1. 3

    @0 De trompettist is niet zuiver op de noot. Hij is niet de enige. Blijkbaar is het toch een complexer instrument dan wordt aangenomen door de beoefenaars. Het geheel aan instrumentale ondersteuning, uiteraard de vocalen en de algehele sfeer vangen deze tekortkoming echter ruimschoots op.