Afrekenen met Bleker

Foto: ®DS (cc)

OPINIE - De ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeleid verdienen het eindelijk weer eens in het zonnetje gezet te worden. Al blijven er wel kritische kanttekeningen.

Nederland durft weer mooi te zijn. Althans, die indruk wekt alleen al de titel van de intiatiefwet van PvdA, D66 en GroenLinks, die vorige week is overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken: Mooi Nederland. De nota wordt gesteund door PVV, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Minder dan een half jaar na het aantreden van het huidige kabinet lijkt de Tweede Kamer door middel van Mooi Nederland rigoureus af te rekenen met het natuurbeleid van Henk Bleker, de onder natuurbeschermers beruchte voorganger van Dijksma.

Bleker besloot dat Nederland voortaan alleen nog maar aan zijn Europese verplichtingen voor natuurbescherming zou voldoen. De Ecologische Hoofdstructuur, die de grote natuurgebieden in Nederland met elkaar moest verbinden, werd geschrapt – en daarmee twintig jaar ploeteren en investeren achteloos terzijde geschoven. Bij dierenbeschermers zette vooral de geplande uitbreiding van de lijst met vrij te bejagen in het wild levende dieren kwaad bloed. In de Tweede Kamer sloten de belangrijkste oppositiepartijen ten tijde van het staatssecretariaat van Bleker de rijen om tot een natuur- en diervriendelijker alternatief te komen voor diens plannen.

Koerswijziging

Deze samenwerking is nu dus uitgemond in een koerswijziging die niet minder groot is dan die Bleker voor ogen stond, maar dan diagonaal de andere kant op. Nu ja, Mooi Nederland is nog slechts door staatssecretaris Dijksma ontvangen. Zij zal haar ter advies aan de Raad van State voorleggen, waarna zij, waarschijnlijk in april, met een eerste voorstel voor een nieuwe wet Natuurbescherming komt. Deze koepelwet moet drie bestaande wetten samenballen en vereenvoudigen. De kans is groot dat Mooi Nederland een goede verstaander heeft in Dijksma, aangezien haar partij (PvdA) er een van de initiatiefnemers van is.

De Flora- en Faunawet is een van de wetten die in de nieuw koepelwet moet opgaan. De opstellers van Mooi Nederland hebben de kans aangegrepen om de in die wet opgenomen vrijejachtlijst niet uit te breiden, zoals Bleker van plan was, maar juist te schrappen: geen plezierjacht meer. Als dit voorstel door Dijksma wordt overgenomen, valt er in Nederland oprecht weer eens te juichen over de omgang met de in het wild levende dieren in ons land. Ook de natuurverbindingen zullen alsnog worden afgerond, terwijl Nederland zich in internationaal opzicht niet minimalistisch maar vooruitstrevend durft te tonen op het gebied van natuur en natuurbeheer.

Euforische stemming

Het beleid maakte onder Bleker een terugtrekkende beweging, die het zetje gaf om de opstellers van Mooi Nederland de krachten te laten bundelen voor een kordaat en prachtig tegengeluid. Wie de euforische stemming rond Mooi Nederland opsnuift, zal zich achter de oren krabben van verbazing. Nog maar twee maanden geleden, dus na het vertrek van Bleker, leek de natuurbescherming in Nederland immers zozeer van ondergeschikt belang te zijn geworden dat zelfs Vogelbescherming Nederland akkoord ging met de vergassing van meer dan 500 duizend ganzen. Ook dat plan is imiddels voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet.

Is het natuurbeleid in Nederland dan af zodra Mooi Nederland tot beleid is verheven? Nee. Dat is het pas als de natuur zichzelf kan bedruipen – op de manier waarop wij dat willen, dus zonder ons overlast te geven of schade te berokkenen. Dat betekent dat wij moeten leren om, bijvoorbeeld, het landschap niet te herinrichten met als doel een verdwijnende diersoort terug te lokken naar ons land om vervolgens, als dit beleid een doorslaand succes blijkt, die dieren in grote getalen af te maken omdat we ze eigenlijk toch maar lastig vinden. De plezierjacht wordt afgeschaft, nu de beheerjacht nog. Zo ver durft ook Mooi Nederland nog lang niet te gaan.

Reacties (9)

#1 Toko senang

Jammer, Bleeker was de enige minister die begreep dat Nederland klein is, de ruimte beperkt en dat niet iedere graspol natuur is.

 • Volgende discussie
#2 Boer

Ach ach, er wordt hier 150 hectare natuur verpatst door staatsbosbeheer aan de liefhebber voor 1 euro de m2.
Sharon kijkt ernaar en zag dat het goed was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

@2: Dat is nog altijd een hoop geld @Boer : zegge anderhalf miljoen euro voor grond waar je verder niets mee mag. Wie is die liefhebber dan wel en waar hebben we het over? Wat voor soort terrein is het? Het zou best kunnen dat die er heel goed voor gaat zorgen. Dat er voorwaarden aan de verkoop zijn. Terugverkoopverplichting of eerste keus bij verkoop voor de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

Overigens vind ik de titel Mooi Nederland niet goed: veel te subjectief. Haal dat natuurbeheer nou eens uit dat ‘mooi’ gebeuren met die fraaie foto’s. Die macrofotografie kan ik ook in de studio maken. Een kikker op een grasspriet is geen natuur. Wel mooi. Het zegt me helemaal niets. Te hoog natuurmonumentengehalte.

Verder kan de wet best goed zijn hoor, niet gelezen zoals je begrijpt ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Boer

De liefhebbers zijn boeren Hans, we kopen dat stukje en voldoen daarmee aan een Euro-subsidienorm van duurzaam boeren zodat de geschatte winst op 7 % uitkomt. Niets doen loont.
Hier kun je meebieden.

https://www.troostwijkauctions.com/nl/natuurterreinen-daarle/01-17546/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jos van Dijk

Wat mij wel benieuwt is of de PvdA bereid is om deze plannen door te zetten tegen de opvattingen van de coalitiepartner in. Anders dan in het geval van Amelisweerd:
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Raymo

Jammer, Toko senang was slechts één van de velen die niet begrepen dat Nederland klein is, de ruimte beperkt en dat er dus juist behoedzaam omgesprongen dient te worden met het kleine beetje natuur dat er nu nog is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 afpilser

In een dichtbevolkt land als Nederland en een gebrek aan grote predatoren is jacht door de mens eenvoudigweg pure noodzaak om de populaties van grotere dieren te beheren en beheersen. Als je dat niet kan of wil begrijpen, ben je wel verdomd naief. Op een afstand klinkt het allemaal heel leuk totdat je een wild zwijn op je motorkap hebt liggen of vossen elke week vuilniszakken achter in je tuin openscheuren. Kijk maar naar het vossenprobleem in Londen. Recent is daar nog een vos een huis binnengeslopen en heeft een vinger van een baby afgebeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 boerke

Mag ik hierop het topic “afrekenen met plasterk”,
wat een zwakke vertoning gisteren, een persoon die ik door zijn achtergrond erg verwachtingsvol afwachtte…nu zie ik een schuiler met excuses.

Mag ik nu in het kabinet eens wat waarlijk (niet economisch) opgeleide menschen

Mag ik nu, hoewel de banken gemiddeld faiiliet zijn. enig voordeel zien voor de mensen die het geld leveren voor die banken? Als ik mijn dochterlief (uiteindelijk) dwing een spaarrekening te openen op haar zuurverdiende krantenwijkcenten krijgt ze 1%, of iets meer, met vastheidsgarantie?, terwijl we onderhand in europa bedragen staan uit te slaan voor 10+%

 • Vorige discussie