Zeggen, Denken en Weten – Sargasso Quiz (2)

blackwhiteHet vervolg op de grote Fortuyn Quizzz ‘Zeggen, Denken en Weten.’ Mijn dank voor de vele intelligente bijdrages van Sargasso lezers aan deel 1. In Quizzz 1 mocht u raden hoeveel buitenlanders er in Nederland en andere Europese landen wonen. Let wel: het is belangrijk om spontaan en oprecht te reageren, en niet stiekum het gat tussen denken en weten te dichten. De intellectuele verleiding was voor velen groot, voor sommigen te groot. Maar bedenkt u dat u slechts een radertje bent in het grote ‘Zeggen, Denken en Weten’ experiment, waarin we het credo van de goddelijke Fortuyn proberen te (onder)zoeken: “ik denk wat ik zeg en ik zeg wat ik denk.” Vergeet de les van Pim Fortuyn niet menschen, het vaderlandsch belang hangt ervan af! Allereerst de uitslag van deel 1, aan het einde waarvan u de nieuwe vraag voor deel 2 vindt.

Nederland
De definitie van allochtonen die het CBS aanhoudt is dat tenminste 1 ouder in het buitenland geboren dient te zijn.

Marokkanen
Hoewel er in Nederland in totaal 3,1 miljoen allochtonen wonen (18,8% op een totale bevolking van bijna 16,5 miljoen), waarvan 950.000 moslims (6%), richt de maatschappelijke discussie zich vooral op de relatief kleine groep van 316 duizend marokkanen (2%). De meeste Marokkaanse immigranten, meer dan de helft van de Marokkaanse allochtonen is 1e generatie immigrant (168 duizend), arriveerden in Nederland tussen 1960 en 1974, toen er een tekort aan arbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt bestond. De Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven wierven in die periode actief Berbers uit het noordelijke Rif gebergte, waar bijna 3 kwart van de Nederlandse Marokkanen vandaan komt. In 1969 sloten de Marokkaanse en Nederlandse overheid een bilaterale overeenkomst hiertoe, een verdrag dat in 1974 stop gezet werd, vanwege de economische teloorgang als gevolg van de oliecrisis.

De Marokkaanse overheid zag emigratie als een uitkomst in de moeilijk te onderwerpen stammen uit het Rif. Maar liefst 80% afkomstig uit het voormalige Spaanse protectoraatsgebied in de Rif. In de jaren 50 zou een opstand van Berbers nog met behulp van napalm bombardementen zijn neergeslagen door de Marokkaanse koning. Tegelijkertijd zorgde onvruchtbare grond en overbevolking voor een grote druk op de bevolking. Marokko was de Berbers dus liever kwijt dan rijk. Toch is slechts 13% van de immigranten via de officiele werving naar Nederland gekomen. De meeste Marokkanen kwamen in Nederland via louche immigratie kantoren en sociale netwerken.

70% van de immigranten had geen lager onderwijs genoten. Dit verklaard grotendeels het verschil met Frankrijk waar de Marokkaanse bevolking sociaal zeer gevarieerd is en waarvan een belangrijk deel intellectueel geschoold is, of met Belgie waar de Marokkanen grotendeels uit de steden in het noorden afkomstig zijn.

De tweede golf immigranten uit Marokko kwamen naar Nederland in het kader van gezinshereriging in de jaren 80 en 90. Desondanks, zijn er dus slechts 168 duizend 1e generatie Marokkanen (1,1%). In de koloniale periode ronselden Spanje en Frankrijk (1912-1956) al tienduizenden Berbers uit het Rif gebergte voor hun legers. Enkele honderden van hen vochten bijvoorbeeld in mei 1940 in het Franse leger tegen de oprukkende Duitsers in Nederland.

Turken
De grootste groep Moslims in Nederland zijn de 358 duizend Turken (2,2%) waarvan 195 duizend 1e generatie immigranten betreft, hoewel deze groep minder in het nieuws is dan de Marokkanen. Ook met Turkije sloot Nederland in 1964 al een wervingsakkoord dat ook in 1974 stop gezet werd. Nederland liep bij het werven in Turkije achter op de Duitsers, en kwam in de zoektocht naar goedkope arbeidskrachten vaak in minder ontwikkelde gebieden terecht als Konya, Kayseri in het Westen en het midden van Anatolië, de oostelijke streek langs de Zwarte Zee, en het overwegend door Koerden bevolkte Oosten en Zuidoosten van het land. Turken in Nederland leven ook nu nog vaak in regionaal georienteerde gemeenschappen. Zo zijn bijvoorbeeld de Turken in Hoorn voor 80%, die van Medemblik en Olst voor 50% afkomstig uit Gaziantep. Ongeveer 90% van de oorspronkelijke Turkse immigranten waren ongeschoold.

Na de staatsgreep van het Turkse leger in 1980 kwam een tweede stroom politieke vluchtelingen naar Nederland, terwijl tijdens de Kurdische opstand in 1984 nog eens een tweede golf Kurdische politieke vluchtelingen naar Nederland kwam. De sociale diversiteit van de Turkse immigranten nam sindsdien dus sterk toe.

Belgie
Belgie telt in totaal 106,822 Marokkaanse immigranten (december 2000) op een totaal van 10 miljoen Belgen (1% uit een totaal van 8,4% buitenlanders waarvan het merendeel Europeanen zijn. Het merendeel van de Marokkanen in Belgie is afkomstig uit de steden in noorden van Marokko, waar ook de fundamentalistische Moslims sterk vertegenwoordigd zijn in de arme wijken. In Maaseik bijvoorbeeld werd recent een marokkaanse cel van Al-Qaeda opgerold, die ook betrokken bleek bij de aanslagen in Spanje.

Frankrijk
Frankrijk koloniseerde grotendeels het Maghreb gebied (Tunesie (1881-1956), Algerije (1830-1962) en Marokko (1912-1956)). Er leven in Frankrijk 574,208 Algerijnse immigranten, 522,504 Marokkanen en 201,561 immigranten uit Tunesia, in totaal 1,3 miljoen immigranten uit de Maghreb. De sociale samenstelling van deze immigranten is stukken diverser dan de immigranten in Nederland.

Het Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk telt in totaal ongeveer 1,5 miljoen moslims (2-4% van de bevolking), waarvan er 706.752 Pakistani zijn (2001). Het overgrote merendeel van de Moslims komt uit de agrarische gebieden in het Vrije Kashmir (Azad Kashmir) en de Mirpur regio. De moslims uit deze gebieden emigreerden in de jaren 50 en 60 naar Engeland vanwege een aantal specifieke oorzaken. Velen hadden nauwe banden met het Britse regime omdat zij hadden gediend in het Britse koloniale leger. Na de onafhankelijkheid van Pakistan en India brak er bovendien ethnisch geweld uit in het gebied, waarin 2 miljoen mensen omkwamen en een massale volksverhuizing in het gebied op gang kwam. Bovendien nam de Pakistaanse regering in 1964 de Mangla dam in gebruik, waardoor een groot gebied in de Mirpur regio in Azad Kashmir overstroomde en 100.000 mensen dakloos werden. De Pakistani die veelal in Londen en omstreken terecht kwamen zijn dus ook veelal ongeschoold en afkomstig uit agrarische gebieden.

Conclusie
Kortom, aan aantal factoren die te maken hebben met de herkomstgebieden van immigranten lijken een specifieke rol te spelen bij de huidige problemen van die immigranten. De problemen van Nederlandse immigranten lijken voor een deel door de Nederlandse samenleving zelf veroorzaakt doordat deze bij de selectie van immigranten niet keek naar het onderwijs niveau en de sociale samenstelling, maar enkel goedkope arbeidskrachten zocht.
Problemen met Pakistaanse immigranten in Engeland daarentegen werden niet veroorzaakt door de arbeidsimmigratie maar door koloniale banden, die vergelijkbaar zijn met die tussen Nederland en Molukkers. Opmerkelijk genoeg kende ook Nederland een golf van Molukse terreur in de jaren 70.
In Oostenrijk lijken historische motieven een rol te spelen. Oostenrijk is een overblijfsel van de Hongaarse-Oostenrijkse dynastie wiens invloedsferen en belangen op de Balkan al sinds honderden jaren tegenstrijdig zijn met die van de Turken.
In Frankrijk lijken niet sociale achtergronden de oorzaak te zijn van de huidige sociale problemen rondom immigranten, maar lijkt er een neo-koloniaal sociaal plafond te zijn ontwikkeld uit de oude koloniale overheersing. De mentaliteit van de blanke heer regeerde rustig verder nadat de kolonies zich in het thuisland tenminste hadden bevrijd.


Grote Pim Fortuyn Quizzz – deel 2

Vraag 2: Hoe groot is het percent aandeel van buitenlanders in de criminaliteit in de volgende landen:
A. Nederland
B. Belgie
C. Frankrijk
D. Oostenrijk
E. Groot Brittannie

Nota Bene: zeg wat u denkt! Het meten is voor later…
Pim Fortuyn Quizzz deel 1 vindt u hier.

 1. 4

  Overal ongeveer 40% (staat me iets van bij).

  Het betreft hier dacht ik trouwens wel het aandeel in het totaal aantal verdachten. Dus niet het aandeel op de totale hoeveelheid inwoners (dat in de orde van 0,5% moet liggen tegen ). Hoe het met het aandeel veroordeelden staat heb ik echt geen idee van. Ook nooit iets van gehoord.

 2. 10

  Ik als 100% allochtoon denk het volgende:
  .
  Nederland 57%
  Belgie 43%
  Frankrijk: 49%
  Oostenrijk: 26%
  Groot Brittanie: 39%
  .
  Nu heb ik trouwens niet alles over Fortuyn meekregen, maar wat ik heb meegekregen was dat hij stelselmatig als anti-buitenlander werd neergezet terwijl hij voor mij als buitenstaander voor meer dingen stond dan alleen wroeten aan het heilige huisje van multiculturele samenleving. Waarom leeft onder Nederlanders en ook hier op deze website, juist dat punt zo sterk en wordt er geen aandacht aan andere punten van die man besteed?

 3. 11

  @Kum: misschien omdat die andere punten oude koek of kletskoek zijn? Noem eens wat vernieuwende zaken van Pim Fortuyn, misschien kunnen we het er over hebben. Misschien een leuke gastbijdrage ‘Pim, politiek huisvriend van een allochtoon’.

 4. 12

  @caprio, Ha, ha, nee ik pimp Pim niet tot huisvriend. Ik woonde toen net in Nederland en kan mij niet de hele geschiedenis herinneren, maar de beste man heeft een boekje puinhopen van paars. Wat ik mij kan herinneren is dat hij het niet goed vond dat er zoveel misbruik werd gemaakt van de WAO en er lange wachtlijsten in de ziekenhuizen waren. Of het oude koek is kan ik niet oordelen, voor een nieuwe Nederlander is alles nieuw. En zijn manier van discusseren is me bijgebleven. Wat mij ook is bijgebleven is dat bij de Nederlandse les positiever over hem werd gesproken als in de media.
  .
  Ik bedenk net; homopremier Fortuyn op bezoek bij grote vriend George Bush …..

 5. 14

  @Kum: ah nieuw, dat is net als op vakantie, dan geniet je ook overal van. De puinhopen van Paars… er was eens:

  de welvaart onder Paars tot ongekende hoogten stegen? De WAO was een consensus maatregel onder Lubbers (CDA/VVD met sociale partners (werkgevers/vakbonden)) om de economie op een menselijke manier te saneren en veelal oudere werknemers met een ‘gouden handdruk voor de gewone man’ in de WAO te parkeren.

 6. 16

  Oakwa ALO (tip!) (en een lieve autochtone partner die over de schouder meekijkt). Dank voor het compliment; de d en t blijven trouwens moeilijk.
  .
  En het bewijs Sargasso verrijkt de hersens en het taalgebruik!
  .
  Ben trouwens benieuwd naar de uitslag van de quiz.

 7. 17

  @caprio
  Nederlands is inderdaad met een hoofdletter (Zie de website van onzetaal; volgens de spellingscontrole van ‘Word’ is het met een kleine letter). In de door mij gebrukte zin kan ‘naar’ wel weg na nieuwsgierig. En dat vraagteken?

  Overigens heb ik het allemaal in Nederland geleerd. :-)

 8. 20

  ALO, je bent in een vrije val bezig. Raar hoor. Ten eerste schrijft Kum echt geen foutloos Nederlands. En jij gaat je eigen d/t-s zitten verloochenen die wel foutloos zijn. Beetje last van dhimmytude ?