Moslims mogen meehelpen tegen het secularisme, daarna terug in het hok

Uit een opiniestuk in het Reformatorisch dagblad:

De islam is een ideologie die op gespannen voet staat met wezenlijke democratische elementen in de Nederlandse samenleving. Op dit moment is het echter ongewenst om met de islam af te willen rekenen. Er is een andere, grotere vijand die vraagt om een gezamenlijke aanpak: het secularisme. Het is hoog tijd om te komen tot een tijdelijke gelegenheidscoalitie tussen christenen en moslims. Het is vijf voor twaalf in dit godverlaten land.

Mijn God! Mag iedere potentiële jihadist zomaar meedoen? Gelukkig niet: alleen ‘moslims van goede wil’ mogen bij de club:

Partijen zoals de ChristenUnie en de SGP dienen moslims van goede wil de hand te reiken en vervolgens samen alles te doen om de seculiere wolven in hun hokken terug te bonjouren.

Maar wanneer dat doel is bereikt, zijn de moslims – zoals voorheen – weer gewoon de lul:

Wanneer de doelen van de gelegenheidscoalitie zijn gerealiseerd en vastgelegd in wet- en regelgeving kan de pragmatische lijstverbinding tussen islampartijen en christelijke conservatieven worden losgelaten. Vervolgens is het zaak om de islam ook weer in een minderheidspositie te manoeuvreren en zodoende het joods-christelijk erfgoed in volle glorie te herstellen.

Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat deze lijstcombinatie een gemeenschappelijk standpunt over Israël weet in te nemen…

Maar daar staat natuurlijk tegenover dat met betrekking tot homo’s, seks, vrouwen en ongelovigen de nodige overeenkomsten zullen bestaan.

Open waanlink

 1. 2

  die refo’s moeten niks hebben van de islam.. ondanks dit “progressieve” stukje in het RD. Vertel mij niks. schijnt iets met “de BIJBEL” te maken te hebben..

  Kom op zeg, waar moet het anders heen met je betrouwbaarheid als SGP??!!

 2. 3

  Ik heb nooit begrepen waarom de CDA zicht niet richt op de moslimkiezer. Een “partij voor de Abrahamisten” zeg maar. Qua programma hoeven ze weinig aan te passen, sociaal-conservatief met religieuze inslag is het al. En met hun neoconservatieve economische agenda kunnen ze waarschijnlijk op dezelfde manier wegkomen als de Republikeinen dat in de VS doen. Ik vermoed dat de oude christelijk-conservatieven binnen de CDA er niet aan willen.

 3. 5

  Het opportunisme is stuitend.

  Desalniettemin… ik denk dat er “markt” is voor een partij die niet 1 religie beschermd, maar die als thema heeft het beschermen van belangrijke verschillende religies. Tenslotte hebben christenen, joden, moslims, etc. diverse gezamenlijke belangen. Denk aan: vrijheid van godsdienst, bescherming godslastering en andere wetsartikelen, vrijheid bouwen van kerkelijke gebouwen, vrijheid van onderwijs, vrijheid van slachtmethode, bescherming feestdagen, bescherming ‘rustdag’, vrijheid tot invulling van hun “do good” gedachte (Pauluskerk), etc.

  De invulling varieert van geloof tot geloof, maar op wat abstracter niveau verschillen de belangen helemaal niet zo sterk.

  De maatschappelijke opinie ten opzichte van de extremere uitingen van het geloof (niet inenten, zondag rustdag, ritueel slachten, etc) wordt steeds minder tolerant en/of er bestaat steeds minder ruimte voor invulling niet de (in de ogen van de massa) extremiteiten.

  Dit zou je als een one-issue partij kunnen zien, maar kan ook breder ingevuld worden. Tenslotte hebben ze vrijwel allemaal een vorm van de bijbel als basis, gaan uit van monotheïsme en hebben ze ook allemaal dezelfde 10 geboden als basis (http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden).

  Ik betwijfel echter of de huidige christelijke partijen in staat zijn over hun eigen schaduw heen te stappen.

  (Bert Brouwer’s site: http://bertbrouwer.wordpress.com/)

 4. 6

  @4: Wat Joost zegt.

  Onder het artikel : De auteur is sociaal-conservatief publicist, rooms-katholiek en lid van de SGP.

  Een katholiek die lid is van de SGP.
  Vertrouwen gaat niet over landsgrenzen, vertrouwen gaat over religie. En een katholiek in het refokamp? Daar heb ik mijn twijfels over.

  Deze Sint Bernard de jongere heeft het overigens al eerder geroepen. Tenstrijde : “Den Nieuwen Kruistochten” lijkt zijn devies.

 5. 7

  @3: Simpel: moslims maken slechts 5% van het electoraat uit en die stemmen meestal links ook nog. Daarentegen zou het CDA zich vervreemden van de “joods-christelijke” kiezer en dus eerder stemmen verliezen dan winnen.

 6. 8

  Bert in het RD; “Hoewel ik niets heb met de islam, moeten we op dit moment pragmatisch zijn.”

  Bert op zijn site “De islam, een gruwelijke ideologie, maar dat is geestelijk beredeneerd.”

 7. 9

  @6 de auteur heeft hier een argumentatie voor
  “geloofsbroeders onder datzelfde Kruis” en ” De realiteit gebiedt ons echter om recht te blijven doen aan basisprincipes van die sociale leer en dan zien we opmerkelijke overeenkomsten met de vrienden van CU, maar in nog sterkere mate met de geloofsgenoten binnen de SGP.”

  http://bertbrouwer.wordpress.com/category/katholieken-en-de-sgp/

  Iets dat aan het grote publiek voorbij lijkt te gaan is de (bijna) revolutie die binnen de SGP zich aan het voltrekken is. Oude, gebeitelde standpunten worden ter discussie gesteld, waaronder:
  http://nos.nl/audio/544491-roel-pauw-modernisering-is-toegeslagen-bij-sgp.html

 8. 10

  Deze christelijke ideologie is ook een vijand.

  Maar gelukkig zijn ze erg dom, want wie gaat nu voorstellen om een alliantie te vormen, en al meteen aankondigen, wat je met je ‘vrienden’ gaan doen als ze met de andere vijanden af hebben gerekend. En intolerant, maar dat hoeven we eigenlijk niet te noemen, want dat schrijven ze zelf feitelijk al.

 9. 11

  Het ironische is natuurlijk dat welke religie dan ook zich juist in alle vrede kan ontplooien in een seculiere samenleving.

  Maar dan moet je als christen natuurlijk wel de échte christelijke waarden omhelzen als kernwaarden (zie de zeven deugden) en niet de politieke puntjes om de rest van de samenleving christelijk getinte beperkingen op te leggen, zoals de auteur.

  Die politieke dwingpuntjes hebben niks met de levenswijze van de gelovigen zelf te maken (waar het toch om zou moeten draaien in een geloof, zou je zeggen), maar alles met het opdringen van jouw levenswijze/levensvisie aan anderen.

 10. 12

  @11 toen ik vanochtend in het RD ging goolen naar SGP was ik verbaasd te ontdekken dat ze op veel punten juist wel de 7 deugden omarmen. Erg veel nadruk op bescherming van de minderbedeelden (7.Caritas). Het CDA en de CU kwamen veel minder nadrukkelijk op dit punt naar voren.

 11. 13

  @12:

  Ahum:

  Met toezeggingen aan de SGP lijkt staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) voldoende steun te hebben voor zijn plannen om de bijstand aan te scherpen.

  En wat was die toezegging? Dit:

  De Krom zegde tijdens een debat in de Tweede Kamer gisteravond laat aan de SGP toe de ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders van kinderen tot vijf jaar in de bijstand niet af te schaffen.

  Want moeders horen immers thuis te blijven.

  Op de eigen site van het SGP:

  Als werken echt niet meer gaat, willen we – aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden – zorg dragen voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks toch uit de boot dreigen te vallen.

  Dus een onafhankelijk, zelfstandig en menswaardig bestaan voor de armsten zien ze bij de SGP dus niet zitten.

  Dan dit:

  De SGP staat pal achter kwetsbaren in de samenleving. Voor hen moet er een goed sociaal vangnet zijn. Tegelijkertijd dient de burger zijn verantwoordelijkheid te kennen en omzien naar mensen in knelsituaties. Misbruik van sociale voorzieningen moet hard aangepakt worden. Professionele hulpverlening is niet direct een kwestie van extra geld, maar van persoonlijke aandacht en zorg voor degenen die op die hulp zijn aangewezen. Een herwaardering van wat kerken en particuliere organisaties op het terrein van de zorg (kunnen) doen, is meer dan gewenst.

  Zulk soort caritas is natuurlijk beter dan niets, maar ik zou er niet graag op aangewezen willen zijn. Het riekt nogal naar gristelijke heropvoeding.

 12. 15

  @0: Wel een beetje dom van die Bert om zijn strategie zo openlijk tentoon te spreiden. Of zou hij denken dat moslims het RD niet lezen en dus niet gewaarschuwd zijn dat hij ze alleen maar voor zijn karretje wil spannen tot hij ze kan lozen als ze hun nut gehad hebben?

  Of wat Pedro al in #10 schrijft (eerst reacties lezen, dan reageren…)

 13. 16

  @15:

  Wel een beetje dom van die Bert om zijn strategie zo openlijk tentoon te spreiden.

  De man is een katholiek die lid is van de SGP. Het lijkt me dat dat feit alleen je vragen over zijn strategisch inzicht wel beantwoordt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren