Quote du Jour | Keuze

May your choices reflect your hopes, not your fears.

De Nelson Mandela versie van “Angst is een slechte raadgever” en een goed advies voor uw keuze vandaag in het stemhokje.

  1. 5

    Ik vind het raar en een beetje post-religieus om ‘hoop’ als verkiezingsslogan te hanteren. Zag ik ook bij mij in de straat: ‘Kies hoop, niet haat’. Raar Obama-achtig ook. Sure, ‘haat’ is ook raar, maar ‘hoop’ is er eentje uit het rijtje geloof hoop & liefde en ik heb liever: ‘gezond verstand’ of iets dergelijks. Je koopt niks voor hoop.