Britse eigenaardigheden

OPINIE - De Britse bezwaren tegen het vrije werknemersverkeer binnen de EU leggen de bijl aan de wortels van de Europese samenwerking.

De Londense burgemeester Boris Johnson steunt zijn partijgenoot premier Cameron in de eisen van de Conservatieven voor hervorming van de Europese Unie. Cameron bespreekt die eisen deze week met zijn collega’s in Brussel. Hij wil het Britse parlement meer macht geven, als niet-euroland even veel zeggenschap houden in de EU, een verdere versterking van de interne markt, en de mogelijkheid om andere EU-burgers die naar Engeland komen de eerste vier jaar bepaalde uitkeringen te onthouden. Die laatste eis zou Cameron eventueel willen laten vallen, zo heeft hij tegen over de Britse pers laten doorschemeren. Hij neemt daarmee een groot risico, want alles wat met immigratie te maken heeft is voor de Britten de belangrijkste reden om afstand te nemen van de Europese samenwerking. En dus maakt toegeven op dit punt de kans groter dat er, in strijd met Cameron’s eigen wens, toch een meerderheid te vinden is voor een Brexit bij het aangekondigde referendum dat uiterlijk in 2017 zal worden gehouden.

Boris Johnson meent dat er geen enkele reden is om de eis inzake migranten te laten vallen. Het is gewoon een kwestie van “’s Lands wijs ’s lands eer” schreef hij maandag in The Telegraph.  

De redenering van euroscepticus Johnson is buitengewoon simpel. Hij constateert dat je als Brit in Denemarken geen vakantiehuis kan kopen, als je er niet minstens vijf jaar woont. Heel begrijpelijk, volgens Johnson, de Denen willen niet dat hun mooie land wordt opgekocht door welgestelde Duitsers in Mercedessen en dus hebben ze het volste recht een regel in te voeren die helaas ook voor Britse minnaars van het lieflijk glooiende Jutland nadelig uitpakt. Zelfs als de Denen zonder restricties een huis kunnen kopen in Londen vindt Johnson dat elk land recht heeft op zijn eigenaardigheden en dat de EU daar helemaal niet van in elkaar hoeft te klappen. Dus, David, houd vast aan ons recht om onze eigen regels te stellen ten aanzien van immigranten uit andere delen van de EU.

Een even simpele redeneertrant heeft een krappe meerderheid van de Denen onlangs in een referendum doen besluiten om niet mee te doen met Europol in de bestrijding van terrorisme. Je zou verwachten dat de angst voor aanslagen de angst voor Brussel zou overwinnen, maar nee. De meerderheid van de Denen prefereert de uitzonderingspositie waarvoor Boris Johnson begrip vraagt. Wij willen het zelf doen, zegt dappere Denemarkje. Met als gevolg dat het land buiten de gezamenlijke misdaadbestrijding komt te vallen. Ten koste van de veiligheid in het land zelf, maar ook in de omringend landen.

Wordt er nog nagedacht over het effect van dergelijke maatregelen? Als elk land, zoals Johnson bepleit, mag vasthouden aan zijn eigenaardigheden is het snel gedaan met de voordelen van de Europese samenwerking. Inclusief de zegeningen van de vrije markt. Laten we in Nederland alle Britse bedrijven weren die onze eigen ondernemingen, de trots van het vaderland, opkopen. Als de Britten dan onze tomaten boycotten, eten we ze zelf wel op. Enzovoort. In Trouw (€) laat Europarlementslid Agnes Jongerius (PvdA) zien waar toegeven aan Britse eigenaardigheden toe leidt. Maatregelen om de lonen van alle werknemers van EU-lidstaten gelijk te behandelen worden uitgesteld om de Britten niet op de kast te jagen. Sabotage van het sociaal beleid van de EU, volgens Jongerius. Het gevolg zal zijn dat werknemers tegen elkaar uitgespeeld blijven worden. Werkgevers zullen eisen van de vakbeweging voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden eenvoudig kunnen negeren. Volgens de bestaande richtlijnen kunnen werknemers van elders tegen geringer loon worden ingezet, een vorm van ‘sociale dumping’ die Jongerius nu eindelijke eens definitief wil afschaffen.

Johnson en zijn eurosceptische napraters houden hoogstens de eigenaardigheden van de neoliberale economie in stand. Als ik mocht stemmen zou ik misschien ook wel voor een Brexit gaan.

 1. 1

  “Volgens de bestaande richtlijnen kunnen werknemers van elders tegen geringer loon worden ingezet” Voor de desbetreffende werknemers is het meestal juist een hoger loon en een social upgrading.

  Als je alle lonen in de EU gelijk wilt maken, zal het loon bij ons overigens nog flink naar beneden bijgesteld moeten worden, dan moeten we immers naar het EU gemiddelde. Niet alleen qua loon, maar ook qua uitgaven aan social zekerheid. Feitelijk is dat een soort Europese nivellering en dus een socialistisch ideaal, maar ik wed dat de PvdA als eerst een uitzonderingspositie claimt als dat werkelijk gebeurt!

 2. 2

  @1: Het gaat natuurlijk om de gelijkstelling van loon van iedereen die op dezelfde plek werkt. We hebben nu inderdaad te maken met een nivellering naar beneden. Zoiets als met de belastingen. Wie biedt het minst? Tel uit je winst.

 3. 3

  @1: “Voor de desbetreffende werknemers is het meestal juist een hoger loon en een social upgrading. ”

  Ja, en daarmee een zeer waardevolle investering in het land van herkomst. Want daar gaat het meeste geld heen. Ofwel maandelijks, ofwel als spaargeld in een project/eigen bedrijf.

  @2: “Het gaat natuurlijk om de gelijkstelling van loon van iedereen die op dezelfde plek werkt. ”

  Precies. En dat dat nu niet zo is, is volgens mij mede te danken aan Bolkestein, verbeter me als ik het fout heb. Wederom is dus werkeloosheid een product van rechts.

 4. 4

  De Engelsen willen wel meedoen, alleen zonder echt mee te doen. Wel de lusten, niet de lasten.

  En dan vragen we ons nog af waarom die Engelsen de bankensector zo pamperen. Engeland is bankenland.

 5. 5

  @0: Je vergeet nog de belangrijkste eis van Cameron: Hij wil vergaande deregulatie, met name van de financiële markten, met vrijstelling voor de City van EU-wetgeving, dit alles gekoppeld aan vergaande vrijhandelsverdragen tussen de EU en de rest van de wereld (naar blauwdruk van ACTA/TTIP).

 6. 6

  @5: Ik verwacht niet dat de rest van de EU terug zal komen op de bankenunie waar het Verenigd Koninkrijk buiten is gebleven. Ook de vrijhandelsverdragen zullen in Brussel kritischer bekeken worden dan in Londen. Daar zal Cameron rekening mee moeten houden.

 7. 9

  @8

  Niet onrealistisch. Schotland staat niet onwelwillend tegenover de EU. De wegkwijnende City zal mij worst zijn.

  Misschien is een Brexit zo gek nog niet. Als Engeland onderuit gaat snoert dat de diverse nationalistische bewegingen in Europa de mond. En Engeland mag best over 20 jaar weer lid worden als ze inzien dat het niks wordt alleen.