1. 3

    @1 Want? Jij wordt onpasselijk van beelden van een paar lijken langs de kant van de weg, of huurlingen die cynisch een menselijke schedel op de motorkap van een terreinwagen monteren?

  2. 4

    Het is een goed gebruik om mensen de keuze te laten dit soort beelden wel of niet te willen zien door ze van tevoren te informeren over de aard ervan. Wat voor jou “een paar lijken” zijn, kan bij iemand anders een heftige herinnering triggeren, of erger. Gezien je woordkeuze en manier van antwoorden verwacht ik overigens niet dat je over de sensitiviteit beschikt om dat te begrijpen.

  3. 5

    @2: Africa Addio schijnt een belangwekkende, maar controversiele documentaire te zijn. Dat, en het feit dat de film uit 1966 stamt, maken wellicht dat het als historisch beeldmateriaal wordt beschouwd door Youtube.