Nederland wordt een lagelonenland

 

Blijft de flexibele arbeidsmarkt zo hard groeien als de afgelopen vijftien jaar, dan holt het gros van de Nederlandse bedrijven zijn geheugen en dus zijn verdienmodel uit.

Arbeidssocioloog Fabian Dekker wijt de toenemende flexibilisering van de arbeid aan kortzichtig imitatiegedrag van werkgevers.

“De vraag is of we op deze manier concurrerend blijven met het buitenland. Bedrijven hebben kennis nodig om te groeien. Voortdurend voor de goedkope oplossing kiezen, staat haaks op innovatie op de werkplek. Dan richt je je economie steeds meer in als een lagelonenland.”

Dekker vroeg ruim 650 directieleden en managers naar hun beweegredenen om meer flexibele contracten te verstrekken. Wat bleek? Met concurrentiedruk heeft de wildgroei aan flexcontracten weinig te maken, zegt Dekker.

“Bedrijven imiteren elkaar als het gaat om flexibilisering. Volgens economen komt dat door de kostendruk: als al jouw concurrenten kiezen voor kostenefficiënte oplossingen, kun je niet achterblijven. Voor een deel is dat waar, maar het tegenargument is dat elk bedrijf uniek is. Je kunt dus eigenlijk nooit zeggen: als mijn concurrent flexibiliseert, moet ik dat ook doen. Want misschien lijk je helemaal niet op die concurrent, heb jij een heel andere visie op personeelsbeleid en hebben je klanten heel andere wensen.”

Dekker verwijt de vakbonden dat ze te ver af te staan van de praktijk.

“Vakbonden zijn meer dan ooit nodig, maar ze verliezen de strijd doordat ze amper op de werkvloer zijn.”

 1. 1

  Uiteraard worden we een lagelonen land, we zijn inmiddels een migratieland geworden. Het redden van de wereld heeft zo zijn prijs.

 2. 2

  Tja, globalisering wordt door iedereen, links en rechts toegejuicht. Maar door allebei om een andere reden, en iedereen wil wel (z’n eigen) lusten en niet de lasten. Tijd dus voor een discussie over de zegeningen van onbeperkt vliegen en shippen, en wie daarbij allemaal achter blijft. Trump had een punt.

 3. 3

  Kennelijk lezen de twee mensen voor mij dit stuk anders als ik. Ik zie niks over globalisering (of het toejuichen ervan) noch over migratie, wat ik lees is dat omdat de buurman het doet moet ik het ook doen. Kuddegedrag.

 4. 5

  @4: Volgens de traditionele grammaticaregels wordt het voegwoord als gebruikt wanneer er in een vergelijking sprake is van gelijkheid. Het voegwoord dan gebruiken we na een vergrotende trap. Er is sprake van een ongelijkheid tussen de zelfstandigheden die vergeleken worden.

  Overigens schrijf ik meestal in een andere taal. Het kan dus vaker voorkomen.

 5. 6

  @5: In fatsoenlijk Germaans zeg je inderdaad ook als bij ongelijkheid (en wie bij gelijkheid). Het Hollands is gewoon verkeerd.

 6. 7

  @3: Zij hebben het stuk helemaal niet gelezen vermoed ik. De hoogte van het loon is ook een onderwerp dat al jaren systematisch uit de publiciteit wordt gehouden. Het wordt eenvoudigweg niet erkend als een maatschappelijk en politiek issue. Anders dan (sic) migratie.

 7. 8

  @3: Ik zie niks over globalisering (of het toejuichen ervan) noch over migratie,

  klopt maar dat is een gepasseerd station: flexibilisering in NL lijkt los te staan van globalisering of arbeidsmigratie (wat, per definitie, internationaal is). het percentage zzp’ers is hoger dan in bvb Belgie, wat ook onderhevig aan globalisering/migratie.

 8. 9

  @7: Ja, en mijn punt is, dat lage lonen in stand gehouden kunnen worden, dankzij migratie (en lagelonenlanden outsourcing, wat, zeg maar, de andere kant van dezelfde medaille is). En dat je, vervolgens, dat als je deze lijn doortrekt, in een situatie terecht zult komen waarin de bodem – I don’t know – 40% van onze arbeidsmarkt moet gaan concurreren – in bijna alle gevallen – op prijs, met hun evenknieën in – pak ‘m beet – Bangladesh. Hetgeen, op termijn, als we deze keuze maken – let wel – onvermijdelijk tot Dickensiaanse armoede in ons land zal leiden.

  En dat bracht mij er weer toe om te zeggen: Trump had een punt. Hij was niet de eerste, maar wel de belangrijkste mens die dit punt maakte: globalisatie is niet all-that. En alles in de discussie hierboven, gaat in feite daarover. Nederland is een twijgje op de woeste baren van de internationale economie.

  Dus om nou te roepen dat je dat gegeven niet terugziet, vind ik een beetje flauw.

 9. 10

  @9: Volgens #0 worden lage lonen niet in stand gehouden dankzij migratie, maar kuddegedrag. De buurman doet het, dan moet ik mee. Dat jij een andere reden ziet is wel leuk, maar het is in principe ontsporend gedrag, omdat je niet ingaat op #0, maar simpelweg je eigen stelling poneert. Dat vind ik dan flauw.

 10. 11

  @10: precies, wel even op de inhoud in gaan KJH. de groei van het aantal ZZP’ ers is een typisch Nederlands probleem, dus globalisering oid is hier niet van toepassing.

 11. 12

  @3

  Er staat inderdaad niks over globalisering. Maar het is niet geheel onbekend dat veel bedrijven opereren op een wereldmarkt. (En dat consumenten consumeren op een wereldmarkt) Als je als bedrijf concurreert met een bedrijf in Polen, dan concurreer je ook op het terrein van arbeidskosten. Niks kuddegedrag. Het is eten of gegeten worden.

  En Jan Consument gaat bij de Action ook niet vragen of hij 1 euro méér mag betalen voor een prul omdat het prul toevallig in Nederland als hogelonenland is geproduceerd. Jan Consument is genadeloos in zijn keuzes. Wederom niet uit kuddegedrag, maar omdat hij voor de laagste prijs gaat. Jan Consument lijkt dan ook sprekend op Piet Werkgever.

 12. 13

  @11: Wijzen naar ZZP-ers is verdoezeling. Er zijn twee soorten ZZP-ers: die, zoals bij KPN, en masse worden ontslagen en vervolgens gedwongen worden om als ‘ZZP-er’ verder te werken maar in feite gewoon loonslaven zijn (zoals de rechter trouwens ook al terecht opmerkte), en die, die gewoon goed betaald worden door diverse opdrachtgevers om hun special skills, en die voor de rest lekker van hun vrijheid genieten. Die eerste groep heeft, qua outlook, verdomd weinig te maken met de tweede groep maar het zijn allemaal ZZP-ers.

 13. 14

  @13: Jij doet hier nu aan verdoezeling. Die groep ZZP-ers (bij, naar ik aanneem, de TPG?) is een niet klein deel van het probleem. Maar hoewel er ZZP-ers zijn die goed kunnen leven van hun werk wordt er veel ook door ZZP-ers geklaagd. Volgens mij is jouw tweede groep veel kleiner dan de eerste.

 14. 15

  @14: Hoeveel kleiner is die laatste groep? Ik ken er zat, en die zijn echt heel tevreden met deze regeling. Dat is anekdotisch, dat weet ik, maar het maakt niet uit. Zelfs al was het er 1. ‘ZZP-er’ is daarmee een marketing-term geworden, een politiek stopwoordje dat iedereen kan gebruiken zoals ‘ie wil. VVD-ers gebruiken het om de zegeningen van de vrije markt te benadrukken, vakbondstypes gebruiken het juist om die te vervloeken (en omdat ZZP-ers meestal geen lid worden van de vakbond, daar hebben ze nog de grootste hekel aan). Ook zit bij die laatste groep het ressentiment tegen de ‘rijkere’ groep ZZP-ers dieper: ze zijn immers rijk en dat mag niet.

  Hoe het ook zij: het is een verdoezelende term. En, zoals ik al eerder postte, de echte oorzaak van lage lonen zit ergens anders: in de door iedereen zo bejubelde globalisering.