Als zelfs de wetenschap niet in wetenschap gelooft

Dossier:

Recent nam een universitair docent aan de UvA ontslag wegens het coronabeleid van de universiteit. Ginny Mooy betoogt dat hij niet voor niets grote woorden en daden gebruikt.

“Nogal melodramatisch,” noemt een kennis – werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam – de recent verschenen publieke ontslagbrief van universitair docent Matt Cornell. De ontslagbrief werd gepubliceerd in Folia en kreeg veel aandacht in de landelijke kranten. Cornell nam ontslag uit protest tegen de volledige heropening van de universiteit, waarbij geen adequate voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding worden genomen. Dat mijn kennis dit ‘melodramatisch’ noemt, vind ik geen verrassende reactie. Want het is nogal opzienbarend voor Nederland, dat iemand consequenties verbindt aan zijn ongenoegen over politieke beslissingen. Wij zeuren en klagen wel graag, en ook al heeft meer dan de helft van ons geen vertrouwen meer in het overheidsbeleid; als de overheid zegt dat die mondkap af kan, dan doen we dat. No questions asked. Daar mor je misschien wat over, zet een boos bericht op social media, je bent even flink verontwaardigd, maar dat is het dan wel. Cornell niet, die maakte een fors statement met zijn ontslag. En dat valt moeilijk.

“De GGD en het Outbreak Management Team, nota bene de experts die de regering adviseren, hebben geadviseerd om het hoger onderwijs voorlopig nog niet te heropenen. Door dat te negeren volgt de universiteit de lijn-Rutte, en niet het advies van Nederlandse of internationale experts op het gebied van volksgezondheid. De UvA wordt hierdoor medeplichtig aan de schandalige manier waarop dit kabinet deze crisis heeft aangepakt.”

MATT CORNELL, DOCENT AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM IN AT5.NL

De toon maakt de muziek

Cornell kreeg veel kritiek te verduren op zijn statement. Kritiek die vooral over de toon en de ‘grote woorden’ gaat, zoals meestal het geval is als het moeilijk wordt. En zoals gewoonlijk blijft de inhoud van Cornell’s statement grotendeels onbesproken. Hij is een “matennaaier”, “extreem doorgeslagen”, een “fulltime cry baby”, niet bijster slim en bovendien heeft hij het lef om het Nederlands beleid eugenetisch te noemen1. Nou, dan ben je gewoon af. Logisch. Cornell mag niet meer meedoen, zich lekker thuis in isolatie een potje gaan zitten aanstellen. Dan klagen wij nog even door over het overheidsbeleid. Wij mogen dat namelijk wel, met de vinger wijzen als er via de hogescholen en universiteiten een nieuwe golf op gang komt. Komt door de overheid, dat vinden we dan wel, maar we gebruiken er beter geen ‘grote woorden’ voor. Het klopt overigens ergens wel trouwens, dat het door de overheid komt. De overheid zet immers het beleid uit. Maar dat iets mag, wil niet zeggen dat je het ook moet doen. Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor de universiteiten. En daar gaat Cornell’s protest over. En dat Cornell grote woorden en daden gebruikt, is niet voor niets.

Gedrag heeft consequenties. Dat leken zich niet altijd bewust zijn van die consequenties of simpelweg geen macht of overzicht hebben, is begrijpelijk. Maar bij universiteiten zouden ze toch moeten weten welke consequenties er vastzitten aan hun handelen. Stapje terug in de tijd. Die richtlijnen voor de zorg, voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, weet u nog? Die richtlijn van het RIVM (mede ingegeven door schaarste), die stelde dat het gebruik van bepaalde PBM niet nodig was voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers in de verpleeghuizen? En een richtlijn die stelde dat het testen van bewoners in de verpleeghuizen niet nodig was? Na de grote golf van uitbraken in die verpleeghuizen zei het RIVM ontwijkend: het was maar een handreiking, die instellingen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Terwijl die instellingen zelf weer terugwijzen naar het RIVM. Wie nu werkelijk verantwoordelijk is, laat ik onbesproken. Feit is dat we intussen weten wat consequenties zijn van ‘klakkeloos volgen’, dat er een groot beroep wordt gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid en dat we dat heel serieus moeten nemen. Cornell spreekt de UvA terecht aan op die verantwoordelijkheid.

Onwetenschappelijk

In een reactie op het ontslag van Cornell zegt een woordvoerder van de UvA kortweg: “[w]e doen er alles aan om coronabesmettingen op onze instellingen tegen te gaan.” Dat er binnenkort in een universiteitsgebouw zelfs een priklocatie geopend wordt waar studenten hun vaccinatie kunnen halen, is in de ogen van deze woordvoerder blijkbaar preventie. Ook al ben je pas twee maanden na de eerste prik goed beschermd tegen ernstige ziekte en in mindere mate voor besmetting met het coronavirus. En daar ligt het hele grote pijnpunt. De heropening van de hogescholen en de universiteiten komt te vroeg. Het is bovendien tegen het wetenschappelijk advies van het OMT in. En ook de praktische ervaring van de GGD’en wordt aan de kant geschoven. De universiteiten zetten door, ze gaan open, zonder al teveel poespas. Tegen wetenschappelijke inzichten in, herhaal ik nog maar eens. Nou. Dan mag je Cornell ‘melodramatisch’ noemen, maar van een wetenschappelijk instituut mag je toch verwachten dat juíst daar meer gewicht wordt gehangen aan wetenschappelijk inzicht boven politieke beslissingen. Cornell heeft gelijk. De universiteiten zijn onwetenschappelijk bezig.

“We doen er alles aan”

Cornell beschrijft in zijn ontslagbrief hoe de UvA enerzijds een studie aanprees van haar eigen onderzoekers die waarschuwde voor de gevaren van aerosoloverdracht en het gebruik van maskers adviseerde, maar zich anderzijds een uitzonderingspositie aanmat. Toen in Nederland een mondkapjesplicht werd afgekondigd, vond de UvA dat dit niet voor haar campussen gold, omdat die niet publiek toegankelijk zijn. Wat is het idee achter deze beslissing, vraag je je af. Wetenschap? Blijkbaar niet, want er kwam geen wetenschappelijk onderbouwd betoog tégen het gebruik van mondneusmaskers op de campus. Een mening dus. En dat is best kwalijk, voor een universiteit. Zeker als je je bedenkt dat deze crisis voor de meeste academici die in de universiteiten rondlopen, ook de grootste crisis van hun tijd is en daarom in wetenschappelijk opzicht een rijke bron aan studiemateriaal oplevert, of op zou moeten leveren.

@UvA_Amsterdam removing your masks *in the rooms* is exactly where things go wrong. Have you heard that COVID-19 is airborne? This is not safe, it is not safe for instructors, it is not safe for students.” Professor Arianna Betti, Universiteit van Amsterdam.

Het gaat overigens niet alleen om toen, toen alles nog nieuw was en niemand wist hoe lang het zou duren en hoe ingrijpend het allemaal zou zijn. Ook nu, met de deltavariant in opkomst, een dreigende vierde (!) golf, met in het achterhoofd de wetenschap dat de de UvA aerosoloverdracht plausibel vindt, mogen de studenten zonder mondneusmasker in de collegezalen en werkruimtes zitten. Ik heb net een rondje ‘Jan met de pet’ gedaan. Ik heb werkelijk helemaal niemand gevonden die gelooft dat mondneusmaskers wel werken als je loopt of staat, maar dat risico op besmetting stopt als je onbeschermd tegen elkaar in zit te walmen in een leslokaal of een collegezaal. Op de horde Facebookactivisten en een enkele Twitteraar na dan. En sommige mensen geloven overigens ook nog steeds niet dat mondneusmaskers überhaupt werken, maar dat terzijde.

“De UT en de VSNU hebben mij niks gevraagd en de onderwijsbestuurders zijn geheel op eigen houtje in jubelstemming geraakt over de opening van het onderwijs en het loslaten van de anderhalvemetermaatregel. Ik snap dat wel hoor. Plofuniversiteiten willen zoveel mogelijk plofstudenten op de vierkante meter.”

FEMKE NIJBOER, DOCENT AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE IN UTODAY.NL

Een beetje evidence-based, zeg maar

Doen de universiteiten er alles aan om coronabesmettingen tegen te gaan? Nee. Zelfs de meest laagdrempelige interventies worden niet ingezet. En dat is zo onwetenschappelijk als het maar kan.

Jeroen de Ridder, voorzitter van De Jonge Akademie, verwoordt het duidelijk:
“Waarom zegt geen enkele universiteit, hogeschool of koepelorganisatie dan: wij treffen voor de veiligheid van studenten en medewerkers toch wat aanvullende maatregelen, in lijn met wat experts in huis, bij het RIVM, ECDC en de WHO zeggen. Een beetje evidence-based, zeg maar. Bijv. toch voorlopig nog overal mondkapjesplicht binnen, grootschalig toegankelijk sneltesten om de hoek, op z’n minst vrijwillig vragen om negatief testresultaat of vacc bewijs? … Verder stijgende verbazing nu ook nog blijkt dat OMT en zelfs de GGDs (hebben die zich ooit eerder kritisch geuit over het beleid?) tegen dit plan adviseren. Hoe ging het vorige keren ook alweer toen we sneller/verder openden dan OMT adviseerde?”

Medeplichtig

@UvA_Amsterdam should have the guts to require vaccination for staff and students for access to the university buildings and provide Zoom education for those who are not vaccinated. It is too optimistic to open up for everyone in September and assume to still be open in November.” Roland Pierik, universitair hoofddocent Universiteit van Amsterdam.

Een moeilijk punt in de kritiek van Cornell op de UvA is misschien het feit dat hij de universiteit medeplichtig acht “aan de strategie van Rutte”. Cornell stelt dat de universiteit verantwoordelijkheid heeft tegenover de stad en tegenover de kwetsbaren binnen haar eigen muren. Dat heeft ieder individu, iedere instelling en ieder instituut. Maar de universiteit misschien zelfs net een beetje meer. Voor de leek zijn wetenschappelijke inzichten wellicht moeilijk te doorgronden, maar daar hebben ze bij universiteiten toch geen last van. Als ze ergens goed zouden moeten weten hoe verbonden zij zijn met de samenleving, de precedentwerking die zij scheppen door zo achteloos met risico’s om te springen, hoe politiek het coronabeleid werkelijk is, wat pre- en asymptomatische verspreiding is en wat exponentiële groei is, dan is het wel aan de universiteiten.

Verspreiding via universiteiten zal onherroepelijk tot besmettingen en verdere verspreiding in de rest van de samenleving leiden. Mensen die extra kwetsbaar zijn voor dit virus, zullen er ernstig ziek van worden of sterven, dat weten we inmiddels heel erg goed. Maar vanuit de universiteiten komt weinig roering. Of zoals Cornell schrijft: een universiteit als de “UvA die claimt studenten kritisch te leren denken en ethiek bij te brengen en zich graag laat voorstaan een instituut vol topwetenschappers te zijn” (vrij geciteerd), zou juist nu uitgebreid van zich moeten laten horen. Maar de universiteiten lopen niet voorop bij het vinden van innovatieve oplossingen om met de pandemie om te gaan. Ze zwengelen geen ethische discussies aan. Eigenlijk zijn ze oorverdovend stil. Ze volgen ‘het beleid’. Of met andere woorden: de politiek.

Een aantal universitaire docenten en professoren spreekt zich uit. Maar het is niet genoeg. Ze worden nauwelijks gehoord. Op Femke Nijboer na misschien, docent aan de Universiteit van Twente. Zij raakte een gevoelige snaar toen ze publiceerde dat ze geen ongevaccineerde studenten in haar collegezaal wilde. Want, stelt Nijboer, “[a]ls je pot-ver-drie een wetenschappelijke studie wilt doen, maar je gelooft niet in de wetenschap, wat doe je hier dan?” Maar hoe zit het dan met de universiteiten zelf? De zwijgende docenten? De wetenschappers die er werken? Al die hooggeleerde mensen die lijdzaam de politiek volgen en de wetenschap naast zich neerleggen? Nu is niet de tijd om oorverdovend stil te zijn. En daarom is het statement van Cornell – inclusief grote woorden – niet melodramatisch, maar bittere ernst en noodzaak. Die stilte moet doorbroken worden. Want, om het maar in de termen van Femke Nijboer uit te drukken: als wetenschappers pot-ver-drie al niet in de wetenschap geloven, waar staat de wetenschap dan eigenlijk voor?

1. Geen link, u kunt de ‘reaguursels’ op bijvoorbeeld weblog Geen Stijl erop naslaan.

Reacties (22)

#1 Cerridwen

Voor Ginny Mooy zal elke versoepeling altijd te vroeg komen.

Het ergerlijke is dat Mooy doet alsof dit een kwestie van wetenschap is met maar één goed antwoord. Dat klopt niet. Het is ook een kwestie van waarden en belangenafwegingen. Als de politiek besluit dat het hoger onderwijs wel bij begin collegejaar helemaal open gaat tegen het advies van het OMT in, dan is dat niet onwetenschappelijk, maar een bewuste belangenafweging: het belang van onderwijs gaat hier boven het extra risico op verspreiding van corona. Hierin zit ook de waarde dat met de komst van vaccins, je beschermen tegen corona ook een eigen verantwoordelijkheid is.

Het grootste deel van de samenleving realiseert zich inmiddels dat we corona niet meer wegkrijgen en dat dit betekent dat er mensen ziek zullen worden en soms overlijden. Ginny Mooy heeft die psychologische omslag nog niet gemaakt.

 • Volgende discussie
#1.1 Hans Custers - Reactie op #1

Het is ook een kwestie van waarden en belangenafwegingen.

Daar ben ik het mee eens. Wetenschap en beleid lopen in dit stuk wel erg door elkaar.

Het grootste deel van de samenleving realiseert zich inmiddels dat we corona niet meer wegkrijgen en dat dit betekent dat er mensen ziek zullen worden en soms overlijden. Ginny Mooy heeft die psychologische omslag nog niet gemaakt.

Dat is dan weer veel te simpel. Er zijn wel degelijk redenen om kritisch te zijn op het Nederlandse beleid, dat al sinds het begin van de epidemie neerkomt op balanceren op de rand van de afgrond. Dat is ook nu weer het geval, met het negeren van het OMT-advies over het openen van het onderwijs. Dat leidt tot onnodig veel zieken en doden.

Voorbeeld: voor de versoepelingen van eind juni lag het aantal overlijdens op gemiddeld anderhalf per dag. Daarna steeg dat tot ongeveer 6. Te snel, te ondoordacht versoepelen heeft mensenlevens gekost, ergens tussen de 100 en de 200 schat ik in. Dat lijkt me geen futiliteit waar je je kop voor in het zand kunt steken.

Als je ervan uitgaat dat corona blijft – ik vermoed ook dat dat zo zal zijn – dan zal het beleid er voorlopig op gericht moeten zijn om het reproductiegetal op ongeveer 1 te houden. Over een langere periode, want natuurlijk zullen er wat fluctuaties zijn. Als je dat doet blijft het aantal besmettingen min of meer constant. Het zou mij verstandig lijken om dat min of meer constante aantal besmettingen laag te houden. Dan is er een veiligheidsmarge en bovendien scheelt het simpelweg zieken en doden. Dat lage niveau bereik je niet als je steeds weer zo snel mogelijk zo veel mogelijk versoepelt. Iets meer geduld en je bent er. En vervolgens maakt het niks meer uit, want dan zijn er toch maatregelen nodig om de R om en nabij 1 te houden. Of het aantal besmettingen per dag nu rond de 14 of rond de 2 per 100.000 inwoners ligt.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 okto - Reactie op #1

Je kritiek op Mooy is veel te kort door de bocht. Inderdaad onderbreekt in haar stuk de notie van de afweging van belangen. Echter, ze heeft 100% gelijk dat de universiteiten veel meer zouden kunnen doen. De universiteiten volgen het overheidsbeleid en that’s it; geen druppel meer, en daar valt toch zeker iets op af te dingen. Er had veel meer gedaan kunnen worden zonder dat dat nou direct een grove aanslag op de toegankelijkheid was geworden.

 • Vorige reactie op #1
#2 Anna@999

Als docent spreek ik me ook uit: ik kan de gedachtegang van Cornell een heel eind volgen. In het basisonderwijs was er vorig jaar een omgekeerde situatie: scholen maanden sluiten, kinderen als enkelband, opdat er zo min mogelijk mensen buiten kwamen. Pas maanden later gaven de bewindslieden dit toe. Geen of geen goede ventilatie op veel scholen erna. Wetenschap is vooral: niet weten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

“Geen link, u kunt de ‘reaguursels’ op bijvoorbeeld weblog Geen Stijl erop naslaan.”
Ah Geenstijl, dat platform voor academici om wetenschappelijke discussies op te voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Daan van der Keur

Leer leven met corona aub. Ik heb 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt en kijk nu vanaf een baan op een school toe hoe de totale idioterie is uitgebroken door een virusje met een werkelijk nietszeggend dodencijfer. Beste mensen de Spaanse Griep dat was pas een killer. Er woonden toen slechts 1.65 miljard op de wereld en daarvan zijn er minimaal 17 miljoen overleden = 1%. Kijk dat is pas dodelijk te noemen niet die 4.5 miljoen corona-doden op 7 miljard mensen = 0,06%. Man, man waar hebben we het over zeg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 lmgikke - Reactie op #4

Daan, goed dat je niet meer in de zorg werkt. Die baan op school, ik hoop dat het conciërge is en geen leraar. Door alleen naar absolute getallen te kijken en daar je conclusie op te baseren diskwalificeer je jezelf.

De pandemie is nog niet over. Alles is relatief. Hoeveel % van de wereldbevolking was in totaal besmet geweest vorige eeuw? en hoe verhoudt zich dat tot het % dat momenteel besmet is (geweest)?

In Nederland alleen al zijn er tienduizenden doden gevallen. Daar hebben we het over.

Stop met downplayen, verdiep je eerst in de materie, en als je het niet snapt stop dan niet je kop in het zand, maar probeer te leren i.p.v. zo dom te reageren.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Daan van der Keur - Reactie op #4.1

Ben TOA Biology/Chemistry mooiste baan van de hele school. Ach downplayen, het aantal doden is nihil in vergelijking met een goede Griepgolf. Dat zijn gewoon keiharde feiten dus toon jij dan maar eens met keiharde cijfers en feiten aan dat corona een killer is. Dat kun je niet onderbouwen en dan ga je mij dom noemen dan ben je echt verschrikkelijk af in mijn ogen.

#4.3 okto - Reactie op #4.2

het aantal doden is nihil in vergelijking met een goede Griepgolf.

Is gewoon niet waar. Verdiep je eerst eens in de materie.

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 Daan van der Keur - Reactie op #4.3

Als je vindt dat het niet waar is wat ik schrijf onderbouw dat dan maar, ik lees nergens enige onderbouwing met feiten en cijfers van je.

#4.5 Bismarck - Reactie op #4.4

Dat heet omkering van de bewijslast. Jij doet een bewering, jij dient dus te bewijzen.

#4.6 Frank789 - Reactie op #4.2

[ het aantal doden is nihil in vergelijking met een goede Griepgolf. ]

Welke griepgolf was dat ook alweer dat we het vliegverkeer hebben platgegooid, mensen massaal thuis moesten blijven en 1,5 meter afstand houden en mondkapjes op moesten?

https://www.rtlnieuws.nl/economie/tv/video/5249229/corona-doodsoorzaak-sterfte-griep

 • Vorige reactie op #4.2
#4.7 Daan van der Keur - Reactie op #4

Die 17 miljoen is echt het minimum, waarschijnlijker is het dat de Spaanse Griep tussen 50 en 100 miljoen doden heeft geeist. Dan praat je dus over 3% of meer van de totale wereldbevolking. Tja I rest my case……….

 • Vorige reactie op #4
#4.8 Hans Custers - Reactie op #4.7

“Het is niet erg, want er is ooit iets gebeurd dat nog veel erger was”.

Je case dan laten resten is inderdaad wel een goed plan. Had je beter nog wat eerder kunnen doen. Voor je aan die case begon, bijvoorbeeld.

#4.9 Daan van der Keur - Reactie op #4.8

Noem eens iets ergers dan de Spaanse Griep dan…. Kun je niet. Corona is een zielig totaal nietszeggend lullig verkoudhoudheids-griepje vergeleken bij de Spaanse Griep. Lees je eens in zou ik zeggen. Iedereen kreeg de Spaanse Griep, jong, oud, dik, dun, etc. dus heel wat anders dan de overgrote meerderheid van de corona-doden die overgewicht hadden en/of onderliggend lijden hadden. Tja groot verschil jongen!

#4.10 Frank789 - Reactie op #4.9

[ Noem eens iets ergers dan de Spaanse Griep dan…. ]

En jij was 34 jaar in de Gezondheidszorg werkzaam? Als wat? Portier?
Lees je eens in zou ik zeggen.

“Men schat dat door de Zwarte Dood van 1347-1351 een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, het leven liet.”

 • Volgende reactie op #4.9
#4.11 Hans Custers - Reactie op #4.9

Noem eens iets ergers dan de Spaanse Griep dan

Waarom zou ik iets gaan verdedigen dat ik helemaal niet heb beweerd? Als jij niet kunt lezen is dat jouw probleem, niet het mijne.

 • Vorige reactie op #4.9
#5 hermann

Geschat aantal Covid-19 doden wereldwijd op dit moment: 15 miljoen. De officiële (dagelijkse) telling hier: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Uitbraken over de gehele wereld: Covid-19 is dus nog steeds pandemisch. Niet endemisch.

Ik volg Matt Cornell al een hele tijd op Twitter. Naast mensen als Carsten Watzl volg ik Christian Drosten, Melanie Brinkmann, Kizzmekia Corbett, Asher Williams, Björn Meyer en vele, vele anderen. Lezen en dan denken, denken, denken: wat bedoelen deze mensen. De gezamenlijke noemer van deze mensen is, doe er wat aan. Probeer de pandemie te stoppen. Probeer met alle middelen, alles wat de wetenschap weet, dit onbekend virus een halt toe te roepen. Wat er gaande is, is desastreus. Laat het niet, ik herhaal, laat het niet rondgaan door de maatschappij, ook niet kabbelend.

Hier hebben we vast en zeker onze Matt Cornell:

Dr. Asher Williams
@Asher__Williams
Not surprised about Cornell’s COVID-19 alert level moving to yellow after the throngs of students I’ve seen partying in Collegetown unmasked

En wat doet Nederland (regering en hun adviseurs) behalve gaslighting? Halve en hele onwaarheden verkondigen. Verder bijna niets. Covid-19 bestaat niet (meer). Het aantal dagelijkse besmettingen is niet verontrustend, ’t hoort er inmiddels bij. Positief blijven, geen gedoe en iedereen hoopt, mij of mijn kind(eren) zal niets ernstigs overkomen. Griepje, nietwaar.

Mijn specialist in het MST: een gebrekkig blauw masker, wist niet eens waar het raam zat om te ventileren. De dame die een echo bij me deed, heb ik een ffp2 masker gegeven. Zij: ik ben blij dat ik er een krijg, hier is het ons verboden (in het MST ziekenhuis) om er een te dragen.

De specialist van mijn vrouw in het MST: na een kleine ingreep trok hij het blauwe masker onder zijn kin en begon met mijn vrouw te praten. Daar was mijn vrouw niet van gediend. Bijna geen bezoeker droeg een masker en als het verplicht was tijdens consult, werd er een uit de broekzak of handtas getoverd.

Iedereen kan in en uit lopen in het ziekenhuis, geen controle. Bij de ingang iemand in een glazen hokje en haast zonder iets te zeggen krijg je een formuliertje, waaruit blijkt, dat je geen Covid-19 hebt. Als er patiënten opgenomen worden, wordt er kennelijk niet eens op Covid-19 getest.

https://www.tubantia.nl/enschede/erik-uit-haaksbergen-ging-zonder-corona-het-ziekenhuis-in-en-met-corona-weer-naar-huis~a0e41a2f/

Dus als een ziekenhuis, en ik denk dat het MST hierop geen uitzondering is, alles aan hun laars lapt, dan kun je niet verwachten, dat universiteiten dat wel doen. Matt Cornell schrijft er over en besluit voor zichzelf maatregelen te nemen. Als in een pandemie de overheid en hun adviserende wetenschappelijke instanties niet adequaat thuis geven, dan is dat het enige wat je kunt doen om je leven te beschermen. Of dacht iemand nog steeds, dat Covid-19 nog steeds een longziekte is? Covid-19 is een systeemziekte, het kan je hele lichaam aantasten.

Toch fijn, dat dit bijna niet meer bestaat in Nederland:

Meestal (90-95%) verloopt een infectie met het poliovirus zonder verschijnselen. In de andere gevallen begint het vaak met griepachtige verschijnselen. Deze verdwijnen meestal spontaan. (RIVM)

Alleen, mijn stiefvader heeft op jonge leeftijd polio gekregen (voor er gevaccineerd kon worden). Drie andere kinderen in zijn buurt ook. Hij kon nog kreupelend door het leven, de anderen moesten hun hele leven lang in een rolstoel zitten.

En ons gezin kreeg de Hongkong griep. Dat was vooral voor mijn stiefvader een ramp. Ik heb dus van dichtbij meegemaakt, wat virussen kunnen aanrichten. Dat was een influenza virus, Covid-19 is een corona virus. Om het verschil te duiden: als een verschil tussen een naaktslak en een koe – om maar eens wat geks te noemen. Met dat Covid-19 alles behalve een zware verkoudheid of griep is, wat enkelen nog steeds denken na 1,5 jaar pandemie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Daan van der Keur

Nou daar sta je dan, blijken die cijfers over corona-doden expres overdreven te worden om ons bang te maken: https://opiniez.com/2021/09/09/sterke-aanwijzingen-voor-overdiagnose-covid-19-sterfte/jan-ruis/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Frank789 - Reactie op #6

Nou, daar sta je dan voor gek met Jan Ruis die overduidelijke oversterfte probeert weg te bagatelliseren en uiteindelijk zijn masker laat vallen:
“Wat is nu de betekenis van dit ondemocratische proces, dat gepaard gaat met massale censuur (YouTube, Facebook), eenzijdige berichtgeving in de media en repressie die in veel landen op vrijwel identieke wijze plaatsvindt? Waarom is dit ineens tijdens de corona-epidemie in 2020 ingevoerd? Waarom worden boeren nu onteigend? Waarom worden nu de klimaatmaatregelen erdoor gesluisd? ” Het stukje over de great reset heb ik maar weggelaten.
.
Uiteraard is gepensioneerd bioloog Ruis ook zelfbenoemd klimaatveranderingsdeskundige:
https://klimaatgek.nl/wordpress/2019/05/07/david-attenborough-en-het-klimaat/
.
Dit is toch dezelfde Jan Ruis?
“Ondersteuning voor de astrologie uit de horoscopen van seriemoordenaars, het onderzoek van Jan Ruis”

 • Volgende reactie op #6
#6.2 keest - Reactie op #6

Typisch voorbeeld van redenering van een corona-ontkenner in zo’n discussie. Je roept maar wat (corona is griepje, Spaanse griep dat was pas erg) zonder onderbouwing. Als mensen je daar dan op wijzen ga je die mensen uitdagen om te onderbouwen dat je niet onderbouwde kreet niet klopt. Meeste mensen hebben daar natuurlijk helemaal geen zin in en tijd voor. Maar als er dan een cijfer komt dat meteen je ‘stelling’ onderuit haalt (namelijk dat aangeeft hoeveel mensen er de afgelopen twee jaar aan overleden zijn) haal je er een of andere link naar een komplotverhaal bij dat kennelijk de cijfers opgeblazen zouden zijn. Want VN 2030 agenda.

 • Vorige reactie op #6
#7 hermann

Als aanvulling.

Isabella Eckerle
@EckerleIsabella
“Hey, there is this interesting new virus, we know so little about it, why not infect our kids with it?” – said no virologist parent ever #SARSCoV2 #COVID19

Maar hé, in Nederland worden kinderen eigenlijk niet ziek van Covid-19, dat kun je rustig voort laten kabbelen. En hopen, dat hun ouders en grootouders er heelhuids vanaf komen.

Over longcovid heb ik het nog helemaal niet gehad. We krijgen, als er niets gedaan wordt aan het stoppen van Covid-19 een maatschappij met heel erg veel chronisch zieken. Longcovid is in Nederland op dit moment niet meer dan een randverschijnsel. Er wordt alleen naar ziekenhuisopname gekeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie