Loopt Nederland leeg?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Flip van Dyke analyseert op zijn blog de meest recente migratiecijfers van het CBS.

Open artikel

Reacties (18)

#1 gronk

Nederland loopt toch iedere dag leeg bij de telegraaf?

/inkoppertje.

#2 Flip Van Dyke

Het valt mij ook al op dat als ik naar buiten kijk dat ik steeds minder autochtonen zie.

#3 A. de Man

@2: Dat gevoel hadden de autochtonen in de Haagse Schilderswijk al decennia geleden.

#4 euro

@3

Je kunt nu wel veel lekkerder eten in de Schilderswijk dan decennia geleden.

#5 A. de Man

@2: na het grapje inmiddels het stuk gelezen. Je krijgt de fact-checking bonus!
Het “onderzoek” uit 2008 naar de redenen van vertrek van autochtonen is interessant in die zin dat het juist overwegingen van mensen geeft voor het vertrek van mensen. Zonder te weten of ze daadwerkelijk ook vertrekken! Het zou mooi zijn om de cijfers te vergelijken: hoeveel mensen denken er over om weg te gaan (dromen!), en hoeveel gaan er daadwerkelijk weg. De meerderheid komt echt wel terug (die zijn gaan studeren of werken). Diegenen die niet terug komen, vinden vast dat de belastingen te hoog zijn, en die gaan naar Belgie.
Zelf ben ik momenteel (voor de derde keer) ge-emigreerd. Momenteel, want ik ga echt wel terug. Hoe meer ik weg ben uit Nederland (wat heerlijk is), hoe meer je Nederland leert waarderen!

#6 Hans Verbeek

Er staat nog een interessante trend in het nieuwste bevolkingsonderzoek van het CBS.

De natuurlijke aanwas daalde in 2012 van 44 duizend naar 35 duizend personen. Het aantal levendgeborenen daalde met 5 duizend naar 175 duizend, het kleinste aantal sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Het aantal overledenen steeg juist met 5 duizend naar 141 duizend personen. …. Door deze hogere sterfte stagneerde in 2012 de stijging van de levensverwachting.

Nu nog even flink bezuinigen op de zorg en peak-levensverwachting is een feit.

#7 Flip Van Dyke

@6 Nu vergeet je toch iets te citeren want de volledige tekst luidt:

De natuurlijke aanwas daalde in 2012 van 44 duizend naar 35 duizend personen. Het aantal levendgeborenen daalde met 5 duizend naar 175 duizend, het kleinste aantal sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Het aantal overledenen steeg juist met 5 duizend naar 141 duizend personen. Deze hogere sterfte was geconcentreerd in februari en maart en hing samen met de strenge kou in februari en in mindere mate met de aansluitende griepgolf in maart. Door deze hogere sterfte stagneerde in 2012 de stijging van de levensverwachting.

Er zijn dus wat mensen eerder dood gegaan dan normaal het geval zou zijn geweest. Daardoor een stagnering.
Reden temeer dus om flink in te zetten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en ook stoppen met strooien natuurlijk.

#8 Hans Verbeek

@7: ik denk dat die mensen anders wel in april , mei of juni gestorven zouden zijn. Bovendien zal er ieder jaar wel een koude periode voorkomen en een griepgolf, waarin de hogere sterfte geconcentreerd is.

De bottomline blijft voor mij dat de stijging van de levensverwachting (we worden steeds ouder) stagneert.
Misschien worden we in de toekomst helemaal niet ouder dan de huidige generatie.
En als dat het geval is, waarom mogen wij dan niet op onze 65e verjaardag stoppen met werken?

#9 Flip Van Dyke

@8 Je hebt het denk ik niet goed begrepen.
Stel ieder jaar neemt de levensverwachting met een maand toe omdat de medische zorg etc beter wordt. Dan kan het zijn dat in een jaar met een forse kou gevolgd door een griepgolf er geen maand bij komt, maar een jaar later komt er wel een maand bij ondanks dat er in dat nieuwe jaar ook een koude en griepgolf is. Als het echter in dat nieuwe jaar geen extreem weer is dan komen er twee maanden bij.

Je rekent je dus rijk door een jaar geen stijging van de levensverwachting. Dat soort vergissingen kom je ook tegen in de klimaatdiscussie als het toevallig of niet eens een keer in een jaar wat kouder is.

.

#10 Hans Verbeek

@9: ik denk dat jij het niet helemaal goed begrijpt, Flip.
Er is ieder jaar een griepgolf of een koudegolf of een hittegolf, waardoor er wat meer ouderen sterven.
Ik denk dat ook 2013 geen stijging van de levensverwachting zal laten zien. Er zijn meer landen op de wereld waar de levensverwachting niet langer stijgt of zelfs daalt.

#11 Flip Van Dyke

@Hans Verbeek
Je begrijpt helaas niet wat ik @9 heb geschreven.

Het CBS maakt prognoses naar levensverwachting. De meest recente vind je hier:

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81630NED&D1=3&D2=a&D3=0,20,30,40,50,65,80&D4=a&HDR=T,G1,G2&STB=G3&VW=T

Nu moet je niet denken dat nu die hele levensverwachting op de schop moet omdat er in een jaar een koude golf is geweest en/of een griepgolf. Het betekent alleen dat er in dat jaar wat meer mensen zijn gestorven waardoor voor dat jaar de levensverwachting wat minder is gestegen of zelfs is gedaald.

Wat jij niet snapt is dat een jaar stagnatie geen invloed heeft op de langere termijn. Vorig jaar een koude golf en dit jaar weer een betekent dat dit jaar de levensverwachting weer stijgt. Als je dit jaar geen koude golf hebt en vorig jaar wel dan stagneert de levensverwachting vorig jaar, maar stijgt het dit jaar dubbel tov vorig jaar.
Zo’n jaar werkt niet door in de volgende jaren. Het is geen stagnatie in de economischegroei bijvoorbeeld die wel doorwerkt in het volgende jaar.

Een koude golf is geen structurele verandering. Indien een totaal nieuwe ziekte zou uitbereken waaraan massaal mensen sterven en waar nog geen medicijn voor is, dan kan dat een reden zijn om de prognose voor de langere termijn aan te passen, maar zodra er een medicijn wordt gevonden is de levensverwachting in principe meteen weer op het niveau van de prognose, ondanks dat het misschien een paar jaar 5 jaar lager is geweest.

Roepen dat je denkt dat 2013 geen stijging van de levensverwachting zal geven is zo onwetenschappelijk. Dan kom je in de buurt van handlezers.

Dé levensverwachting stijgt, voorzover mij bekend, over de hele wereld, maar er kunnen uitzonderingen zijn zoals blanke Amerikaanse vrouwen. Gaarne een stuk die het tegendeel beweert.

Zo, en nu naar de emigratiebeurs.

#12 HansR

@Flip Zo, en nu naar de emigratiebeurs.
Serieus?

#13 Flip Van Dyke

@Hans. Zeker hoor. Niet zozeer voor mijzelf, maar ik heb een klein onderzoekje gedaan op de beurs met als belangrijkste onderzoeksvraag hoeveel allochtonen de beurs bezochten.
Eind van de week de resultaten.

#14 A. de Man

@13: krijgt iedereen van jou een vragenlijst, of weet jij zo wel wie de allochtonen zijn?

Overigens denk ik dat het gros van de allochtonen vertrekt naar het land waar hij/zij vandaan komt (al dan niet tot in de zoveeslte graad). Die zal (dus) niet naar een beurs gaan.

#15 Flip Van Dyke

@14 Simpel de vraag stellen: In welk land zijn u en uw ouders geboren?
De uitkomst van het onderzoek was leuk, maar verklap ik nog niet.
Eerst nog deel 2 af maken (morgen klaar) en dan de emigratiebeurs.

#16 Hans Verbeek

@11: er zijn meer landen waar de levensverwachting daalt, Flip.

Roepen dat je denkt dat 2013 geen stijging van de levensverwachting zal geven is zo onwetenschappelijk.

Roepen dat de levensverwachting altijd zal blijven stijgen is zeker wel wetenschappelijk.

In feb 2014, bij de volgende update van het CBS, zullen we wel zien.

#17 Flip Van Dyke

@Hans Verbeek.
Dank voor de link. Er wordt daarin verwezen naar wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Population_decline
Nederland staat ook bij de lijst van landen waarvan de bevolking zou krimpen. Sinds het begin van de statistieken heeft Nederland nog nooit een bevolkingskrimp gezien. Die krimp gaat er wel komen, maar dat duurt nog wel enkele tientallen jaren.
Er zijn blijkbaar inderdaad enkele landen waarvan de levensverwachting daalt. Het zijn voornamelijk landen van Oost-Europa. Oorzaak staat er niet bij, maar zich te pletter zuipen zou een reden kunnen zijn. Misschien omdat ze nu veel meer auto’s hebben en met een forse slok op achter het stuur gaan zitten. Alle andere landen hebben last van van lage geboortecijfers waardoor de bevolking krimpt, maar dat is iets anders.

Dat de levensverwachting in Nederland stijgt heeft te maken met de verwachting van de medische wetenschap in staat is om steeds meer mensen in leven te houden. Voorlopig is er geen reden om aan te nemen dat dat de komende jaren niet door zal gaan.

Vergelijking met die specifieke landen is daarom waarschijnlijk niet geldig.

Ik zeg nergens dat dat dit jaar of altijd de levensverwachting zal stijgen.Misschien komt er nog een zeer strenge winter gevolgd door een super hete zomer. De levensverwachting zal dan dit jaar zelfs kunnen gaan dalen, maar de ontwikkelingen van de medische wetenschap gaan door.
Het is daarom onzinnig om te roepen dat we wel zullen zien wie er gelijk heeft als de cijfers over 2013 bekend worden.

Het CBS noemt specifiek de koude en griepgolf begin 2012 als oorzaak van een stagnatie. Stagnatie in een jaar werkt niet door naar de volgende jaren, tenzij dat ineens fundamentele oorzaken heeft, bijvoorbeeld obesitas.

De levensverwachting van de afgelopen 60 jaar heb ik in een grafiek gezet:

http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2015/05/levensverwachting.jpg

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37556&D1=78-79&D2=51-111&HDR=T&STB=G1&VW=T

Er zijn jaren van stagnatie en er zijn zelfs jaren van daling. De trend is echter stijgend en ik heb al @11 een link gegeven voor de toekomstverwachting. Nu kunnen de demografen van deze wereldhet fout hebben, maar jij voert daarvoor geen enkel bewijs aan. Ik ken je verder niet, maar dezelfde redenaties die jij hanteert kom je elke keer tegen als het vriest. Daarin zien sommige mensen onmiddelijk bewijs voor het begin van een nieuwe ijstijd.

Als er een vliegtuig neerstort op een school vol met kinderen dan daalt dat jaar de levensverwachting ook, maar ik hoor niet tot de mensen die zal denken dat dat ieder jaar zal gebeuren.

Verwacht ik zelf dat de verwachtingen van het CBS voor de lange termijn uit gaan komen? Nee, maar dat heeft te maken met mijn inschatting dat wij een financiële ramp tegemoet gaan door de vergrijzing en dit volstrekt idiote volk dat achter iedere halve gare populist aanrent. De medische zorg zal onbetaalbaar worden en daardoor zal de levensverwachting gaan dalen.

#18 Flip van Dyke

Zie mijn discussie met Hans Verbeek nu ruim een jaar geleden en wat het CBS vandaag schrijft: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4074-wm.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*