1. 1

  Nee, er is nu eenmaal niet zo veel aan biometrie dat je zou kunnen verzinnen om een-eiige tweelingen uit elkaar te houden.

  Of bedoelde je dat niet, Aleid ?

 2. 2

  Het was een fantastisch kamerlid maar nu komt er gewoon regelrechte flauwekul uit zn mond. Sinds wanneer denkt Aleid dat mensen dom zijn?

 3. 3

  Hoeveelste keer is dit wel niet dat die man in het nieuws komt als autocraat eerste klas? De PvdA mag het zich aanrekenen dat ze nog steeds geen afstand van deze man hebben genomen.

 4. 4

  Tjonge tjonge, het blijkt wel weer dat hoe dom je ook bent, de baantjes machine van de PVDA je wel aan een dik betaalde baan kan helpen.

  Petje af voor die machine hoor, als ze die machine nou eens zouden gebruiken om de echte problemen van dit land op te lossen dan zouden we binnen 10 jaar in het paradijs op aarde leven.

 5. 5

  Ik vind dat-ie daar eigenlijk wel een beetje gelijk in heeft. Ik heb onlangs een nieuw paspoort gekocht, en toen moest ik ook mijn afdrukken in zo’n kastje stoppen. Eerst twijfelde ik, maar toen ik een concreet bezwaar probeerde te bedenken, kwam ik nergens op.

  Ik bedoel, voorheen als ik een moord pleegde keek ik ook al goed uit dat ik geen vingerafdrukken achterliet … homicide 101.

  Hoe wordt mijn privacy precies aangetast nu men mijn vingerafdrukken in een computer heeft? In het extreme geval van een persoonlijke guerilla-oorlog met de staat kan ik ze er altijd nog afbranden, niet?

 6. 7

  Vingerafdrukken vallen volgens het Europees Hof voor de Mensenrechten (zaak Marper) beslist onder gevoelige persoonsgegevens die beschermd moeten worden. Dit is vooral vanwege de link met opsporing van strafbare feiten. Dat is ook de werkelijke reden waarom Nederland ze aftroggelt bij de aanvraag van ons vrijwel onmisbare paspoort of Id-kaart: de vorming van een opsporingsdatabank. Dat weet Wolfsen als oud-rechter en oud-justitieman donders goed. Hij is niet dom, hij lijkt dit te doen om de lezers van het huis-aan-huis-blad in slaap te sussen. Dit heet framing.

  In principe worden deze persoonsgegevens beschermd door art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat ook in Nederland geldt. De Paspoortwet botst hier ernstig mee.

  Art. 8 van het EVRM staat schending van de privacy door (databank-)opslag van vingerafdrukken alléén toe als dit NODIG is in een democratische samenleving. Dat is het vaste criterium van het Europees Hof in haar uitspraken over privacy. De kernvraag is dus of de privacyschending te rechtvaardigen is.

  De overheid heeft zelf tegenover de Tweede Kamer al aangetoond dat opslag van biometrische gegevens buiten proportie is. Cijfers van de hiermee te bestrijden identiteitsfraude ontbreken. Wil Wolfsen de maatschappelijke kosten die hij noemt even specificeren?
  Overal een paspoort kunnen aanvragen is een oplossing voor een niet-bestaand probleem en verhoogt juist de kans op misbruik in kleine dorpen zonder paspoortfraudespecialisten.
  De (in eerste instantie) nog beperkte opsporingsdoelen (zwijgende verdachten identificeren via vingerafdruk-check met databank) blijken niet vaak voor te komen, aldus het vorige kabinet.

  Bovendien, als er een (minder privacy-schendend) alternatief beschikbaar is, moet dit in de plaats ervan worden gebruikt. En dat alternatief ís er: bijv. vingerafdrukken alleen opslaan op de chip in de pas/ID-kaart. Dat een databank nodig zou zijn om de juistheid van de daar opgeslagen biometrische gegevens weer te kunnen checken lijkt de nieuwste drogreden te zijn voor de databank.

  Onze Nederlandse (databank-)opslag van biometrische gegevens voldoet hiermee nu al niet aan de voorwaarden, is onnodig en mag dus helemaal niet volgens het EVRM! Of het nu centraal gebeurt of decentraal bij gemeenten.

  De huidige, onnodige opslaggekte is daarmee illegaal. De machtsverhouding burger-staat komt hierdoor bovendien ernstig scheef te liggen. We hebben in WO2 gezien waar dit in het extreme toe kan leiden: Joodse mede-burgers konden eenvoudig worden opgespoord dankzij ons waterdichte bevolkingsregister.

  Laten we van de olifant snel weer die mug maken en daar niet meer met een kanon op blijven schieten. Het gemeentehuis is geen politiebureau!
  Select before you collect en stop de opslaggekte. Via de pers/internet, Europees Parlement, Tweede Kamer, gemeenteraad en/of rechtszaal.

  Zie uitspraak EHRM Marper:
  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=843937&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

  The interests of the individuals concerned and the community as a whole in protecting personal data, including fingerprint and DNA information, could be outweighed by the legitimate interest in the prevention of crime (the Court referred to Article 9 of the Data Protection Convention). However, the intrinsically private character of this information required the Court to exercise careful scrutiny of any State measure authorising its retention and use by the authorities without the consent of the person concerned.
  The issue to be considered by the Court in this case was whether the retention of the fingerprint and DNA data of the applicants, as persons who had been suspected, but not convicted, of certain criminal offences, was necessary in a democratic society.

 7. 8

  @5,

  Hoe wordt mijn privacy precies aangetast nu men mijn vingerafdrukken in een computer heeft?

  De manieren van DNA en vingerafdrukken doorzoeken zorgen ervoor dat DNA en vingerafdrukken niet uniek zijn, maar ze blijven wel persoonlijk.

  Iedereen die zich enigzins heeft ingelezen in de materie kan je op een presenteerblaadje geven dat als je dit soort gegevens verzamelt, er automatisch problem ontstaan bij opsporing.

  DAT, onder andere, maakt het een privacy probleem.

 8. 11

  @Krekel

  Het gaat daarnaast ook vooral om het feit dat er nog geen doelstelling is voor het opslaan van deze gegevens. Er is nog niet vastgelegd waarvoor deze eventueel in de toekomst gebruikt gaan worden. Daarnaast is er veel onzekerheid over de veiligheidsrisico’s van deze gemeentelijke databanken (zijn ze wel goed beveiligd?). Meer info op http://www.privacyfirst.nl

  Heb je bij ontvangst wel gecontroleerd of ook daadwerkelijk jouw biometrische gegevens op je paspoort staan?

 9. 12

  @ 10,

  Gedaan. Thanks.

  Maar ik ben niet om, moet ik zeggen. Een reden om ertegen te zijn in dat filmpje is dat iemand zich met een ‘nepvinger’, een afdrukje van siliconen, zich kan voordoen als mij. Dat kan-ie echter nu ook al doen, maar dan zelfs zonder nepvinger. Die vingerafdrukken maken het feitelijk alleen maar moeilijker voor iemand om zich als een ander voor te doen, dit argument is dus niet alleen slecht, maar zelfs anti-goed … want het pleit juist vóór zo’n databank.

  Het beste argument vind ik dat van Louise van Luijk, die zegt feitelijk dat we allemaal kinderen van Moeder Aarde zijn, en dat het ‘een gevoelskwestie’ is, voor haar gevoel is het gewoon niet juist. Daar kan ik me wel in vinden, maar ik kan dat ook relativeren. De idee van overheden die Moeder Aarde onderling opdelen om binnen hun eigen grenzen met de scepter te zwaaien staan me sowieso erg tegen, en ik vind alle overheden al engerds om mee te beginnen.

  Maar om híér nou de grens te trekken vind ik tegelijkertijd te laat en te vroeg … als dat ergens op slaat.

 10. 13

  @ 11,

  Nou ja, de opsporing van criminelen wordt genoemd. Waar ik an sich niet tegen ben.

  De (ict-technische) veiligheidsrisico’s vind ik een gek argument, want als die database zichzelf daardoor echt onbruikbaar zou maken, dan heeft het probleem zichzelf feitelijk opgelost. Geen reden voor mij nu te protesteren dus.

 11. 14

  Belangrijkste argument is in feite de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Die worden beschermd, tenzij er hele goede redenen voor inbreuk en veiligheidswaarborgen zijn.
  Daar wordt overduidelijk niet aan voldaan door de overheid, dus stoppen ermee.

  Bovendien komt de verhouding burger/overheid anders scheef te liggen. Het wordt wel heel makkelijk met een databank vol vingerafdrukken om iemand ergens bij te lappen.
  Iedereen die vingerafdrukken afgeeft voelt instinctief dat het niet klopt: ‘Ik ben toch geen crimineel?’

 12. 16

  In een tijd dat bestuurders (denken dat ze) “keihard worden afgerekend op behaalde resultaten” moeten we ook niet vreemd opkijken dat ze zich de bijbehorende vergaande bevoegdheden willen toe-eigenen.

  Law-and-order willen we? Handhaving zullen we krijgen.

 13. 17

  @12

  Het gaat m.i. om 2 zaken:
  1) fals-positieve resultaten
  2) tunnelvisie

  1: geen enkel systeem is 100% betrouwbaar. Stel dat vingerafdrukmatch 99,5% betrouwbaar is, dan betekent dat dat in 0,5% van de gevallen een onterechte match is. Stel de databank wordt 1.000.000 keer per jaar geraadpleegd, dan betekent dat dat er bij 5000 mensen een onterechte match is.

  2: juist omdat de betrouwbaarheid hoog is zal de vertrouwen in het systeem groot zijn wat leidt tot tunnelvisie, wat kan leiden tot onschuldigen die veroordeeld worden (je vingerafdruk is op de plaats delict gevonden, _dus_ ben jij daar ook geweest).

 14. 18

  @12: “Een reden om ertegen te zijn in dat filmpje is dat iemand zich met een ‘nepvinger’, een afdrukje van siliconen, zich kan voordoen als mij. Dat kan-ie echter nu ook al doen, maar dan zelfs zonder nepvinger.”

  Alleen nu is er dan geen bewijs dat het daadwerkelijk om jou gaat, terwijl met vingerafdruk dat er wel is. Vingerafdrukken worden namelijk als persoonlijk gezien door overheid en justitie (in weerwil van de raaskal van Wolfsen).

  En het vervelende voor jou is, dat iemand zo’n vingerafdruk niet meer van jou hoeft te stelen. Er ligt straks namelijk een centrale databank waar jou vingerafdrukken voor het grijpen liggen (tenzij je aanneemt dat de databank niet gehackt kan worden en dat de mensen die toegang tot de databank hebben allemaal integer zijn, het verleden zou je anders hebben moeten hebben geleerd).

 15. 19

  Jullie hebben eigenlijk ook wel gelijk, maar ’t is niet iets waar ik persoonlijk heel erg van wakker lig. Als het bij mij namelijk bekend is dat het in 5000 van de 1.000.000 keer om een onterechte match gaat, dan weet mijn advocaat dat ook, en de rechter ook.

  Er zijn ook voordelen. Nu kan iemand zonder nepvinger mijn paspoort gebruiken om weetikveel wat te doen, een auto huren bijvoorbeeld en die bij een misdrijf gebruiken … straks kan dat alleen met nepvinger. En als er dan ook nog eens gecontroleerd wordt op ‘nepvingers’, wat me geen ingewikkelde instructie lijkt, dan is dat nog beter.

  Bij mijn weten is een vingerafdruk sowieso al niet een al te sterk bewijs in rechtszaken, omdat die nu eenmaal inderdaad overal vandaag kunnen komen, daar verandert zo’n database niets aan.

  Dat opsporingsambtenaren last kunnen krijgen van tunnelvisie is inderdaad wel een serieus probleem dat vergroot kan worden door zo’n database.

 16. 20

  @14 Dit stukje tekst impliceert dat de overheid een noodzakelijk iets is. Redeneren vanuit dat standpunt is duidelijk in the box denken.

  Om het verschil tussen een mens en een persoon nog een keer uit te leggen: ik bèn een mens (vlees en bloed) en ik hèb een persoon (paspoort, loonslavennummer, etc.). Het systeem is altijd incorrect en zal altijd proberen zichzelf bij te stellen door meer en meer informatie op te slaan in de hoop dat dat het probleem oplost. In feite is deze toename van informatie een vorm om mensen meer te koppelen aan personen of andersom.

  Deze Aleid Wolfsen geeft maar weer aan op welk niveau redeneren het hogere echelon van beleidsmakers (of wat we daarvan zien of denken dat dat is) zich bevindt. In mijn ogen is dit een opperloonslaaf die probeert de rest van de kudde (plebs) in het gareel van de orwellian state te motiveren. Bah, vies, abject, verwerpelijk, kinderlijk, waanzinnig en totaal geschift.

 17. 21

  @19: Helaas hebben rechters in het verleden aangetoond niet al te grote wonderen in statistiek te zijn. Het OM zal vooral wijzen op de minieme kans dat het iemand anders was (en die kans lijkt op het eerste gezicht ook klein) en het is maar de vraag of jou advocaat (waarschijnlijk ook niet geschoold in statistiek) hem van iets anders kan overtuigen, temeer omdat juist het aantal jaarlijkse raadplegingen onbekend (want staatsgeheim of misschien zelf niet bijgehouden) zal zijn.

  “Nu kan iemand zonder nepvinger mijn paspoort gebruiken om weetikveel wat te doen, een auto huren bijvoorbeeld en die bij een misdrijf gebruiken … straks kan dat alleen met nepvinger.”

  Denk je? De autoverhuurder zal echt je vingerafdruk niet nemen als je een auto gaat huren. Hij doet iets heel anders: Hij kijkt naar de foto. Dat doet ie nu ook al, dus je schiet er echt niets mee op.

 18. 22

  PS. Voor je geschetste voorbeeld zou zelfs als de verhuurder wel je afdruk wil controleren geen database nodig zijn: Hij kan jouw vingerafdruk namelijk checken tegen die op de chip van je paspoort. Andersom lijkt het me bijzonder kwalijk als elke autoverhuurder maar toegang krijgt tot de vingerafdrukkendatabase om de door jou geschetste reden. Dat is vragen om identiteitsdiefstal.

 19. 23

  Een argument dat nogal eens over het hoofd wordt gezien in deze discussie is dat als (wanneer) de database uitlekt, het hele systeem juist contraproductief gaat werken. Iedere crimineel heeft dan namelijk een instrument om gerede twijfel te zaaien over de oorsprong van de aan hem toegeschreven vingerafdrukken op de plaats van het misdrijf. Opsporingsdiensten en officieren van justitie zullen dus *harder* moeten werken om de schuld van een misdadiger onomstotelijk vast te stellen.

  Het systeem is dus naast gevaarlijk (vanwege de bovengenoemde privacygerelateerde zaken) ook nog eens verschrikkelijk dom.

 20. 26

  Ter aanvulling op 23. Stel iemand heeft een hekel aan Krekel (het gaat om de alliteratie in het voorbeeld natuurlijk niet om Krekel zelf).
  Die persoon volgt hem naar b.v. een cafe en neemt de vingerafdrukken van z’n bierglas. Daarna vernielt die persoon iets of breekt in. Daarbij worden de verkregen vingerafdrukken van Krekel achtergelaten.
  In de huidige situatie kan iemand anoniem bellen, een belastende verklaring afleggen en dan is er weinig aan de hand.
  Zodra je vingerafdrukken gevonden worden die te herleiden zijn via een landelijke database heb je een dik probleem.

 21. 27

  @26 Dat klopt, maar dat is één van de problemen die ik onder ‘privacygerelateerde zaken’ schaar. Met andere woorden: dat is een nadelig neveneffect van het systeem, en dat is iets waarvan politici makkelijk kunnen zeggen: dat accepteren we om ons doel van veiligheid te bereiken.

  Mijn punt was dat een dergelijk systeem in beginsel al een ernstig risico met zich meedraagt juist het tegenovergestelde van zijn doel te bereiken.

 22. 30

  Ik lees het goede nieuws dat er weer iemand tegen de staat wil opstaan over de vingerafdrukken. Is er weer een mogelijkheid tot donatie?

 23. 31

  @ Bismarck

  29 November dient de eerste zitting in een civielrechtelijke procedure tegen de paspoortwet.
  22 burgers, waaronder ondergetekende, spannen samen met Privacy First dit proces aan tegen de staat.

  Doneren kan op Privacy First