1. 2

  jezus man enigste wat er in de moskeeèn gebeuren is dat mensen het bezoeken bidden en in somigge gevallen eten en klaar dat is alles. broederschap organisaties gebeuren zijn allemaal buiten het religie gebedshuis (moskee). (geef toe er moet wel eens tussen individiuelen zoiets besproken zijn wat ook wel eens op school gebeurt) ik heb zelf meegemaakt dat imamen met radicale Moslims praten en hun tammen tot rustige mensen die intresse krijgen in aannpassings gedrag en scholing. gebeurd er is keer wat smeult het pers om zulk soort gedrag via het medium in te zoemen en zorgwekkende nieuws te melden. geld precies hiervoor.

  Het CDA in de Tweede Kamer is “erg verontrust” over berichten dat Nederlandse moskeeën onder invloed zouden staan van de radicale Moslim Broederschap.

  En dan er gebeurd toch niks of is het als je radicaal bent of niet. is dat zo erg dat je dan gesheiden word van normale burgers(radicaal zijn). of is de keuze van moslims zo belangerijk dat de keuzen die zij maken zo belangerijk is.(dat moslims radicaal bezig zijn of niet). om zulk soort berichten te vermelden.

  dus wat ik vind mochten moslims gevaarlijk zijn. kunnen net zo even gevaarlijk extreme dieren activisten of radicale rechtse jongeren gevaarlijk zijn. mooi voorbeeld de dood van fortuyn die werd ook vermoord door een radicaal dierenbescherming extremist. of groene voorziening extremist hoe dan ook.

  Conclussie van mij: net zo zorgwekkend dat er radicale moslims zijn er precies ander even zorg wekkende radicalen (en of dat in een moskee gebeurt of niet)

  waarom ik al dit vertel is omdat in het kop boven aan word vermeld radicale moslims zorg wekkend zijn. en ik uitleg dat net zo goed andere soorten extremisme zorgwekkend is.