Crisistaks of BTW-verhoging? [‘Poll’]

Gerard Meussen, hoogleraar belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen meent dat een verhoging van de BTW met 1 of 2 procent een betere en eerlijkere manier om het overheidstekort terug te dringen dan een ‘crisistaks’ voor de allerrijksten zoals de CrisisChristenunie onlangs voorstelde. Volgens Meussen moeten we allemaal meebetalen aan het op orde krijgen van de overheidsfinanciën, dat is eerlijker dan alleen de hoge inkomens te laten betalen. Het BTW-tarief in Nederland (19%) is volgens hem toch al aan de lage kant als je het vergelijkt met Denemarken, Zweden en Hongarije (25%).

Dat kan allemaal wel zo zijn. Maar een BTW-verhoging zal zeer waarschijnlijk nooit meer teruggedraaid worden. Kijk naar het vermaledijde Kwartje van Kok in de accijns… Terwijl voor een speciale crisistaks wel kan worden afgesproken er na een X aantal jaren mee te stoppen.

Aangezien het WordPress-technisch gesproken nog steeds crisis is voor de poll-applicatie op uw favoriete weblog (met andere woorden: de poll is stuk) gaan we heel oldskool (en Rotterdams?) stemmen zonder gordijntje in de comments. May I have your votes: Crisistaks, BTW-verhoging of iets heel anders?

 1. 3

  Helemaal niet betalen … met als goede tweede het verkopen van banken door de overheid om daar een gedeelte van het tekort mee te betalen… en als enig overblijvend alternatief crisistaks.

  Ps: Denemarken, Zweden, Hongarije!? Heeft die man ze wel allemaal!? Je kunt godverdomme wel honderd landen opnoemen waar de BTW lager is of helemaal niet bestaat maar nee hoor, Denemarken, Zweden, Hongarije …

 2. 4

  BTW is zo lastig terugdraaien – the only way is up. Het is misschien wel laag i.v.m. fokking Hongarije (seriously WTF?!) maar het is nog steeds absurd hoog.

 3. 6

  @3: In Ierland is de BTW ook hoger, om nog een voorbeeld te noemen.

  Het probleem is dat we, de consument bedoel ik, geen vertrouwen in de economie hebben. Dus kopen we minder. Aangezien we geen vertrouwen hebben, zal bij een verhoging van de BTW nog minder verkocht worden. Als gevolg daarvan zullen sommige bedrijven failliet gaan, waardoor meer mensen op straat komen te staan. Dit komt vervolgens op televisie, waardoor wij, nogmaals: de consument, minder gaan kopen. Zien we de cirkel?

  Men moet juist verkoop willen stimuleren, dus de BTW verlagen.

  Bovendien, wie heeft ons in deze crisis gebracht? Onoplettendheid van onze regering. Die moeten dus hun eigen loon naar beneden bijstellen = fata morgana. De bankieren hebben grote bonussen binnengehaald op basis van meer winst die niet bestond. Die bonussen – en in het bijzonder de bonussen na de overname door de verschillende regeringen – moeten worden teruggestort. Het verschuilen achter een contract lijkt mij zinloos. Die banken hebben een nieuwe bezitter en dus zijn de voorgaande contracten niet meer correct.

  Goed, we kunnen wel in het verleden blijven met wie heeft ons in de problemen geholpen, zoals gewoonlijk mag de gewone man weer betalen voor de fouten van de regering. Laat die regering dan eens een goed voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, door zelf eindelijk gedifferentieerde werktijden in te voeren, zodat de gewone man ook in zijn vrijetijd naar het gemeentehuis kan, i.p.v. dat hij een dag er voor moet vrij nemen. Waarom moeten zoveel ambtenaren van exact 8 tot exact 5 op hun bureau zitten? Waarom kan dat niet van 6 tot 3 en van 11 tot 8? Daardoor zullen er minder files staan, wat voor minder economische schade zorgt=bedrijven maken meer winst=goed voor het consumentenvertrouwen.

 4. 7

  Overigens: Is Hongarije niet zwaar in de problemen? Hebben Zweden en Denemarken niet een BTW systeem die op de luxegoederen idd hoger is, maar op de eerste behoeften lager??

 5. 8

  In Hongarije is de hoogste (de tweede!) inkomstenbelastingschijf 38% … krijgen we die dan ook hier? Er blijken daar bovendien veel bedrijven heel geen belasting te hoeven betalen, dus ook geen BTW … krijgen we dat hier dan ook? In dat geval heb ik geen enkel probleem met een BTW-verhoging.

 6. 9

  @3 uuhhhmm, dat is toch sowieso de bedoeling?

  Verder zou een combinatie van een bankentaks en btw verhoging wel kunnen. Of gecombineerd: BTW-verhoging op luxe producten.

 7. 12

  Zeg Geoff, stop eens met die mythe/leugen over het kwartje van Kok te herhalen!

  Daarnaast, waarom is het eerlijker om de mensen die als gevolg van de crisis ontslagen zijn en dus zonder inkomen zitten mee te laten betalen (want dat doe je met een BTW-verhoging), zodat ze dubbel gestraft worden voor de crisis, waar ze zelf erg weinig de hand in hebben gehad?

  Verder waarom die specifieke vergelijking met Denemarken, Zweden en Hongarije? Logischer is te vergelijken met de economieën die de EU bepalen: Duitsland, Frankrijk, het VK, Spanje en Italië. Daar zijn de tarieven allemaal ongeveer gelijk aan NL (het lage is, Duitsland uitgezonderd, zelfs wat lager dan hier).

 8. 16

  Ja, crisitaks natuurlijk. BTW is altijd in nadeel van de niet-rijken. Ook als het alleen op zogenaamde luxe-goederen is, want daar zit dan altijd ook de wasmachine bij, die altijd meteen kapot gaat als ze zo’n regeling instellen. Kijk maar na wat er hier nog in het 6%-tarief zit, da’s bijna niks meer.

 9. 17

  @13 Het afbetalen van die enorme schuldenlast zal nationale samenlevingen enorm onder druk zetten. Daarbij ziet het ernaar uit dat het een langdurig proces zal worden. Dat maakt de kans alleen maar groter dat wanneer er wéér eens een ‘injectie’ van staatswege nodig is om de boel overeind te houden – en dat is verre van ondenkbaar, het geld er echt niet meer zal zijn omdat een samenleving nu eenmaal niet alles kan dragen. Die bank had dus nooit gekocht mogen worden en al helemaal niet – gedeeltelijk weliswaar maar toch – van mijn geld.

 10. 18

  Joris: en jij dacht dat lage inkomens alleen zaken nodig hebben met het lage tarief erop?

  BTW-verhoging is de lasten bij de laagste inkomens leggen. BTW werkt procentueel namelijk denivellerend, m.a.w. lage inkomens zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan BTW dan hoge inkomens.

 11. 19

  Crisistaks voor de hoogste inkomens.

  Bestuurders die denken dat ze ‘ondernemers’ zijn hebben het hele loongebouw scheefgetrokken. In het bedrijfsleven, maar ook bij de semi overheid.

  Een bestuurder staat aan het hoofd van een organisatie en kent alleen het risico van ontslag bij niet functioneren. Sommigen durven het mislopen van de bonus ook als ‘risico’ te presenteren.

  Een ondernemer investeert zijn kapitaal in een onderneming en wanneer de zaken fout lopen is hij zijn vermogen kwijt. Ondernemen is risico nemen met eigen middelen en bij succes de vruchten ervan plukken.

  Besturen is het zorgvuldig omgaan met de aan jou toevertrouwde middelen. Een bestuurder die om eigen gewin risico’s aangaat met de onderneming, doet niets anders dan de broker van een hedgefonds die een vette commissie opstrijkt bij succes en sorry verkoopt wanneer de waarde van de beleggingen is verdampt.

  We hebben in onze ondernemingen mensen nodig die bereid zij voor een salaris rond de Balkenende norm de leiding van een onderneming op zich te nemen. Alle types die dat te weinig vinden en denken dat ze daar te goed voor zijn staat het vrij om zich als ondernemer te bewijzen. Mocht het door grove zelfoverschatting mislopen, moeten ze zelf op de blaren zitten.

 12. 20

  Volgens mij geen van beiden. De mensen die de crisis veroorzaakt hebben (hoofdzakelijk in USA) tref je toch niet met een crisistax en een BTW verhoging smoort gelijk iedere economische verbeteringen. Overheid kan beter ZELF de broekriem aantrekken ipv de rekening bij de burger te leggen. Even ter herinnering: de laatste 4 jaar zijn voor iedereen de lasten flink gestegen en nu ook de inkomens gemiddeld gedaald zijn door de hogere werkloosheid moet je niet het beetje geld dat nog besteedbaar is ook nog gaan weg jatten middels de BTW.

 13. 21

  Overheid kan beter ZELF de broekriem aantrekken ipv de rekening bij de burger te leggen.

  Overheid moet niks broekriem aantrekken, schijt hebben aan de markt die d’r al zo vaak naast poept en nu investeren in toekomstig rendabele industrieen (hint: groene energie)

 14. 25

  Geen BTW verhoging en geen crisistaks want die vertragen beide het economisch herstel. Fors bezuinigen op alle overheidsuitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn voor het draaiende houden van de staat of als economisch rendabele investering voor de toekomst (onderwijs,infrastructuur etc.). Daarna kunnen we wel weer kijken of er geld is voor leuke dingetjes en prestige projecten.

 15. 26

  @esgigt: de huidige rente op tienjarige staatsleningen is knap laag.

  Daarnaast, als ‘de markt’ het allemaal zo goed weet en alle risico’s inprijst, waarom zitten we dan nu met de gevolgen van een wereldwijde huizenbubbel en een bijna-gecrashed financieel systeem? En die lui, die destijds riepen dat de bomen tot in de hemel groeiden, gaan nou om het hardst roepen dat de overheid moet bezuinigen, inkrimpen, en dat de broekriem moet worden aangehaald?

  Pure ideologische bullshit verkocht met een boekhouderssausje. Niks meer, niks minder. Zolang nederlandse bankCEO’s nog royale uitkeringen, pardon, salarissen krijgen moeten die lui hun mond houden over ‘de overheid moet wuhwuhwuh’.

 16. 27

  Leuk BTW Verhoging van 19% naar 25% ‘want overal in Europa is dat zo’ Nergens in Europa is de belastingdruk zo hoog als in dit kleine kikkerlandje! maar daar hoor je vervolgens niemand over (met name politici zijn stil) Wordt het niet eens tijd dat de overheid ‘de hand in eigen boezem steekt’ Dat de politiek eindelijk een keer zijn verantwoordelijkheid neemt? i.p.v. het af te schuiven op de burger? Is het niet eens tijd voor een ‘nieuwe’ overheid zoals in Finland of Singapore?

 17. 28

  Die crisistax is natuurlijk niet tijdelijk: hoe willen ze gaan bijhouden waaraan de extra belasting inkomsten worden besteed? Daarmee worden weer allerlei PVDA projecten opgestart die niet meer teruggedraaid worden.

  Beide opties maken ons structureel een beetje armer, om een tijdelijk probleem op te lossen.

 18. 29

  Gronk, ik heb de indruk dat het meeste geld niet naar de NL bankdirecteuren verdwenen is, maar naar de USA. Daarnaast loopt de rente flink op t.g.v. overheidsleningen op de geldmarkt.

  De huidige crisis is m.i. ontstaan door ondermeer hypothekaire leningen (hoofdzakelijk in de USA, maar ook elders in de wereld en hier) aan mensen die onvoldoende konden betalen (sub-prime). Is niet zo zeer een kwestie van dat het marktsysteem niet zou werken (dat werkt wel, vandaar de crisis), maar van onverantwoorde risico’s en te veel geld creëren.

  Het is alleen geen oplossing om voor de naaste toekomst meer geld naar de publieke sector over te hevelen omdat daardoor het noodzakelijke herstel niet op gang komt.

  Je hebt zeker gelijk als je stelt dat de overheid moet investeren in (duurzame) ontwikkeling van de economie.