1. 8

  @2: Goh, Albanië gaat een terroristische organisatie herbergen. Gelukkig is Iran de VS niet, anders was het binnen een paar maanden invasietijd.

 2. 10

  @9: Kijk daar gaan de doelpaaltjes. In #2 heb je het over de Mojahedin-e-Khalq, “an Iranian political–militant organization in exile that advocates a violent overthrow of the ruling system in Iran”. Wat mijn “ouwe linkse reflex” er mee te maken heeft is me een raadsel, het betreft immers een Marxistische organisatie.

 3. 11

  @10: Die vallen onder de politieke arm van National Council of Resistance of Iran zoals ook vermeld in jouw link met Maryam Rajavi als president en zijn door het UNHCR van Camp Liberty verplaatst naar Albanië.

  En ouwe linkse reflex was omdat er merkwaardig genoeg nogal wat mensen zijn ter linke zijde met een sympathie voor een uiterst repressief misdadig mullah regiem die tegen alles in gaat waar links voor moet staan. Mensenrechten zijn universeel.

 4. 12

  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/16/zo-eenvoudig-ligt-het-niet-in-jouw-wijk-jesse-4313613-a1521846

  Interessant.

  „Het economisme heeft mijn wijk veranderd. De huizen zijn hetzelfde gebleven. Er zijn weinig nieuwe woningen gebouwd. En voor veel ramen hangen rolluiken. De werkloosheid is hoog. Er is armoede, stille armoede. […] In de Westrand zie je de gevolgen van globalisering en toenemende ongelijkheid. Bewoners hebben niet geprofiteerd van economische globalisering. Maar ze hebben wel de wereld in hun wijk gekregen. Ze zijn het economisme beu.”

  Laat ik mijn oordeel over Klaver nog maar wat opschorten….
  Maar in deze quote lult Klaver net zo veel uit zijn nek als Wilders.
  Hij zegt het alléééén veel netter en beschaafder.

  En Klaver kan bij lange na niet tippen aan Obama. Maar dat kan ook komen door gebrek aan senioriteit. Ik krijg bij Klaver steeds meer het gevoel dat hij te vroeg is.

 5. 13

  @11: Ah, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Omdat de betreffende terroristische organisatie tegen Iran is, moet je wel voor de terroristische organisatie zijn (zelfs als je als ouwe rechts rakker natuurlijk net zo zeer een bloedhekel aan Marxisten hebt).

 6. 14

  @12
  Die Mark van Ostaijen slaat de plank volledig mis.

  Ook breder is economisme niet de oorzaak in Roosendaal van het verdwijnen van Philips, het failliet van voetbalclub RBC en het verval van het nabijgelegen Philip Morris. Net zo goed als economisme niet de oorzaak is van de bloei van Factory Outlet Rosada, de distributievestiging van Primark of de komst van Avans HBO-onderwijs naar Roosendaal.

  Uhm, dat is zo’n beetje juist wel (ook in bredere zin) de oorzaak van het verdwijnen van Philips: alles terugbrengen tot een financieel-economische kwestie. Denk je dat Philips zich bezig houdt met hun rol in de aanbod van de lokale arbeid? Was RBC nog steeds failliet gegaan als de gemeente beter had ingezien wat de voetbalclub aan saamhorigheid en gemeenschapszin toevoegde? Alles werd teruggebracht tot financieel-economische kwesties. Hoewel het hier aangehaalde citaat ook gelezen kan worden als: “Het verdwijnen van Philips (etc.) zijn wel voorbeelden van economisme, maar de oorzaak zelf is dat niet”, ben ik er vrij zeker van dat Van Ostaijen dat niet bedoelt.

  Ten slotte ben ik ongeveer net zo oud als Klaver en ik had nog nooit van hem gehoord voordat hij in Nieuwspoort publiekelijk als Roosendaler en Westrander uit de kast kwam.[…] [Klaver had] er goed aan gedaan om […] engagement en identificatie met zijn wijk te tonen voordat de Westrand mocht figureren in zijn Haagse fulminatie tegen ‘economisme’.

  Tsja, het argument: ‘ik heb nog nooit van je gehoord toen ik ook daar woonde’, kan zich net zo goed tegen hem keren. Meer nog dan Klaver, lijkt van Ostaijen op de ongewortelde yup. Van Ostaijen heeft desalniettemin niet geheel ongelijk als hij het gebrek aan buurtactiviteiten van Klaver benoemd. Je kunt ook zeggen dat Klaver heeft ingezien dat de buurt waarin je opgegroeid bent van belang is geweest in je ontwikkeling, en dat hij zich in die zin ‘Roosendaler en Westrander’ voelt. Je kunt het ook zien als alternatief verhaal van ‘ze pakken onze buurten af, dus alle allochtonen het land uit’: internationale solidariteit hoeft gemeenschapszin op lokaal niveau niet uit te sluiten: het eerste volgt uit het tweede.

  En Klaver kan bij lange na niet tippen aan Obama. Maar dat kan ook komen door gebrek aan senioriteit. Ik krijg bij Klaver steeds meer het gevoel dat hij te vroeg is.

  De voornaamsten die je de geluiden hoort maken die Klaver ook maakt, zijn of die van onder de 30 (ja, maar die zijn te jong, die zijn niet wijs genoeg), of die boven de 60 (ja, maar die zijn te oud en/of partijmastodonten). Je kunt het Klaver niet verwijten dat de 30’ers, 40’ers en 50’ers -die het in Nederland nu voor het zeggen hebben- die geluiden niet laten horen (omdat ze er geen belang bij hebben!)

 7. 15

  @14

  Zoals ik al schreef: voorlopig schort ik mijn oordeel/mening over Klaver op. Mark van Ostaijen laat Klaver van een andere kant zien. Wat moslims zijn voor Wilders, is economisme voor Klaver.

  Nu ken ik genoemde wijk niet. Maar wat er in veel wijken en plaatsen aan schort is gemeenschapszin. Samen verantwoordelijk zijn voor de wijk. Best mogelijk dat de gemeente Roosendaal daar ook in te kort schiet. Maar het in de lucht houden van een (betaalde) voetbalclub hoort niet tot de kerntaken van een gemeente. Ergo: voetbalclubs zijn commerciële ondernemingen die geen enkele steun zouden moeten krijgen. En met het in stand houden van niet meer renderende industrieën hebben we ook niet zo’ n goede ervaring.

  Economisme is een leuke term. Maar als het als containerbegrip gebruikt gaat worden voor alles wat je niet aan staat dan gaat Klaver de kant van het populisme op.

  Klaver gebruikt zijn eigen wijk als metafoor en geeft economisme de schuld van wat er mis is. Ze hebben de wereld in hun wijk gekregen: lees de Turken en Polen. Nu kan ik mij voorstellen dat als er in een wijk veel Turken en Polen wonen dat dat de gemeenschapszin niet ten goede komt als deze zich nationalistisch uiten met vlaggen. Maar het is de wijk zélf die ook verantwoordelijk is voor de wijk. En dat dient een gemeente te faciliteren.

  Zo langzamerhand begin ik te vermoeden dat die term economisme een equivalent is van neoliberaal en dient om anderen de schuld te geven

  De voornaamsten die je de geluiden hoort maken die Klaver ook maakt, zijn of die van onder de 30 (ja, maar die zijn te jong, die zijn niet wijs genoeg), of die boven de 60 (ja, maar die zijn te oud en/of partijmastodonten). Je kunt het Klaver niet verwijten dat de 30’ers, 40’ers en 50’ers -die het in Nederland nu voor het zeggen hebben- die geluiden niet laten horen (omdat ze er geen belang bij hebben!)

  Het vergelijk wordt gemaakt tussen Obama en Klaver. Obama is een gerijpt persoon. Zeker voor een Amerikaans politicus ben ik fan van zijn politieke stijl, zijn wijze van opereren. Los van de inhoud dus. In die zin bedoel ik dat hij te vroeg is. Dat staat los van zijn boodschap. Nu kan het verweer zijn dat hij er ook niks aan kan doen dat hij jong is. Maar dan had hij elders in GL wat moeten rijpen.

  Terzijde: mastodonten is ook niet alles. In de VS gaat de strijd om het presidentschap tussen twee bejaarden. Twee bejaarden die notabene al jaren een rol spelen in de VS. Niet dat ik iets tegen bejaarden heb, maar je moet eigenlijk wel met je uiterste houdbaarheidsdatum rekening houden.

 8. 16

  @13: Doe je aan projectie?

  NCRI staat voor mensenrechten, democratie en een vreedzaam Iran. Degene die het meest in aanmerking komt voor het predicaat terroristische organisatie is het Iraanse Mullah regiem zelf.

 9. 17

  @15

  Maar het in de lucht houden van een (betaalde) voetbalclub hoort niet tot de kerntaken van een gemeente.

  Met brood en spelen houd je de bevolking rustig, en openbare orde is wel degelijk een taak van de gemeente, alsook cultuur. Nu ben ik het wel met je eens dat het in de lucht houden van een (betaalde) voetbalclub niet iets is wat de gemeente zou moeten doen, maar de discussie komt daar niet toe, omdat er na het argument ‘te duur, niet financieel dekkend’ geen ruimte meer mogelijk is voor een gesprek. Het is dan ook het argument van Klaver dat economisme zo diep gebakken zit in de mentaliteit van mensen en bestuurders, dat er geen debat mogelijk is over cultuur en waarden, omdat het overheersende argument toch het ‘financiële plaatje’ is.

  Voorbeeld: jij hebt het over ‘niet meer renderende industrieën’. De kolenindustrie was zo’n industrie. Op internationaal vlak heeft de beslissing om te stoppen met kolen betekent dat we voor energie afhankelijker zijn van andere landen. De economistische reflex is om een prijskaartje aan die afhankelijkheid te hangen, maar is dat wel de goede aanpak? Ook op nationaal en regionaal niveau hebben we gezien wat het stoppen met kolen stopt: verbolgen Limburgers die toch iets vaker dan gemiddeld nog steeds afhankelijk zijn van uitkeringen.

  Maar het is de wijk zélf die ook verantwoordelijk is voor de wijk. En dat dient een gemeente te faciliteren.

  Ik had hier problemen mee. Ik wist eerst niet waarom, maar nu wel. Als je het hebt over ‘dat dient een gemeente te faciliteren’, dan kan dat bijvoorbeeld ook door: een niet-renderende voetbalclub in de lucht te houden. Ook zou ik je in een hoek kunnen zetten met ‘de wijk is verantwoordelijk voor zichzelf’ als een soort van VVD: ‘je bent zelf verantwoordelijk voor je problemen’, maar dat zal ik niet zover doortrekken. Ik wil daarover wel zeggen dat het gemakzucht in de hand kan werken: door de gehele verantwoordelijkheid bij de wijk/gemeente te leggen. Niet alleen erken je dan niet dat hogere autoriteiten meer vat hebben op het probleem en het ook beter zouden kunnen oplossen, je maakt ook de weg vrij voor vreemdelinkje pesten en gettovorming: alle vreemden mijn wijk/gemeente uit!

  Zo langzamerhand begin ik te vermoeden dat die term economisme een equivalent is van neoliberaal en dient om anderen de schuld te geven.

  Uit mijn eerder gegeven linkje:

  SB: En ‘economisme’ maakt dus deel uit van da [eigen] vocabulaire [van Klaver/Groenlinks]. Is dat trouwens niet gewoon hetzelfde als neoliberalisme? Daar heeft Emile Roemer het al jaren over.
  JK: ‘Ja. Maar dat woord gebruik ik expres niet. Als je het neoliberalisme noemt, dan duw je het in een rechts-politieke hoek. Mijn kritiek gaat over de ‘Derde Weg’, het idee van links dat je met rechtse recepten linkse doelen kunt bereiken.’

  Met dat eerste kan ik wel mee in komen, dat tweede wat minder. Voor een linkse partij, klinkt het toch vooral als een hand in eigen boezem.

  Nu kan het verweer zijn dat hij er ook niks aan kan doen dat hij jong is. Maar dan had hij elders in GL wat moeten rijpen.

  Maar de boodschap moet nu gemaakt worden, niet als Klaver eenmaal gerijpt is. Kan iemand anders die wat meer gerijpter is dat dan niet doen? Misschien, maar niemand anders stapte naar voren, daarnaast, het is ook de boodschap die Klaver uit wil dragen met GroenLinks, het is zijn stempel. Halsema terugroepen -ze bezit enige populariteit- zou raar zijn met die boodschap, ze staat immers zelf voor die Derde-Wegmentaliteit. Ojik is zelf opgestapt. Nu ja, goed, je begrijpt het. Dat Klaver jong is, is voor jou een probleem, voor andere mensen is het een pre.

  Terzijde: mastodonten is ook niet alles.

  Ja, maar dat bedoel ik dus. Je wilt het verhaal niet horen van een Klaver (want te jong), niet van een mastodont (houdbaarheidsdatum), dus het moet er eigenlijk tussenin zitten (30-60), maar die willen die boodschap niet uitdragen.

 10. 18

  @17

  De kern vwb Klaver/GL is wel wat er nu eigenlijk bedoelt wordt met die term ‘economisme’. Dat is mijn punt van twijfel. Op welke punten verschilt GL van de SP en verschilt Klaver van Roemer?

  Als economisme een ander woord voor neoliberaal is, dan is dat duidelijk. Met het antwoord van Klaver (dan duw je het in een rechts-politieke hoek) kan ik niet zo veel. Ik besef dat ik aan het woord een eigen inhoud ben gaan geven. Economisme is de Action die vol ligt met waardeloze troep gemaakt door arme mensen in andere landen. Economisme is producten over de hele wereld van hot naar her slepen. Ik verkeerde in de veronderstelling dat Klaver meer regionalisering wilde zonder zich af te zetten tegen globalisering. Dat Klaver met dat woord het overdadige consumeren een halt wilde toeroepen. Dan zou hij tegen de kiezer in zijn volkswijk moeten zeggen: we stoppen met het kopen van overbodige troep en we zetten initiatieven op om de kleinschaligheid weer terug te krijgen. Op een groene wijze uiteraard.

  En ik vind dat de wijk ook medeverantwoordelijk is voor de wijk. Als dat VVD-achtig is dan zij dat zo. Als een wijk bestaat uit Polen en Turken die vlaggen voor de ramen hangen en autochtonen die boos zijn en PVV stemmen, dan wordt het nooit wat met die samenhang. Je haalt zelf het voorbeeld van Limburg aan. Het is een goede zaak dat de kolenwinning daar gestopt is. Maar de Limburgers stemmen wel bovenmatig LPF en PVV. De Limburgers mogen ook zelf wat doen aan hun situatie. Die mijnen zijn al lang al dicht en boos zijn helpt niks. De overheid is geen organisatie waar alle heil van moet komen. In mijn optiek althans.

  De overheid dient te faciliteren en aan de burgers dan de taak om er ook wat van te maken. Arme mensen in de wijk hebben ook bemoeienis van de buurtbewoners nodig. Een wijk die geen samenhang vertoont en waar iedereen apart is en scheldt op de overheid zou niet mijn wijk zijn. Dan maak je dat je wegkomt als het even kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren