WRR: inkomens- en vermogensongelijkheid toegenomen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zo meldt het NRC:

De kloof tussen de hoogste en laagste tien procent van de inkomens in Nederland is toegenomen. Dat meldt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een vandaag gepubliceerd rapport. De inkomensongelijkheid wordt echter in belangrijke mate gecompenseerd door herverdeling via sociale zekerheid en belastingen. […]

Dit geldt overigens vooral voor ouderen; het aow-stelsel blijkt, zo schrijven de onderzoekers, een zeer sterke “herverdelende werking” te hebben. Bij de beroepsbevolking is de herverdeling door de overheid de laatste decennia niet toegenomen. Werknemersverzekeringen als de WW en WAO zijn zelfs minder gaan bijdragen aan herverdeling. […]

Vermogen is in Nederland – net als in veel andere landen – ongelijker verdeeld dan inkomen. De meest vermogende 10 procent van Nederland bezig volgens voorzichtige schattingen 61 procent van het totale vermogen. De meest vermogende 2 procent bezit éénderde van het vermogen. De crisis heeft daar niets aan veranderd: de meeste vermogenden hebben alleen maar nog méér bezit verworven. Aan de andere kant hebben steeds meer mensen problematische schulden.

Hoewel economen er nog niet uit zijn of economische ongelijkheid de groei afremt, zijn er wel sociale en politieke gevolgen aan te merken. “Economische afstand leidt tot sociale afstand”, stellen de onderzoekers. Daarbij neemt het vertrouwen in rechtstaat en parlement af als de verschillen toenemen. Dat geldt voor zowel de economische boven- als onderlaag van de samenleving.

Open artikel

Reacties (3)

#1 Joop

De eerste krokodillentranen zijn alweer gehuild:

http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9762&ss=211

Dan geef ik Willem Bos wel gelijk in zijn beschouwing:

http://www.grenzeloos.org/content/woede-bij-werkgevers-over-wrr-rapport-over-ongelijkheid

#2 Letaupe

Het VNO en MKB Nederland mochten in de persoon van de heren Bernard Wientjes en Michaël van Straalen er weer flink op los liegen in het FD (van de site van VNO):

“De WRR pleit in rapport dat deze week verschijnt voor hogere belastingen op vermogens, erfenissen en schenkingen. Tien procent van de meest vermogende huishoudens zou 61 procent van het totale netto vermogen bezitten. [klopt 713,7 mld. van de € 1.166,3 mld.] Volgens Wientjes van Van Straalen slaat de WRR hierbij de plank mis. Als de inkomensgroepen correct worden vergeleken, blijkt dat de 10 procent hoogste inkomens iets meer dan 30 procent [klopt 29% – € 340,1 mld. van het netto vermogen bezit. – maar we vergeleken vermogens. Als slecht 0,39% van het vermogen, exclusief ondernemingsvermogen, wordt belast onder de vermogensbelasting moet je niet verbaasd zijn als het inkomen voor de hoge vermogens te laag wordt voorgesteld].

Zij wijzen er verder op dat de WRR het bezit van vermogen in familiebedrijven meerekent. [klopt ; wel tegen kostprijs en niet tegen reële waarde en dit is voor de 10% topvermogens slechts € 155,5 mld. van de € 713,7 mld.] Die zijn goed voor de helft van de werkgelegenheid in Nederland. [ Die helft doet dan ook al het werk]. Extra belasten zou ten koste gaan van de werkgelegenheid. [Dat was in het verleden niet zo: toen groeiden we harder en was de vennootschapsbelasting veel hoger: 48%]. De WRR laat bovendien het collectieve pensioenvermogen buiten beschouwing. [klopt, net als het CBS – bruto € 1,271 mld eind 2012, na aftrek latente belastingclaim 826 mld.] Wordt dat wel meegewogen, dan wordt het beeld nog gelijkmatiger, [40% van de pensioenpremie wordt afgetrokken door de top 10% inkomens] aangezien ondernemers in de hoogste groep niet delen in dat pensioenvermogen.” [de derde pensioenpijler bedraagt ca bruto € 211 mld., w.o. FOR , pensioen BV’s e.d,, bovendien staan de meeste ondernemers op de loonlijst – hoezo niet delen 40% van € 826 is € 330 mld.]

Voor meer makke in de CBS vermogensstatistiek zie http://tinyurl.com/d7xqqb7

#3 Henk van S tot S

Toch blij dat er een WRR is, want nu kunnen zelfs de Kamerleden niet meer ontkennen, wat een ieder allang gezien heeft.
Lullig is natuurlijk wel, dat ze (de meerderheid, althans)nu ook aan hun (klei)kinderen moeten vertellen:
“We stonden er bij en keken ernaar” ;-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*