1. 2

  @1: Manipulatieve interpretatie. Een kleine meerderheid van de achterban bij SP en 50plus is voor een brexit. Het stemvee van de PVV is voor 90% voor. Ik kan effe geen formeel standpunt van de SP over de zaak vinden, wel een oud blog van Harry van Bommel die een brexit een slechte zaak vindt. Noem jij overigens alleen de politieke tegenstanders populisten of zit daar nog enige nuance in?

 2. 3

  Sinds 2008 zitten we in een economische crisis waar, onder invloed van de neoliberale wind in Europa, de lage en middeninkomens voor op mogen draaien. Zij zijn het die door middel van belastingverhoging en afbraak van rechten opdraaien voor roekeloos gedrag van het bedrijfsleven. Nu komt er eindelijk weer wat lucht in de begroting, dus wat wil de VVD:
  Belastingverlaging voor het bedrijfsleven…

  (al een paar dagen oud maar erg onderbelicht)

 3. 4

  @1

  Niet erg verwonderlijk. Populistische partijen zijn per definitie nationalistisch. Hoewel de vraagstelling altijd tricky is. Iedere keer blijkt toch weer dat (de achterban van) de SP ook nationalistisch is. Zij het in mindere mate dan de PVV.

  Het geruststellende is dat deze partijen communicerende vaten zijn en marginaal. Want samenhangend met laag opgeleid.

 4. 5

  @3.

  Volstrekte onzin dat er een ‘neoliberale wind waait’. Dat is gewoon een scheldwoord of framing.

  Het komt allemaal door de ondemocratische EU, waar de ongekozen bestuurders als ambtenaren regeren en hun oren alleen laten hangen naar hun eigen belangen. En daar gebruiken ze winstbelastingverlagingen voor om de onschuldige topmannen in het bedrijfsleven en de lieve bankiers te paaien voor een mooie baan voor hunzelf in het vooruitzicht.

 5. 6

  @4.

  Zo lekker neerkijken op de laag opgeleiden. Kakmadam!

  Aristoteles gaf het al aan: de discussie in een samenleving is altijd over verdeling van rijkdom. Het is de oligarchen tegenover het volk. Daarom zijn de mensen met geld en hun weldenkende volgers altijd tegen vergaande democratisering, middels bijvoorbeeld een referendum. Want ja, het volk, de laag opgeleiden, zijn te dom om beslissingen te nemen. De hoog opgeleide wannabee elite vergeet dat ze daarmee de belangen van de oligarchen dienen.

 6. 7

  @6

  Ik hou me bij de geconstateerde feiten. Dat heeft niets met neerkijken te maken. Ongeinformeerdheid leidt tot nationalisme kennelijk. Dat verbaast mij niet.

 7. 8

  @7.

  Gadverdarrie, walgelijke technocratische ambtenarentaal.

  Nee, armoede is ver weg, mensen zeuren want niet goed geïnformeerd. Wegkijkgedrag. Dan gebruik je ‘nationalistisch’ als diskwalificering.

  Want dat nieuwelingen veel in de criminaliteit zitten, klopt feitelijk niet. Dat ze vaak werkloos zijn, is op te lossen. Dat stadswijken mede daardoor verloederen. Ach, daar stop je gewoon geld in.

 8. 9

  Nogmaals de islam en terrorisme, dit keer een interview met Juan Cole, dat ik iedereen wil aanbevelen. Hij wordt door Michael Brooks van Majority Report geïnterviewd. Te zien op Yourtube: van c.a. 11:10 tot 48:00

 9. 10

  Gertjan Kleinpaste ‏9 minuten geleden Dordrecht, Nederland

  De Achilleshiel van ons democratisch bestel heet “informatie”. Het manipuleren van feiten, ’t verdraaien van zaken, beschadigt de democratie

  Dat gebeurt natuurlijk alleen bij de populisten en de laag opgeleiden. De PVV en de SP stemmers. De nationalisten en racisten. Niet bij de zichzelf zeer hooggeachte weldenkende kosmopolitische bovenlaag in onze samenleving, hoe kom je erbij. Wat een onbedoelde minachting zit er in zo n tweet dus eigenlijk.

  Nee, er is geen sprake van tweedeling in onze samenleving. Je ziet nog steeds dat iedereen zonder aanziens des persoons naast elkaar plaats neemt in de kroeg of in de kerk. En hun kinderen bij elkaar op school zitten en met elkaar spelen.

  Gisteren zag ik trouwens een mooi (beter gezegd: verschrikkelijk) stukje informatievervalsing in West-Duitsland na de WOII. Een man vertelde dat hij op het gymnasium in de jaren 50 niets te horen kreeg over de verloren oorlogen WO I en WO II, Holocaust en Auschwitz. Waar hoorde hij wel voor het eerst over deze afschuwelijke zaken? Bij een communistische arbeider! Bij het volk dus.

 10. 11

  @8

  De populisten zijn een belasting voor een continent wat toch al in zijn voegen kraakt. Zij houden met hun egoïsme vooruitgang tegen. En zo treedt een self-fulfilling prophecy in: zij zijn (mede) bron van sociale ellende.

  Ook politiek beleid frustreren zij. Dankzij PVV en SP kunnen we bijna niet om VVD en/of CDA heen. Rutte 3 gloort al in de verte.

  En dan later weer klagen over ‘neoliberalen’ zeker?

 11. 14

  @11.

  De kiezers van de SP roepen deels zelf de sociale ellende over zich af. Genoteerd.

  Ja, dat zien we in Amsterdam waar ze twee wethouders leveren, die op sociaal-economisch gebied dingen doen die de ‘linkse broeders en zusters’ van PvdA en GL nalieten.

  Maakt geen donder uit wie het volgende kabinet gaat vormen. Want er moet hoe dan ook bezuinigd worden, dat kan links of rechtsom. En mede daardoor zal de afbraak op de publieke voorzieningen doorgaan. Dat is neo-liberalisme, geen scheldwoord, maar een constatering.

  Ik denk eerder dat ‘populisme’ een scheldwoord of framing is. Want in verschillende landen regeren/regeerden populistische partijen: Denemarken, Oostenrijk, Italië, België. De wereld is nog niet ingestort.

  Dat in tegenstelling tot de politieke middenpartijen die allemaal op een bepaalde manier liberaal zijn: sociaal-liberaal, christelijk-liberaal, conservatief-liberaal, groen-liberaal, enz. Allemaal bereid te regeren en te bezuinigen, belastingen voor vermogen en bedrijfswinst te verlagen en van alles te privatiseren of te vermarkten, voor diensten later mag dat allemaal weer met belastinggeld duur betaald worden. Snap je nog niet wat neoliberalisme is?

 12. 15

  Ik denk eerder dat ‘populisme’ een scheldwoord of framing is.

  Populisme is een term om de tegenstelling tussen de zogenaamde elite en ‘het volk’ aan te wakkeren. Dat volk heeft natuurlijk ook weer een leider nodig die zich afzet tegen diezelfde elite. Ziedaar de overeenkomst tussen Roemer en Wilders. (Hoewel Roemer hopeloos faalt als leider)

  Maar het volk als eenvormig verschijnsel bestaat natuurlijk niet. Populisten framen dat echter wel; ze spreken graag namens dat zelfde (niet-bestaande) volk.

  Binnen het werkelijke socialisme staat gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel. Het collectief is belangrijk. (heel wat anders dat dat zogenaamde volk van de populisten) En binnen het socialisme is een leider gelijk aan de anderen. De SP is een karikatuur van het socialisme, net zoals de socialistische heilstaten….

 13. 16

  @15.

  Begin jaren 80 werd al voorspeld door Nederlandse sociologen waaronder J.A.A. van Doorn dat door de ontmanteling van de sociale verzorgingsstaat er populistische partijen zouden opkomen rond de eeuwwisseling. Dat hebben ze feilloos doorgehad.

  Er heerst veel onzekerheid over of de vaste baan nog wel blijft, want er kan zomaar een ingrijpende wettelijke ontslagversoepeling worden doorgevoerd. En zo kan je hele lijsten doornemen waar mensen angstig van worden. En boos, want wel geld naar Ali en alleman.

  O ja, hier een tweet van een zeer goed geïnformeerde meneer:

  Ewald Engelen ‏ ·.32minuten geleden

  Pechtold vanmiddag in #buitenhof: het ‘gezonde midden’, implicerend dat de flanken ‘ziek’ zijn #medischemetaforen

 14. 17

  @3:

  Sinds 2008 zitten we in een economische crisis waar, onder invloed van de neoliberale wind in Europa, de lage en middeninkomens voor op mogen draaien.

  Het zijn de Limits to Growth (Grenzen aan de Groei) die in 1973 al werden voorzien door de Club van Rome.

  Groeiende inkomensongelijkheid, dalende koopkracht, stijgende overheidsschulden zijn allemaal symptomen van de Grenzen aan de Groei. Het aardgas raakt op; er moet steeds dieper gegraven worden om aardolie en steenkool naar boven te halen en.. we zijn met steeds meer luie mensen op een planeet, die niet groter is geworden.
  Het wordt in 2017 nog vervelender.

 15. 18

  @11: Het populisme van Lutine:

  Uit deze discussie blijkt ook maar weer dat economie in feite slechts een mening is.

  Onze Michel vroeg haar daarop:

  Wat is een mening volgens jou dan?

  Ik weet zeker dat Michel dat niet sarcastisch bedoelde. Michel kreeg nog geen antwoord.
  Om Lutine een beetje op weg te helpen de beginregels van het boek “Economie” van Arnold Heertje (2014):

  Er waait een misverstand door Europa. Het misverstand dat economie alleen over geld gaat. Tot het ontstaan en in stand houden van dir misverstand leveren economen zelf een belangrijke bijdrage. De gedachte dat economische gezichtspunten in geld moeten worden uitgedrukt, wordt door velen van hen onderschreven. En niet alleen door bedrijfseconomen, die van nature geneigd zijn over de grondslagen van hun vak na te denken, maar zich in dienst stellen van het streven naar winst en het opvoeren van de rendementen van de ondernemingen. Zij beseffen niet voldoende dat het maken van winst veeleer te danken is aan de creativiteit van technici dan aan economen

  Onder het artikel van Michel, schrijft Lutine, ondanks dat ze vindt dat economie “slechts” een mening is, het volgende:

  Economie is een proces waarin de noodzakelijke diensten en goederen op een zo efficiënt mogelijke wijze geproduceerd worden

  Enerzijds is de laatste quote nogal beperkt en ook dan een beetje een open deur, maar anderzijds is het kennelijk voor Lutine wel belangrijk dat e.e.a. “efficiënt” gebeurt. Wat het woordje “slechts” er dan mee te maken heeft, is een beetje een raadsel.
  Enfin, de techniek waarmee men poogt om de economie zo “efficient” mogelijk te maken, heet financialisering. Volgens Heertje is dat dus een misverstand.

 16. 19

  @16

  De flanken zijn idd goed ziek. Geen idee waar je naar linkt, want de linken doen het niet. Maar Pechtold heeft in Buitenhof voorgesteld om 75 milj vrij te maken voor taalles. De populisten zullen wel weer los gaan.

  Wat Wilders op een onnette manier zegt, zegt Roemer wat netter.
  De kern: het zijn die buitenlanders die onze banen, huizen inpikken. En dat zagen we ook terug bij het rancune referendum waar Roemer op los ging. Natuurlijk zegt Roemer niet dat we de gewone Oekrainse man moeten laten barsten. Het gaat gepaard met wollig taalgebruik waar de ‘neoliberalen’ de schuld krijgen.

  Het westen is ziek en dat zien we alle dagen terug in het nieuws.
  De kleine man slaat wild om zich heen en neemt allerlei rattenvangers als leidraad. Politiek links is de weg kwijt en daar maakt politiek rechts dankbaar gebruik van.

  Die ontmanteling van de verzorgingsstaat was al lang aan te zien komen. Maar natuurlijk ook de schuld van de neoliberalen. Dat het westen parasiteerde op de rest van de wereld vertelden men maar niet. Want het westerse systeem is en was gebaseerd op uitbuiting. Die ongemakkelijke waarheid gaan de populisten uit de weg. En nu de uitgebuitenen de middellandse zee oversteken is 75 mlj natuurlijk een probleem bij de kleine man. Die jankt over zijn AOW en aan anderen denkt hij niet. En de PVV, SP, 50+ gooit nog wat olie op het vuur. Electoraal belang voor alles…..

  populisme = nationalisme = egoisme.

 17. 20

  SP-Kamerlid Ronald van Raak: “Waarom moet de premier van een democratisch land een democratisch besluit naast zich neerleggen? En van wie moet hij dat? Van Europa. Maar wie is dan dat ‘Europa’? Niet de bevolking in die andere EU-landen, die wil ook geen onbegrijpelijke verdragen waar ze niets over te zeggen heeft. Nederlanders zijn echt niet zo slecht als Rutte ons wil doen geloven. Ik denk dat wij hetzelfde zijn als die andere mensen in Europa, die allemaal genoeg hebben van de Europese politiek.

  Een mooi voorbeeld van de SP die namens ‘het volk’ spreekt.
  Hoe populistisch willen we het hebben? Niet uit mijn naam!

  Dat democratische besluit is er niet eens. Of is 2 miljoen mensen democratisch en is dat ‘het volk’?

 18. 21

  @19.

  Raar dat als je je vraagtekens zet bij de kwalijke gevolgen van de globalisering dat je dan gelijk nationalistisch ben. En dan met het argument dat Nederland rijk is geworden door haar wingewesten in het verleden, dus is dat geld besmet. En moet dan maar weer terug?

  Pechtold en zijn 75 miljoen stelt relatief niets voor. Gewoon weer laten zien dat D66 een onderwijspartij is, wat klinkklare onzin is. Want als ze mee mochten regeren, ging er nauwelijks extra geld naar onderwijs. Of ja, voor die extra laag management die de leraren op hun vingers moeten tikken. Nog meer bureaucratie, want kwaliteit moet omhoog.

  Nee, D66 is een werkgeverspartij, zoals meneer Rinnooy Kan en Wijers, die weten dat als je de grenzen openzet de lonen omlaag zullen gaan voor de simpele man in de fabriek en op kantoor. Ze geven ook niets om de vluchtelingen trouwens.

  De bovenmodale inkomens kijken blij toe. Daar hebben ze wel de zogenaamde ratrace, wat bullshit is, want als je in het carrousel zit, dan draai je wel mee hoor. Kan je op je 60e met pre-pensioen. Dus de gewone man tot 67 jaar doorwerken, dat begrijpen ze niet.

  Jan met de pet is niet kosmopolitisch ingesteld, dat betekent nog niet dat ze gelijk nationalistisch en egoïstisch zijn ingesteld.

 19. 22

  Om populisme tegen te gaan, schreef Willem Schinkel “De nieuwe democratie,” (2012) waarbij deze o.a. een “agenderende” Raad van State voorstelde, zodat we het weer over de werkelijke issues hebben i.p.v. de buik naar het volk te laten hangen, wat uiteraard niet alleen het domein van PVV en SP is. Schinkel noemt zich “linkser dan links.” Politieke partijen komen niet met nieuwe ideeen, maar houden zich bezig met (gedeproblematiseerd – zie het stukje van Arnold Heertje bijvoorbeeld – A.F.) “probleemmanagement,” (waarbij de Tweede Kamer tot een soort medezeggenschapsraad is verworden – A.F.) In zijn boek heeft Schinkel een goed woordje over voor populisme, dat niet meer dan ‘directe democratie” betekende onder de oude Grieken. Tegenwoordig is het een methode voor politieke partijen om zich te profileren, omdat ze inhoudelijk niets anders in huis hebben.
  https://www.youtube.com/watch?v=5UB5brYnwq8 (n.b. Schinkel neemt om 9:00 het woord “populisme” in zijn mond)

 20. 23

  @22.

  Willem Schinkel heeft in 1 van zijn boeken achter een lijst met eigen ontworpen woorden plus definitie. Ongelofelijk!

  Hij gaf trouwens aan dat zoals de vluchtelingen juridisch worden behandeld, beter gezegd: rechteloos gemaakt, dat dat later bij de uitkeringsgerechtigden eveneens zal worden toegepast. Dat vond ik nogal onthutsend. Ergens klopt het wel, want de criminalisering is wel sterk doorgevoerd. Je bent verdacht, totdat het tegendeel is bewezen.

 21. 24

  @23: Je hebt het over “Denken in een tijd van sociale hypochondrie.” Als socioloog is het wel zo belangrijk om in een gepolitiseerd debat je eigen begrippenapparaat te ontwikkelen zodat het politiek niet misbruikt wordt (zie bijvoorbeeld Lutine over “populisme”). Uit mijn hoofd ken ik nog een aantal definities, bijvoorbeeld “culturisme” waarbij (door de nieuwe correctmensch – A.F.) ervan wordt uitgegaan dat “vreemdelingen” blijvend cultureel/economisch “imcompatible” zijn, wat een functioneel equivalent van racisme is. Vanmiddag nog constateerde Jeremy Corbyn “culturisme” bij de voorstanders van een brexit, waardoor de vluchtelingenstroom niet als een humanitair probleem wordt gezien. (zie NOS journaal van vandaag).

  Inderdaad is het zo dat mensen rechtenloos worden gemaakt in naam van “efficiente” economie. Nu eenmaal noodzakelijk in een “participatiemaatschappij.” Het afbreken van de vrijheid gaat in Nederland vrij ongemerkt, met name door de VVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren