De baarlijke klimaatonzin van Thierry Baudet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Rechtsfilosoof, historicus en columnist Thierry Baudet schreef vrijdag 27 januari een column Dood door de Broeikas (hier te vinden). Kennelijk geïnspireerd door het boek De Staat van het Klimaat van wetenschapsjournalist Marcel Crok brengt Baudet een aantal ‘sceptische’ argumenten die echter in de wetenschap zelf al lang als half waar of geheel onjuist zijn bestempeld. Een aantal klimaatwetenschappers reageerde onmiddellijk. Hun reactie volgt hieronder.

Wij zouden ons als natuurwetenschappers wel een paar keer bedenken voor we in NRC een artikel over rechtsfilosofie zouden schrijven. Dat is ons vak niet. Maar rechtsfilosoof Thierry Baudet ziet er geen been in over klimaatwetenschap te schrijven. Zijn gebrek aan kennis is echter pijnlijk.  Hij herkauwt diverse ‘tegenargumenten’ die door de wetenschap al lang zijn weerlegd. Hij baseert zich liever op het boek De Staat van het klimaat van journalist Marcel Crok dan op duizenden wetenschappelijke publicaties en tientallen verklaringen van alle wetenschapsacademies wereldwijd, en van alle relevante wetenschappelijke beroepsverenigingen.

De middeleeuwse warme periode was inderdaad warm, maar niet wereldwijd, en bovendien niet zo warm als nu. Het afgelopen decennium is onbetwist het warmste sinds 2000 jaar. Er zou in de middeleeuwen wijnbouw zijn in Engeland. Dus? Nu is dat weer het geval, ook in Nederland, en zelfs in Noorwegen wordt met wijnbouw begonnen.  Baudet’s argument snijdt geen hout.

De opwarming van nu zou komen doordat we uit de kleine ijstijd komen. Tja. Alle klimaatveranderingen uit het verleden hebben oorzaken, en die worden uitvoerig bestudeerd. De kleine ijstijd werd waarschijnlijk veroorzaakt door een langdurig zonneminimum en wellicht ook door verhoogde vulkanische activiteit. De huidige opwarming is alleen te verklaren door de toename van broeikasgassen, vooral kooldioxide. Deze toename is door mensen bewerkstelligd. Andere mogelijke  oorzaken, zoals de zon en natuurlijke variaties worden permanent onderzocht, maar hun rol bij de huidige opwarming blijkt steeds nihil tot bescheiden. De hedendaagse temperatuurstijging verloopt wellicht sneller dan ooit in het verleden het geval is geweest, in ieder geval veel sneller bijvoorbeeld dan de overgang van een ijstijd naar een gematigd klimaat.

De opwarming is, in tegenstelling tot wat Baudet beweert, geenszins gestagneerd in de afgelopen 10 jaar. Er zijn natuurlijke variaties, vooral door oceaanbewegingen, maar de onderliggende trend van opwarming, ongeveer 0,18 graden per 10 jaar, is onmiskenbaar. Wat Baudet doet is kort na hoogwater langs de vloedlijn lopen om uit die waarneming te concluderen dat de zeespiegel daalt.

Opinies kunnen verschillen over vragen als: welke risico’s willen we als samenleving nemen? Wegen de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan op tegen de kosten? Kan het geld beter anders worden besteed? Een rechtsfilosofische beschouwing over dergelijke kwesties zou een welkome aanvulling op het debat zijn. Daarin kan Baudet dan zijn vakkennis kwijt, in plaats van onjuistheden te debiteren over de feiten van een wetenschapsdomein waarvan hij overduidelijk geen kaas heeft gegeten. Wellicht is het een idee een inleidende cursus klimaatverandering te volgen alvorens dit soort stukken te schrijven.

Dr. Ir. Ernst Schrama, Technische Universiteit Delft
Dr. Roderik van de Wal, Universiteit van Utrecht
Dr. Jan Wuite, Universiteit Luxemburg
Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga, Universiteit Wageningen,
Dr. Bart Verheggen, Planbureau voor de leefomgeving.

 

Reacties (25)

#1 Mies ter Ize

“De middeleeuwse warme periode was inderdaad warm, maar niet wereldwijd, en bovendien niet zo warm als nu. Het afgelopen decennium is onbetwist het warmste sinds 2000 jaar.”

Dat zijn boude beweringen.

Dat het middeleeuwse klimaatoptimum niet wereldwijd gold, is een theorie, maar wordt niet door ondersteund door onderzoek op het zuidelijk halfrond. Juist onderzoek in de Etosha Pan lijkt erop te duiden dat er toentertijd een relatief warme periode was met natte condities.

Bovendien is het selectief om een periode van tien jaar na 2000 te vergelijken met de middeleeuwse warme periode. Er zijn geen methoden beschikbaar om na te gaan of er destijds ook niet een zo’n warm decennium is voorgekomen.

 • Volgende discussie
#1.2 pedro - Reactie op #1

“Dat het middeleeuwse klimaatoptimum niet wereldwijd gold, is een theorie, maar wordt niet door ondersteund door onderzoek op het zuidelijk halfrond. Juist onderzoek in de Etosha Pan lijkt erop te duiden dat er toentertijd een relatief warme periode was met natte condities”

Ik snap je niet helemaal. Je lijkt te willen beweren, dat het klimaatoptimum in de middeleeuwen niet ondersteund wordt met bewijs vanuit het zuidelijk halfrond, en vervolgens haal je een onderzoek aan, dat daar als bewijs voor kan dienen.

 • Vorige reactie op #1
#1.3 Mies ter Ize - Reactie op #1.2

De stelling, verwoord door de vijf auteurs, is dat de middeleeuwse warme periode vooral een regionale gebeurtenis was, die met name betrekking had op zeg maar Noordwest Europa. Daarentegen komen er steeds meer aanwijzingen dat het middeleeuwse klimaatoptimum wel een wereldwijd verschijnsel was.

#1.4 majava - Reactie op #1.3

Je hoeft je niet blind te staren of er nu wel of niet voldoende dekking is over de gehele aarde. Je kunt nu eenmaal niet overal materiaal vandaan trekken om een reconstructie te kunnen maken. Ik ben van mening dat de MWP gewoon over de gehele aarde gevonden kan worden. Maar, en daar gaat het ook bij de LIA om, niet overal op het zelfde moment en niet overal even sterk. Het resultaat is dat als je alles wel op een hoop gooit omdat je (duh!) wilt kunnen vergelijken met de huidige gemiddelde temperatuur, je gewoon lager uit komt. Wat is daar zo moeilijk aan?

#2 Faltung

Ik ben ook een klimaat-dilletant, wat ik pijnlijk laat blijken door argeloos cherry-pickend naar wikipedia te verwijzen, waarin wel degelijk methodes genoemd worden om na te gaan of er eerder zo’n warm decennium is voorgekomen – ook voor het zuidelijk halfrond. Is het nu zo dat dat Etosha Pan onderzoek deze bevindingen onderuit haalt?

http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_record_of_the_past_1000_years

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Bismarck - Reactie op #2

In die link wordt toch duidelijk toegegeven dat er nogal wat onzekerheid/onbetrouwbaarheid in de proxymetingen zit:

The apparent differences between the quantitative and qualitative approaches are not fully reconciled. The reconstructions mentioned above rely on various assumptions to generate their results. If these assumptions do not hold, the reconstructions would be unreliable. For quantitative reconstructions, the most fundamental assumptions are that proxy records vary with temperature and that non-temperature factors do not confound the results. In the historical records temperature fluctuations may be regional rather than hemispheric in scale.

Het zit er dik in dat daardoor een resolutie van één decennium (voor een globaal gemiddelde) niet erg haalbaar is, dan wel een groot betrouwbaarheidsinterval bevat.

Het is ook niet toevallig dat er nogal wat discussie is over omvang en aard van de MWP: De metingen zijn nu eenmaal aanmerkelijk onbetrouwbaarder dan die van de laatste twee eeuwen en zeker van de laatste drie decennia, waarvoor we respectievelijk thermometer- en satellietdata hebben.

#2.2 Faltung - Reactie op #2.1

Ja, nee, die spreiding in die curves die zie ik ook. Maar geen enkele van die curves ondersteunt de conclusie dat er in de middeleeuwen een warmer decennium was dan nu. Maar goed, misschien zijn de (niet ingetekende) betrouwbaarheidsrit intervallen wel erg groot en is de spreiding tussen de verschillende curven kleiner dan die intervallen omdat ze allemaal van dezelfde foute aanname uitgaan – daar kan ik als eenvoudige Wikipedia-papegaai geen nadere duiding aan geven.

#3 T

Toch gaan er nu ook verhalen op over een komende afkoeling van de aarde. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming–Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html

Maar zelfs de wetenschappers zijn het er niet over eens of cycle 25 de temperatuur drastisch of slechts een beetje zal doen dalen.

Voor mij is in ieder geval duidelijk dat alles wat je hoort over het klimaat ‘klimaatonzin’ is. We meten pas een paar jaar redelijk nauwkeurig en zelf dan is er nog een discussie over de methode van meten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Steeph - Reactie op #3

Uhm, de wetenschappers zijn het er wel over eens hoor. Het zijn kranten als de Daily Mail die graag de zaken verdraaien.

http://metofficenews.wordpress.com/2012/01/29/met-office-in-the-media-29-january-2012/

http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2012/solar-output-research

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Hans Verbeek - Reactie op #3.1

Mee eens, Steeph. De kleine fluctuaties in de zonnestraling zullen ons niet in een Kleine IJstijd storten.
Laten we maar hopen dat Svensmark ongelijk heeft en dat het verzwakte magneetveld van de zon ook niet voor afkoeling gaat zorgen. Want we zijn over 20 jaar door ons aardgas heen.

#3.3 pedro - Reactie op #3

“We meten pas een paar jaar redelijk nauwkeurig en zelf dan is er nog een discussie over de methode van meten”

Is dat voor jou voldoende reden om het wetenschappelijke bewijs uit het raam te gooien en je vast te klampen aan verhaaltjes? Je mag van mij natuurlijk best kritiek hebben op het wetenschappelijke bewijs, en je begon goed, maar als je wetenschappelijk bewijs wil ontkrachten, moet je daar ander wetenschappelijk bewijs voor aan dragen.

Wetenschap is niet gewoon zo maar een andere mening en je kunt goud geld verdienen, als je aan weet te tonen, dat de opwarming van de aarde niet waar is, of niet door menselijke handelingen beïnvloed wordt.

 • Vorige reactie op #3
#3.4 vandyke - Reactie op #3.3

Precies Pedro. Je kostje is voor je leven gekocht en de nobelprijs krijgen is een formaliteit, als je kan aantonen dat MGW niet bestaat. Precies hetzelfde geldt als je kan aantonen dat evolutie niet bestaat of dat je kan aantonen dat de aarde plat is (wat natuurlijk wel zo is).

 • Volgende reactie op #3.3
#3.5 T - Reactie op #3.3

Wat is wetenschappelijk bewijs waard wanneer wetenschappers elkaar tegenspreken en het niet met elkaar eens zijn?

Ik klamp me niet vast aan verhaaltjes. Maar ik probeer beide kanten van de verhaaltjes te onderzoeken. Mijn persoonlijke conclusie is daarbij dat ik een derde verhaaltje nodig heb omdat beide verhaaltjes elkaar tegenspreken zonder duidelijk bewijs te leveren.

Na het lezen van alle verhalen weet ik dus nog steeds niets over het opwarmen van de aarde. Volgens sommige modellen is de temperatuur de afgelopen jaren wereldwijd gestegen. Maar wat wil dat zeggen wanneer we pas een paar jaar nauwkeurig meten en er nog steeds onenigheid is over de manier van meten? Moeten we meten 1 meter boven de grond? Of 2? In de schaduw, uit de schaduw? Onder of niet onder een boom?

Wanneer u me kan overtuigen, wint u de prijs ;)

 • Volgende reactie op #3.3
 • Vorige reactie op #3.3
#3.6 majava - Reactie op #3.5

Ik geloof niets van wat je zegt. Als je van jezelf zegt dat je beide kanten van “de verhaaltjes” probeert te lezen om tot een oordeel te komen, maar niet het vermogen hebt om een wetenschappelijke publicatie van een atmosfeerfysicus te scheiden van een blogpost afkomstig van een mijnbouw consultant en die dan wel met elkaar zit te vergelijken, dan is er iets mis met je kijk op objectiviteit. Maar dat is niet wat er met je aan de hand is, want in #4 kom je met een link naar de Daily Mail en bovendien sijpelt er wat van de ontkenners-memes door in je 2 reaguursels. Je hebt allang gekozen en je speelt dus een spelletje.

 • Volgende reactie op #3.5
#3.7 Rob - Reactie op #3.6

Snap dat dan. Hij is gewoon kritisch.

#3.8 Sjiek - Reactie op #3.5

Je kletst uit je nek.

 • Volgende reactie op #3.5
 • Vorige reactie op #3.5
#3.9 pedro - Reactie op #3.5

“Wat is wetenschappelijk bewijs waard wanneer wetenschappers elkaar tegenspreken en het niet met elkaar eens zijn?”
Van de 100 wetenschappers zeggen 95 het ene, 3 weten het niet, en 2 zeggen dat het niet zo is. Wie bent u om te kunnen zeggen, dat het woord van de 2 net zo veel waard is als het woord van die 95?

U overtuigen kan niet, want u bent al overtuigd. Als ik u nu vertel, dat een plus een drie is, terwijl de rest van de wereld zegt, dat het hoogstwaarschijnlijk twee is, hecht u aan mijn woord net zo veel waarde als aan dat van de rest van de wereld, als u consequent bent, tenminste. Dan zijn dat ook maar 2 verhaaltjes van gelijke waarde. Of beter gezegd: 2 of 3 verhaaltjes, want de uitkomst van het optelsommetje staat ter discussie, omdat ik daar een andere mening over heb verspreid.

 • Vorige reactie op #3.5
#3.11 Harry - Reactie op #3.3

Het is inderdaad wat je stelt, er gaan momenteel vanwege de klimaatopwarmingstheorie grote bedragen om. Voor Nederland is dat geloof ik € 18 miljard. Wie kun je dan nog geloven? De wetenschapper die zijn instituut overeind wenst te houden, een mijnbouwconsultant die er niets aan verdient, een internetblogje?
Een gezonde dosis scepsis lijkt mij geheel op zijn plaats.

 • Vorige reactie op #3.3
#3.12 pedro - Reactie op #3.11

Ik vertrouw in ieder geval niemand, die denkt, dat een wetenschappelijke publicatie te beoordelen is aan de hand van het geld, dat er voor uit is gegeven, en niet aan de hand van de inhoud van de publicatie. Zo sceptisch ben ik wel.

#4 Rob
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 MrOoijer

Mijn probleem met de man is dat hij Professor Rechtsfilosofie is. Als hij een belangrijke stroming vertegenwoordigt in het “logisch” denken van juristen, dan vrees ik voor nog veel meer gerechtelijke dwalingen in de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sjiek

Goed stuk van die wetenschappers en hopelijk komt Baudet met een rectificatie. Zou goed voor zijn wetenschappelijke authoriteit zijn tenzij hij dit allemaal doet uit politieke overwegingen. Dan is het gewoon een zak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 DrBanner

Als die kleine ijstijders wat meer C verstookt zouden hebben, hadden ze er warmer bij gezeten dan de optimale middeleeuwers de eeuwen daarvoor. Maar nee – ze waren meer bezig met nieuwe werelddelen ontdekken om te zien of regen daar ook nat was – WAAR WAS DIE CO2 MENTALITEIT TOEN IE ECHT NODIG WAS – wij zijn 400 jaar te laat!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie