Bon bini hypocrisie

OPINIE - Inwoners van de Nederland mogen zich niet zomaar op de Nederlandse Antillen vestigen. Waarom wordt er dan geklaagd als omgekeerd dezelfde regel zou gaan gelden?

Eerlijk gezegd word ik een beetje moe van de hypocrisie uit Antilliaanse hoek. Het verongelijkte, het automatische gemekker over rassendiscriminatie zodra er iets in de regelgeving niet bevalt.

Zoals in dit geval.

Kort gezegd: er ligt een wetsvoorstel om de komst van Antillianen (preciezer: inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten) naar Nederland aan regels te binden. Ideeën daarover stuiten al jaren op verzet en vanuit Antilliaanse kring wordt al jaren olie op dat vuurtje gegooid. Regelgeving is discriminerend, is de mantra uit de West. Wij zijn allen inwoners van één Koninkrijk, met gelijke rechten, enzovoort enzovoort.

Oh ja…?

En waarom mag ik als ‘vasteland’-Nederlander me dan niet zomaar vestigen op Curaçao?! Waarom moet ik dan éérst een baan hebben, en een werkvergunning? Waarom mag ik me niet melden bij de ‘sociale dienst’ van Willemstad, een uitkering ophalen en op het strand gaan liggen?

En ik kan het weten. In 1999 vestigde ik me op Curaçao en ik herinner me nog levendig de papieren rompslomp die dat met zich meebracht. In mijn schuurtje staat nog altijd het ‘archief’ uit die tijd, met stapels formulieren, vrijstellingen, vergunningen.

Ik mocht uiteindelijk komen, bon bini na Korsou, welkom op Curaçao. Een binnen-Koninkrijkse verhuizing maar het voelde als een emigratie naar tropisch Bureaucratië.

Ook toen al kaartte ik de dubbelhartigheid aan: Antillianen mochten onbelemmerd naar Nederland, omgekeerd was er de ene drempel na de andere. Als ik me de argumentatie daarover goed herinner, kwam het er op neer dat de kleine, kwetsbare economie van de Antillen moest worden beschermd tegen een te grote instroom van hoogopgeleide, rijke Nederlandse werknemers. Als iedereen zomaar vanuit Nederland kon verhuizen naar Curaçao, zou het paradijselijke eiland worden overspoeld en kwam de ‘autochtone’ bevolking in de knel.

Het leek en lijkt me een overdreven angst. Maar het gaat om het principe. Als regelgeving ter bescherming van de lokale situatie in de West is toegestaan, waarom mag dat omgekeerd dan niet ook in Nederland? Dat ergert me.

En het stoort me al helemáál als daarbij de racisme-kaart wordt getrokken. Alsof het weer zo’n maatregel is van witte makamba’s om de zwarte edoch volwaardige rijksgenoten te dwarsbomen en hen hun rechten te ontzeggen. Waarbij gemakshalve maar even vergeten wordt dat de nieuwe maatregelen óók gelden voor blanke Curaçaoënaars – en ja, die zijn er ook.

Dat de reden voor de instroombeperkende maatregelen verschilt, zou niet uit moeten maken. Curaçao wil de kansarme, laagopgeleide bevolking beschermen tegen al te hevige concurrentie. Nederland wil die kansarme, laagopgeleide bevolking niet en masse over de moederlandse vloer. So what?

Het is van tweeën één: óf we hebben één Koninkrijk, met dezelfde regels voor alle landen, gemeenten en locaties. Géén vestigingsbeperkingen, nul belemmeringen om waar dan ook te gaan wonen. Óf we hebben een Koninkrijk waarbinnen de autonome landen zelf mogen bepalen welke inwoners ze binnenlaten en onder welke condities. Zoals VVD-Kamerlid André Bosman, indiener van het wetsvoorstel zegt: ‘Gelijke monikken, gelijke kappen.’ En daaruit volgt: kappen met het gezeur over discriminatie.

Reacties (25)

#1 P.J. Cokema

Zoals VVD-Kamerlid André Bosman, indiener van het wetsvoorstel zegt: ‘Gelijke monikken, gelijke kappen.’

Hij dient het wetsvoorstel in juist omdat hij vindt dat het niet om gelijke monniken gaat maar om kansarme Antillianen die zowel in sociale zekerheid als in de criminaliteit relatief oververtegenwoordigd zijn (dat zijn Bosmans woorden).

Bosman had beter met een ander voorstel kunnen komen en daarmee aansluiten bij het punt dat Sjors maakt, waarom hij als ‘vasteland’-Nederlander zich niet zomaar kan vestigen op Curaçao.

Bosman had, in de geest van het kabinetsbeleid om hoog opgeleide en/of rijke investeerders makkelijker hier toe te laten, het kabinet kunnen opdragen de Antilliaanse bestuurders te vragen ook zo’n regeling te treffen voor Nederlanders uit die doelgroep.

Bijkomend voordeel: de kansarme, Antilliaanse criminelen hoeven dan helemaal niet hierheen om ons te beroven, want er stroomt buit genoeg binnen ;-)

 • Volgende discussie
#2 hansje ter horst

Ja, dat heb ik vaker gehoord….ik meende zelfs dat Nederlandse pensionado’s wanneer ze zich daar wilden vestigen minstens EEN Korsower in volledige dienst moeten nemen, zij het een tuinman of een huishoudelijke hulp….

Voordat iedereen weer begint te motzen, ik heb dat letterlijk van een Curaçaose vriendin die daar al weer een jaar of wat woont, nadat ze een aantal jaren in Nederland heeft doorgebracht.

Sjors van Beek tipt daar een incongruentie aan, terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gbh

Waarom mag ik me niet melden bij de ‘sociale dienst’ van Willemstad, een uitkering ophalen en op het strand gaan liggen?

Voor zover ik weet krijg je als vrouw met kind in Curaçao 100 Antilliaanse gulden per maand, de rest krijgt niks. Waarom denk je dat ze naar hier komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

@2: Of het een ongewenste incongruentie is valt nog te bezien. Er zit wel een forse koloniale geschiedenis achter en Nederland heeft nog steeds een aardige vinger in de Antilliaanse pap (op grond van afspraken en overeenkomsten die gemaakt zijn bij de “herinrichting van het Koninkrijk”).

Als we de wereld willen verbeteren herinrichten op basis van spreekwoorden en gezegden (zie Bosmans ‘gelijke monniken’) dan weet ik er ook wel een paar waarmee je incongruenties kunt aanwijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sjors van Beek

@4: Nou… doe eens? Nu maak je me wel nieuwsgierig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jeroen Laemers

Zoals VVD-Kamerlid André Bosman, indiener van het wetsvoorstel zegt: ‘Gelijke monikken, gelijke kappen.’

Maar Nederland en de Nederlandse Antillen zijn natuurlijk helemaal niet gelijk.

Dat blijkt alleen al uit het verschil in oppervlakte en inwonertal

De potentiële impact van grootschalige immigratie vanuit Nederland naar de Antillen is daarom natuurlijk veel groter dan omgekeerd.

Dat er andere regels gelden, is dan ook helemaal niet per definitie onrechtvaardig. Afweging van belangen, etc.

Zoals ik al eens eerder tegen een argument van Sjors heb ingebracht: zonder de daadwerkelijke machtspositie van relevante groepen in het debat te betrekken, blijft de discussie noodzakelijkerwijs incompleet.

Dat staat los van de vraag of in dit specifieke geval de juiste belangenafweging is gemaakt. En of deze eerder gemaakte afweging inmiddels niet aan herziening toe is, bijvoorbeeld doordat bepaalde koninkrijksdelen steeds minder met elkaar hebben.

Maar dat is een andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

Via De Volkskrant het pdf’je van de brief van de commissie Meijers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 P.J. Cokema

@5: Nou, alleen al het “wat u niet wil dat u geschiedt. doe dat ook een ander niet”.
Die is wellicht aardig in deze discussie. Zoals ik in @1 aangaf: dat jij door heel wat bureaucratie heen moest en Antilliaanse burgers niet, kun je oplossen door de obstakels voor mensen zoals jij en ik op te heffen in plaats van obstakels voor Antilliaanse burgers in het leven te roepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 hansje ter horst

@8:
Als ik je nu goed begrijp ben je van mening dat Nederlanders, in de praktijk veelal pensionado’s geen hobbels op hun pad moeten vinden wanneer ze met alle geweld op dat eiland willen gaan wonen?

Daar kan ik het mee eens zijn, vooral ook omdat ze in feite slechts geld meenemen naar Curaçao, en geen beroep doen op sociale voorzieningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Herman

Ondertussen is het aandeel Nederlanders onder de bevolking van Curaçao wel veel hoger dan het aandeel Antillianen in Nederland. Daarnaast is werkloosheid een veel prangender probleem dan in Nederland. Op Curaçao is het werkloosheidspercentage 13% (oktober 2013), in Nederland is dat met 10,3% van de beroepsbevolking lager. Toegegeven, dat is nog steeds hoog. Op Curaçao is de werkloosheid echter structureel en hier toch vooral conjunctureel van aard. Daarom is er hier niet per definitie sprake van gelijke monniken (en dus ook geen gelijke kappen).

Daarnaast is de migratie van Nederland naar de Antillen en de migratie van de Antillen naar Nederland behoorlijk in balans (cijfers CBS).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 P.J. Cokema

@9: Dat “met alle geweld” valt reuze mee hoor…..

In principe vind ik dat iedereen mag gaan en staan waar hij wil. Natuurlijk ben ik niet blind voor zaken die mogelijkerwijs verkeerd kunnen lopen als binnen de huidige “toestand in de wereld” alle landen al hun grenzen opheffen. Dat is een veel breder issue en dat is hier niet on-topic.

Lezenswaardig is Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen (Jennissen, e.a. CBS, WODC, 2012). Zoek daar de informatie over Antilliaanse migratie maar eens op.

Je ziet dan dat er historische en politieke achtergronden waren die tot migratie van Antillianen naar Nederland leidden (bijv. Shell die er mee kapte en door de Nederlandse regering afgedwongen bezuinigingen op het openbaar bestuur van Curacao).

Waarom Bosman het wel een gelijke monniken verhaal vindt om Antilliaanse immigranten is op grond daarvan een raadsel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 hansje ter horst

@9:
Ik denk, sterker nog, dat wanneer ik met de opbrengst van mijn huis en mijn Nederlands inkomen naar willekeurig welk land ga om me daar te vestigen ik met vlag en wimpel zou worden verwelkomd.

Dus ben ik nog steeds verbaasd over het feit dat dat in Curaçao niet zomaar kan.

Maar dat van die krapte op de woningmarkt, en van rijke stinkerds uit Nederland die de prijs van de huizen opdrijven(had iemand dat al gemeld?) kan ik wel begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 hansje ter horst

@10: kuch
Curaçaoënaars ZIJN Nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Derpjan

@6:

Als je samen een koninkrijk bent hoor je dingen te delen. Amsterdan kan toch ook niet werkloze mensen uit Limburg gaan weren en Limburg geen pensionado’s uit Amsterdam? Natuurlijk zouden op Curacao dan ook dezelfde sociale voorzieningen aanwezig moeten zijn als in Nederland en zou Curacao zich politiek gewoon moeten schikken naar de wil van de totale bevolking van het koninkrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sjors van Beek

@13: Juist. Maar dat geldt andersom dus ook. Niet de ene keer gelijkheid tussen alle Nederlanders bepleiten en de andere keer verschil in regels voor diezelfde Nederlanders.

@6 Jeroen: Ben het een heel eind met je eens. Lokale omstandigheden kunnen specifieke regelgeving gerechtvaardigd of zelfs noodzakelijk maken. Maar dat argument mag van Antilliaanse zijde dan óók worden gehonoreerd, ipv het te gooien op discriminatie of racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

@14 Amsterdan kan toch ook niet werkloze mensen uit Limburg gaan weren en Limburg geen pensionado’s uit Amsterdam?

Er wordt wel steeds vaker geopperd om een verhuisplicht voor werkelozen in te stellen. Dus zo ver daar van af zijn wij ook weer niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jeroen Laemers

@15:

Maar met dat standpunt impliceer je dat Nederland even weinig opnamecapaciteit heeft als de Antillen.

Of zou er, als dat niet het geval is, toch geen sprake van racisme kunnen zijn?

Dat is in ieder geval niet ondenkbaar, lijkt me.

En gezien de wederzijdse geschiedenis, is het natuurlijk niet zomaar de lucht gegrepen wanneer zwarte Antillianen racisme van blanke Nederlanders vermoeden.

Ik denk echt dat je daar te gemakkelijk overheen stapt. Als ik het niet zo’n vreselijk zelfingenomen uitdrukking zou vinden, zou ik bijna willen zeggen ‘check your privilege’.

Overigens, wat kreeg Anouk recentelijk wel niet over zich heen toen ze iets over Zwarte Piet durfde te zeggen: ‘nikker lover’, ‘bruine lover, vies wijf’, ‘nigger bitch’, ‘blanke negerslet’, etc.

Wat zou een Antilliaan daar van gaan denken, schat je zo in?

Dat ‘automatische gemekker over rassendiscriminatie’, zoals je het noemt, is misschien wel ergens op gebaseerd.

En als er bij dit wetsvoorstel geen racisme meespeelt, hoe moeten Antillianen dat dan weten? Dat is bepaald niet iets waar ze blind op kunnen vertrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 HPax

Uitstekende bijdrage van Sjors van Beek.

I Nederlandse Antillen: Inleiding.

De Nederlandse Antillen = NLA (inclusief Aruba) zijn grofweg 6 eilanden in de Caribische zee die op een bijzondere wijze aan Nederland hangen. Als molenstenen. Tel je hun km2’s op dan krijg je er een kleine duizend van en daarop wonen in totaal ongeveer 266.000 mensen (cijfers uit 2003). In 1992 waren er dat 265.000. Dit geeft een bevolkingsdichtheid van 266 mensen per km2. De NLA zijn dus zwaar overbevolkt. En dan te weten dat er vanaf 1995 al 90.000 Antillianen in Nederland (in 2001: 117.000) wonen. Waar dat naar toe moet, schijnt weinig mensen een zorg. Wel mag je je van die in Nederland gevestigde Antillianen afvragen of ze dat werkelijk zijn en geen Haïtianen of Venezolanen of nog wat anders. Volgens een Nederlands parlementariër komen en toeven er op die eilanden nogal wat (illegale) immigranten uit naburige Zuid-Amerikaanse landen afkomstig. Vooral Dominicaanse vrouwen uit het Noorden en Columbiaanse dames uit het Zuiden schijnen zich graag voor een tijdje als prostituées te willen vestigen in het ‘Vrolijke Kamp’ op Curaçao. En op dat zondige eiland en, geloof ik, op de rest van de Nederlandse Antillen bestaat het gebruik immigranten na een 5-jarig verblijf een Nederlands paspoort te gunnen. Arm Nederland.

II Visumplicht voor Nederlanders.
Hoe zit dat met die visumplicht etc. voor Nederlanders die hun Antillen willen betreden. Ik raadpleeg HET STATUUT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Het is in 1954 van kracht geworden en sindsdien nauwelijks gewijzigd. Volgens dit Statuut vormen 1. Nederland, 2. de Nederlandse Antillen en 3. hé, Aruba een staatkundige eenheid. De genoemde gebieden staan te boek als landen verenigd in een Koninkrijk. Volgens Borman (HET STATUUT., bldz. 72) brengt deze constructie mee ‘dat er vanuit het Statuut gezien op twee niveaus wetgeving en bestuur plaats vindt: op het niveau van het Koninkrijk en dat van de landen.’ Volgens het artikel 3f van het Statuut blijkt, of zou blijken, ‘dat de regeling van toelating en uitzetting van Nederlanders een landsaangelegenheid is. De landen kunnen dus de toelating van Nederlanders aan beperkende bepalingen onderwerpen. Nederland kent dergelijke beperkende bepalingen niet. Aruba en Nederlandse Antillen wel.’ (Borman, op. cit., p. 75).

De voornaamste functie van ´onze´ Antillen lijkt die van ´schatteneiland´ te zijn, voor onze ´haute finance´. Pottenkijkers ongewenst! Andere, positieve, functies zijn door die toegangbeperkende maatregelen geldend voor NLérs reizend naar hun Antillen niet bediend. De mafia is er weer wel mee geholpen geweest, en de drugshandel.

Opmerking: Frankrijk kent zo´n visumbeleid voor zijn Antillen niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mulato

Op Schiermonnikoog mag je je ook niet vrij vestigen. Daar hoor ik weinig mensen over klagen.

@hansje @2
“Ja, dat heb ik vaker gehoord….ik meende zelfs dat Nederlandse pensionado’s wanneer ze zich daar wilden vestigen minstens EEN Korsower in volledige dienst moeten nemen, zij het een tuinman of een huishoudelijke hulp….
Voordat iedereen weer begint te motzen, ik heb dat letterlijk van een Curaçaose vriendin die daar al weer een jaar of wat woont, nadat ze een aantal jaren in Nederland heeft doorgebracht.”

Wat een ongelooflijke nonsens. Dat is nu niet zo, en dat is nooit zo geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 hansje ter horst

@15: Dat is dan ook de strekking van mijn reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 hansje ter horst

@19: Ik heb dat niet zelf verzonnen, hoor, dat is me DAAR verteld toen ik DAAR ongeveer 15 jaar geleden vroeg naar de mogelijkheden om er te gaan wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lunarts

Ik kan mij wel betere plekken op de wereld voorstellen dan de Antillen. Ik ben het wel eens met de strekking van het verhaal maar een verstandig mens vestigt zich daar helemaal niet. Er zijn betere plekken. Alleen al in Zuid Amerika: Uruguay, Costa Rica, Belize, en vul maar in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 McLovin

Grappig Sjors voelt zich altijd heel erg genaaid en als blanke gediscrimineerd. Beetje blanke slachtoffer rol innemen en tot de conclusie komend dat Sjimmie ook discrimineert en racist is. Nou Sjors, noem het cosmic karma ofzo maar dan weet je hoe het is om aan de kant te staan waar de klappen vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 McLovin

@18: Nederlandse Antillen: Inleiding.

Eeuwenlang wingewesten geweest voor moederland Nederland, slaven, suiker en raffinaderij-en leverden aardig wat centen op. Toen deze inkomsten wegvielen daar deez en gene redenen werden de eilanden door velen al snel gezien als molenstenen die men maar wat graag te koop wil zetten op marktplaats.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 mulato

@21: “Ik heb dat niet zelf verzonnen, hoor, dat is me DAAR verteld toen ik DAAR ongeveer 15 jaar geleden vroeg naar de mogelijkheden om er te gaan wonen.”

Je zegt in @2 echter: “Voordat iedereen weer begint te motzen, ik heb dat letterlijk van een Curaçaose vriendin die daar al weer een jaar of wat woont, nadat ze een aantal jaren in Nederland heeft doorgebracht.”

Het maakt me niet eens uit hoe je het gehoord hebt. Feit is dat je op basis van 1 statement een uitspraak doet. Zou je daar zelf niet een kanttekening bij hebben – het klinkt namelijk nogal stupide EN het is makkelijk te controleren?

Ik heb jaren in de west gewoond en kan je vertellen dat het onzin is.
Ik ben persoonlijk niet direct tegen aanscherping van de toelatingseisen, maar wil graag even de nuance plaatsen dat het wrs. weinig zoden aan de dijk zal zetten.
En wat ik al eerder zei, gelijke monniken gelijke kappen is al binnen europees nederland niet eens zo (Schiermonnikoog).
Daarenboven is de situatie complexer dan Sjors van Beek voor doet komen. Tegenwoordig bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Curacao, Aruba en Sint Maarten. Binnen het land Nederland heb je Europees Nederland dat ook EU is, en heb je Caribisch Nederland, dat geen EU is. Een vlucht tussen Sint Maarten en Sint Eustatius is dus een interlandelijke vlucht, geen binnenlandse vlucht en geen internationale vlucht. Inwoners van Caribisch Nederland stemmen voor de Tweede Kamer, maar hebben geen vertegenwoordiging in de Eerste Kamer, want het gebied valt niet onder een provincie. Pfoe, wat ingewikkeld. Overal maar gelijke monniken en gelijke kappen doen? Dus ook de Nederlandse AOW uitkeren op Bonaire – wat nu niet gebeurt, Sjors?

 • Vorige discussie