Christelijke gevechtstraining

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (5)

#1 HansR

Over de christelijke strijder-martelaar (aangaande de strijd tegen de islam natuurlijk):

Of iemand nu in bed sterft of op het slagveld, de dood van zijn heiligen is zonder twijfel kostbaar in Gods ogen, maar als hij in de slag sterft is zijn dood beslist nog veel kostbaarder(1).

[…] heidenen moeten niet worden gedood als zij op een andere wijze kunnen worden verhinderd de gelovigen te overheersen. Het is niettemin beter ze ter dood te brengen dan dat de stok van het kwaad rust op de massa der rechtvaardigen. De rechtvaardigen begaan geen zonde in het doden van de vijand van Christus. De soldaat van Christus kan gerust doden en nog zekerder sterven. Als hij sterft, doet het hem goed. Als hij doodt doet het Christus goed. De christen glorieert in de dood van de heiden omdat Christus daarmee wordt geëerd. Maar als hijzelf sterft heeft hij zijn doel bereikt(2).

(1) Bernard de Clairvaux in De Laude Novae Militiae (Lof der nieuwe ridderschap) geciteerd in Karen Armstrong, Heilige oorlog. De kruistochten en de wereld van vandaag, Anthos, 1999, pag 237.

(2) Bernard de Clairvaux in De militibus templi, II., III., Migne, 182, 923 sq. In Philip Schaff, History of the Christian Church V-7 note 307, (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.) 1997. Internet editie.

(Ik geloof dat ik een deel van deze tekst al eens eerder heb gepost. Dan maar nog een keer)

  • Volgende discussie
#2 Steeph

Hoi Hans$, welkom terug!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 HansR

Dank.
Tijden zijn zeer turbulent. Ik kan zo weer een tijd weg zijn. In elk geval zeer onregelmatig.
Is altijd leuk trouwens om tussendoor – indien mogelijk – de discussies en de stand van de wereld te lezen :)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 fjord

HansR: dank voor deze parallel; de citaten zijn wel bijna 900 jaar oud.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 HansR

@fjord
De citaten mogen dan oud zijn, het christelijk geweld en propaganda is nooit weggeweest. Het kost relatief weinig moeite – helaas voor een weblog toch teveel – om de lijn van het christelijk geweld – oorzaak, gevolg etc. – over alle oorlogen heen naar de moderne tijd te brengen. Niet in het minst naar het moderne Amerika met Bush als representant van het christelijk militairisme. Het geloof als manipulatieve kracht. De in de WVDD geciteerde site is klein en met weinig bezoekers maar is zeker geen unicum.

Voordat er reacties gaan komen: dit laat onverlet het verwerpelijke van het moderne islamamitisch geweld dat zich parallel aan het evenzo verwerpelijke christelijk geweld – en als leerling daarvan? – heeft ontwikkeld.

  • Vorige discussie