voorbij.
Heel bijzonder om te lezen dat volgens een recent groot onderzoek de meeste Europeanen het Europarlement aanwijzen als de machtsfactor in de EU. Maar vervolgens geeft het persbericht verder geen uitleg van de werkelijke situatie. Het Europarlement heeft namelijk heel weinig macht. Kennelijk is men er dus in geslaagd de illusie te wekken dat het parlement, een gekozen orgaan, de democratische bewaker in de EU is. Zo hou je de mensen zoet.


Helemaal leuk wordt het als je de andere vraag en antwoorden ziet. Het grootste deel van de mensen wil inderdaad dat het Europarlement het orgaan is dat de beslissingen neemt.

Misschien moet iemand ze dan even uitleggen dat de “nieuwe” EU grondwet, die nu overal zonder referendum stilletjes wordt ingevoerd, alleen maar wat kosmetische aanpassingen doet aan de macht van het Europarlement en dat het toch vooral de Raad is die de beslissingen neemt. En die mag je niet kiezen en die mogen in beslotenheid beslissingen nemen.

Reacties (40)

#1 Freek

Pff Balkenende heeft een veel sterker democratisch mandaat dan de Nederlandse delegatie in het Europees parlement, bij die verkiezingen komt maar 30% van de mensen opdagen.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@Freek: Dus een democratische verkiezing voor een NEDERLANDS parlement (70% opkomst) waar vervolgens een coalitie uit komt (representativiteit nog maar 40%) die 1 persoon sturen om te beslissen achter gesloten deuren zonder debat, is democratischer dan een europarlement dat dezelfde rechten zou kunnen hebben als bv in NL?
En waarom komt er nu maar 30% opdagen denk je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Odoakerston

Tering waarom moet elk kutblog zon debiel image-script hebben tegenwoordig, is dat web 2.0 ofzo? Geef me gewoon een link naar het bronbestand met een klik op het plaatje, PFFFF. Waarom vindt ongeveer iedere griek iets van de EU trouwens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Freek

Absoluut, want vergeet niet dat ook de nederlandse europarlementariers het niet met elkaar eens zijn en een beslissing van het europees parlement, net zo goed als een beslissing van de nederlandse regering, waarschijnlijk maar op een kleine meerderheid steunt. En je dus net zo goed 60% van die 30% opkomst kunt nemen als jij 60% van de 70% opkomst bij Nederlandse parlementsverkiezingen neemt.

En ten tweede denk ik niet dat maar 30% komt opdagen omdat het europees parlement niet dezelfde rechten heeft als het nederlandse parlement, dit onderzoek laat namelijk zien dat het publiek dat helemaal niet weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Er mag wel bij gezegd worden dat het misverstand het grootste is bij de recent toegevoegde staten. Die weten nog niet beter. De Nederlanders daarentegen zijn gewoon dom/naief en willen dat niet toegeven (gezien het lage % DK).

Overigens lijkt deze poll me wel een mooie legitimatie om met de eerste Europese grondwetswijziging te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Rik

Hehe, das fijn… Parlementen komen toch alleen maar met rare ideeen :-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Freek: Denk je niet dat die misinformatie verandert op het moment dat het Europarlement wel macht heeft en zichtbaar (zeg voor de pers interessant) beslissingen neemt die iedereen raken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Freek

Eerder een mooie legitimatie om wat meer geld in het onderwijs te pompen, hoe kun je deze poll als argument gebruiken om meer macht naar het Europees Parlement te schuiven omdat het volk dat zou willen, als deze zelfde poll aantoont dat datzelfde volk geen flauw benul heeft waarover het praat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Freek

*Er had natuurlijk een vraagteken achter mijn bericht gemoeten, al is de vraag puur retorisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Freek

@8 Dan zou de publieke opinie veranderen van een onterecht geloof in de macht van het europese parlement naar een terecht geloof in de macht van het europese parlement. Waarom zou dat meer stemmers naar de stembus lokken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@9: Dat heet democratie. Ongeacht het benul van het volk, heeft het volk het voor het zeggen. Soort gewoonte in dit deel van de wereld, de laatse 90 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Freek

@12 In diezelfde (overigens representatieve en niet directe) democratie is het gebruikelijk je tegenstanders in een debat te overtuigen met kwalitatieve argumenten ipv het schermen met aantallen medestanders die (bewezen) geen enkele kennis van zaken hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Christian

Ach, de meeste mensen zullen geen flauw idee gehad hebben wat die drie eu-onderdelen doen en zijn aangeslagen op het woord ‘parlement’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: Die gewoonte ken ik niet. Over het algemeen wordt er geregeerd (en wetten aagenomen/verworpen) bij (kamer)meerderheid, niet op grond van de kwaliteit van argumentatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jay

@Freek: Eens en niet. De massa heeft inderdaad geen flauw benul (maar er wordt ook weinig voorgelicht/onderwezen op scholen). Het is dan ook inderdaad een zwaktebod om die massa zijn zin te geven, maar voorlopig is er geen beter alternatief. Tenzij je aristocratie natuurlijk beter vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kim

De Nazi’s hebben er ± 66 jaar over gedaan om hun normen en waarden aan te passen ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 kim

Misschien moeten we presidentsverkiezingen invoeren in de EU ? Ik ben bang dat daar ook niet veel goeds uitkomt ..Een herhaling van geschiedenis of zo ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Rene

can…. not….. resist….

Van 1867 tot 1933, 1872 tot 1939, 1878 tot 1945, 1933 tot 1999, 1939 tot 2005 of 1945 tot 2011?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Meester

Zou toch leuk zijn deze mensen te vertellen dat wat zij denken niet waar is.
50% van de nederlanders denkt dat het EP het machtigste orgaan is, 60% vindt dat dat zo zou moeten zijn.
Terwijl 60% tegen een supranationale unie was en het vooral intergovermenteel wilde houden.
Als we nu zouden uitleggen wat niet het supranationale EP maar de intergovermentele raad, het belangrijkste orgaan is. Hoe zou die nederlander dan reageren?
a) Belachelijk
b) Nou dat is dan verkeerd, EP zou belangrijker moeten zijn
c) Nou dat valt dan weer mee.
d) Goed, dit wil ik graag.

Ik denk dat die zou roepen dat he belachelijk is, maar wie ben ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 kim

Zodra de Europese bank zijn rentetarieven niet verlaagd ,dan voorspel ik jullie dat de economie in augustus in de USA weer prima draait en dat wij hier in een nog diepere recessie en inflatie komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 kim

We hebben nu 2 procent inflatie (ik ben geen econoom) . Maar een klein kind kan zien dat de euro te duur wordt en dat er binnenkort net als in de USA niks meer uit te geven is .Polen doet het nu misschien goed ,maar daar merken wij verdomd weinig van als gewone burgers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 kim

Hillary Clinton wordt president ,in Augustus moeten we om de boel stabiel te houden door veel te investeren in de dollar .Laten we hopen dat er tussentijds geen escalatie ontstaat in Iran ,dat zou een derde wereldoorlog aankondigen.Laten wij hopen dat er meer geld gestopt wordt in waterstof technologie en zonne-energie .
Ik verveel me …Ik denk dat ik straks maar even wat tasjes dieven van hun scooter ga doodrijden ! Hoogste straf … Werkstraf ?Dat noemen ze hier dan wetgeving …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 kim

De werkelijkheid is anders .De meeste invloed heeft de UK , bijna alles gaat hier en daar via downingstreet10.Kijken jullie nooit in de ochtend voor National Geographics begint naar downingstreet10 op TV ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 larie

“benul van het volk” @bismarck (u’r nick explaines it all)..jeez..wilders aan rechterzijde voorbij gesneld..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 larie

Het volk..godverdegodver (**(^&%*&^%$..U bent volk net zoals ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Gijs

@Bismarck (12): Het is echt een grote misvatting dat het volk het voor het zeggen heeft in een democratie. Dat is de definitie van populisme. Democratie betekend juist dat het volk dmv verkiezingen mensen kiest die in hun naam zich bezig houden met wat goed is voor het land: het algemeen belang, zoals dat in het traditionele liberalisme wordt genoemd. De volksvertegenwoordigers (en de regering die daaruit voort komt) worden niet betaald om te doen wat mensen zonder enig benul van wat er aan de hand is, willen, maar juist om zich voor die mensen wél in de inhoud te verdiepen en te doen wat goed voor iedereen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 larie

Plato de eerste communist..heersers, wachters en handwerkers. de handwerkers ( de Dommen) zijn zeker het volk in uw optiek en U? Volgende vakantie tijdje in de “grot” wie weet wat het losmaakt in u..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

@26: Wat is er Larie?

@27: Dat is toch niet de defenitie van demos (volk) kratos (macht/heersen). Weliswaar hebben we hier vertegenwoordigende democratie, maar dat is principieel nog steeds een situatie waarin vertegenwoordigers datgene doen wat het volk graag wil, anders worden ze niet verkozen. Daarop is ook hun hele legitimiteit in feite gestoeld. De regering van een land heeft alleen macht (geweldsmonopolie, monopolie op gijzeling) bij de gratie van de wil van het volk, niet omdat zij de wijsheid in pacht heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@20: Waar haal je dat getal vandaan (“60% tegen een supranationale unie was”)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Artigas

Steeph… waarom zo negatief over de EU?

Het Europees parlement is een goed voorbeeld van de supranationale EU. Met toch behoorlijk wat macht, zo kunnen ze de complete Europese Commissie naar huis sturen en controleren. (Het nadeel is wel dat ze alleen de commissie in ze geheel kunnen wegstemmen, niet 1 falend lid daarvan)

Het intergouvernementele Europa is daarentegen veel belangrijker. Zoals de Raad, waarin elke lidstaat vertegenwoordigd is. Hoe democratisch die beleidsmakers (ministers) gekozen zijn, is aan de lidstaten zelf.

Met het vergroten van de macht van het Europees parlement zal het intergouvernementele Europa afslanken.

Omdat we geen Europese politieke partijen hebben, en nauwelijks Europese media of een gemeenschappelijke taal ben ik geen voorstander van supranationale besluitvorming.

Voor middelgrote landen als Nederland zal ook onze stem in Europa minder betekenis krijgen, en onze regeringen minder te zeggen in eigen land.

NEE tegen meer macht van het Europarlement.
NEE tegen supranationaal Europa.

Ja, alleen voor intergouvernementeel Europa, een instituut dat slechts voor onze gemeenschappelijke waarden en handelsbelangen staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 HansR

Europa, ach Europa.
Ontvoerd en gebruikt.

*heft klaagzang aan*

Wat minder was ook goed geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Steeph

@Artigas: kort samengevat wil ik graag wat meer invloed uit kunnen oefenen, direct. Ik vertrouw die ministers en zo niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Yevgeny Podorkin

Attenoie!, je ging weer als een trein kim…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 larie

Ach Bismarck..skuus..ik ben niet bestand tegen dingen zoals “volk”. Ik waardeer je bijdragen, das zeker maar je stempels soms niet..zwart/wit..waar is het grijs denk ik dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Basszje

indien artigas’ plan wordt doorgevoerd is het heel wat anders dan wat nu idd het probleem is.

Ik zie liever trouwens een direct gekozen europarlement als uitvoerder van ‘Europa’ en daarmee dus idd alle dingen die handiger zijn om internationaal te doen.

Het probleem trouwens echt nu is ook dat het parlement amper middelen heeft om de commissie goed te controleren. Dat is ook het grote manco. De commissie en de ministers hebben de macht, niet het parlement. Een vertegenwoordiging zonder macht mag wellicht meepolderen, maar als het er op aankomt wordt het aan de kant geschoven. Zoals kinderen op een volwassenenfeest als slechte metafoor :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Gijs

@29 ik had het in mijn vorige post inderdaad over de nederlandse liberale vertegenwoordigende democratie, zoals we die kennen. Wanneer politici daarin alleen herkozen zouden worden als ze exact aan de wil van het volk hadden voldaan, dan zouden we wel een heel erg verdeeld parlement krijgen. Helaas lijkt het de laatste jaren wel deze kant op te gaan: mensen verwachten inderdaad van politici dat ze precies doen wat zij willen. Dit resulteerd zich in politiek cynisme. Mensen zouden zich eens wat meer in het systeem moeten verdiepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@35: Ik denk dat jij een hele andere beleving van het woord volk hebt dan ik, anders kan ik het ook niet verklaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 weerbarst

Odoakerston : kut images: volledig mee eens, wat een kut troep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Martijn ter Haar

Het via min of meer via rechtevenredige vertegenwoordiging gekozen parlement is veel democratischer dan het “first past the post”-systeem van de Europese Raad. Ik heb liever dat Joost Lagendijk voor mij het woord voert dan Maxime Verhagen. De Europese Raad heeft dan ook nog het vetorecht dat de besluitvorming stroperig maakt en een land als Cyprus belachelijk grote inspraak geeft in een belangrijke zaak als het lidmaatschap van Turkije.

 • Vorige discussie