Brief aan Pieter van Vollenhoven

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Geachte heer Van Vollenhoven,

U betoogde vrijdag bij Zembla dat zwaar verslaafden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten misschien maar geen kinderen zouden moeten kunnen krijgen. De term die werd gebruikt was ‘gedwongen anticonceptie’. U deed de uitspraken die u deed om de discussie over het onderwerp op gang te krijgen. Nou, hier komt ie.

Hoewel alle in de uitzending aangehaalde zaken van kindermishandeling natuurlijk door merg en been gingen, druist de oplossing van gedwongen anticonceptie (het woord sterilisatie durfde niemand te gebruiken) in tegen alles waarin ik geloof. Ik ga de discussie natuurlijk niet openen met een Godwin, maar hoe kunnen wij als maatschappij nou bepalen wie er wel en wie geen kinderen mag krijgen? Hoe kunnen we mensen – ongeacht wie – nou zoiets fundamenteels als voortplanting ontzeggen? All animals are equal, but some are more equal than others?

Het onvermijdelijke sliding-scale argument komt ook direct naar boven: waar houdt het op? In Zembla werd het weggezet als een onzinargument maar dat is het niet. Stel dat we dit plan uitvoeren, en het heeft inderdaad lagere kindersterfte tot gevolg, gaan we dan de groep een beetje uitbreiden? We zijn dan gewend aan het idee dat het normaal is om mensen fundamentele rechten te ontzeggen, dus dan kunnen we ook wel alle obese mensen gedwongen aan de pil zetten, of alle rokers, of iedereen met een strafblad of openstaande boetes. Misschien wel iedereen behalve mensen met blond haar en blauwe o… ohnee, dat zou ik niet doen.

Uw argument, waarin u overigens wordt gesteund door specialisten van jeugdzorg en GGZ, is dat de mensen die u noemt, slecht of niet in staat zijn om kinderen op te voeden, met als gevolg mishandeling en sterfte. Jaarlijks sterven in Nederland vijftig van deze kinderen. En als er kinderen doodgaan, dan weet je het wel. Dan moet alles aan de kant. Wie dan moeilijk doet over vrijheden, heeft geen enkel moreel besef.

Maar zo is het niet. With all due respect, een probleem met vijftig doden per jaar is echt een heel marginaal probleem. Hoe dramatisch de individuele verhalen ook zijn. Er sterven jaarlijks 3.213 vrouwen aan borstkanker, die laten allemaal moederloze kinderen achter. Is iedereen die geen geld doneert aan de KWF kankerbestrijding, een kinderhater? Natuurlijk niet. In totaal sterven er elk jaar zo’n 135 duizend mensen in Nederland. Die kunnen we nu eenmaal niet allemaal redden. Wat we wel kunnen doen, is iedereen tijdens het leven in zijn waarde laten, en zoveel mogelijk zijn vrijheid laten behouden.

Deel één van uw missie is geslaagd: de discussie wordt gevoerd. Deel twee – gedwongen anticonceptie wetgeving – gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik neem aan dat u dat beseft. Hoewel we met het boerkaverbod een stap in de verkeerde richting hebben gezet, zijn we in Nederland over het algemeen teveel gehecht aan onze vrijheden om dit soort onzalige plannen heel serieus te nemen. Gelukkig maar.

Groeten,

Boudewijn.

Reacties (47)

#1 Zwarte Os

50 doden is inderdaad een marginaal probleem maar je onderschat nu de gevolgen van slecht ouderschap. Veel draaideurpatienten waar van vollenhoven op doelt zijn regelmatig ook zelf slachtoffer van slechte ouders dan wel omgeving, een never ending cycle. Het moet een keer ophouden. En het is anticonceptie, geen sterilisatie of wel de behandeling kan stop worden gezet op het moment dat een individu weer kan functioneren.

Hoe kan je het nou toestaan dat iemand die niet voor zichzelf kan zorgen wel nageslacht mag krijgen? Waar heeft het nageslacht aan verdiend om te moeten opgroeien in problemen en miserie puur vanwege de persoonlijke vrijheid van een disfunctionerend individu. Kan je mij vertellen waarom je daar niet over rept? De vrijheid van een individu mag niet een ander haar gezondheid in het gedrang stellen.

Bij vrijheid komt verantwoordelijkheid en met rechten komen plichten.

 • Volgende discussie
#2 Taco Zip

Als we ons werkelijk zo druk maken om het lot van die 50 kinderen per jaar dan zou de hulpverlening aan de betreffende ouders en kinderen moeten verbeteren. Het voorstel van Van Vollenhove klinkt nogal gemakzuchtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Zwarte Os - Reactie op #2

het gaat om toekomstige kinderen die vervolgens moeten overleven in een onwenselijke omgeving, niet om de kinderen van nu. Beetje makkelijk om de motivatie van Pieter weer om te leiden op zo’n manier.

#2.2 Taco Zip - Reactie op #2.1

Ik begrijp je commentaar niet. Het gaat ook om kinderen die op dit moment ernstige risico’s lopen door ouders die het niet aan kunnen.
Het getuigt van luiheid om het probleem bij de ‘bron’ aan te willen pakken.
‘Waar houdt het op’, zegt de schrijver van het stuk al terecht.

#2.3 Zwarte Os - Reactie op #2.2

Ik zie dat als een heel andere zaak. Natuurlijk moeten kinderen goed begeleid worden van ouders die het niet aankunnen. Maar dat heeft niets te maken met het wel of niet verplichten van tijdelijke anticonceptie. Het lijkt mij niet meer dan een goede zaak iemand te beschermen voor een situatie die zeer onwenselijk is voor beide levens. Een verslaving hou je voor het leven, maar een dergelijk trauma moddert vele generaties voort.

#3 ActivePaulus

De wetgeving die van Vollenhoven ons door de strot wil drukken, baart mij enorm zorgen. Ik vraag me af überhaupt hoe ze dat voor zich zien, verplichte anticonceptie toe dienen. Moet betrokken dan elke dag onder toezicht een anticonceptie-pil slikken? Ik persoonlijk vind dit sterk neigen naar het creëren van de übermensch, waar we in 40-45 juist tegen gestreden hebben. Feit is dat in uitzonderlijke gevallen er sprake is van verwaarlozing, dan wel kindermishandeling. Maar het blijft een fundamenteel recht om kinderen te krijgen. Ik zou liever zien dat GGZ en Jeugdzorg meer bevoegdheden toebedeeld krijgen om zulke excessen goed te begeleiden in plaats van maar gemakzuchtig te zeggen dat ze geen kinderen mogen krijgen. Zoals bij verslaafden, zoals ik, het zou een lange tijd goed kunnen gaan, krijg kinderen, en raak vervolgens weer aan de drugs. Een geboortebeperking voor deze doelgroep is dan ook volstrekt kansloos en ethisch onverantwoord. Ik zie dan ook liever een intensieve begeleiding waarin de bevoegdheden van deze instanties verder worden uitgebreid ten behoeve van het kind. Goed, ik ben hier allerminst gelukkig mee. Dit tekent verslaafden ook weer negatief af. Het beeld wordt door de media gecreëerd alsof alle verslaafden hun kinderen verwaarlozen. Ikzelf ben al enige tijd vrij van middelen, maar verslaafd ben en blijf ik mijn hele leven. Ik zou op dit moment mijn kinderen niet verwaarlozen, en menig verslaafde overigens niet. Ik heb daar voorbeelden ten over van. Jammer weer dit, ondoordacht plan mijn inziens en werkt weer mee op het al sterk heersende stigma met betrekking tot verslaafden en ex-gebruikers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 kevin - Reactie op #3

Van Vollenhoven is allerminst bezig wetgeving ‘door de strot te drukken’. Hij zegt zelf juist dat hij de discussie gevoerd wil zien. Verder een prima betoog.

#4 Ernest

Sorry, maar dit is prinzipienreiterei. Het gaat niet om een Godwin-situatie, waarin je wil voorkomen dat het “ras” “inferieur” wordt. Als je zo begint, kun je ook Ramsey Nasr e.a. nazi’s noemen, als zij zich zorgen maken over de teloorgang van onze nationale cultuur. Dit soort stukken lees je niet als het om euthanasie gaat, en daar mag het wel mee worden vergeleken.

Het is echt wel een hele geruststelling als je weet dat iemand, die amper voor zichzelf kan zorgen vanwege een laag IQ, niet steeds de pil zal hoeven vergeten, zodat de kans dat ze zwanger raakt erg klein is. Zwangerschap zou bij haar geen “keuze” zijn maar een ongeluk. Het haalt het leven van haar en haar evt familie overhoop en de hele hulpverlening om haar heen is bepaald niet vertrouwenwekkend, dus hoe het met haar kind zou gaan aflopen, daar wil je liever niet aan denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kok

Als je een kind wilt adopteren, moet je aan een lange waslijst vol met (soms absurde) eisen voldoen om überhaupt in aanmerking te komen, maar elke debiel (letterlijk) kan zonder problemen een kind verwekken. Ook behoorlijk krom, dacht ik zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 kevin

Beetje flauw om hier slechts het aantal doden te vermelden. Je moet je meer druk maken over verwaarloosde kinderen die overleven en de criminaliteit ingaan of op andere wijze de samenleving tot last zijn. Daarnaast vind ik het belachelijk dat je de voorgestelde tijdelijke vorm van anticonceptie per se ‘sterilisatie’ wil noemen, terwijl sterilisatie doorgaans iets heel anders is, namelijk onomkeerbaar. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet voor gedwongen anticonceptie, maar je bent de discussie aan het verdraaien en dat is Sargasso onwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eric

Merkwaardig stuk. Je verwijt Van Vollenhoven twijfel aan de maatregel verdacht te maken (“Wie dan moeilijk doet over vrijheden, heeft geen enkel moreel besef.”) en doet zelf precies dat met een diens tegengestelde opvatting. Het gaat bovendien om veel meer dan 50 kinderen per jaar – dat zijn alleen de dodelijke slachtoffers, niet de verwaarloosde kinderen-, waardoor je redenering compleet onderuitgaat.

Het hele punt van Van Vollenhoven is nu juist dat je een afweging moet maken tussen het recht op kinderen van ouders enerzijds en het recht op een veilige opvoeding van kinderen anderzijds. Door dat laatste te verzwijgen voer je een drogredenering op, alsof er weinig of geen slachtoffers zouden zijn als gevolg van een onbeperkte vrijheid van de ouders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Maria

Het gebeurt al jaren dat vrouwen de prikpil wordt aangeboden als ze niet voor kinderen kunnen zorgen. Dan hoeft er maar om de drie maanden een injectie gegeven te worden. De discussie zal gaan om de vrouwen die ondanks alle drama toch een kind willen.

Bij dit onderwerp is er nooit een bevredigende uitkomst. Ik ben het eens met Pothoven dat gedwongen anticonceptie een onzalig plan is. Hoe moeilijk dergelijke beslissingen te nemen zijn, zien we ook al bij de uitzettingen uit de ouderlijke macht. In nieuwsuitzendingen worden ook al vreselijke fouten getoond in die tak van zorg.

In onze beschaving blijft het belangrijk om te zorgen voor goede relaties met patiënten, om ze te overtuigen van het voordeel van anticonceptie. En om ze -zo mogelijk- enig perspectief te bieden. Bijv. op aangepast werk. Ook preventie en goede toegankelijkheid voor de psychiatrie vereist aandacht. Bij de zwakzinnigenzorg lijkt er al veel ontwikkeld te zijn. Maar ook daar levert discussie alleen heldere dilemma’s op. Denk aan de zwangerschapstest en de keuze voor wel of geen abortus. Ook dat is gelukkig uiteindelijk een individuele keus. In het nieuws komen ook zwakzinnigen die met redelijk succes kinderen kunnen grootbrengen dankzij goed ondersteunende hulp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Juspol - Reactie op #8

Zo. En hoe wilde u bijvoorbeeld borderliners met de goede diagnose gaan controleren? Die liegen als kenmerk alles aan mekaar. En zeg nou niet dat het niet zo is of zou zijn. Ze manipuleren anderen naar de etc incluis de rechters zelve. Nog wel in elk geval.

#9 roland

Kindermishandeling wordt hier afgedaan met “vijftig doden per jaar is echt een heel marginaal probleem”. Kinderen, die de mishandeling overleven tellen al helemaal niet mee en wat zeuren we nu “sterven er elk jaar zo’n 135.000 mensen”, sterk argument! Dat alles voor een absolute vrijheid. Met “waar houdt het op?” kun je elke overheidsingreep bestrijden. Zo’n stuk versterkt bij mij de indruk dat Van Vollenhoven zeker een punt heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 L.Brusselman

Eindelijk eens een “brief”waarin ik me kan vinden.Prima Boudewijn ga zo door.Voorkomen van een heilstaat is beter dan die zichzelf overschattende peretentieuze bemoeials hun zin te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Ernest - Reactie op #10

Goeiedag zag, wat kort door de bocht, Brusselman.
Als je zo begint: waar begint voor jou de bouw van een heilstaat?
Mensen moeten zelf maar uitkijken, het leven is een jungle out there, als je geboren wordt in een verkeerd gezin: vet pech gehad, maar je kan niet allemaal geluk hebben?Zullen we dan ook de uitkeringen maar afschaffen?
Valhelmen, autogordels, maximumsnelheid: niet nodig, en al helemaal niet in de bebouwde kom?

#10.2 L.Brusselman - Reactie op #10.1

De heilstaat begint bij mij ,in dit geval, bij het dwingen tot het ondergaan van medisch ingrijpen om te voorkomen dat er “Untermenschen”worden geboren .
De arogantie ,van mensen die denken te kunnen bepalen wie er ongewenst is,is stuitend.

#10.3 Zwarte Os - Reactie op #10.2

Om iedereen die vrijheid wel te gunnen is net zo goed een heilstaat. Iemands leven in de weegschaal leggen puur vanwege een zogenaamde vrijheid is ronduit stuitend te noemen. Kinderen kunnen hun vrijheden niet uitoefenen en moeten dus leven onder de tirannie van hun levensbrenger.

Een kind van een verslaafde heeft grote kans zwaar gehandicapt geboren te worden en als zij deze dans weet te ontspringen zal er nog een hel van verwaarlozing hen te wachten staan. Dat allemaal voor jouw idealistische staat voor vrijheid.

 • Volgende reactie op #10.2
#10.4 L.Brusselman - Reactie op #10.3

Wat een onzin,de natuur zijn gang te laten gaan heeft niets met idealisme of een heilstaat te maken.
Verder is het moralistisch geleuter van,wat ik al stelde,pretentieuze paternalistische bemoeials met tiranieke trekjes.

 • Volgende reactie op #10.3
#10.5 Harm - Reactie op #10.3

“puur vanwege een zogenaamde vrijheid”????

Het begrip “zogenaamde vrijheid” zou je toch eens wat beter moeter uitleggen. Het lijkt mij dat het gaat om de essentie van wat vrijheid is.

Om die verslaving nou eens als (door jou zelf gekozen) voorbeeld te nemen: het gaat duidelijk om een politiek onderwerp, waarbij het uitgangspunt is, dat het om iets gaat dat fout is en waar je dus vanaf moet.

Nu zijn er een hoop ziektes waar je je leven lang medicijnen voor moet slikken, met als misschien wel bekendste voorbeeld suikerziekte. Zijn die mensen nu verslaafd aan insuline? Wat nu als mensen een probleem zouden hebben met hun adrenaline- en of serotonine huishouding, daarom “doordraaien” en pas normaal kunnen funcioneren als ze een opiaat gebruiken?

Het hoogste percentage verslaafden vindt je onder de beoefenaren van de mediche beroepen, alleen merk je daar nooit iets van, want ze funcioneren heel normaal en worden net zo oud als jij en ik. Misschien zelfs ouder.

De politiek (en daarmee de staat) benadert het “probleem” van de “genotsmiddelen” op volstrekt irrationele wijze. En hele volksstammen verdienen er hun brood mee: de politici hengelen naar stemmen, de politie naar mankracht en de farmaceutische industrie biedt haar eigen producten aan, waar je ook verslaafd aan raakt, maar waar je gegarandeerd niet vrolijk van wordt.

En jij wilt de vertegenwoordigers van deze idiocracy het recht geven om mensen te verbieden kinderen te krijgen?

http://www.youtube.com/watch?v=CsJFNQd62Wk

 • Vorige reactie op #10.3
#10.6 Ernest - Reactie op #10.2

Wel, het zit anders. Er wordt niet voorkomen untermenschen geboren te laten worden, maar er wordt geprobeerd om te voorkomen dat de geboren mensen, über of unter, wat ze ook zijn en kunnen, een rotleven gaan leiden/lijden vanaf dag 1, puur vanwege hun ouders. Waar hun ouders aan lijden hoeft helemaal niet erfelijk te zijn.

 • Volgende reactie op #10.2
 • Vorige reactie op #10.2
#10.7 Harm - Reactie op #10.6

Nee, het zit niet anders. Ik ben van mening dat lijders aan suikerziekte ook recht hebben op een gewoon leven, zonder dat ze illegaal aan hun insuline moeten komen en daarbij bloot staan aan vervolging.

Daarmee is in ieder geval dat deel van het probleem van hun kinderen ook opgelost.

 • Volgende reactie op #10.6
#10.8 Ernest - Reactie op #10.6

@23 ???? Waar slaat dat op?

 • Volgende reactie op #10.6
 • Vorige reactie op #10.6
#10.9 Harm - Reactie op #10.6

Als je op @21 reageerde, dan zou dat duidelijk moeten zijn.

 • Vorige reactie op #10.6
#10.10 Bullie - Reactie op #10.2

Precies! Als de HEERE wil dat we polio krijgen, krijgen we polio!

 • Vorige reactie op #10.2
#10.11 Harm - Reactie op #10.10

????????????????? Waar slaat dat nou weer op?

 • Volgende reactie op #10.10
#10.12 L.Brusselman - Reactie op #10.10

De Heere heeft hier weinig mee van doen,in Zweden waren juist de Lutheranen voorstander van dergelijke maatregelen,opvallend dat fascisme en religie zo veel overeenkomsten hebben.
Het genezen van ziekten is niet hetzelfde als het toepassen van eugenica.

 • Vorige reactie op #10.10
#11 Fritz

Dus 50 doodgeslagen kinderen per jaar (om nog maar niet te spreken over de talloos veel meer verwoeste levens) zijn een marginaal probleem dat niet opweegt tegen de hoogstaande morele principes van Boudewijn Pothoven?
Juist ja!
Er bestaan nog farizeeers kennelijk. Verder bijt ik op mijn lip.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Zwarte Os

Brusselmans,
als we de natuur haar gang lieten gaan dan overleden we nog aan een simpele splinter. Het is verre van natuurlijk om niet op te komen voor het welzijn van een ander, daar zijn wij hier beiden schuldig aan. Ik snap echter niet waarom alles onder het mom van vrijheden toelaten staan geen vorm van idealisme is.

Paternalistisch is het allicht maar dat zie ik in dit geval niet als direct iets negatiefs

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Harm

Ik wil er even nadrukkelijk op wijzen dat op dit draadje Maria (@12) tot nu toe de enige is die een zinvolle praktische houding aanneemt.

En als ik de rest van het geouwehoer lees, dan ontkom ik niet aan gedachte dat mijn vrijheid me in ieder geval heilig is, want er lijkt me niets erger dan dat mijn lot in handen zou zijn van en stel idioten,

die het beste met me voor hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 L.Brusselman - Reactie op #13

mijn idee,het wordt behoorlijk benauwd in Nedrland
“Jouw soort moeten we niet” is geen taboe meer

 • Volgende reactie op #13
#13.2 Fritz - Reactie op #13.1

De excuses om niks te doen en andere drogredenen telen weer wierig.
Mooie wereld (voor me, myself and I) lijkt me dat, waarin je kunt wegkijken als de anderen naar de klote gaan. Voor de anderen lijkt het me ietsje minder.

#13.3 L.Brusselman - Reactie op #13.2

Wie bepaald voor mij of ik naar de klote ga,dat is puur arbitrair.

 • Volgende reactie op #13.2
#13.4 Harm - Reactie op #13.2

Beste Fritz, vertel me eens even welke drogredenen ik heb gebruikt en waar ik excuses aanvoerdde om niks te doen.

Het lijkt me niet onverstandig als de leiders van de idiocracy eens een onderwijsprogramma zouden opzetten, zodat hun kiezers leren lezen.

 • Vorige reactie op #13.2
#13.5 Fritz - Reactie op #13.4

Grappig dat iemand die smijt met termen als “leiders van de idiocracy” en die niet de verslaving maar de prijs van drugs als het probleem benoemt, vraagt om de drogredenen te benoemen.
Drogreden: 1) Bedrieglijke argumentatie 2) Bedrieglijke reden 3) Bedrieglijke redenatie 4) Droggrond 5) Schijngrond 6) Schijnreden 7) Sofisme 8) Valse bedrieglijke reden 9) Valse reden

 • Volgende reactie op #13.4
#13.6 Harm - Reactie op #13.4

In het “achterlijke Iran” ben ik ooit een vrachtwagenchauffeur tegengekomen die aan opium verslaafd was, maar zijn onderhoudsdosis gewoon via de apotheek kreeg. Met die man heb ik enige uren zitten babbelen (en natuurlijk een pijpje zitten roken). Daar heb ik ontzettend veel van geleerd:

zo zouden ze dat in Nederland ook moeten oplossen,
in plaats van met die klote-methadon.

 • Volgende reactie op #13.4
 • Vorige reactie op #13.4
#13.7 L.Brusselman - Reactie op #13.4

Opium is inderdaad te verkiezen,het is niet alleen beter voor de gezondheid het is ook een stuk minder verslavend dan die chagerijnige methadon.Maar dat willen de dichtgeplakte Hollanders niet horen want je mag niet genieten van je medicatie.Liever nog verstrekken ze heroine aan verslaafden,dan zijn ze een stuk gemakkelijker te controleren

 • Vorige reactie op #13.4
#13.8 roland - Reactie op #13

Je heilige vrijheid gaat boven alles, als anderen daar nadeel van hebben, pech gehad. Wat maakt het ook uit als anderen in slechte omstandigheden moeten verkeren

 • Vorige reactie op #13
#13.9 Harm - Reactie op #13.8

Over drogredenen gesproken….

#14 Juspol

Het gaat niet alleen om vijftig kinderdodingen beste briefschrijver, het handelt in dit land ook om de meer dan 100.000 mishandelingen van kinderen door risicogroepen waarvan men kan weten dat gezagstoewijzingen fout zullen aflopen en met schade ook psychiatrische stoornissen aan kinderen daardoor. Als je gezag geeft als rechter al aan een ernstig borderliner zonder onderzoek neem geval Savanna even als voorbeeld dan zit het goed fout. GGZ meldplicht geven bij die hele groep trouwens richting familierecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Juspol

Geachte @Harm. Waar haalt u deze kul vandaan?

serotonine huishouding—etc.

Er bestaan veel mensen namelijk die een zogeheten vervroegde afbraak hebben van Serotonine. Dat heeft geen moer te maken met het onderwerp overigens ook nog eens.
En door uw schrijfsels kan het wederom als excuus worden gezien en gebruikt.

De risicogroepen die bedoeld worden zijn gestoorden o.a.. Letterlijk. En zeker niet de soort van verdraaiing door u gesteld…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 L.Brusselman - Reactie op #15

Als ik als gestoorde bedreigd word met sterilisatie krijg ik een onbeheersbare drang,samen met lotgenoten, de Vinexwijken in te trekken en daar kleinburgers te bezwangeren.
De genen van gestoorden moeten immers ook worden doorgegeven.
Sorry hoor maar ik wordt scheitziek van het stelletje hypocriete moralisten hierboven.

 • Volgende reactie op #15
#15.2 Harm - Reactie op #15

Je bent een deskundige als het gaat om verslavingsziekten?

Overigens….., al eens een normaal mens tegen gekomen?

 • Vorige reactie op #15
#15.3 Lampe - Reactie op #15.2

Het gemis aan normale mensen zal er onherroepelijk toe leiden dat -gezien de recente aanscherpingen van allerhande meldcodes- het hele systeem van signalering van kindermishandeling spaak zal lopen.
En wat dat laatste betreft: hoe eerder, hoe beter. Dan wordt het weer een probleem van de politiek terwijl het nu nog teveel een probleem van beleid is.
Het huidige beleid is namelijk eenzijdig gericht op preventie en het creëren van inderdaad die ‘normale mens’. Het is daarmee bovendien een totalitair schrikbeeld. En vanuit dat schrikbeeld worden onredelijke eisen gesteld aan de burger. De zaak van vrijheid en daarmee het zichzelf mogen zijn van de burger is hier ernstig in het geding.
Tenslotte vraag ik me af hoe al die ‘moreel superieuren’ van o.a. hierboven een anonieme melding op valse gronden bij het AMK zich zullen laten welgevallen. De staat die even achter de voordeur komt kijken…
Dit land begint steeds meer te veranderen in een gevangenis waarin we elkaars bewakers zijn.

#16 L.Brusselman
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Petra

noem het maar marginaal.
50 kinderen per jaar dood betekent natuurlijk een veelvoud, 1000en, kinderen die stelselmatig mishandelt worden.

natuurlijk moet je nadenken over gedwongen sterilisatie.
dat heeft niets met nazipraktijken te maken en alles met de plicht van de overheid burgers te beschermen tegen geweld.

de vergelijking met kankerdoden gaat totaal mank en is een vervuiling van deze oprechte discussie die geinitieerd werd door de jeugdhulpverlening in kinderrechters.
dat zijn namelijk de mensen die de prijs zien die de moraalridders bereid zijn te betalen om geestelijk gestoorden toe te staan aan hun oncontroleerbare driften gehoor te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 L.Brusselman - Reactie op #17

Heel griezelig deze mevrouw,hoop niet dat die Petra verantwoordelijkheid draagt voor of beslissingbevoegheid krijgt over anderen .
Ik zou niet graag in haar klauwen terecht komen.
Typisch gevalletje zelf toegedichte morele superioriteit.