1. 3

  @2: Ik vind niet slim om te stemmen op een kandidaat als die zich nog niet eerder ingezet heeft voor het goede doel.

  In plaats van bekeerde tv-sterren of ondernemers die het licht gezien hebben, zou ik meer vertrouwen hebben in kandidaten die uit een maatschappelijke beweging komen en het vertrouwen van collega’s hebben.
  (milieubeweging, sociale advocatuur, vakbond, boerenbond, voor mijn part een winkeliersvereniging).

  Al meteen na de eerste uitslagen noemde Porosjenko zijn concurrent ‘de pop van Kolomojski’, een verwijzing naar oligarch Igor Kolomojski die het tv-kanaal bezit waarop Zelenski zijn programma’s uitzendt. Zelenski houdt vol dat hij slechts zakenpartner is van de steenrijke ondernemer, die in Israël schuilt omdat hij in Oekraïne rechtszaken aan zijn broek heeft.

 2. 9

  @4
  Dubbele maatstaf. Uit het AIVD-rapport:

  Deze [buitenschoolse, islamitische] onderwijsinitiatieven lijken op het eerste oog laagdrempelig en onschuldig. Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers. Op de lange termijn kan dit de sociale cohesie onder druk zetten en daarmee de democratische rechtsorde ondergraven.

  en

  Uit ons onderzoek blijkt daarbij ook invloed van enkele individuen die een dubbele houding aannemen ten aanzien van het (gewelddadige) jihadistisch gedachtegoed, doordat zij daar niet direct afwijzend tegenover staan.

  En over (rechts-)extremisme en anti-islam:

  Het anti-islamstandpunt kent binnen het extremisme veel supporters, waarbij het steeds minder exclusief mannen zijn zoals voorheen. Ook trekt het anti-overheidssentiment dat binnen deze groep heerst sympathisanten aan die geen historie hebben met het rechts-extremisme. Zij koesteren eveneens wantrouwen tegen de (Europese) politiek en soms ook tegen de wetenschap en (massa-) media.

  Het behoeft geen betoog dat de AIVD kritiek op de islam, immigratie of de overheid op zichzelf niet als een vorm van rechts-extremisme beschouwt. Dit valt immers onder de vrijheid van meningsuiting. Wij beoordelen dergelijke uitingen als extremistisch als deze overgaan in haatzaaien, intimidatie en bedreigingen.

  Sommige meningen zijn gelijker dan anderen. Moslims worden verdacht als ze niet direct afwijzend tegenover gewelddadige jihad staan. Bij rechtsextremisten ligt de lat hoger: ze worden pas extremist genoemd als ze overgaan op (oproepen tot) geweld. De volgende zinsnede zou dus verschillend gewogen worden: “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.” Bij radicaal-islamieten ‘bestaat er dreiging voor de democratische rechtsorde vanuit een intolerante religieuze ideologie’. We kunnen constateren dat extreemrechts eveneens intolerant is én een ideologie, maar dat is niet erg, want ‘dat valt immers onder de vrijheid van meningsuiting.’ De AIVD rekent 500 mensen tot de jihadistische beweging, met een paar duizend sympathisanten. Extreemrechts? Dixit Wilders: miljoenen Nederlanders die je niet kunt negeren.

  Ik wil noch haatbaarden, noch engnekken. De haatbaarden zitten in de moskee, de engnekken in de Tweede Kamer. Wie heeft meer macht? Ja, Le R, kruip maar weer weg, het wordt van je verwacht.

 3. 14

  @12: duh, en nog even wat anders: de break-even-olieprijs voor Saudi Aramco ligt niet op $10 per vat (zoals wel eens wordt geopperd) maar waarschijnlijk in de buurt van $40 per vat.
  Door de lage olieprijs komen niet alleen Venezuela en Rusland in problemen, maar ook Saoedi-Arabië.

  @13: veel oliewinningsprojecten zijn alleen mogelijk doordat investeerders gouden bergen zijn beloofd en omdat er een overvloed aan investeringskapitaal is gegenereerd door de centrale banken.

 4. 16

  @14: Die onzin dat banken en investeerders bewust geld in verliesgevende oliewinning stopten hebben we allang weerlegd.

  Gaat u maar eens op zoek naar een alternatief voor die stinkende fijnstofbom, genaamd houtkachel, die u wilt aanschaffen. Voor 3000 euro kunt u leuke milllieuvriendelijke IR-panelen aanschaffen of koopt u liever een van de vele houtkachels in de uitverkoop omdat die na 2020 niet meer verkocht mogen worden?

  Stoken is het nieuwe roken.

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heel-gezellig-zo-n-houtkachel-maar-uw-buren-kunnen-last-hebben-van-de-schadelijke-rook~b041cc47/

 5. 17

  @16: ach Frank, zolang die buren nog 365 dagen per jaar met hun fijnstofuitbrakende auto mogen rondrijden, mag ik wel 4 maanden per jaar mijn houtkachel aansteken.
  Die houtkachel gaat wellicht 100 jaar mee en doet het ook als er geen elektriciteit is. Ik denk niet dat die IR-panelen dezelfde levensduur halen en dat er altijd elektriciteit zal zijn.

  Je maakt je eigen keuzes. Mijn keuze is minder afhankelijk worden van technologie en centrale voorzieningen zoals aardgas en elektriciteit. Jij kunt gewoon afhankelijk blijven van Rusland en het elektriciteitsnet.

 6. 19

  @17:
  Jouw pelletkachel stoot ook fijnstof fijnstof uit.
  T.w.: 0,68 kilogram per 1.000 branduren.
  Dat is beduidend minder dan de “normale” houtkachels, maar toch niet echt een reden om jezelf zo goed te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren