Dag van Europa?

Europese vlagVandaag is het de dag van Europa. In Nederland ligt Europa meer dan ooit onder vuur. Veel mensen zien er niets in. Men vindt Europa te groot, log, ondemocratisch, snel uitgebreid, verkwistend, onduidelijk. In ieder geval, men wil Europa niet.
Maar er zijn ook nog enthousiastelingen te vinden. Op www.newropeans.org huist de – naar eigen zeggen – eerste trans-europese partij.

Deze groep mensen heeft 16 punten opgesteld om Europa weer wel werkbaar te maken.

1. Ensure that the principle of equality of all European citizens before the law is maintained by eliminating the legal immunity of European officials.

2. Ratify systematically the main changes of community treaties, and in particular enlargements by trans-European referenda.

3. Bring the European institutions closer to the citizens geographically, by decentralising them.

4. Respect linguistic diversity of the EU, a fundamental condition for democracy in the EU, whilst ensuring the efficiency of its functioning by the creation of a clear linguistic regime.

5. Create a genuine European Government.

6. Ground the European budget on real own resources for the EU, raised in a transparent manner and being subject to regular control.

7. Ensure that the European Parliament is 50% composed of representatives of national (or regional lists), and 50% from trans-European lists; Offer each citizen two votes in the European elections.

8. Create a procedure for evaluating the political system and community administration every decade, independent of the executive, legislative and judicial institutions.

9. Promote internal mobility within the European Institutions.

10. Promote a Neighbourhood Policy of the European Union (Privileged Neighbour Status).

11. Increasing the efficacy of the EU?s action in the world by reinforcing the role of the ministry of foreign affairs and structuring a clear and objective European foreign policy.

12. Develop a common immigration policy, pursued at national level and aiming at the immigrants? full integration in the European society.

13. Elaborate a common European policy against organised crime and trans-national criminality, namely a specialised European police and judicial network.

14. Develop profound and wide initiatives in the domain of education and life-long training.

15. Elaborate an annual social report for the President of the EU, destined to evaluate the social status of the Union (health, education, employment, poverty), based on pre-defined and objective indicators.

16. Mutual reinforcement of political integration, research and competitiveness: common dreams, decisions and entrepreneurship.

Zullen dit soort partijen het tij kunnen keren? Ik vind het in ieder geval een goede ontwikkeling dat er eens een échte Europese partij wil meedoen aan de verkiezingen. Dat maakt het voor de burger misschien duidelijker waarop ze stemt.
Maar of dit de punten zijn waarmee de oorlog wordt gewonnen? Ik betwijfel het. Wat de EU nodig heeft is een gemeenschappelijk punt. Iets waarmee iedere EU-burger zich zal kunnen identificeren. Er is in ieder geval meer nodig dan een gezamelijke munt. Een gezamelijk leger bijvoorbeeld, waar niet meer op nationaliteit wordt gelet. Dan stuurt Nederland geen militairen meer, maar de EU. Maar ook gezamelijke buitenlandse politiek zonder achterkamertjes waar de grote landen hun eigen belangen behartigen.

Tot die tijd heeft Europa als eenheid weinig kans. En dat is jammer.

 1. 1

  1. won’t happen;

  2. zolang politicy op nationaal/regionaal nivo belangen hebben zal EU een strijdput blijven om gelden/investeringen de een of ander kant op te leiden. En daarmee een gevoel van onrecht creeren op andere locaties.

 2. 3

  heb t over de punten. (mijn nummer sloegen niet op hun nummers) maar:

  Italie zal nooit akkoord gaan met punt 1.

  punt 2: refenda zijn altijd behoudend ongeacht de inhoud. dus goedkoper is het om te zeggen dat we gewoon nooit meer uitbreiden.

  punt 5. doet geen enkel land aan mee (inleveren souvereiniteit)

  een aantal punten zijn erg vaag. Dat worden gegarandeerd de speelballen vd politiek.

  punt 16. leuk maar men moet wel t verschil weten tussen mijn en dijn.

 3. 4

  Ik denk dat het anders zou moeten maar dat zal een utopie zijn. Volgens mij moet er 1 regering, 1 1e en 2e europeese kamer zijn etc en daaronder een federatie van landen zo groot als Nederland (of Vlaanderen of NordRheinWestfalen etc etc), dus UK, Dld, FR, IT, Spanje etc moeten opgeheven worden. Grote besparingen, juridsch simpeler, maar helaas niet haalbaar, wel goedkoper overigens