1. 1

  Dit is een filmpje bedoeld voor simpele Angelsaksen die andere landen maar rare inefficiente naties vinden. Amerikanen en Britten zijn in de kern lichte xenofoben.

  Maar leg nu dan toch eens uit waarom Bart de Wever en Elio Di Rupo er niet uitkomen. Waar gaat het nu mis of liever gezegd: waar zitten de echte geschillen? Hoe gaan die onderhandelingen eigenlijk. In het Frans? Spreek ieder zijn eigen taal?

 2. 2

  Het filmpje laat imo wel zien waar het misgaat: de belangen zijn zo verschrikkelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat iedereen vindt dat de kluwen moet worden ontward. Maar dat kan helemaal niet meer, want dan spelen alle individuele belangen op.

  De Walen en de Vlamingen zijn op die manier tot elkaar veroordeeld. Maar dat betekent niet, dat je geen electorale winst kunt behalen door in te spelen op een Vlaams- of Waals gevoel voor nationalisme (dat a priori helemaal nergens op slaat, want Vlaanderen en Wallonië zijn helemaal nooit zelfstandige natiestaten geweest).

  Wat niet onderschat moet worden, is de ‘shift’ van middelen in België. Waren het vroeger de Waalse (veelal adelijke) industriëlen die het land de facto bestuurden – het geld werd verdiend in de mijnen et cetera, er was sprake van Vlaamse gastarbeiders in Luik bijvoorbeeld – nu wordt het geld verdiend in de grote Vlaamse steden, en zijn de verkankerde industriesteden in Wallonië geldverslinders.

  De Walen hebben in de 100 jaar voorafgaand gaan deze shift de Vlamingen (voor het gevoel van de nationalistische Vlaming) klein gehouden, en die sentimenten spelen nu ook mee in de winst van de De Wever Partij.

 3. 3

  goede vraag, Ellard. Zo goed als het fillempje.
  Basically: omdat er geen gezamenlijke oplossing gewenst wordt, maar een oplossing die elk voor zich wil.
  Zoals het nu LIJKT is het vooral de harde kern van De Wevers’ partij die oplosingen blokkeert. Ik denk ook dat De Wever onderhandelingen voert met al die Vlaamse ‘vernederingen’ die zich voornamelijk in het Vlaamse brein hebben voorgedaan, meer dan Di Rupo die toch meer afstand kan houden, als Italiaanse homo.
  Verder: deze onderhandelingen waren natuurlijk al lang afgesprongen, als niet voor iedereen, inclusief de twee heren, duidelijk was dat er een oplossing moet komen.
  En frankly, zoals ik al in mijn Quote van vandaag aanhaalde: het probleem heeft zich al lang verlegd van een onderhandelingscultuur tussen heren naar een gigantische druk van een malcontente, achterdochtige, of in het beste geval veel te kritische bevolking. Aan beide zijden van de taalgrens.

 4. 5

  Post commentum: Vroeger hadden de grote Belgische staatslieden (Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Willy Claes, Martens, Nothomb, De Croo etc) nog vriendjes aan de andere kant van de taalgrens. De Vlaamse Liberalen hadden vriendjes bij de Waalse Liberalen, en de Waalse PS hadden vriendjes bij de Vlaamse SP. Die politieke goodwill is volgens mij ernstig verminderd omdat de politici aan weerszijden van de taalgrens elkaar minder (willen) kennen.

  MAW: de hele (federale) politiek is vreselijk gepolariseerd.

 5. 6

  Uiteraard, Daniël. Akkoorden worden gemaakt net vòòr onderhandelingen. Maar nu is er Europa, die (terecht?) zeer goede krachten wegtrekt, en de provincialen achterlaat.
  Plus: de systemen kalven tegen moordtempo af: de Loge lijkt eigenlijk geen enkele invloed meer te hebben op hogere besluitvormingen en de Jezuïetenorde is op stervan na dood: beide waren poelen van beslissers, beiden verdeelden onder elkaar (socialist en liberaal versus de gristenen) netjes de koek.

 6. 7

  But though even words like “juju-flop,” “swut,” and “turlingdrome” are now perfectly acceptable in common usage, there is one word that is still beyond the pale. The concept it embodies is so revolting that the publication or broadcast of the word is utterly forbidden in all parts of the galaxy except one – where they don’t know what it means. That word is “Belgium” and it is only ever used by loose-tongued people like Zaphod Beeblebrox in situations of dire provocation. Such as… [..] Oh, Belgium man, Belgium!

 7. 11

  @10 Nou ja, als Vlaanderen nou bij ons komt, is er toch nog wat om je schizofreen over te voelen. Kunnen de Vlamingen toch lekker absurdistisch blijven doen.

 8. 13

  @4 Inderdaad een scherpe analyse van DH. De Vlaamse irritatie richt zich van oudsher meer tegen de arrogantie van de gegoede (deels oude adel) liberalen rond Brussel,(http://video.canvas.be/panorama-702-het-failliet-van-financien), dan tegen de arme sloebers in de sloppen van Charleroi en Luik, die trouwens voor een goed deel van Italiaanse, Poolse en Vlaamse (http://video.canvas.be/category/programmas/arm-wallonie) komaf zijn. Een gedeelte van de PS was in de jaren tachtig en negentig vanwege de bijna-monopoliepositie in Luik en Henegouwen in handen gevallen van mafiose types, inclusief politieke moorden (Cools) en mysterieuze zelfmoorden (Van der Biest); inmiddels lijkt Di Rupo de partij redelijk schoon te hebben geveegd, met uitzondering van een corrupte dronkenlap als Daerden, die een te grote fanbase heeft om hem te slachtofferen.

  Merk trouwens op dat achternamen in Belgie niets over taal zeggen: Cools, Van der Biest, Daerden zijn dus “etnische” Vlamingen, nog niet zo heel lang geleden heetten de belangrijkste Vlaams-nationalisten Anciaux en Bourgeois. En merk ook dus ook op hoe beide landsdelen toch ook in allerlei opzichten met elkaar verstrengeld zijn. Fotograaf Stephan Vanfleteren heeft met Belgicum een prachtig fotoboek gemaakt over Belgen aan weerszijden van de taalgrens dat laat zien dat er wellicht een meer gemeenschappelijke Belgische cultuur bestaat dan in Vlaamse en Waalse propaganda wordt gesuggereerd.

  Brusselaars, bijvoorbeeld filmregisseur Julien Vrebos, vinden de hele discussie trouwens vaak maar provinciale onzin.

 9. 14

  Juist vanwege alle paradoxen en “bedreigde” identiteiten is het zo’n waanzinnig culturele broedplaats. Ik ben mijn koffers al aan het pakken. Alles wat Vlaanderen nu zo interessant en sterk maakt, bestaat bij de gratie van het tegenwicht in de vorm van Wallonie. Dat opblazen is, in het belang van Vlaanderen, het domste wat je kunt doen.

  N.B. Het is geen toeval dat iedere succesvolle Belgische politicus doorschuift naar de EU; belgicisering is de toekomst! Niet het verleden!

 10. 16

  @12: Over welk instrument heb je het dan, want hij heeft er nogal wat ontworpen (en hele orkesttypes, zoals fanfares en brass bands zijn op zijn instrumenten gebaseerd)?

 11. 18

  Om België te begrijpen, moet men een intellectueel zijn, die én geschiedenis én sociologie én culturele antropologie én economie heeft gestudeerd zonder ideologische vooringenomenheid.
  Wat hij er vooral niet op mag toepassen zijn de sjablonen van de “kritische theorie” met zijn obsessionele aandacht voor een alom opduikende idiosyncrasie.

 12. 19

  @ 18 Kretenzer, volgens mij moet je ook vooral een flexibele pragmaticus zijn en bovenal geen calvinist. Binnen dat kader kun je er niets van snappen, het oer-Hollandse gezelschapsspel “Wie heeft het Gelijk?”.

  Wat dat betreft is de Belgische politiek veel “eerlijker” openlijk politiek: jij vind dat, ik vind het tegenovergestelde, dat heeft met onze belangen te maken maar we zullen toch door een deur moeten. In Nederland moet er altijd een soort morele waarheid worden geclaimd. Is dat wat je bedoeld met “idiosyncrasie”?

 13. 21

  Bel Gië is voor mij Brel, Van het Groenewoud, Claus en Urbanus. En voor de rest jakker ik er zo snel mogelijk doorheen om op de vakantie bestemming te geraken.

 14. 23

  Één ding zit me nog wel dwars uit dit filmpje. Zwitserse chocolade??? Dat kan toch niet. Zwitserland heeft geen eigen chocolade, in tegenstelling tot België (Kongo) en Duitsland (Kameroen). Zwitserse chocolade is dus nep en Belgische chocolade echt!

 15. 30

  @mango | 23 September 2010 | 14:52

  Inderdaad: de manische behoefte aan gelijk te hebben in alles en in alle omstandigheden: bv. zie eens hoe goed dat ik ben in het mezelf berouwvol op de borst kloppen om het de misdaden van mijn over-over-over-overgrootouders tot en met de neanderthalers: erfzonde en predestinatie in zijn nieuwe presentatie van masochistische verkondiging van erfelijke schuld, van “noodzakeljke” genoegdoening, aan “solidariteit” om die genoegdoening zin en inhoud te geven, aan zelfverdeemoediging in de vorm van rabiaat cultuurrelativisme, aan een fanatieke verkondiging van de Gelijkheid van alle mensen, misdadigers inbegrepen. Iedereen is gelijk behalve… de christenen (de eigen traditie). Die mag/moet je belachelijk maken, die moet je ausradieren. Al de rest is koosjer, perversiteiten en abjecte leerstellingen incluis: moet kunnen: wij zijn Tolerant.
  De engelenelite van Gelijken.
  Zal wel.

 16. 32

  Tja, ik ga het je toch niet uitleggen, hoor. Als goede Sargasso-reaguurder zou je het moeten begrijpen. Zoals Narcissos zichzelf bewonderde in het kristalheldere water van de bron, waarin hij verdronk.

 17. 33

  Excuus mijn beste Kretenzer, ik spreek noch versta wartaal dus ik moet toch echt aandringen op ondertiteling bij je laatste bijdragen.

  Of misschien denk je dat je heel erg briljant bent als je iets onbegrijpelijks weet in te tikken, dat kan natuurlijk ook. In dat geval: geniet er maar van, ik snap het namelijk echt niet.

  Het ging hier over België, weet je nog?

 18. 34

  @26,27 Amerika dus. En Rusland? Oostenrijk-Hongarije? Japan? Nederland zelfs? het Ottomaanse rijk? De Belgische elite in die tijd zal gemiddeld misschien een van de rijkste ter wereld geweest zijn maar het was een hele kleine elite van een klein land. Een middenklasse was er niet, het volk werd als slaven gehouden. De enige kolonie was een hobbyproject van de koning dat te laat kwam om er ooit echt van te profiteren. Geen noemswaardig leger.

  Waar komt dit weetje vandaan en hoe kun je iets opsteken van dit filmpje als het al zo begint?

 19. 35

  Anoniem, het klopt gewoon hoor. Belgie industrialiseerde veeeeeeeeeeeeeel eerder dan Nederland. Ik denk dat dit ergens eind achttiende eeuw betreft. Toen we hier nog poep aten, hadden ze daar al fabrieken.

 20. 36

  @ anoniempje

  Van Wikipedia:

  “Op het vasteland volgde eerst na 1798 België. België wordt het eerste geïndustrialiseerde land in continentaal Europa. België bevindt zich “in staat van industriële revolutie” onder het bewind van Napoleon Bonaparte. De industiële centra waren Gent, Verviers, Luik, Bergen en Charleroi.”

  Daarom hadden de Belgische industrielen ook geen zin om zich na 1815 aan de onontwikkelde Hollanders te onderwerpen.

  Lees verder:
  http://www.rhcl.nl/page_tent.asp?id=1140

 21. 37

  Ja dat weet ik maar maakt dat België ook machtiger dan de door mij genoemde landen?

  En ik heb altijd geleerd dat Nederland die Belgische opstand makkelijk had kunnen neerslaan als er geen druk van de grote Europese mogendheden was geweest om België onafhankelijk te laten worden.

 22. 38

  @37 Dat klopt helemaal. In tegenstelling tot Polen en Italie waar de revolutie van nationalisten werd neergeslagen werd de opstand in Belgie niet door de grote mogendheden onderdrukt. Dit onder druk van Frankrijk. Louis-Phillipe had in 1831 de oude Franse droom om de Maas als noordgrens te hebben nog niet opgegeven. Het plannetje was om Belgie helemaal in Franse invloedssfeer te brengen. Vlieger ging niet op aangezien Engeland er op tegen was.

 23. 39

  @ 38 Ook dat is waar, maar het had ook te maken met het rijke Zuiden dat geen zin had om hun geld naar het arme Noorden te brengen, zonder evenredige vertegenwoordiging: no taxation without representation

 24. 40

  @Qlaf

  1. Het morele meerderwaardigheidsgevoel.
  Calvinisten beschouwen zich als het sinds alle eeuwigheid door God uitverkoren volk, want begiftigd, door Gods wil, met het ene, ware geloof.
  Die overtuiging heeft zich vertaald in een algemeen Nederlands levensgevoel van een “gidsland” te zijn.
  Het materiële succes van de Gouden Eeuw bevestigde destijds het uitverkoren zijn door God in de geesten der mensen.
  Ondanks tijdelijke deuken in het gevoel van eigenwaarde tijdens de Bataafse Republiek, Lodewijk Napoleon en de annexatie bij Frankrijk (1795-1813) en de kater tussen 1840-’48 omwille van de Belgische afscheiding, kwam toch steeds weer het gevoel bovendrijven dat dit volk een “zending” had in de wereld. Na 1850 hield NL telkens de onderling vijandige grote Mogendheden in Europa voor dat zij zich aan de internationale afspraken moesten houden. En dit met een strikt beroep op de internationale afspraken en later het internationale recht(extreem legalisme; met voorbijgaan dus aan de behoeften van andere volkeren). Na 1870 voerde NL de “ethische politiek” in Indonesië, hield het de vredesconferenties in Den Haag begin 20ste eeuw, en voerde een strikte neutraliteitspolitiek 1840-1940. Het maakte niet uit of men liberaal was (19de eeuw) of sociaal-democraat (20ste eeuw); men was pacifist en tegen bewapening. En dan dat eeuwige opgeheven vingertje sinds WO II. Alsof het zedelijke peil en morele besef in dit land zoveel sterker was en is dan elders.
  In eigen land uit zich deze mentaliteit ook in een sterk moraliseren bij de interpretatie van eender welke uitspraak of situatie, met als ondertoon: wij zijn een gidsland en weten dus alles beter. Botweg: wij zijn betere mensen. En dus sloven wij ons uit om zoveel mogelijk sociaal wrakhout binnen te halen om te bewijzen hoe goed en solidair wij wel zijn in vergelijking met de andere landen.
  Dit is één zijde van de Nederlandse volksaard.

  2. De predestinatieleer
  God heeft sinds alle eeuwigheid het lot van de mens vastgelegd. De mens zelf is onmachtig (geen eigen, vrije wil), ook al is hij uitverkoren. Hij is volkomen onmachtig tot het goede uit eigen wil en kracht.

  Deze mentaliteit maakt een Nederlander bij uitstek gevoelig voor elke deterministische filosofie, vooral als die aan het einde van het verhaal een aards paradijs belooft. Het komt er dan voor de linkse Nederlander op aan de kant te kiezen die volgens die filosofie linea recta naar het paradijselijke einddoel marcheert, te weten de volkomen Gelijkheid/annex “vrijheid” van eenieder (Een onmogelijke combinatie).
  Een tijdlang meenden de sociaal-democraten dat de klassenloze maatschappij haalbaar was door het privé-bezit af te schaffen. Dit lukte niet: de export van de Russische Revolutie, 1917 naar Polen en Duitsland mislukte: Marx’ theorie klopte niet: de proletariërs in de geïndustrialiseerde landen verkozen hun eigen, nationale cultuur, een onderdeel van de westerse, boven het internationalisme. Daarom predikte Nieuw Links vanaf de late jaren ’50 en ’60 de vernietiging van de westerse cultuur als enige weg tot de volkomen Gelijkheid en het daaraan verbonden aards paradijs. (in oorsprong kwam deze idee van de marxistische filosoof Lukacs en de Frankfurter Schule tijdens het Interbellum).
  Wat een ideaal! Voor de uitverkoren Nederlanders! Een onontkoombaar lot, ditmaal niet door god (die was tot opium gedegradeerd), maar door de morele/culturele eisen van de Geschiedenis op hun schouders gelegd! Vandaar het cultuurrelativisme dat hier en elders en Europa en de USA getriomfeerd heeft in de multicul.
  En op basis daarvan het absurde in bescherming nemen van een bloeddorstige religie. de islam,in naam van de Gelijkheid van alle culturen.
  Gelijkwaardigheid…

 25. 41

  Graag gedaan. Voorts wil ik wel waarschuwen voor al te simplistische voorstellingen van zaken. Zeer belangrijk obstakel is bv. de machsstrijd PS / MR, nog ongeacht NVA! Ik ben verder ook geen voorstander van België (louter of vnl.) verdedigen met vooral emotionele of nostalgische argumenten.

 26. 42

  @40: Goed verhaal.

  @39: Belangrijke oorzaken lagen in de taalpolitiek van Willem I, het verzet van de verfranste burgerij in Vlaanderen en het gestook van de Katholieke kerk (De Broglie). Ook het feit dat de Noord-Nederlanders eigenlijk liever onder elkaar waren – met heimwee naar de goede oude tijden van de Republiek – maakte de eenwording er niet gemakkelijker op.

 27. 43

  België is een land vol marionetten met onbegrip voor hun grote tragiek: de merkwaardige mengelmoes van katholieke kleingeestigheid, Vlaams nationalisme, non-conformisme en collaboratie. Het van het ene faillissement in het andere rollen, van bedrijven tot politiek…

  België is een opera opgevoerd in een poppenkast.

 28. 44

  Geinig filmpje. BHV for dummies.
  Goed dat ze de Voerstreek er niet bijgenomen hebben. Dan zou het een animatie van minstens dertig minuten worden.

 29. 45

  @34/37: Oké omdat je erom vraagt: De Russische, Ottomaanse en Oostenrijk-Hongaarse rijken waren in de tweede helft van de 19e eeuw fors in verval (en kregen keer op keer klop van andere landen in oorlogen). Symptomatisch daarvoor is ook het feit dat het geen van de landen lukte om overzeese koloniën te verwerven (de Russen en Turken raakten er zelfs alleen maar kwijt in die periode). Nederland had de Belgen niet eens eronder weten te houden en liep met het vorderen van de 19e eeuw alleen maar steeds meer achter, terwijl Japan pas heel laat in de 19e eeuw (pas vanaf 1870) begon aan zijn industrialisatie en daarna militaire opkomst.

  België daarentegen was alleen gelimiteerd aan haar grenzen, omdat het nu eenmaal tussen drie grootmachten in lag (Frankrijk, het VK en het Duitse rijk in wording), die alle drie bijzonder graag België wilden toevoegen aan hun territorium. Bij gevolg kon België zich geen militaire of andere gevaarlijke diplomatieke escapades veroorloven, om geen voorwendsel te geven. Gevolg was dat België haar potentieel nooit heeft kunnen omzetten in territoriale winst (al droomde Leopold II daar wel van), afgezien van het succes in de Kongo (met dank aan ruzie tussen Frankrijk en het VK).

 30. 46

  YP: op die onYP-iaanse toon moet ik toch wat correcties aanbrengen.
  Wat jij opsomt zijn uniek Vlaamse ‘capaciteiten’, en zijn hoegenaamd niet van toepassing op Wallonië. Je hebt het dus niet over België.

  Verder moet ik zeggen dat, er levend, de dagelijkse werkelijk echt niet zo verschrikkelijk is.
  Misschien moet men zich wat dichter bij het concept ‘haat/liefde’ aanschurken, zoals bvb Jacques Brel levenslang gedaan heeft.

  En toch liever eten in België

 31. 48

  die tot slot is natuurlijk relatief :-)
  Zoals het simpelweg hoort zijn er TWEE Manneken Pissen, eentje nog in Geraardsbergen, en die is naar verluidt zelfs ouder.
  Belgie is een neverending story, een meesterwerk van James Joyce en Magritte in één persoon.

 32. 49

  @ S’z

  Ik ben ook niet van het behouden van Belgie-omdat-het-moet, maar ik vrees dat Vlaanderen-zonder-Wallonië een minder prettige plek om te leven is dan zonder. Vlaanderen is haast gebaseerd op het anti-Franstalige sentiment, dus wat is Vlaanderen als het benadrukken van de eigen cultuur en het anti-autoritaire “plan-trekkers”-karakter wegvalt zonder de erfvijand/onderdrukker. De rijkdom van Vlaanderen ligt in België, ben ik van overtuigd. For it’s own sake.

  @ Crachàt

  Val deze Hollander eens bij… Klopt dit een beetje? (Jij komt uit Antwerpen, toch?)

 33. 50

  @45 Natuurlijk waren ze in verval maar Rusland vocht ondertussen wel in de krimoorlog tegen heel Europa. Had België dat gekund?

  Oostenrijk-Hongarije had 50 miljoen inwoners tegen 5 miljoen voor België.

  In het Ottomaanse rijk kwam de zon op en ging de zon onder.

  In 1905 versloeg Japan Rusland.

  In 1830 werd België onafhankelijk en had Nederland (toch hardly een grote mogendheid in die tijd) de opstand nog neer kunnen slaan als er geen druk van buitenlandse mogendheden was geweest. Kongo was een hobbyprojectje van de koning dat hij pas kreeg in de tijd dat koloniën alleen maar geld begonnen te kosten en meer een prestigeproject waren dan dat ze echt wat opleverden. Nadat de infrastructuur was opgebouwd (waardoor de koning twee keer failliet ging) heeft hij 10 jaar winst gedraait voordat België het beheer moest overnemen omdat de bevolking zo onmenselijk behandeld werd. Toen was het met de winst gedaan en stond de Eerste Wereldoorlog bovendien voor de deur.

  Zoals ik al zei natuurlijk was de Belgische elite in die tijd een van de rijkste ter wereld, maar dat maakte België niet meteen tot een machtig land. Wat heeft België in die tijd allemaal kunnen bewegen in de wereld?

 34. 51

  O, maar ik denk dat S’z je argumenten prima vat. Dit in tegenstelling tot zijn #41 waar ik per uitzondering werkelijk niks van begrijp…
  Wellicht iets als: België moet blijven maar dan niet (enkel) om sentimentele redenen?

  All in all ben ik blij verbluft over de kwaliteit van de Nederlandse opmerkingen in deze thread. Dit kon je enkele jaren geleden nog niet lezen, en dat is hartverwarmend nieuws.

  Overigens: in de vorm van Paul Beliën heeft Nederland een eerste proefje gekregen van hoe een fiere Vlaming zich assimileert met het Nederlandse denken.

 35. 52

  @50: “In het Ottomaanse rijk kwam de zon op en ging de zon onder.”

  Weet je, dat gebeurt in elk land, alleen in de meeste (ook het Ottomaanse rijk) niet tegelijk. Je vergist je waarschijnlijk met de uitspraak “het rijk waar de zon nooit onder gaat”, een uitspraak over het Britse rijk van eind 19e eeuw.

  “Kongo was een hobbyprojectje van de koning dat hij pas kreeg in de tijd dat koloniën alleen maar geld begonnen te kosten en meer een prestigeproject waren dan dat ze echt wat opleverden.”

  Kongo was daar toch een uitzondering op, het ging niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk heeft de Kongo noch Leopold II, noch België windeieren gelegd.

  Ik zou de Krimoorlog trouwens iets anders definiëren dan “Rusland tegen heel Europa”

 36. 55

  @ Crachat

  Nee, ik ging met mijn gedachten weer even dwars door België…België IS namelijk voor mij Vlaanderen. Wallonië? Que?

  …en #43 was natuurlijk niet van mij maar een summier colofon van Het Verdriet van België, van die schrijver weettuwel.

 37. 56

  Als ik het goed begrepen heb zijn er in België dus zeven bestuurslagen: gemeenten, arrondissementen, provincies, gemeenschappen, gewesten, Brussel, en de nationale overheid. Daarnaast heb je nog de gerechtelijke gebieden, arrondissementen en kantons. Overduidelijk meer bestuurlijke divisies dan een zo klein land zich kan veroorloven, dus onhoudbaar zoals nu ook wel blijkt. Is er dan echt geen beweging die dat alles eens grondig wil rationaliseren? Dan bedoel ik dus niet het instellen van de “federale kieskring” als extra verwarrende factor, maar gewoon het afschaffen van overbodige ambtelijke en politieke lagen.

 38. 57

  YP, Vlaanderen, is dat niet dat hinderlijk stuk waar je doorheen moet op weg naar de Ardennen?

  Zelf heb ik er weinig mee te maken. Bij Maastricht de grens over, Luik voorbij en dan zijn we er bijna.

 39. 58

  Paul Belien, of hoe de PVV stiekem toch het Nederlandse Vlaams Belang is. Cordon sanitaire, anyone?

  Trouwens, toen ik jaren geleden bij de Kiosk op station Amersfoort werkte, hield ik mezelf onledig met, als iemand een BonBonBloc bestelde, te reageren met: Wilt u het gewone (melkchocolade) of het Vlaams Bloc (witte chocolade). Je moet toch wat, in shifts van acht uur op zondagmorgen (” Nee Feyenoord-supporters, jullie mogen geen bier!”). Er is ooit een man met een snor geweest die ‘m begreep.

  Een jongen was ik, maar een aardige jongen.

 40. 60

  er zijn pogingen om bvb de provincies af te schaffen. Laat dat nu net een redelijk goed werkend orgaan zijn.
  Je ‘Brussel’ in de opsomming is eigenlijk een gewest, dus valt weg, maar je vergeet uiteraard Europa als hoogste bestuurslaag.
  en net die laatste dient als scapegoat: alle goeds wat de EU oplegt steken diverse besturen als op hun hoed, alles wat als onpopulaire maatregel moet doorgaan wordt uiteraard als ‘stout van de EU’ verkocht.

  Maar het meest hilarische wb je ‘divisies’ is natuurlijk de zucht van de Vlaamse die-hards, die een Europa van REGIO’S wil, jawel.

  De grootste partij van Vlaanderen had graag een EU gezien, met daarin enkel regio’s, en denk dan aan een apart Corsica, Noord-Italië, Sardinië, FranceOccindental, Baskenland, …

 41. 62

  O, sorry Olav.
  Ik reageerde op je 56, maar zag je 57 niet.

  Pijnlijk, hoe je onder je klikmelink een animatie vol van begrip toont, en dan met het boertigste en volkomen achterhaaldstee cliché van hoe de hollander naar België kijkt afkomt.

 42. 63

  @51

  Andersom snapt Frank Vander linden (De Mens) als Belg weer vrij veel van Nederland, getuige deze songtekst:

  Zit ik goed, zit ik fout
  Ben jij het type waar ik van hou
  Ik twijfel weer
  En dat mag niet van m’n godsdienst

  Je gaf les in lichaamstaal
  Boeiend werk maar slecht betaald
  Ik twijfel weer
  En dat mag niet van m’n godsdienst

  Nederland, Nederland, Nederland
  Nederland, Nederland, Nederland

  Ik zag je aarzelen vannacht
  Had je iets nieuws van mij verwacht
  Of had je toch aan iemand anders gedacht

  Ik kan niet leven ik kan niet zijn
  Kan niets beslissen, doe iedereen pijn
  Hoe erg is dat, hoe erg is dat, hoe erg is dat

  Nederland, Nederland, Nederland
  Nederland, Nederland, Nederland

  Dit soort hardnekkigheid is ongezond
  Je mag me kussen maar spoel eerst je mond
  Aah dat is fijn, aah dat doet pijn

  Wereldbrand – Vernederland

  Nederland, Nederland, Nederland
  Nederland, Nederland, Nederland

  Over Calvijn gesproken… Kom er maar in, Kretenzer!

 43. 64

  Trouwens, Crachat, volgens mij heeft het toegenomen begrip/interesse van Hollanders voor Belgie ook te maken met de pleuriszooi die het hier de laatste jaren is. In de jaren negentig konden we nog lekker superieur doen – overigens niet alleen naar Belgie, maar naar de hele wereld.

  Tom Lanoye heeft daar ooit in een Buitenhof-uitzending zinnige dingen over gezegd, staat me vaag bij. Ik zal eens kijken of ik iets kan vinden…

  (30 seconden later…)

  Gevonden!

  http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/19518526/items/19938793/

 44. 65

  Crachàt, ik ben me bewust van de boertige Hollandse clichés t.a.v. België, maar het ironieteken op het toetsenbord heb ik nog niet gevonden.

  En dat moet ook niet altijd nodig zijn ;-)

  Wat betreft de politieke bestuurslagen: mijn idee zou zijn alles af te schaffen behalve gemeenten, provincies en de nationale overheid. Dat het niet gaat gebeuren weet ik ook wel.

 45. 66

  Mango, wat betreft het “lekker superieur” doen door de Hollanders: dat is waarschijnlijk iets dat in die provincies (NH en ZH) in het drinkwater zit. Mensen die wat verder van het centrum van het universum (volgens de Hollanders) wonen en dichter bij het enge, verre buitenland die hadden er altijd al wat minder last van.

  Niet dat men hier “in de provincie” geheel vrij is van superioriteitswanen, maar da’s menselijk. En waarschijnlijk ook de verderfelijke invloed uit het Westen :-P

  (ik dacht, ik zet er deze keer maar een soort smiley bij, dan heeft men misschien wel in de gaten dat ik het niet echt meen maar wat zit te spelen met clichés)

 46. 67

  Net zoals iedere Nederlander op straffe van 20 stokslagen gedwongen zou moeten zijn om iedere week minimaal 1 keer naar Terzake te kijken, zou iedere Belg eigenlijk op zondag naar Buitenhof moeten loeren.

  Een van de mooiere draadjes om terug te lezen trouwens.

  Om em weer op te pakken met waar we ‘ongeveer’ gebleven zijn: België leidt aan overregulering. Die overregulering komt (in essentie) voort uit de wens om veel te veel balletjes hoog te houden.

  De mening ‘het zijn te veel balletjes’ valt electoraal gezien goed (met name aan vlaamse zijde), en dus valt er te scoren om zich daar scherp op te profileren (maw: oprotten met de ballons, en de balletjes houwen we lekker voor zelf).

  Eigenlijk is het net zoiets als de hypotheekrenteaftrek. Als men het niet alleen en uitsluitend en exclusief zou gebruiken om zich electoraal gezien op te profileren, dan waren de problemen al LANG opgelost. Maar het is (zeker in het geval van het H-woord) een veel lekker stukje regelgeving om van te roepen dat de ander een stelletje kinkels zijn die niets van economie begrijpen en het land te grabbel gooien, etc, dus wordt het nooit opgelost.

  (Toegegeven: BHV is oneindig veel ingewikkelder dat de Hypotheekrenteaftrek, maar ook hier speelt een electorale wenselijkheid een rol volgens mij.)

 47. 68

  Ik kom nogal eens in België en ik ben een andere mening toegedaan.

  De Vlamingen willen helemaal niet van de Wallonië af, integendeel, ze willen af van de PS.

  De PS zorgt ervoor dat (werkeloze) Walen niet naar Vlaanderen komen om te werken, ook al is het maar 10 km van de taalgrens.

  Rij naar een industriegebied in Veurne, Ieper, Kortrijk, Waregem of Oudenaarde. Kijk naar de kentekens en dealerplaatjes op de auto’s. Wat zie je, veel Noord-Franse (59) kentekenplaten of Vlaamse dealerplaatjes. Nooit, maar dan ook nooit een auto uit het Waalse gebied.

  De PS, dat is het probleem!!

 48. 69

  Daniël: Net zoals iedere Nederlander op straffe van 20 stokslagen gedwongen zou moeten zijn om iedere week minimaal 1 keer naar Terzake te kijken, zou iedere Belg eigenlijk op zondag naar Buitenhof moeten loeren.

  Maar dan wil je dus eigenlijk ook mensen verplichten TV te kijken? Nu doe ik dat ook wel, maar toch graag zo min mogelijk.

  Terzake staat hier inderdaad wel eens op het programma. Naar Phara keek ik al iets fanatieker maar helaas is ze nu weer een tijdje weg.

  Buitenhof? Ik lees op zondagavond wel of daar nog iets noemenswaardigs is gezegd en dat is niet altijd het geval.

 49. 70

  Harry: De PS zorgt ervoor dat (werkeloze) Walen niet naar Vlaanderen komen om te werken, ook al is het maar 10 km van de taalgrens.

  Staat de militaire arm van de PS soms bij roadblocks op de taalgrens de uitreisvisa van Waalse werkzoekenden te controleren? Zo nee, hoe bewerkstelligt de PS dan wat jij ze toeschrijft? En met welk belang?

  Het moet iets anders zijn, Harry.

 50. 73

  (Sorry Olav: we richten een werkgroep Ironieteken op: iRonny)

  Te kort door de bocht naar mijn aanvoelen, Harry, maar er zit wel een grond van waarheid in je betoog. De PS heeft een gigantisch verleden, waarin het een volkomen begrijpelijke en noodzakelijke plek had in het Wallonië van koolmijnen en metaalindustrie en erger. De revolutie zou volgens Marx ook ontstaan in de Walen.
  Vandaag de dag, nu die regio moest afrekenen met een gruwelijk aftands Roemeens verleden en een geografische ligging die economisch van nul waarde is, staat de PS garant voor banen. Dat riekt naar favoritisme en cliëntelisme – in zulk een armoedige gebieden is het jammer genoeg een zegen voor de gemiddelde mens.
  Het is zo dat die grillige geschiedenis, van altijd voor een baas te moeten slaven en nu voor een baas om werk te moeten bedelen, in die 4 miljoen Franstalige hoofden – dat met natuurlijk met ongemeen luimakende want twitterende taal Frans, een houding heeft gekweekt dat het er toch niets toe doet, wàt je ook doet.

  Deel van dat cliché is dus waar; in tegenstelling tot 90% van de andere cliché’s.
  Haal van Vlaanderen het transport, de haven en wat nog rest van de auto-industrie weg, en we kunnen inpakken.

 51. 75

  Inderdaad te kort door de bocht Harry.

  Arnon Grunberg schreef ooit in een column in Humo (waar ik een groot deel van mijn België-kennis vandaan heb): “Ik ging in Wallonië van de snelweg af en kwam in Oekraïne terecht.” Dan hebben we het over PS-Wallonië (Luik, Henegouwen).

  De PS is inderdaad nogal cliëntelistisch, dat doorbreek je niet 1-2-3, maar Di Rupo is niet de gemiddelde PS-politicus (a-typisch, migrantenzoon, homoseksueel), heeft zo ver mogelijk de diepe corruptie uit de partij proberen te halen.

  Daarnaast bestaat het MR-FDF-Wallonië, de rijke en erg arrogante Franstalige burgerij uit maar tegenwoordig voornamelijk rond Brussel – voor een deel in 80 % Franstalige gemeenten op Vlaams grondgebied.

  Achteraf was de taalgrens wellicht niet de beste oplossing geweest, maar dat is achteraf gelul. Er was best een systeem mogelijk geweest met regeringen voor de gemeenschappen voor bijv onderwijs cultuur ed en een landsregering voor de meer materiele zaken. Maar dat proces kun je niet terugdraaien.

  De weerstand bij de Vlamingen zit ook en met name tegen de arrogantie van de Franstaligen uit de Brusselse Ring. Die zitten vooral bij het FDF, wat weer een onderdeel is van de MR.
  En dan kunnen we het hele verhaal BHV weer van stal halen.

  Ik wil maar zeggen dat er een reden is waarom de liberalen (MR) en dan met name het FDF uit de onderhandelingen worden gehouden.

  En om het rondje Wallonië af te maken: in de provincies Namen en Luxemburg wonen alleen maar hertjes.

 52. 76

  41bis de impasse is ook in belangrijke mate een product van de machtsstrijd MR / PS, de problemen in de CDH en via de PS, enz. Dit alles naast provincialisme benoorden (zie ook “Amarcord” eerder op deze blog).

 53. 77

  Er is toch net zoveel ‘impasse’ in het noorden, S’z? Het gewicht van extreem rechts tem extreem populistisch wat elke besluitvorming in de weg staat? Het gratuite gekanker op Paars? Het volkomen immobilisme van Leterme? Niemand die een antwoord heeft opwat gebrul a la Vlaanderen Boven?

 54. 78

  om eigenlijk maar te zwijgen over de ronduit schandelijke behandeling door Nederlandstaligen van 300.000 Franstaligen die toevallig op een zogenaamd Vlaamssprekend stuk grond leven?
  Over de ronduit vernederende aanpak van de wurggordel rond Brussel, toevallig omdat die stad Franstalig wil en nu niet kan groeien?
  Over het discours van in de middeleeuwen levende vendelzwaaiers wat nu in de publieke opinie klakkeloos overgenomen wordt?

  Impasse takes two to tango, en om er uit te geraken nog veel meer zelfkennis dan empathie voor de Ander.

 55. 79

  @70 Olav & 75 Mango

  De PS zorgt voor virtuele roadblocks, Je hoeft de baan vanuit een uitkering niet te nemen als deze over de taalgrens ligt.
  Eigenaardig is daarentegen weer dat als je de industrieterreinen in West-Vlaanderen bezoekt, je toch veel kentekens uit Pas de Calais (59 & 62) ziet op parkeerplaatsen voor werknemers.
  Overigens bij bedrijven in Luxemburg zie je weer veel kentekens uit Lotharingen (54,55 en 57) en maar weinig Belgische platen, maar dat zal dan wel weer komen omdat er in de provincie Luxemburg veel hertjes wonen.
  Ook is het gek dat de industrieterreinen rond Luik nog steeds leeglopen en bij Eupen, St-Vith en Malmedy afgeremd moeten worden.

  Wat ik trouwens wel grappig vind in Wallonië, is dat veel werkgevers hun werknemers een dag extra vrij geven als er een nationale feestdag in het weekend valt. Deze praktijk zie je overigens ook in Vlaanderen, maar in veel mindere mate.

 56. 80

  @ 79

  Dat geeft ook vooral aan dat het de facto in zeker opzicht al twee landen zijn, met die gekke constructie van de taalgrens die voor problemen zorgt.

  Zo kan de in Wallonie wonende Vlaming Dimitri Verhulst bij federale verkiezingen niet op een Nederlandstalige politicus zou stemmen (als hij dat zou willen) omdat die niet op de kieslijsten in zijn gemeente staan. Dat is even absurd als de Franstaligen in de ring rond Brussel alleen zijn die met veel meer.
  Als Begie ooit barst, ligt het aan de taalgrens.

  (In Luxemburg en Namen, wat zeker de helft van het grondgebied is van Wallonie, wonen 250 000 + 450 000 = 700 000. De overige 3,5 miljoen Franstaligen wonen in en rond Brussel, in Henegouwen (Charleroi, Mons, La Louviere enzo) en de provincie Luik. )

 57. 81

  Nog zoiets moois: De stad Brussel is in naam tweetalig, maar in de praktijk Franstalig. En het ligt dan weer officieel in Vlaanderen.

  Dat BHV (in de ring rond Brussel dus) waar nu zo veel over te doen is, is dus een Vlaams gebied, maar er zijn zo veel Franstaligen naartoe verhuisd, dat de Vlamingen ondertussen in de minderheid zijn.

  De NV-A spreekt volgens mij zelfs van ‘de facto annexatie’ (te lui om het op te zoeken, ik meen dat het Bartje – ik neem nooit een blad voor mijn muil – de Wever was) en dat is eigenlijk niet eens zo ver bezijden de waarheid.

  De meeste Walen wonen dus in Vlaanderen (gechargeerd, maar zoals mango al aangeeft: behalve in de grote steden Luik en Charleroi is Wallonië leeg), en de NV-A speelt in op dit sentiment.

  Vandaag is trouwens in twee belangrijke kranten onderzoek gedaan (Le Soire en La libre): http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/100925_peiling_lesoir

  Trek zelf de conclusies.

 58. 82

  Post commentum @ 81: Een stem op de Wever is niet per se een stem op Vlaamse afscheiding. Een groot gedeelte stemt uit onvrede met de huidige politieke elite, of uit protest tegen de stemplicht. Vandaag een goed artikel in de groene gelezen over de taalstrijd in België. De enige plek waar het volgens de schrijver nog écht een twist is, is in de Brusselse ring. En dat komt dus door de onevenredige vertegenwoordiging van een Franse meerderheid in een Vlaamse gemeente of vice versa.

  Zoals al gezegd: het hele fenomeen wordt imo enorm opgeblazen om het politiek te kunnen uitbuiten.

 59. 83

  elke feestdag wordt ook in Vlaandeen gecompenseerd, Harry?
  Denkt men echt dat het er ànders aan toe gaat op een Vl of Wl kantoor?

  Alles, maar dan ook alles heeft te maken met de economische realiteit(en).
  Follow the money, en alle oordelen over een andere taal zijn in wezen vooroordelen, punt.

 60. 85

  @Crachat,
  Het valt me op, wellicht onterecht, dat de autochtone Franstaligen in Wallonië wat minder geneigd zijn naar een werkplek te reizen dan allochtone, moedertaal sprekende Fransen.

  Zelf denk ik dat België zal barsten, in een onafhankelijk Vlaams deel en een aanvankelijk onafhankelijk Waals deel.

  Ik ben tegen die tijd wel benieuwd wat er met de Ostkantone zal gaan gebeuren en het zou me zelfs niet verbazen dat de provincie Luxemburg naar Luxemburg zal gaan.

  Als ik zo met Vlamingen spreek, dan gaat het helemaal niet over BHV, interesseert ze bijna geen lor. Het gaat om het geld. Vlaanderen heeft geen zin meer om te betalen.

 61. 86

  No way, Harry, er komt geen splitsing van België.

  Je hebt gelijk: het gaat hem niet over BHV, het gaat over economics.
  En met name de babyboomgeneratie, die onwezenlijk rijk is geworden in de jaren 60 en 70, die wil hun pensioen niet aderlaten voor die Franstaligen.
  Eens die oppotters met teveel tijd en geld de baan hebben geruimd is het gewoon met z’n allen knokken in Europa om te overleven.

  Tegen dat men dat zou kunnen doordrukken (an sich onmogelijk omdat er zoiets bestaat als Brussel) heeft men -en daar reken ik voor het gemak het kiesvee bij- al lang door dat er net zo veel gesjoemel is in Vlaanderen onderling, en op veel grotere schaal, dan de zogenaamde transferts van Vlaanderen naar Wallonië.

 62. 87

  Ik geloof ook op geen enkele wijze in een splitsing van Belgie. Vanwege Brussel.

  Er is trouwens wel een heel interessant boek over een fictieve Belgische burgeroorlog.

  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-charme-van-chaos/666877391/index.html

  “Herfst 2001. Waalse legereenheden vallen Vlaanderen binnen. De burgeroorlog die België een halve eeuw geleden ten tijde van de koningskwestie op een haar na miste is meteen een feit. ‘Knack’-journalist Dirk Draulans, die eerder oorlogen versloeg in ex-Joegoslavië en Zwart-Afrika, rapporteert noodgedwongen over een conflict in zijn eigen land. Hij stelt vast dat een moderne beschaving geen immuniteit tegen barbaarsheden biedt.”

  Met voormalig Antwerp-midvoor Patrick Goots als rebellenleider!

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Goots

 63. 89

  @Crachat en Mango

  Ik kan dus ook niet in de toekomst kijken, maar het valt me wel op dat de Walen minder geneigd zijn om Vlamingen tegemoet te komen dan andersom. Als ik bij afnemers in Luik, Namen of Charleroi kom, dan zijn ze eerder bereid zaken te doen met een slecht Frans sprekende Hollander dan met een Vlaming. Een Vlaming, en zeker die uit West-Vlaanderen, doet er alles voor om met een Belg zaken te doen.
  Het zijn zo van die dingen die me opvallen die me de gedachte geven dat indien er aan de Waalse kant (PS) niet wat meer inschikkelijkheid naar voren wordt gebracht, België op redelijke termijn gesplitst zal worden.

 64. 90

  @22 Het is nu zo’n dertien maanden geleden dat ik naar Gent, België verhuisde. Een keer per week eet ik friet en ik heb zeker zo’n 10 frietkotten met een bezoekje mogen verblijden.

  Twee daarvan hebben voldoende gescoord waarvan eentje absoluut uitmuntend is. De overige acht leverden troep. De gemiddelde kwaliteit van de cafetaria’s in Nederland ligt aanzienlijk hoger dan hier in België.

 65. 91

  76bis @#77 so what, ik zeg dat dàt facet zeer onderbelicht blijft en toch zeer essentieel is. Ceterum censeo: taboe-uitruil en dan alles als managers met de rekenmachine onderhandelen, met oog voor de zwakke medemens. Bv. financiering Brussel is essentieel voor Vlaanderen, niet het territorialiteitsbeginsel. Mààr van de francophonie mag worden verwacht dat zij ook respect heeft voor het bestel. Daarnaast ook eens dat wederzijdse pesterijen op kap van burgers met andere taal zeer slechte zaak.