Zeldzaam

At least 100 species go extinct every day. That’s how this amazing video by National Geographic photographer Joel Sartore begins. And there’s no better way to grab someone’s attention. The will give you a brand new appreciation for what we stand to lose if changes aren’t made immediately.

Ook mooi van deze fotograaf:

  1. 2

    Hopen dat de beeldcultuur werkt. De Britse historicus C. Ponting en Amerikaanse bioloog J. Diamond (van: “Collapse; How Societies Choose to Fail or Succeed”) hebben de ecologische geschiedenis van Paaseiland in deze al jaren geleden gebruikt als afschrikwekkend voorbeeld voor de hele wereldbevolking.

    Daar kan je nu eeeeindeloos golfen.

  2. 3

    Het kenmerkende aan speciesisme is dat er niet primair wordt gekeken naar de eigenschappen of belangen van individuele dieren, maar naar de soort waar zij bij horen. Dit betekent in de praktijk dat dieren gebruikt worden voor het nut van de mens, bijvoorbeeld als landbouwhuisdieren of proefdieren. Het concept speciesisme betreft een meestal niet bewuste filosofische positie, maar eerder een soort vanzelfsprekende houding. Dat wil zeggen dat personen die aan het concept speciesist beantwoorden zichzelf vaak helemaal niet als zodanig zien. Ze vinden het alleen maar ‘natuurlijk’ dat mensen dieren gebruiken, ook al gebeurt dat misschien op manieren die schadelijk kunnen zijn voor die dieren zelf. Ook kunnen ze verwijzen naar de Bijbel of andere heilige geschriften waaruit zou blijken dat de mens door God boven andere soorten is gesteld.