1. 1

    Die Dorslandtrek was in werklikheid ’n reeks trekke uit die destydse Transvaal deur die Kalahari tot in die destydse Portugese kolonie Angola tussen 1874 en 1905.