Rechtspraak verliest vertrouwen in Kamer

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (10)

#1 frank

Terecht. Er is maar een antwoord mogelijk. Staken, net zo lang totdat de PVVD met de pootjes omhoog ligt. Geldt trouwens ook voor de leraren.

#1.1 Olav - Reactie op #1

“Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil.”

#1.2 gronk - Reactie op #1

Neu, het zou veel beter zijn als ze consequent ‘niet schuldig’ verklaarden bij bureaucratische overtredingen. Zoals een ID-plicht, zwartrijden, etc.

#2 Toko Senang

Past mooi bij burgers verliezen hun vertrouwen in de rechtspraak.

#2.1 Spuyt12 - Reactie op #2

Grotendeels door stemmingmakerij door diezelfde kamer en de pers.

#2.2 Bismarck - Reactie op #2

Je bedoelt, de burgers verliezen ook hun vertrouwen in de Kamer.

#3 rj

“De stad Amsterdam verliest nu 60 procent van de parkeerzaken en driekwart van de beroepen tegen de waardetaxaties van de woning.”

Het is duidelijk dat de tariefverhogingen bedoeld zijn om de ambtelijke willekeur te faciliteren en de boetegevende instanties te vrijwaren van lastpakken. Fijne ontwikkeling hoor.

#3.1 Emile M - Reactie op #3

Heb je daar een bron bij?

#4 salvatore

Zeer goed, dit eindelijk eens duidelijk gemaakt wordt; uit een hoek,die zeldzaam naar buiten treedt ,in respect, en BESEF, van de rechtsstaat, scheiding der machten, recht en wet.

Helaas gaat het niet alleen om deze waanzinnige tariefverhogingen.
(waardoor je ,niet meer tegen opzettelijke misdadige ,overheidsblunders kan procederen;en dat was al ondoenbaar door hen decennia lange gerek;op kosten van de belastingbetaler,en niet uit eigen zak, van de wets en rech-tschendende (semi) overheden..OOK niet als ze in die qwetenschap na decennia nodeloos gerek en op kosten jagen;alsnog de wetten moeten voldoen,na uitspraak op straffe van, een boete voor elke dag ze nalaten; welke hoge nodeloze kosten OOK en NOGMAALS door de
in diens rechtstaande partij; de burgers wordt betaald; en NIET doot de moedwillige laakbare verzakende (semi) overheids partij)

Dat was al een ranzige ,decennia durende slepende slopende weg;en nu tpegang volledig onmogelijk gemaakt; kunnen de machtsgeile misbruikende ambtschenders in spe, nog misdadiger hen gang gaan.
Diktators ook.

Neen het gaat zekers OOK om het voortdurend in diskrediet brengen,van de rechtelijke macht; daar boven staan, en overheden en politici burgemeesters,ministers, managers bestuur en dies meer op grote schaal; allen wetten en rechten blijven overtreden fraude en misdaad; daar niet vervolgt worden . En Nu zelfs structureel en aan de lopende band; rechtelijke uitspraken, en wetten door overheden aan hen laars gelapt blijven worden; het begin van het einde..en dat alles als de normaalste zaak van de wereld.

Niet alleen in eigen land; maar ook in afspraken en wetten en rechten ,
met onze buren; en europa door degene die zelf de keuze maakte;en overeenkomsten en verdragen zelf afdwongen,en zelf de afspraken maakte en doordrukte..

HOE ERNSTIG ,overheden allen wetten rechten en uitspraken aan hen laars lappen en schenden,en de gevolgen…geen verweer meer tegen mogelijk is; TOTALITAIRE dictatuur; lijdzaam holland,voor kiest,uit gemakzucht. Ongekend, in elk zichzelf frespeterende beschaving en rechtsstaat anno 2012; terug naar af.

Nu is het nog wachten, tot de gruwelijke weg ,hier nu geplaveid wordt,
met 130 km per uur vervolgt wordt, nog erger, dan in de jaren 30;
waar we het vooral maar perse niet over MOGEN hebben; zelfs de gehele journaille, schiet in een aangeleerde geconditioneerde stuip.
en volle aanval, aan ieder, die de feiten maar durft te benoemen en op wijzen; ER is schijnbaar baat; To be blind deaf and dumb; van wat onder onze ogen zich voltrekt alsof het niets is; ZO ging dat…jaren 30 OOK..
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssst!

#5 salvatore

En over voorbeelden gesproken,als overheden ministers ;zoal;s Donner van justitie! en bleker, etc zich al niet aan de wet houden;zich niets aantrekken van wetten en rechten.
Waarom zouden burgers dat dan wel doen?
En voooral zijn wij dan vogelvrij; en DAN is er maar 1 antwoordt, nog te kunnen verdedigen; als de wet en recht door dezelfde overheden buitenspel,en werking worden gezet!

Dat is burgeroorlog ,en dat moeten we met zijn allen niet willen;
We hebben recht en wet; en scheiding der machten JUIST om eigenrichting/eigen recht te voorkomen; dan moeten daar wel wegen voor zijn. het is dus buitengenwoon gevaarlijk; wat onze minsisters doen in hen wet en recht verkrachting; Waarmee ze legitimeren, door rechtsgang te blokkeren; burgers zelf af moeten rekenen met hen agressors.

Deze overheids diktators, respecteren de wet niet, het recht niet, Noch dat een ander dat nog KAN doen. Waarmee het fundament, van beschaving, en democratie, vermoordt; en buiten werking gesteld;

DE NOODTOESTAND HIERMEE UITGEROEPEN.
Terugfluiten van deze grenzelozen criminelen voordat het te laat is.
Deze dienstverleners en volksvertegenwoordigers/wanna be leiders (lees dictators) zijn een democratie en rechtstaat/beschaving ONWAARDIG. En als ze zo willen functioneren tegen elke wet en recht in; moeten ze dat maar doen in iran, soedan , irak ..etc waar het wilde westen, door hen inmenging nog heerst; daar horen ze thuis!

Dus donner,kamp,verhagen,shultz, schippers,bleker,leers, etc etc;
Pak je biezen, en donder op, naar daar waar wetten en rechten niets meer betekenen, zoals u KIEST! U en UW praktijken horen hier niet thuis
zijn STRAFBAAR;en het is meer dan tijd;u daar op gewezen blijft;
TOTDAT, u die grenzen erkent en de wetten naleeft; Danwel, zoals ieder,de sancties mag ondergaan; bij stelsematige overtreding.
WEG met die onschendbaarheids clausule; waarmee dit ongestraft gemeengoed wordt; als een WARE MAFFIA onze overheden,en hen recht van wetteloze rechtloze sterkste; overmacht.

Dan beste ministers,verantwoordelijk en aansprakelijk voor EIGEN Daden; doen en laten. Emmigreer naar egypte;en sluit u aan of neem de leiding bij dat leger; Dat zijn de werkwijzen, u voorstaat;
Maar hoort hier;en dus ook U niet thuis.

Er lopen momenteel iets TEVEEL rechtszaken tegen, deze ministers; wat te duur is,en te veel tijd kost; tegen schippers,bleker, donner, etc en hen onwettige wan beleid! En we kunnen niet bezig blijven!

Ministers GA je schamen; ONGEKEND hoeveel rechtszaken rechtschapen
hard werkende integere diciplines; Al tegen u hebben lopen..
Indien U zich aan de wetten en rechten had gehouden,dit niet nodig zou zijn….Intussen al die tijd, en kosten (!!!) de burger betaald!) dat duurt,
U door kunt gaan…met uw strafbare feiten en praktijken,jarenlang,,zolang …..beroep en hoger beroep loopt;
of zelfs onmogelijk gemaakt tracht te worden..
Goed dan hangen we u zelf weer op in de arena…als brood en spelen volksvermaak; u vraagt wij draaien!

PEK EN TEER< is wat onze minsiters verdienen; en door de straten uitgejouwd worden; veraders van de rechtsstaat,en democratie;
landverarders;nog erger dan de jaren 30; gaan we nu ook weer;
de eerste kamer vervangen door wel welwillende fasjo dictators/folowers…politie,justitie,kerken, vervolgen joden;

OGH whats new! harstikke FOUT! onze overheid! EN STRAFBAAR! naar de wet!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*